Šperos.lt > Vadyba > Įmonių aprašymai > Įmonių aprašymų praktikos ataskaitos
Įmonių aprašymų praktikos ataskaitos

(92 darbai)

Baigiamosios praktikos ataskaita: kebabų gamyba ir prekyba VSĮ Kebab "AZE-AGA"Įvadas. Trumpa įmonės charakteristika. Žaliavos ir maisto priedai. Miltai. Presuotos mielės. Cukrus. Valgomoji joduota druska. Margarinas. Geriamasis vanduo. Maistų priedų vartojimo procedūra. Maisto priedų vartojimo kontrolė. Sumuštinės duonos technologinio proceso aprašymas (schema). Sumuštinio duonos technologinė schema. Žaliavų paruošimas. Tešlos užmaišymas. Dalinimas ir formavimas. Technologiniai įrengimai. Sanitarija, higiena ir maisto saugos kokybės valdymo sistema. Reikalavimai personalui. Reikalavimai patalpoms. Reikalavimai inventoriui. Reikalavimai atliekų šalinimui. Sumuštinių duonos pakavimas, ženklinimas, laikymas. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Baigiamosios praktikos ataskaita: mažmeninė ir didmeninė prekyba komercinė firma "Naras"Trumpa organizacijos charakteristika. Komercinės firmos (KF) "Naras" pagrindinė veikla — prekyba statybinėmis bei apdailos medžiagomis, baldais, buitine technika, sienų ir grindų dangomis. Prekybos centre "Namai" realizuojamos prekės. Personalo vadyba. Organizacijos valdymas. Personalo poreikio planavimas. Personalo įdarbinimas ir atleidimas. Personalo ugdymo ir motyvavimo sistema. Darbuotojų skatinimo sistema. Prekybos organizavimas. Darbo organizavimas įmonėje. Prekių pirkimo organizavimas. Įmonėje taikomi prekių pardavimo būdai. Prekybos marketingas. Įmonės prekybos marketingo padalinys. Įmonės konkurentai. Kainų nustatymo metodai. Rėmimo politika. Prekybos logistika. Logistinės patalpos. Įmonės techninis įrengimas. Įmonės sutartys su verslo partneriais. Verslo plėtros perspektyvos. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Baigiamosios praktikos ataskaita: siuvimo įmonėAtaskaita. R. Lucinavičienės individualios įmonės prekių asortimentas. Įmonės valdymo struktūra. Įmonės makroaplinka. Įmonės mikroaplinka. Įmonės silpnosios ir stipriosios pusės. Planavimas. Planų hierarchija. Įmonės darbo sauga. Darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentai įmonėje. Instruktažai, instrukcijų ruošimas, pravedimas. Įmonėje taikoma kokybės valdymo sistema. Darbo laiko ir apmokėjimo apskaita. Įmonės piniginių lėšų judėjimas. Įmonės mokesčiai. Bendrosios nuostatos. Mokesčiai. Mokesčių mokėtojo apskaita. Įmonės materialinių išteklių srautų judėjimas. Įmonė tarptautinės prekybos aplinkoje. Išvados. Skaityti daugiau
Baigiamosios praktikos ataskaita: statybos techninė priežiūra, projektų rengimas, nekilnojamojo turto vertinimas UAB "Delfa"Baigiamosios praktikos užduotis. Baigiamosios praktikos įvertinimas. Įmonės veiklos aprašymas. Įmonės aplinka. Įmonės atsargų valdymo sistema. Įmonės taikomos rinkodaros priemonės. Išvados, pasiūlymai dėl įmonės veiklos organizavimo. Skaityti daugiau
