Šperos.lt > Vadyba > Įmonių aprašymai > Įmonių aprašymų analizės
Įmonių aprašymų analizės

(55 darbai)

Biuro vadybos mokomoji praktika: maisto produktų gamyba UAB "Pyragas"Marketingo planas. Tikslinis rinkos pasirinkimas. Rinkos galimybių analizė. Marketingo rinkimo elementai. Produkto aprašymas. Paskirstymas. Rėmimai. Kainos ir jų nustatymas. Realizavimo įplaukų apskaičiavimas. Gamybos planas. Reikalinga technologinė įranga. Gamybos pajėgumai. Gamybos programa "Prancūziški batonai" (vienetais). Žaliavų sąnaudų apskaičiavimas. Organizacinis planas. Finansinis planas. Pelno (nuostolio) ataskaita. Pinigų srautų ataskaita. Sąnaudų prognozė. Balansas. Skaityti daugiau
Company analysis: "eBay"Įmonės "eBay" veiklos aprašymas anglų kalba. Key Issues. About the company. Current Strategy. Industry Analysis. SWOT Analysis. Strengths. Weaknesses. Threats. Opportunities. Power of Substitutes. Power of New Entrants. Power of Suppliers. Power of Buyers. Power of Competitors. Finance. Operations. Management. Marketing. Recommendations. Skaityti daugiau
Company analysis: "Nematekas"Įmonės "Nematekas" analizė anglų kalba. About company "Nematekas". Way to success. Quality is the ultimate goal. Modern technologies. New way to nutrition. "E free" sausages. Certificates and medals in Lithuania. Certificates for European Union (EU). Skaityti daugiau
Company analysis: "Sharp"Darbas anglų kalba. Firmos "Sharp" analizė. Introduction. Profile. Consumerinformation products. Electronic component. History. Company structure. Advertising. Statistics. Consumer/Information Products. Audio-Visual and Communication Equipment. Home Appliances. Information Equipment. Electronic Components. ICs. LCDs. Other Electronic Components. Financial Results. Income statement. Assets. Liabilities. Shareholders’ Equity. Cash Flows. Organizational chart. Skaityti daugiau
Company analysis: retailers "Marks&Spencer"Prekybos tinklo Marks&Spencer įmonės analizė anglų kalba. SWOT of M&S. Conclusion and recommendation. Skaityti daugiau
Darbo organizavimo įvertinimas: AB "Rytų skirstomieji tinklai"Įvadas. Darbo organizacijos tyrimas AB "Rytų skirstomieji tinklai". Darbo procesas. Darbo pasidalijimas ir kooperavimas. Administracijos darbuotojų darbo organizavimas. Darbo planavimas. Darbo laikas. Darbo laiko fotografija. Darbo įvertinimo ir atlyginimo poveikis. Darbo užmokesčio tikslai. Išvados. Skaityti daugiau
Finansinės veiklos analizė: UAB "Tepas"Įvadas. UAB "Tepas" įmonės charakteristika. Įmonės UAB "Tepas" horizontalioji ir vertikalioji finansinių ataskaitų analizė. Pelno (nuostolių) ataskaitos horizontalioji ir vertikalioji analizė. Balanso horizontalioji ir vertikalioji analizė. Įmonės UAB "Tepas" santykinių rodiklių analizė. Trumpalaikio ir ilgalaikio mokumo rodiklių analizė. Pelningumo rodiklių analizė. Veiklos efektyvumo rodiklių analizė. Įmonės piniginių srautų analizė. Piniginių srautų ataskaita. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Įmonės analizė: alkoholinių gėrimų gamyba AB "Alita"Įvadas. AB "Alita" charakteristika. Mikroaplinkos analizė. Vizija, misija, filosofija. Darbuotojai. Administracija. Makroaplinkos analizė. Gamtinė - ekologinė aplinka. Technologinė aplinka. Politinė – teisinė aplinka. Socialinė - kultūrinė aplinka. Šakos aplinka (veiklos). Konkurentai. Vartotojai. Tiekėjai. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės analizė: automobilių nuoma UAB "AVIS Lietuva"Automobilių nuomos ir lizingo paslaugas teikiančios įmonės UAB "Avis Lietuva" analizė. Automobilių nuoma kaip paslauga. "AVIS Lietuva" veikla. Trumpai apie AVIS. AVIS istorija. AVIS vizija ir misija. "AVIS Lietuva" paslaugų pobūdis. Trumpalaikė automobilių nuoma. Automobilio nuoma nuo 1 iki 30 dienų. Automobilių ir mikroautobusų nuoma su vairuotoju. Automobilio nuoma 1-11 mėnesių. Minilizingas. Veiklos nuoma. Veiklos/ilgalaikė nuoma. Grįžtamoji veiklos nuoma. Esminiai paslaugos teikimo aspektai. "AVIS Lietuva" teikiamų paslaugų kokybės analizė. "AVIS Lietuva" paslaugų paketas. Paslaugų techninė ir funkcinė kokybė. Techninė paslaugų kokybė. Funkcinė paslaugų kokybė. Paslaugų kokybės atitikimas klientų lūkesčius. Tyrimas. Tyrimo išvados. Paslaugų naudingumas. Trumpalaikė nuoma. Veiklos nuoma. "AVIS Lietuva" analizės išvados. Skaityti daugiau
