Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Vadyba>Įmonių aprašymai

Įmonių aprašymai (828 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Įmonės praktikos ataskaita: baldų gamyba UAB "Kristensen & Kristensen"

  Įvadinė dalis. UAB "Kristensen & Kristensen" aprašymas. Rinkos situacija. Ekonominė dalis. Tikslų sistema. Išlaidų struktūra. Gamybos ar paslaugų teikimas įmonėje. Vadybos dalis. Organizacijos valdymo schema. Organizacinės struktūros tipas. Horizontalus ir vertikalus darbų paskirstymas. Įmonės valdymo strategija. Planavimo procesas įmonėje. Personalo (darbuotojų) organizavimo analizė. Darbuotojų sudėties analizė. Darbuotojų kaita per tris paskutinius metus ir jų priežastys. Darbuotojų paieškos ir atrankos organizavimas įmonėje. Darbuotojų atestavimo organizavimas. Darbuotojų mokymas ir kvalifikacijos tobulinimas. Vadovavimo darbuotojams analizė. Įmonės kultūros apibūdinimas. Vadovaujančių darbuotojų skaičius, jų dalis bendrame įmonės darbuotojų skaičiuje. Darbuotojų skatinimo sistema. Dominuojantys vadovavimo stiliai, vadovų ir kitų darbuotojų tarpusavio santykiai. Susirinkimų ir pasitarimų periodiškumas ir darbuotojų atsiliepimai apie jų naudingumą. Kokybės laidavimo sistema įmonėje. Marketingo dalis. Marketingo vieta įmonėje, skyriaus atliekamos funkcijos. Tiriamoji veikla įmonėje. Tyrimo objektai ir rezultatai. Įmonės rinkos segmentas. Prekės ir paslaugos. Prekių asortimento gylis ir plotis. Asortimento pokyčiai. Gyvavimo ciklas. Prekių kainų politika. Kainų nustatymo metodai. Nuolaidos. Prekių paskirstymo kanalai, pardavimų vietos. Tarpininkai. Komunikacijos procesas įmonėje. Pardavimų rėmimas. Taikomos priemonės ir metodai, jų efektyvumas. Reklaminių kampanijų organizavimas. Tiesioginio marketingo priemonių naudojimas įmonėje. Marketingo plėtros perspektyvos įmonėje. Apskaitos dalis. Įmonės apskaita. Apskaita įmonės sandėliuose. Finansinių ir ekonominių rodiklių analizė. Įmonės mokami mokesčiai. Išvados ir pasiūlymai. Įmonės vadovo vertinimas. Savo praktinės veiklos vertinimas. Priedai (1). Darbas iliustruotas paveikslėliais.
  Įmonių aprašymai, praktikos ataskaita(29 puslapiai)
  2008-01-25
 • Įmonės praktikos ataskaita: verslo praktinio mokymo firma H&A Export Co

  Įmonės charakteristika. Firmos H&A Export Co pagrindiniai tikslai. Įmonės organizacinė struktūra ir atskirų skyrių funkcijos. Organizacinė struktūra. Pardavimų ir marketingo skyrius. Personalo skyrius. Pirkimų skyrius. Buhalterijos skyrius.
  Įmonių aprašymai, praktikos ataskaita(7 puslapiai)
  2006-05-09
 • Įmonės pristatymas: AB "Plasta"

  Įvadas. AB "Plasta" eksportas. Įmonės tikslai, uždaviniai ir veiklos kryptys. AB "Plasta" gaminiai ir jų ženklinimas. Nauji gaminiai. PEX – b vamzdžiai. Medelių transportavimo maišai. Durpių maišai. Šiukšlių maišai. Dėžės. Statinės. Plėvelės šiltnamiams ir kitiems darbams. Antrinių žaliavų perdirbimas. Išvados. Darbas iliustruotas nuotraukomis
  Įmonių aprašymai, referatas(13 puslapių)
  2006-01-10
 • Įmonės pristatymas: Joint Stock Company Vilniaus bankas Group

  Kompanijos pristatymas anglų kalba. Introduction. History. Employees. Services. Finances. Future plans. Conclusion. Appendix (5).
  Įmonių aprašymai, namų darbas(7 puslapiai)
  2006-11-27
 • Įmonės pristatymas: popieriaus fabrikas AB "Grigiškės"