Gamybinės praktikos apžvalga: viešųjų ryšių UAB "Integrity PR"Įvadas. Įmonės charakteristika. Klientai (2008 metais). Teikiamos paslaugos ir jų apimtis. Konkurentai. Valdymo struktūra ir valdymo atmosfera. Įmonės vadybos funkcijų įgyvendinimas. Darbas praktikos metu. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Gamybinės praktikos ataskaita: autoserviso paslaugos UAB "Krasta Auto"Įvadas. Darbo tikslas — išanalizuoti UAB "Krasta Auto" įmonės: valdymo struktūrą, padalinių darbo specifiką. Įmonės veiklą, darbo organizavimą, verslo planus. Įmonės techninius–eksploatacinius, ekonominius, finansinius rodiklius. Įmonės plėtros perspektyvos gaires. Praktika atlikta UAB "Krasta Auto" auto detalių parduotuvėje bei serviso skyriuje. Įmonės apibūdinimas. Pagrindinės bendrovės veiklos sritys — automobilių remonto paslaugos, didmeninė ir mažmeninė prekyba naujais bei naudotais automobiliais, autodetalėmis, autoreikmenimis, automobilių alyvomis, padangomis, nekilnojamo turto nuoma. Įmonės valdymas. Įmonės misija. UAB "Krasta Auto" SWOT analizė. UAB "Krasta Auto" organizacinė valdymo struktūra. Įmonės finansai. Balanso analizė. Pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. Įmonės tiekėjai, klientai, konkurentai. Tiekėjai. Klientai. Konkurentai. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (3 psl.). Skaityti daugiau
Gamybinės praktikos ataskaita: azartiniai lošimai UAB "Olympic Casino Group Baltija"Įvadas. UAB "Olympic Casino Group Baltija" istorija ir augimas. Įmonės tikslai, potencialas ir veikimo principai. Personalo valdymo funkcijos. Vidinė komunikacija. Įmonės teisinio veiklos reglamentavimo ir reguliavimo sistema. Kolektyvinė sutartis. Azartinių lošimų įstatymas. Darbo kodeksas. Išvados. Skaityti daugiau
Gamybinės praktikos ataskaita: betoniniai, gelžbetoniniai ir polistireninio putplasčio gaminiai AB "Ukmergės gelžbetonis"Įvadas. Įmonės struktūra. Įmonės techninis potencialas bei jo raidos prognozė. Bendrovės naudojami pagrindiniai gamybiniai įrengimai ir įrankiai. Įmonės darbuotojai. Kokybės kontrolė. Įmonės gamybiniai pajėgumai, gaminių paklausa jų rinkose bei tolesnė ekonominė prognozė. Įmonės išleidžiama produkcija. Bendrovės gamybiniai pajėgumai. Gaminių pardavimai ir paklausa jų rinkoje. Įmonės socialinė raida bei jos prognozė. Kolektyvinė sutartis. Įmonės darbuotojų judėjimas bei sudėtis. Išvados. Skaityti daugiau
Gamybinės praktikos ataskaita: energijos tiekimo paslaugos AB "VST"Įvadas. AB "VST" veiklos apibūdinimas. AB "VST" istorinė veiklos apžvalga. Pasiekimai. Įmonės struktūra. Įmonės gamybos apžvalga. Naudojamos žaliavos ir jų tiekėjai. Vartotojai. Konkurencinė situacija rinkoje ir kainodara. Įmonės ekonomika ir finansų tvarkymas. Statistinės ataskaitos. Įstatymai. Atliekamų darbų technologija. Technologijos. Darbuotojai. Darbo sutartis. Darbų sauga. Vadovo darbas. Kontrolė. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Gamybinės praktikos ataskaita: prekyba rastine mediena ir namukais UAB "Ervopolis"Įvadas. Apie įmonę. Išoriniai aplinkos veiksniai, sąlygojantys įmonės veiklą. SWOT analizė. Įmonės vadybinių funkcijų įgyvendinimas. Įmonės veiklos planavimas. Darbo apmokėjimas. Darbuotojų drausminimas ir skatinimas. Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas. Įmonės apskaita. Darbas praktikos metu. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Gamybinės praktikos ataskaita: UAB "Stumpf statybinės medžiagos"Įvadas. Apie įmonę. Išoriniai aplinkos veiksniai, sąlygojantys įmonės veiklą. UAB "Stumpf statybinės medžiagos" SWOT analizė. Įmonės vadybinių funkcijų įgyvendinimas. Įmonės veiklos planavimas. Darbo apmokėjimas. Darbuotojų drausminimas ir skatinimas. Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas. Įmonės apskaita. Darbas praktikos metu. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Gamybinės praktikos ataskaita: žemės ūkio kooperatyvas "Lumpėnų Rambynas"Įvadas. Ūkio subjektas. Aplinka. Išorinė aplinka. Vidinė aplinka. SSGG analizė. Kooperatyvo veikla. Gamybinė struktūra. Organizacinė struktūra. Valdymo struktūra. Gamybos procesai. Darbo procesai. Darbo apmokėjimas. Pardavimo valdymas. Finansai. Išvados. Skaityti daugiau
Gamybinės technologinės praktikos ataskaita: spaustuvė AB "Aušra"Praktikos programa. Praktikos tikslai. Praktikos ataskaitos klausimai. Įmonės apibūdinimas. Kaip rasti? Įmonės techninė bazė. Darbo organizavimas įmonėje. Įmonės valdymo schema. Darbo vietos aprašymas, darbo pobūdis. Mikroklimatas spaustuvėje. Spausdinimas ofsetiniu būdu. Ofsetinių dažų išnaudojimo normatyvai. Išvados. Produkcijos pavyzdžiai (3). Darbas iliustruotas nuotraukomis. Skaityti daugiau
Įmonės praktikos ataskaita: baldų gamyba UAB "Kristensen & Kristensen"Įvadinė dalis. UAB "Kristensen & Kristensen" aprašymas. Rinkos situacija. Ekonominė dalis. Tikslų sistema. Išlaidų struktūra. Gamybos ar paslaugų teikimas įmonėje. Vadybos dalis. Organizacijos valdymo schema. Organizacinės struktūros tipas. Horizontalus ir vertikalus darbų paskirstymas. Įmonės valdymo strategija. Planavimo procesas įmonėje. Personalo (darbuotojų) organizavimo analizė. Darbuotojų sudėties analizė. Darbuotojų kaita per tris paskutinius metus ir jų priežastys. Darbuotojų paieškos ir atrankos organizavimas įmonėje. Darbuotojų atestavimo organizavimas. Darbuotojų mokymas ir kvalifikacijos tobulinimas. Vadovavimo darbuotojams analizė. Įmonės kultūros apibūdinimas. Vadovaujančių darbuotojų skaičius, jų dalis bendrame įmonės darbuotojų skaičiuje. Darbuotojų skatinimo sistema. Dominuojantys vadovavimo stiliai, vadovų ir kitų darbuotojų tarpusavio santykiai. Susirinkimų ir pasitarimų periodiškumas ir darbuotojų atsiliepimai apie jų naudingumą. Kokybės laidavimo sistema įmonėje. Marketingo dalis. Marketingo vieta įmonėje, skyriaus atliekamos funkcijos. Tiriamoji veikla įmonėje. Tyrimo objektai ir rezultatai. Įmonės rinkos segmentas. Prekės ir paslaugos. Prekių asortimento gylis ir plotis. Asortimento pokyčiai. Gyvavimo ciklas. Prekių kainų politika. Kainų nustatymo metodai. Nuolaidos. Prekių paskirstymo kanalai, pardavimų vietos. Tarpininkai. Komunikacijos procesas įmonėje. Pardavimų rėmimas. Taikomos priemonės ir metodai, jų efektyvumas. Reklaminių kampanijų organizavimas. Tiesioginio marketingo priemonių naudojimas įmonėje. Marketingo plėtros perspektyvos įmonėje. Apskaitos dalis. Įmonės apskaita. Apskaita įmonės sandėliuose. Finansinių ir ekonominių rodiklių analizė. Įmonės mokami mokesčiai. Išvados ir pasiūlymai. Įmonės vadovo vertinimas. Savo praktinės veiklos vertinimas. Priedai (1). Darbas iliustruotas paveikslėliais. Skaityti daugiau
