Šperos.lt > Vadyba > Įmonių aprašymai > Įmonių aprašymų pavyzdžiai
Įmonių aprašymų pavyzdžiai

(2 darbai)

Įmonės įstatai: UAB "SportUP"Uždarosios akcinės bendrovės "SportUP" įstatai. Bendroji dalis. Bendrovės buveinė, veiklos laikotarpis. Veiklos pobūdis, tikslas ir sritis. Bendrovės statusas. Bendrovės įstatinis kapitalas, jo dydis, akcijų skaičius pagal rūšis ir klases, jų nominalioji vertė ir suteikiamos teisės. Bendrovės akcininkų teisės. Akcijų perleidimas. Bendrovės valdymo organai ir bendrovės valdymas. Visuotinis akcininkų susirinkimas, jo kompetencija bei balsavimo tvarka. Bendrovės generalinis direktorius ir jo kompetencija, revizorius. Bendrovės pelno-nuostolio paskirstymas. Dividendai. Bendrovės pranešimų skelbimo tvarka. Bendrovės reorganizavimas. Bendrovės filialų ir atstovybių steigimo, nutraukimo tvarka. Bendrovės likvidavimas. Baigiamosios nuostatos. Skaityti daugiau
Įmonės išorinės aplinkos analizė: parduotuvė "Krupas"Įvadas. Trumpai apie L. Lukoševičienės individualią įmonę. Tolimosios aplinkos įvertinimas. Makroekonominiai pokyčiai. Vartotojų elgesys. Situacija darbo rinkoje. Seni ir nauji įstatymai, poįstatyminiai aktai, kuriuos priėmė seimas ar vyriausybė. Technikos ir technologijos pažangą ir jos įtaką darbo našumui, produkcijos savikainai. Vartotojų galios įvertinimas. Tiekėjų galios įvertinimas. Potencialių konkurentų įvertinimas. Tiesioginių konkurentų įvertinimas. Pakaitalų pasirodymas. Išvados. Skaityti daugiau