Šperos.lt > Vadyba > Įmonių aprašymai > Įmonių aprašymų kursiniai darbai
Įmonių aprašymų kursiniai darbai

(207 darbai)

Aplinkos poveikio analizė: AB "Dainava"AB "Dainava" - viena didžiausių siuvimo fabrikų Lietuvoje. Įvadas. Išorinės aplinkos samprata. Išorinės aplinkos charakteristika. AB "Dainava" charakteristika. Tiesioginio poveikio aplinka. Vartotojai. Tiekėjai ir ištekliai. Konkurentai. Įstatymai ir valstybinis reguliavimas. Netiesioginio poveikio aplinka. Organizacijos vidinė aplinka. Tikslai. Uždaviniai. Struktūra. Technologija. Žmonės. Išvados. Skaityti daugiau
Asortimento formavimo ypatumai didmeninės prekybos įmonėje "Sanitex"Įžanga. Asortimento formavimas įmonėse. Prekė, jos charakteristika. Prekybinis asortimentas. Asortimento formavimas. Asortimento formavimo tikslai. Asortimento analizė. Asortimento formavimo ypatumai didmeninės prekybos įmonėje "Sanitex". "Sanitex" istorija. Informacija apie "Sanitex" įmonę. "Sanitex" veikla. Distribucijos ir logistikos, sandėliavimo paslaugos. Marketingo paslaugos. Skambučių centas. Didmeninė prekyba. Prekybos įmonės "Sanitex", užsiimančios didmenine prekyba, asortimento formavimo ypatumai. Prekybinės įmonės "Sanitex" prekių asortimentas. Prekybos įmonės "Sanitex" asortimento formavimo ypatumai. Išvados. Skaityti daugiau
Darbo užmokestis: IĮ "Adatėlė"Įvadas. Darbo apmokėjimo organizavimas ir tobulinimas. Darbo apmokėjimo organizavimas Lietuvoje. Darbo užmokesčio modeliai, formos bei sistemos. Darbo užmokesčio modeliai. Amerikietiškas darbo apmokėjimo modelis. Japoniškasis darbo apmokėjimo modelis. Vakarų Europos šalių darbo apmokėjimo modelis. Darbo užmokesčio formos ir sistemos. Vienetinė darbo užmokesčio forma. Vienetinės darbo apmokėjimo sistemos. Laikinė darbo apmokėjimo forma. Laikinės apmokėjimo už darbą formos atmainos. Darbo apmokėjimo organizavimas ir tobulinimas naudojantis užsienio šalių patirtimi. Darbo užmokesčio organizavimas IĮ "Adatėlė". Išvados. Priedai. Skaityti daugiau
Elektroninė parduotuvė: gėlių parduotuvė UAB "Orchidėja"Elektroninės komercijos kursinis darbas. Įvadas. Elektroninė komercija. Elektroninės komercijos kategorijos. Elektroninės komercijos įtaka. Elektroninės komercijos veikla. Tiekėjų galimybės ir klientų nauda. Elektroninės komercijos sprendimai. Neigiami elektroninės prekybos bruožai. Teisinė elektroninės komercijos aplinka. Pagrindinės elektroninės komercijos problemos. Elektroninės komercijos teisinė situacija Lietuvoje. Aktualios teisėdaros problemos. Elektroninė parduotuvė "Orchidėja". E-parduotuvės aprašymas. Sandėlio apskaitos programos. Reklamos internete galimybės. Išvados. Skaityti daugiau
Imitacinio modeliavimo teorijos praktinis taikymas: prekyba naujais automobiliais UAB "AP"Operacijų valdymo kursinis projektas. Įvadas. Tikslas suformuluoti bei aprašyti operacijų valdymo uždavinį ir pasitelkus kompiuterinį modelį šį uždavinį išspręsti. Verbalinis modelis. Matematinis modelis. Kompiuterinis uždavinio sprendimas. Atsitiktinių skaičių panaudojimas modeliavime. Atsargų valdymo modeliavimas. Rezultatų analizė. Galimų sprendimo priėmimo situacijų, naudojant uždavinio sprendinius, nagrinėjimas ir sprendimo priėmimas. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės analizė: AB "Lietuvos geležinkeliai"Įvadas. Teorinė dalis. Strateginio valdymo samprata. Makroaplinkos analizė. Mikroaplinka. Organizacijos vizija, misija, tikslai. Analitinė dalis. Makro aplinkos analizė. Inovacijos. Mikro aplinka. "Lietuvos geležinkeliai" SSGG (SWOT) analizė. Projektinė dalis — strateginės alternatyvos įgyvendinimas. Keleivių vežimų geležinkeliais plėtra. Greitojo vietinio susisiekimo plėtra. Kombinuotojo transporto grandinės organizavimas. Bilietų sistemos tobulinimas. Supergreitųjų geležinkelių diegimo Lietuvoje perspektyvos. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės analizė: draudimas DUAB "Ingo Baltic"DUAB "Ingo Baltic" vertinimas permainų aplinkoje. Darbe pasiektų profesinių kompetencijų sąrašas. Įvadas. Lietuvos draudimo rinka. Lietuvos draudimo rinkos teisinis reguliavimas. Lietuvos draudimo paslaugų rinka, struktūra ir ypatumai. Draudimo paslaugų teikėjų (draudikų) rinka. Draudimo rinkos plėtros sąlygos. Gyvybės draudimo rinka. Pagrindiniai draudimo produktai gyvybės draudime. Ne gyvybės draudimo rinka. Pagrindiniai draudimo produktai ne gyvybės draudime. Lietuvos draudimo rinkos problemos ir perspektyvos. Lietuvos draudimo rinkos raidos perspektyvos. Ne gyvybės draudimo paslaugų rinka. Ne gyvybės draudimo paslaugų teikėjų rinkos struktūra ir jos konkurencingumas. Lietuvos ne gyvybės draudimo paslaugų vartotojų rinka ir jų įtaka visuminei paklausai. Lietuvos ne gyvybės draudimo paslaugų rinkos raidos perspektyvos. DUAB "Ingo Baltic" veiklos analizė. Bendrovės siūlomos paslaugos. Trumpas bendrovės istorijos aprašymas. Privalumas – partnerystė su "INGOSSTRAKH" grupė. Perdraudimas. Akcininkai. Bendrovės pagrindiniai tikslai, misija, vizija. Visuomeninė veikla. DUAB "INGO BALTIC" pardavimo kanalai. Draudimo paslaugų vartotojų (draudėjų) rinka. Draudimo rinkos perspektyvos. Esami "INGO BALTIC" konkurentai. DUAB "INGO BALTIC" sudarytų draudimo sutarčių, ir išmokų skaičiaus analizė. DUAB "INGO BALTIC" sudarytų draudimo įmokų, ir apmokėtų žalų analizė. DUAB "INGO BALTIC" vidutinės draudimo įmokos, ir vidutinės draudimo išmokos analizė. DUAB "INGO BALTIC" draudimo rinka pagal vartotojų segmentus analizė. DUAB "INGO BALTIC" kapitalas ir rezervai analizė. DUAB "INGO BALTIC" turto analizė. DUAB "INGO BALTIC" techninių atidėjimų analizė. DUAB "INGO BALTIC" nuostolingumo analizė. Skaityti daugiau
Įmonės analizė: draudimo paslaugos AB "Lietuvos draudimas"Įvadas. Įmonės charakteristika. Įmonės veiklos pobūdis. Bendrovės organizacinė struktūra ir darbuotojų pareigos. Veiklos apžvalga. Lietuvos draudimo rinkos apžvalga. Bendrovės informacijos cirkuliavimo sistema. Bendrovės veiklos apžvalga. Lietuvos draudimo rinkos apžvalga. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės analizė: elektros energijos perdavimas AB "Lietuvos energija" (3)Įvadas. Verslo aplinkos bei organizacijos situacija. AB "Lietuvos energija" nagrinėjimas PEST analizės-ekonominiu aspektu. AB "Lietuvos energija" konkurencinės situacijos analizavimas. Išvados. AB "Lietuvos energija" situacijos analizavimas ir stiprybių bei silpnybių identifikavimas. Misija, vizija, darbo tikslas. Priedas (1). Skaityti daugiau