Įmonės praktikos ataskaita: verslo praktinio mokymo firma H&A Export CoĮmonės charakteristika. Firmos H&A Export Co pagrindiniai tikslai. Įmonės organizacinė struktūra ir atskirų skyrių funkcijos. Organizacinė struktūra. Pardavimų ir marketingo skyrius. Personalo skyrius. Pirkimų skyrius. Buhalterijos skyrius. Skaityti daugiau
Įmonės veikla: duonos kepimas UAB "Lašų duona"Temos aktualumas. Darbo problema. Darbo tikslas – gebėti teorines žinias taikyti praktinėse situacijose, sprendžiant įmonės problemas. Darbo uždaviniai. Darbo objektas. Darbo metodai. Darbo struktūra. Darbo sudėtis. Bendra įmonės charakteristika. Juridinis tipas. Įmonės veiklos rūšys. Mažmeninė prekyba. Eksportas. Įmonės valdymo struktūra. Organizacinė valdymo struktūra. Darbo vietų aprašymai, struktūriniai padaliniai. Įmonės personalas. Personalo poreikio planavimas. Reikalavimai darbo vietai. Priėmimo į darbą tvarką. Darbo sutartys su personalu. Kvalifikacijos kėlimo sistema. Vadovavimo stilius. Psichologinis kolektyvo klimatas. Įmonės veiklos planavimas. Įmonės tikslai ir uždaviniai. Aplinkos veiksniai, turintys įtaką įmonės tikslų siekimui. Įmonės mikro aplinka. Įmonės makro aplinka. Veiklos planavimo procedūra. Įmonės veiklos įvertinimas ir kontrolė. Įmonės veiklos tobulinimo galimybės. Pasiūlymai. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės veiklos organizavimas: UAB "Palink" prekybos centras IKIPraktikos ataskaita. Įvadas. Bendra įmonės charakteristika. IKI pradžia. IKI plėtra. IKI šiandien. Uždavinių nagrinėjimas. Prekių judėjimo valdymas. Prekių judėjimo valdymo sistema. Kas yra intranetas? Intraneto galimybės. Intraneto nauda. Išvados. Skaityti daugiau
Įvadinės praktikos ataskaita: restoranų tinklas UAB "DC Holdingas"Įvadas. Susipažinimas su įmone. Įmonės organizacinė valdymo struktūra. Įmonės kokybės valdymo sistema. Įmonės įranga. Įmonės plėtros galimybės. Įmonės dalyvavimas užsienio rinkose. Išvados. Skaityti daugiau
Įvadinės profesinės veiklos praktikos ataskaita: parduotuvė "Gėlių namai"Įvadas. Trumpa įmonės charakteristika. Produkcija. Teikiamos produkcijos aprašymas. Teikiamos produkcijos ir paslaugų kokybės įvertinimas. Išoriniai aplinkos veiksniai sąlygojantys įmonės veiklą. Įmonės valdymo struktūra. Raštvedybos sistema. Dokumentų apyvartos schema. Dokumentų registravimo priemonės ir reikalavimai. Įmonės veiklos planavimas. Darbo apmokėjimas. Bendrieji darbo reikalavimai vidaus tvarkai palaikyti. Darbo patalpų vidaus tvarkos reikalavimai. Darbuotojų drausminimas. Darbuotojų skatinimas. Parduotuvės "Gėlių namai" pildomų dokumentų apžvalga. Išvados. Pasiūlymai. Skaityti daugiau
Kompiuterizuoto įmonės veiklos modeliavimo ataskaita: "Šilti namai"Įvadas. Bendra įmonės strategija. Gamybos veiklos analizė. Įmonės pajėgumas ir jo veiksniai. Produkcijos gamybos dinamika. Rinkodaros analizė. Finansinių rezultatų analizė. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (6). Skaityti daugiau
...