Šperos.lt > Vadyba > Įmonių aprašymai > Įmonių aprašymų referatai
Įmonių aprašymų referatai

(276 darbai)

AB "Teo.Lt" verslo rizika ir jos mažinimo galimybėsĮmonės aprašymas. Kiekybinė įmonės rizikos analizė. Likvidumo rodikliai. Pelningumo rodikliai. Finansų struktūros rodikliai. Turto panaudojimo efektyvumo rodikliai. Rinkos vertės rodikliai. Kokybinė įmonės rizikos analizė. Rizikos mažinimo įmonėje galimybės. Išvados. Skaityti daugiau
Adaptacijos procesas įmonėje: UAB "NB Europe"Įvadas. Adaptacijos procesas. Teorinė dalis. Adaptacijos proceso dalys. Profesionali adaptacija. Psichofiziologinė adaptacija. Socialinė-psichologinė adaptacija. Organizacinė adaptacija. Darbuotojų adaptacijos programa. Bendroji dalis. Pareigybinės instrukcijos. Adaptacijos procesas UAB "NB Europe". Praktinė dalis. Išvados. Skaityti daugiau
Aukščiausiojo lygio vadovų darbas: UAB "Vigidas"Aukščiausiojo lygio vadovų darbas teoriniu aspektu. Nauji variantai. Darbuotojų atranka. Kultūros sukūrimas. Aukščiausiojo lygio vadovų sugebėjimai. Valdžios lygiai. departamentizavimas. Aukščiausiojo lygio vadovų darbo UAB "Vigidas" analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Bendroji įmonės analizė: gyvybės draudimas UAB "Lietuvos draudimas"Bendroji UAB "Lietuvos draudimo" gyvybės draudimo įmonės analizė. Gyvybės draudimas. Gyvybės draudimo samprata. Svarbiausios sąvokos. Gyvybės draudimo grupės. Gyvybės draudimo rinka. Lietuvos gyvybės draudimo rinkos tendencijos. Pagrindiniai "Lietuvos draudimo" gyvybės draudimo konkurentai. Konkurentų privalumai ir trūkumai. UAB "Lietuvos draudimas" gyvybės draudimo bendroji veiklos charakteristika. UAB "Lietuvos draudimo" gyvybės draudimas atsiradimas, bendras įmonės pristatymas. Partneriai. Paslaugos. Akcininkai. Klientai. Valdantysis personalas. UAB "Lietuvos draudimo" gyvybės draudimo įmonės struktūra. UAB "Lietuvos draudimo" gyvybės draudimo teikiamos paslaugos. AB "Lietuvos draudimas" ir "Lietuvos draudimo" gyvybės draudimas bendravimas su klientais ir pardavimų skatinimas. Vidaus ir išorės UAB "Lietuvos draudimo" gyvybės draudimas ir AB "Lietuvos draudimas" bendravimas. "Lietuvos draudimo" ir "Lietuvos draudimo" gyvybės draudimo bendravimo su klientais bei visuomene įvertinimas, rezultatai ir tendencijos. "Lietuvos draudimo" gyvybės draudimo kainodaros ir 2001 m. finansinės ataskaitos analizė. "Lietuvos draudimo" gyvybės draudimo kainodara. 2001 m. LDGD finansinės ataskaitos analizė. Skaityti daugiau
Business strategy: RyanairDarbas anglų kalba. Įmonės strategija: Ryanair. Summary. Introduction. Strengths. Weaknesses. Ryanair's Competitive Advantage. Sustainability of Ryanair’s Low-cost Strategy. Conclusion & Recommendations. References. Priedai (2). Skaityti daugiau
Charakterizavimas ir įvertinimas: restoranas "McDonald’s"Aplinkos įvertinimas. Planavimo įvertinimas. Organizacinės struktūros schema. Valdžios formos ir vadovo vadovavimo stiliaus įvertinimas. Restorano kontrolės ir veiklos analizė. Restorano kontrolės ir veiklos analizė. Restorano darbo motyvacijos ir įvertinimas. Išvados. Rekomendacijos. Skaityti daugiau
Company analysis: "Avelyn"Darbas anglų kalba apie kompaniją "Avelyn". Logo and slogan. Company profile. Company structure. History. Advertising campaign. Advertisement for a new product. Advertising campaign. Launching a new product. Market research. Guestionnare. Process. Graphs statistic. Income statement and valance sheet. Conclusions. Skaityti daugiau
Company analysis: Balfor Recruitment GroupDarbas anglų kalba. Įmonės analizė. Introduction. The main purpose of this report is to identify the main problem organization faces by examining externally and internally or in other words by making strategic analysis of the company Balfor Recruitment Group. General information about the company. External analysis. market analysis. Customer analysis. Competitor analysis. Marco – environment analysis. Internal analysis. description of the strategy. Analysis of the internal profile of the company. SWOT analysis and problem identification. Conclusion. Skaityti daugiau
Company analysis: milk producton "Milky sky"Darbas anglų kalba. Introduction. Administration structure. The name of the company. About "Milky sky". Personnel. Subdivisions of "Milky sky". Annual turnover. Personnel incentive. Strengths, opportunities, threats and weaknesses of the company. Conclusion. Skaityti daugiau
Company analysis: Nokia corporationDarbas anglų kalba. Nokia korporacijos analizė. Nokia corporation. History. First mobile phones. Historical logos. In the new millennium. Product divisions. Mobile Phones. Multimedia. Enterprise Solutions. Networks. Nokia competitors. Ericsson. Motorola. Samsung. Top Competitors (NOK). Nokia in 2006. Glossary. Skaityti daugiau