  PowerPoint pateiktis. Istorija. Prekių asortimentas. Popieriaus gaminių linija. Laikiklių linija. Kietosios medienos plaušų plokščių linija. Gofruotojo kartono gaminių linija. Popierinių rankšluosčių gyvavimo ciklas. Kaina. Kainų nustatymo strategija. Kainų strategija. Galutinė kaina. Paskirstymo kanalai. Paskirstymo strategija. Marketingo logistika. Rėmimo komplekso priemonės. Rinkos segmentavimas. Įmonių rinka. Vartotojų rinka. AB "Grigiškės" internetinė svetainė.
  Įmonių aprašymai, pristatymas(20 skaidrių)
  2010-12-20
 • Įmonės pristatymas: sporto, turizmo ir laisvalaikio prekės UAB "Briedžiukas"

  PowerPoint pristatymas. Apie įmonę. Konkurentai. Lyginant su kitomis parduotuvėmis. Valdymo struktūra. Direktorė. Direktorės funkcijos. Vadybininkės funkcijos. Personalo aptarnavimas. Prekių pasiūlos ir pardavimo plėtra. Kainodara. Investiciniai projektai ir naujovių diegimas . Pagrindiniai UAB "Briedžiukas" tikslai. Išvada.
  Įmonių aprašymai, pristatymas(15 skaidrių)
  2009-03-03
 • Įmonės pristatymas: UAB "Individualūs Kompiuterių Sprendimai"

  PowerPoint pristatymas. Įmonės pavadinimas ir anketa. Reklama laikraštyje. Logotipas, vizitinė kortelė ir skelbimas ieškant darbuotojų. Misija, vizija, tikslai ir šūkis. Valdymo sistema ir struktūra. Įmonės darbuotojų skaičius, plėtojama veikla ir kiti klausimai. Kodėl vadovas - demokratas. Darbuotojų skatinimas, karjeros planai ir konkurencinės aplinkos vertinimas. Veiksmų planas kokybei tobulinti. Darbas iliustruotas paveikslėliais.
  Įmonių aprašymai, pristatymas(9 skaidrės)
  2007-12-28
 • Įmonės pristatymas: UAB "Vilniaus duona"

  PowerPoint pristatymas. UAB "Vilniaus duona". "Vilniaus duona" vertybės. Tiesioginio poveikio aplinkai darantys įtaka asmenys. Netiesioginio poveikio aplinkos elementai.
  Įmonių aprašymai, pristatymas(11 skaidrių)
  2006-05-25
 • Įmonės produkcijos analizė: AB "Mažeikių nafta"

  Mažeikiai - stambus naftos perdirbimo centras Lietuvoje ir Pabaltyje. AB "Mažeikių nafta" - šiuolaikinė, besivystanti įmonė. Nuo žaliavos iki prekinių naftos produktų. Naftos ir jos produktų sandėliavimas ir transportavimas. Valymo įrenginiai. Atmosferos apsauga. Naftos paruošimas perdirbimui. Fiziniai naftos perdirbimo būdai. Vakuuminė mazuto distiliacija. Cheminiai naftos perdirbimo būdai. Katalizinis krekingas. Benzino katalizinis riformingas. Visbrekingas. Šildymo aparatai. Kokybės kontrolės metodai. Sieros kiekio nustatymas benzine ir dyzeliniame kure. Sieros kiekio nustatymas naudojant rentgenogramos spektroskopiją. Frakcinės sudėties nustatymas.
  Įmonių aprašymai, referatas(25 puslapiai)
  2005-06-08
 • Įmonės produktų analizė: AB "Vilniaus Vingis"

  Firmos istorija ir specializacija. Produktai. Kreipiamosios sistemos. Kreipiamųjų sistemų tipai. Pakopiniai eilučių transformatoriai. Transformatorių parametrai. Firmos naujienos, perspektyvos ir naujausi gaminiai. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(9 puslapiai)
  2005-10-03
 • Įmonės produktų analizė: UAB "Javinė"

  Įvadas. Šio darbo tikslas – UAB "Javinės" produktų Lietuvoje analizė, įvertinant visas produktų charakteristikas: asortimentą, klasifikavimą, identifikavimą bei naudotas rėmimo priemones. UAB "Javinė" ir jos gaminiai, UAB "Javinės" produktų asortimentas, "Javinės" traškučiai. Klasifikavimas. Prekės identifikavimas. Tėmimo priemonės. Išvados.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(10 puslapių)
  2005-02-24
 • Įmonės rėmimo strategija: UAB "Vakaris"

