Šperos.lt > Vadyba > Įmonių aprašymai > Įmonės analizė: elektronikos prietaisų gamyba AB "Ekranas" (2)

Įmonės analizė: elektronikos prietaisų gamyba AB "Ekranas" (2)

www.speros.ltwww.speros.ltwww.speros.ltwww.speros.ltwww.speros.lt
9.4
  (
1
atsiliepimai)
Atsisiųsti šį darbą
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
Aprašymas:
Įvadas. AB "Ekranas" bendras apibūdinimas. Trumpa AB "Ekranas" istorija. AB "Ekranas" po 40-ties gyvavimo metų. Bendrovės veiklos rezultatai 2000 metais. Sukurtas tvirtas tolesnio augimo pagrindas. Pagrindiniai finansiniai rodikliai 2000 12 31. Teorinė dalis. Verslo vertinimas. Verslo vertinimo samprata ir pagrindinės sąvokos. Verslo vertinimo principai ir kriterijai. Verslo (turto) vertinimo metodai. Įmonės finansinio sverto rodiklių analizė. Augimo galimybių pasirinkimas. Produkcijos arba žaliavų rinkos veiksniai. Ekonominės sąlygos. Bendrovės valdymas. Veiksniai, į kuriuos reikia atsižvelgti priimant kapitalo struktūros sprendimus. Praktinė AB "Ekranas" verslo analizė. AB "Ekranas" klientai bei rinka. Veiklos rezultatai ir finansinė padėtis. Pagrindiniai finansiniai rodikliai. Ilgalaikė investicijų programa. Investicijos į stiklo gamybą. Naujų produktų kūrimas. Aukšta kokybė kaip sėkmės ir plėtros pagrindas. 2000 metų AB "Ekranas" finansinė atskaitomybė. Pelno (nuostolio) ataskaita. Pastabos. Balansas. Pastabos. Nuosavybės pokyčių ataskaita. Pinigų srautų ataskaita. Bendroji informacija. Apskaitos principai. Konsoliduotos finansinės atskaitomybės paaiškinamasis raštas. Informacija apie segmentus. Pardavimų savikaina. Kitos veiklos pajamos. Pardavimų sąnaudos. Administracinės sąnaudos. Kitos veiklos sąnaudos. Finansinės veiklos sąnaudos – grynasis rezultatas. Pelno mokestis. Vienai akcijai tenkantis pelnas. Ilgalaikis materialus turtas. Nematerialus turtas. Investicijos. Ilgalaikės gautinos sumos. Atsargos. Prekybos ir kitos gautinos sumos bei išankstiniai apmokėjimai. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Akcinis kapitalas. Rezervai. Paskolos. Trumpalaikės prekybos skolos ir kitos mokėtinos sumos. Grynieji pinigų srautai iš įmonės veiklos. Galimi ir esami įsipareigojimai. Susijusių šalių sandoriai. Įvykiai po balanso sudarymo datos. Išvados.
Rodyti daugiau
Darbo tipas:Referatai
Kategorija:
Apimtis:

57 psl.

Lygis:

3 klasė / kursas

Švietimo institucija:

Vilniaus kolegija

Failo tipas:

Microsoft Word 109.1 KB

Atrask reikiamos informacijos šiame darbe!Atsisiųsti šį darbą