Įmonės analizė: fiksuotas ir internetinis ryšys AB "TEO"Įvadas. Darbo objektas – AB "TEO" ryšio vartotojų nuomonė. Darbo tikslas – išanalizuoti įmonės verslo aplinką, atlikti vartotojų nuomonės tyrimą ir parengti rinkodaros planą. Rinkodaros aplinka. Makroaplinka. Rinkos tyrimas, jos parametrai bei perspektyvų analizė. Tikslinės rinkos segmentavimas bei galimos rinkodaros strategijos. Rinkodaros komplekso elementai, jų naudojamos strategijos. Rinkodaros planas. Pardavimų prognozavimas. AB "TEO LT" įmonės rinkodaros planas Įmonės veikla, misija, tikslai. Įmonės rinkodaros aplinkos analizė. Įmonės rinka ir jos tendencija. Įmonės SWOT analizė (GGSS). Įmonės tikslinės rinkos nustatymas ir pasirinkta rinkodaros strategija. Įmonės vartotojų nuomonės tyrimas. "TEO" įmonės rinkodaros analizė. Kainos ir paslaugos analizė. Paslaugos paskirstymo analizė. Paslaugos rėmimo analizė. AB "TEO" įmonės paslaugos pardavimų prognozė. Išvados. Priedai: anketa ir jos analizė, grafikai. Skaityti daugiau
Įmonės analizė: finansinės paslaugos AB "Hansabankas"Verslo idėja. Įžanga. Įmonės charakteristika. Įmonės organizacinė valdymo struktūra. Darbo pasidalijimas ir kooperavimas. Organizacijos vidinė ir išorinė aplinka. Pagrindinės veiklos kryptys. Socialinė atsakomybė. Planavimas ir strateginis valdymas. "Hansabanko" misija ir vizija. Organizavimas. Kontrolė. Koordinavimas. Vadovavimas. Darbo ir darbo užmokesčio organizavimas. Organizacijos kultūra. Skaityti daugiau
Įmonės analizė: kavos tiekimas "Starbucks"Įvadas. Organizacijos socialinė atsakomybė. Organizacijos socialinės atsakomybės samprata. Organizacijos socialinės atsakomybės privalumai ir trūkumai. Verslo socialinės atsakomybės koncepcija ir jos raida. Verslo atsakomybės problematika ir ypatybės. Atsakinga verslininkystė ir visuomenė. Socialinė atsakomybė "Starbucks" kompanijoje. "Starbucks" misija. Kompanijos "Starbucks" profilis. "Starbucks" 2006 metų bendrosios socialinės atsakomybės ataskaita. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės analizė: Lietuvos šilumos tinklaiĮvadas. Teorinė dalis. Strateginis valdymas. Strateginis planavimas. Aplinkos dinamikos analizė. Vidinė ir išorinė analizė. Makro aplinkos elementai. Klientų analizė. Ištekliai ir strategija. Silpnybės, stiprybės – grėsmės, galimybės. Žmonių išteklių analizė. Finansinių išteklių analizė. Organizacijos vizija misija ir tikslai. Analitinė dalis. Situacijos analizė. Makroaplinkos analizė. Veiklos srities (šakos) analizė. Konkurencinės aplinkos analizė. Vidinė organizacijos analizė. SWOT analizė. Strategijos formulavimas. Ištekliai ir strategija. Vertės grandinės. Projektinė dalis. Veiksmų sąrašas. Skaityti daugiau
Įmonės analizė: medinių langų gamybaĮvadas. Įmonės charakteristika. Įmonės įkūrimas, statusas, veiklos pobūdis ir vystymasis. Gaminių nomenklatūra, naudojamos medžiagos (žaliavos), jų tiekėjai, gamybos apimtis. Gaminių nomenklatūra, naudojamos medžiagos, tiekėjai. Naudojama klijuota mediena. Glasurit dažymo ir lakavimo sistema. Gamybos apimtis. Valdymo struktūra ir gamybos struktūra. Valdymo struktūra. Gamybos struktūra. Spręstinos problemos. Projektuojama gamybos (darbų) technologija. Projektavimo objektas ir jo aktualumas. Gamybos tipas, gamybos fazės, procesai ir operacijos projektuojamoje technologijoje. Projektuojamai gamybos (darbų) technologijai reikalingi įrengimai, prietaisai, įrankiai. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Įmonės analizė: naktinis klubasĮvadas. IĮ "Pavlovičiaus įmonė". Įmonės valdymo apskaitos sistema. Valdymo apskaita. Įmonės tikslai. Kainų politika. Išlaidų klasifikavimas. Reklamos priemonių išlaidos. Transportas. Žaliavos ir tiekėjai. Finansavimo šaltiniai ir jų panaudojimas. Produkcijos savikainos kalkuliavimas įmonėje. Pelningumo analizė. Pelningumo lūžio taškas. Rizikos vertinimas. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Įmonės analizė: naktinis klubas UAB "Alfa"Anotacija. Įvadas. "Alfa" įmonės charakteristika. Finansinės analizės svarba "Alfa" įmonės veikloje. Pagrindiniai informacijos šaltiniai "Alfa" įmonėje. "Alfa" įmonės finansiniai rodikliai ir juos formuojantys veiksniai. Finansinių koeficientų reikšmė "Alfa" įmonėje. Rodiklių pasirinkimas "Alfa" įmonėje. "Alfa" įmonės balanso vertikali ir horizontali analizė. Vertikalioji balanso analizė. Horizontalioji balanso analizė. "Alfa" įmonės pelno ir nuostolio ataskaitos vertikali Ir horizontali analizė. Vertikalioji pelno ir nuostolio ataskaitos analizė. Horizontalioji "Alfa" įmonės pelno ir nuostolio ataskaitos analizė. "Alfa" įmonės finansinių koeficientų įvertinimas. "Alfa" įmonės veiklos pelningumo rodikliai. "Alfa" įmonės veiklos efektyvumo rodikliai. "Alfa" įmonės mokumo koeficientų analizė. Išvados. Priedai (5). Skaityti daugiau
Įmonės analizė: nendrinių stogų gamybaĮvadas. Darbo tikslas. Išnagrinėti ir suprasti įmonės tikslus, funkcijas ir veiklą. Atskleisti jos veiklos orientyrą ir vertinimo kriterijus, kurie formuojami derinant individualius ir grupinius darbuotojų interesus. Įmonės tikslai, veiklos sritys ir funkcijos. Gamybos organizavimas įmonėje. Įmonės gamybiniai ištekliai. Įmonės gamybinis pajėgumas. Gamybos išlaidos ir jų rūšys. Gamybos planavimas. Išteklių poreikio planavimas. Įmonės aprūpinimo materialiniais ir energetiniais ištekliais planavimas. Darbo organizavimas įmonėje. Darbo našumas ir užmokestis. Darbo organizavimas ir normavimas. Pardavimų planavimas. Naujų gaminių planavimas. Asortimento planavimas. Prekių (paslaugų) realizavimas. Kaina. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės analizė: pynimas iš vytelių ir pardavimas UAB "Karklas"Įvadas. Darbo tikslas - išanalizuoti UAB "Karklas" vidinę ir išorinę aplinką. UAB "Karklas" užsiima pynimu iš vytelių (pinti indai, krepšiai, baldai) ir pardavimu. Įmonės profilis, veikla ir tikslai. Mūsų įmonę supančios aplinkos. Aplinkų įtaka įmonei. UAB "Karklas" valdymo organizavimo struktūra. Įtakos būdai dirbantiesiems. UAB "Karklas" (SWOT) analizė. SSGG analizės pagrindu išnagrinėti strateginiai ryšiai. Panaudojant įmonės stiprybes, išnaudoti galimybes. Mažinant įmonės silpnybes, pasinaudoti galimybėmis. Panaudojant stipriąsias puses, išvengti grėsmės. Mažinant įmonės silpnybes, mažinti grėsmę. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės analizė: prancūziškos konditerijos importas, gamyba ir pardavimas UAB "Mantinga"Įvadas. Makro – mikro aplinkos apibūdinimas. Įmonės veiklos apžvalga. Prekių kainos ir jų skirtumų analizė. Tiekimas, realizavimas bei paskirstymo kanalai. Prekių rėmimas ir jo būdai. UAB "Mantinga" veiklos vertinimas. Mikro – makro aplinkos apibendrinimas. Įmonės veiklos organizavimas. Prekių kainos ir jų skirtumo įvertinimas. Tiekimas, realizavimas bei paskirstymo kanalai. Prekių rėmimas ir jo būdai. UAB "Mantinga" pranašumai ir trūkumai. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės analizė: švietuvų gamyba ir pakavimas UAB "Artilux Baltija"Įvadas. UAB "Artilux Baltija". Įmonės teisinės formos apibūdinimas. Veiklos sritys. Ekonominė charakteristika. Finansinė būklė. Techninė charakteristika. Išorinė ir vidinė aplinka. Įmonės valdymo struktūra, personalas. Prekių asortimentas ir jų kokybė. Darbo apmokėjimo sistema. Įmonės finansiniai rodikliai. Įmonės pelningumo rodikliai. Įmonės ilgalaikio mokumo rodikliai. Įmonės finansinio stabilumo rodikliai. Išvados. Skaityti daugiau
...