  Santrauka. Įvadas. Rėmimo strategijos formavimas ir tobulinimo galimybės. Informacijos samprata. Rėmimas ir jo vieta įmonės veikloje. Rėmimas ir komunikavimas. Reklamos planavimas. Rėmimo veiksmų rūšys. Reklama. Pardavimo skatinimas. Ryšiai su visuomene. Asmeninis pardavimas. Rėmimo plano sudarymas. Rėmimo strategijos tobulinimas. Tyrimai. UAB "Vakaris" rėmimo strategijos tobulinimo galimybės. UAB "Vakaris" veikla. UAB "Vakaris" situacijos analizė. UAB "Vakaris" rėmimo biudžeto sudarymas. UAB "Vakaris" rėmimo veiksmai. Reklama. Pardavimo skatinimas. Produktų pristatymai / degustacijos prekybos centruose. "Samplingo" organizavimas ir konsultacijos. Dalyvavimas parodose. Žaidimai. Akcijos. Ryšiai su visuomene. Asmeninis pardavimas. UAB "Vakaris" rėmimo veiksmų tobulinimo galimybės. Vartotojų tyrimas. Išvados ir pasiūlymai. Pagrindinės sąvokos ir terminai. Priedai (4).
  Įmonių aprašymai, diplominis darbas(53 puslapiai)
  2007-07-02
 • Įmonės rinkodaros analizė: prekybos juvelyriniais dirbiniais UAB "Fortūnatas"

  Įvadas. Rinkodaros komplekso programos elementai. UAB "Fortūnatas" rinkodaros politika ir strategija: planavimas ir analizė. Įmonės pristatymas. UAB "Fortūnatas" rinkodaros komplekso programos elementai. UAB "Fortūnatas" rinkodaros orientacija. UAB "Fortūnatas" mikroaplinkos elementai ir jų įtakai jai. UAB "Fortūnatas" makroaplinkos elementai ir jų įtaka. UAB "Fortūnatas" rinka Lietuvoje. UAB "Fortūnatas" vartotojų rinkos segmentavimas. UAB "Fortūnatas" prekių politika. UAB "Fortūnatas" kainų politika. UAB "Fortūnatas" pateikimo politika. UAB "Fortūnatas" rėmimo politika. Išvados ir pasiūlymai.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(24 puslapiai)
  2008-04-02
 • Įmonės rizikos vertinimas: medienos perdirbimo ir pardavimo įmonė UAB "Eglė"

  Įvadas. Duomenys apie UAB "Eglė". Horizontalusis ir vertikalusis UAB "Eglė" vertinimas. Ilgalaikio ir trumpalaikio turto dinamikos analizė. Ilgalaikis turtas. Trumpalaikis turtas. Nuosavo kapitalo ir įsiskolinimų analizė. Nuosavas kapitalas. Pardavimų, bendrojo pelno, veiklos pelno ir grynojo pelno analizė. Santykinių rodiklių analizė. Pelningumo rodiklių analizė. UAB "Eglė" pelningumo rodikliai 2003–2005 m. Finansinio statuso ir mokumo rodikliai. UAB "Eglė" nuosavo kapitalo ir trumpalaikių įsipareigojimų vertikalioji analizė. Nuosavas kapitalas. Valdymo aktyvumo rodikliai. Bankroto diagnostika. Išvados. Priedai (3).
  Įmonių aprašymai, analizė(25 puslapiai)
  2008-01-16
 • Įmonės situacijos analizė: UAB "Klaipėdos baldai"

  Įmonės veiklos analizė. Istorija. Veiklos sritis. Pagrindiniai pasiekimai. Vartotojai. Žaliavos ir gamyba. Gamybos technologijos bei kokybė. Investicijos. Įmonės apžvalga šiai dienai. Valdymo organai. Įmonės finansinė analizė. Finansinių rodiklių analizė. Pelningumo rodikliai. Mokumo rodikliai. Apyvartumo rodikliai. Nuosavybė ir įsipareigojimai. Turtas. Ūkinės-finansinės veiklos analizė. Trumpa Lietuvos nacionalinės vertybinių popierių biržos apžvalga. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(15 puslapių)
  2005-11-30
 • Įmonės situacijos ataskaita: UAB "Rigonda"

  Sociologijos metodologijos darbas. Įvadas. Teoriniai ataskaitos pagrindai. Aplinkos įvertinimas. Strategija. Planavimo svarba. Investicijos. Smulkus ir vidutinis verslas. UAB "Rigonda" situacijos ataskaita. UAB "Rigonda" charakteristika. Vadovai ir darbuotojai. Valdymo struktūra. Materialinė techninė bazė. Finansinė būklė. Įmonės finansinių rodiklių tyrimas. SSGG analizė. UAB "Rigonda" plėtros planavimo aplinkybės. Išvados ir pasiūlymai.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2006-10-30
 • Įmonės steigimas: jaunimo nakvynės namai UAB "Žilvytis"