Company description: confectionary company: "Arina"Darbas anglų kalba. Sugalvotos konditerijos kompanijos pristatymas anglų kalba. Introduction. Company name. Marketing. About us. Dislocation and subdivision. The structure of the company. Workers numbers and range. Foreign partners. Profit and year turnover. SWOT. Company perspectives. Employee incentive. Finding. Skaityti daugiau
Company report: BMWCompany report. Introduction. History. Key people. Significant developments. Competitors. Products. Financial. Skaityti daugiau
Conventional and e-business retail companiesDarbas anglų kalba. Įmonės analizė: sporto prekių parduotuvė JDK. Scope. Introduction. Section A –Present E-Business Analysis. Current E-Business Model and Website Design. Model Description. Website Design Description. Model and Website Evaluation. Store – Website Product and Price Comparison. Store – Website Product Description. Consideration of Product Range. Re-evaluation of Internet Product Prices. Competitive E-Business Model Contrast. Competitive Model and Website Description. Competitive Model and Website Comparison. Technical Analysis. 1 SWOT Analysis. Section B – Future E-Business Recommendations. E-Business Model and Website. E-Advertising Model. E-Community Model. Website Design. Conclusion. Skaityti daugiau
Cosmetics company: FavouritePresenting the company Favourite. Logo, slogan. Company history. Company profile. Company structure. Advertising and advertisement. Plan of office building. Company balance sheet. Liabilities and stockholders equity. Assets from 1983-2003. Who use company cosmetics. Company colour. Skaityti daugiau
CRM sistemos pritaikymas UAB "Bitė Lietuva"CRM (customer relations management) apibūdinimas. CRM sistemų šeima: žvilgsnis iš arčiau. Operacinis ir analitinis CRM. Charakteristika. Įmonės veiklos apibūdinimas. Teikiamų paslaugų charakteristika. Kainodaros politika. Rėmimo politika. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Darbo organizavimas: AB "Rokiškio sūris" filialo" Utenos pienas" gamybos ir administracijos direktoriaus pavaduotojo valdymo organizavimasĮvadas. Teorinė samprata apie valdymo organizavimą. AB "Rokiškio sūris" filialo "Utenos pienas" valdymo organizavimas. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Didžiosios Lietuvos įmonės: TEO LTĮmonės apibrėžimas. Įmonių skirstymas. Įmonės tikslai. Įmonės ekonominė pusiausvyra. Įmonės kapitalas, jo sudėtis. Įmonės darbuotojų klasifikavimas. Didžiosios įmonės. Trumpai apie įmonę. Struktūra. Istoriniai faktai. Socialinė partnerystė. Išvados. Skaityti daugiau
Die "ERGO Versicherungsgruppe"Die "ERGO Versicherungsgruppe". Betriebe von "ERGO Versicherungsgruppe". Die "Victoria". Die "Hamburg – Mannheimer". Die Finanzkraft der "Hamburg – Mannheimer. "Hamburg-Mannheimer" als "Superbrand 2005 Die "DKV". Das Engagement der "DKV" in Europa. Die "D.A.S." Die Tätigkeit von der "D.A.S." Die "KarstadtQuelle AG". Die "MEAG MUNICH ERGO AssetManagement. Die Kompetenz von "MEAG". Die "ERGO People & Pensions. Die "ERGO Trust". Die "ITERGO". Die "ERGO Versicherungsgruppe" Produkten. Ergebnis von ERGO Versicherungsgruppe zum Halbjahr 2005. Informacijos šaltiniai (22) Skaityti daugiau
Draudimo įmonės pristatymas: UAB DK "Baltic Polis"Įvadas. Apie įmonę. Draudimo paslaugos. Istorija. Valdybos ataskaita. Veiklos apžvalga. Įmokos. Draudimo išmokos. Tarpininkai. Draudiminių rizikų persidraudimas. Investicijos. Filialai, atstovybės ir agentūros. Išvados. Priedai (4). Skaityti daugiau
Efektyvaus planavimo metodai: teorija ir praktika. Interneto prieigos ir balso telefonijos paslaugų teikimas AB "Teo LT"Įvadas. Strateginio planavimo teorinė analizė. Strateginio valdymo esmė. Strateginio planavimo prielaidos. Strateginio planavimo esmė. Išteklių paskirstymas. Prisitaikymas prie aplinkos. Vidinis koordinavimas. Organizacinis vidinis numatymas. Strateginiai sprendimai. Strateginė analizė. Organizacijos išorinės aplinkos analizė. Organizacijos vidinės aplinkos analizė. Konkurencinės padėties įvertinimas. BCG matrica. ADL matrica. McK matrica. Strateginis planavimas AB "Teo LT". AB "Teo LT" pristatymas. AB "Teo LT" strateginio planavimo analizė. Korporacijos tapatumo programa. Klientų lojalumo programa. Paslaugų segmentavimas. Pajamų segmentavimas. Apdovanojimų segmentavimas. Klientų/įmonės sąveikos programa. Procesai. Pagrindiniai principai. Informacijos tiekimas (įmonė, paslaugos, kainos, užmokestis). Klientų skundų aptarnavimo procesas. Tiekimas (paslaugų įgyvendinimas). Gedimų tvarkymo procesai. Sistemos. Reikalingi pokyčiai. Klientų aptarnavimas. Įgyvendinimas ir aptarnavimas. Techninės ir tinklo tiesimo struktūros. Pilnai realizuota klientų santykių valdymo sistema. Įmonės kultūros programa. Kultūros vystymo programa. Misija. Siekiai. Tikslas. Programa (ką daryti). Veiksmai (kaip padaryti). Rezultatai. AB "Teo LT" porterio konkurencijos modelis. AB "Teo LT" SWOT analizė. Stipriosios pusės. Silpnosios pusės. Grėsmės. Galimybės. Išvados. Darbas iliustruotas paveikslėliais. Skaityti daugiau
...