  Įmonės pristatymas. Įmonės veiklos apibūdinimas. UAB "Žilvytis" steigimo organizavimas. Steigimo etapai. Uždaros akcinės bendrovės "Žilvytis". Steigimo sutartis. UAB steigimo organizavimo schema. Steigimo dokumentai. Steigiamojo susirinkimo. Protokolas. Steigėjų – akcininkų registravimo sąrašas. Bendrovės valdymas. Valdymo tipas. Vadovo darbo stilius. Korespondencijos tvarkymas. Dokumentų apyvarta įmonėje. Darbo su siunčiamaisiais dokumentais schema. Darbas su gauta korespondencija. Gautos korespondencijos tvarkymo schema. Įmonės įvaizdis. Personalas. Darbuotojų atestavimas ir kvalifikacijos kėlimas. Personalo atestavimas. Darbuotojų paieškos ir atrankos organizavimas. Paieška ir atranka. Įdarbinimas. Darbo vieta. Darbo vietos apibūdinimas. Administratoriaus pereiginiai nuostatai. Vidaus darbo tvarkos taisyklės. Darbo saugos reikalavimai. Darbuotojų saugos ir sveikatos įvadinė instrukcija. Pavojai ar rizika, kurie egzistuoja įmonėse ir su kuriais gali susidurti darbuotojas. Darbdavio pareigos ir teisės garantuojant darbuotojams saugias ir sveikas. Darbo sąlygas. Darbuotojo teisės ir pareigos atliekant darbo sutartimi sulygtą darbą. Darbuotojo pareigos ir veiksmai įvykus nelaimingam atsitikimui darbe, avarijai, incidentui, kilus gaisrui (gelbėjimo, medicinos tarnybų iškvietimo tvarka, jų telefono numeriai, telefonų išdėstymo vietos). Darbuotojų saugos ir sveikatos organizavimas įmonėje (saugos tarnybos, vidinė darbuotojų saugos ir sveikatos kontrolė, darbuotojų atstovai. Medicininis aptarnavimas ir pan.). Evakuacijos keliai, priešgaisrinės ir pirmosios pagalbos priemonės ir jų. Išdėstymo vietos darbuotojo veiksmai darbo metu už įmonės ribų. Kiti darbuotojui aktualūs su darbuotojų sauga ir sveikata įmonėje susiję klausimai.
  Įmonių aprašymai, referatas(50 puslapių)
  2009-05-19
 • Įmonės steigimas: nestandartinių įrenginių, detalių, ruošinių gamyba iš juodojo nerūdijančio plieno UAB "EMO"

  Steigiamos gamybinės įmonės pristatymas. Gamybinės įmonės steigimo dokumentai. Steigimo dokumentų projektai. Gaminamos produkcijos savikaina, realizavimo kaina. Gaminio savikainos ir kainos apskaičiavimas. Valdymo struktūra ir padaliniai, bei jų funkcijos. Gamybinės įmonės valdymo struktūra. Gamybinės įmonės ekonominiai rodikliai. Investicijų atsipirkimo laikotarpis. Lūžio taško nustatymas (nulinis pelningumas). Priedai(2).
  Įmonių aprašymai, namų darbas(34 puslapiai)
  2010-12-08
 • Įmonės steigimo ir veiklos organizavimo projektas: kelionių organizatorius "Turistas"

  "Kelionių organizatoriaus "Turistas" steigimo ir veiklos organizavimo projektas" Įvadas. Situacijos analizė. Situacijos analizė pasaulio bei Europos kontekste. Situacijos analizė Lietuvos bei Kauno miesto kontekste. Konkurencinė aplinka. Kelionių organizatoriaus "Turistas" vieta. Patalpos, jų įrengimas. Įmonės registravimas. Įmonės veiklų rūšys. Įmonės darbuotojai. Darbuotojų pareigos. Darbuotojų darbo užmokestis. Turizmo paslaugų rinkiniai ir jų kainų nustatymas. Kelionė į Austriją. Kelionė į Izraelį. Kelionė po Lietuvą. Rėmimas ir reklama. Finansinė dalis. Išvados. Priedas (1). Darbas iliustruotas paveikslėliais.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(30 puslapių)
  2007-05-17
 • Įmonės strategija: didmeninė prekyba UAB "Ineza"

  Tikslas. Strateginė analizė. Įmonės pristatymas. Įmonėje vyksta didmeninė prekyba kosmetikos, parfumerijos, higienos, manikiūro ir pedikiūro instrumentais, įrankiais profesionalams. Produkto gyvavimo ciklas. Mikroaplinkos analizė. Konkurentų tyrimas. Reklamos pasirinkimas. Prekių paklausos tyrimo analizė. Įmonės analizė. Rinkos tyrimas (SWOT analizė). Strategijos planavimas ir įgyvendinimas. Konkuravimo strategija. Siūlymai.
  Įmonių aprašymai, analizė(24 puslapiai)
  2008-05-27
Puslapyje rodyti po