Įmonės analizė: baldų gamyba AB "Klaipėdos baldai"Įvadas. AB "Klaipėdos baldai" charakteristika. Istorija. Personalas. Technologijos. Ekologija. Asortimentas. Pasiekimai ir svarbiausios datos. Pardavimai. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės analizė: baldų gamyba IĮ "GeRi Baldai"Įvadas. Įmonės veikla. Projektavimas ir baldu gamyba. Baldų gaminiai iš įvairios medienos plokščių. R. Gervinsko IĮ "GeRi Baldai" yra toks funkcinis valdymo pasiskirstymas. Darbo santykiai. Įmonės reklamos. Verslo priežiūros institucijų analizė. Verslo įmonės plėtros galimybės. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės analizė: drabužių prekyba APB "Apranga"Turinys. Įžanga. Mažmeninės drabužių prekybos kitimo tendencijos. Bendroji AB "Apranga" charakteristika. Įmonės istorija. APB "Apranga" valdymo struktūra ir principai. Visuotinis akcininkų susirinkimas. Bendrovės valdyba. Bendrovės vadovas. AB "Aprangos" veikla. Prekybos objektas. Pelningumas. Prognozuojamas pelningumas. Nuolaidos ir jų taikymo atvejai. Rinkodara. AB "Apranga" konkurentai. Baltika Lietuva. Utenos trikotažas. Burda Moden Salonas. Cronus. Armitana. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės analizė: duonos kepimas, platinimas ir pardavimasĮvadas. Anotacija. Kęstučio Nesavo individualios įmonės (IĮ) veiklos ir vidinės aplinkos analizė. Išorinė aplinka. Verslo priežiūros institucijų analizė. Įmonės valdymas. Darbo santykiai. Individualiosios įmonės plėtra. Individualiosios įmonės privalumai ir trūkumai. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės analizė: finansinės paslaugos AB "Šiaulių bankas"Įvadas. AB "Šiaulių banko" filialai ir klientai. Šiaulių banko struktūra. Akcininkai. Šiaulių banko funkcijos. Individualiems klientams. Mokėjimai ir įmokos. Tiesioginio debeto paslauga. Periodinio mokėjimo paslauga. Tarptautinis pavedimas. Debeto pavedimas. Indėliai. Kreditai. Valstybės ir turto vertinimo kompanijos. Mokėjimo kortelės. Finansų maklerio paslaugos. Čekiai. Kitos paslaugos. Elektroninė bankininkystė. Verslo klientams. Mokėjimai ir įmokos. Indėliai. Visa Business ir Eurocard/MasterCard Business kortelės. Faktoringas. Struktūriniai fondai. Čekiai. Vieta bankų rinkoje. Konkurentai. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės analizė: juodųjų metalų, elektros kabelių ir laidų prekyba UAB "Severmeta"Analizės tikslai. Verslo apibūdinimas. Veikla. Valdymas ir personalas. UAB "Severmeta" aukščiausios grandies vadovų funkcijų pasiskirstymas. Darbuotojų priėmimas į darbą. Bendrosios įmonės taisyklės. Įmonės "stiprioji" grandis ir "silpnoji" vieta. Įmonės tikslai. Darbo vietos aprūpinimas reikalingais ištekliais. Bendrieji darbo saugos reikalavimai bendrovėje. Motyvavimo būdai. Išvadas apie taikomų motyvavimo būdų efektyvumą. Darbo užmokesčio formos taikomos įmonėje. Informacija ir komunikavimas. Pasipriešinimas pokyčiams, adaptavimo sistema. Skaityti daugiau
Įmonės analizė: maisto pardavimas AW’s Fish and Chip ShopAW’s Fish and Chip Shop, Mytown, South Wales analizė. Įvadas. Darbe nagrinėjami šie klausimai: Kas yra įmonės tarpininkai? Kodėl pirkėjai perka įmonės produkciją? Kokie komplementarai egzistuoja įmonės produkcijai ir kas juos tiekia? Kokie veiksniai sąlygoja įmonių paklausos kreivių poslinkius? Kokias sąnaudas naudoja įmonė? Kokioje rinkos struktūroje veikia įmonė? Kokie išorinės aplinkos pokyčiai praeityje yra svarbūs įmonės veiklai? Kas yra kompanijos tarpininkas? Kodėl klientai perka šios kompanijos produktus? Kokie papildymai ir palengvinimai yra skirti kompanijos produktams ir kas juos tiekia? Kokių yra substitutų kompanijos produktams ir kas juos tiekia? Kas lemia paklausos posūkius, su kuriais susiduria kompanija? Kurias atsargas kompanija naudoja? Kurioje rinkos struktūroje yra kompanija? Kas įtakoja pasiūlos pakilimą ir jų konkurentus? Kodėl kompanija gavo pelną (nuostolį) praėjusiais metais? Kurie plėtros elementai verslo aplinkoje (tendencijos ir pokyčiai) galėtų paveikti kompaniją daugiau nei po 5 metų? Kokie papildymai ir palengvinimai yra skirti kompanijos produktams ir kas juos tiekia? Kokių esama substitutų kompanijos produktams ir kas juos tiekia? Kas lemia paklausos pokyčius, su kuriais susiduria kompanija? Kokias atsargas naudoja kompanija? Kurie plėtros elementai verslo aplinkoje (tendencijos ir pokyčiai) galėtų paveikti kompaniją daugiau nei po 5 metų? Kokie pokyčiai išorinėje aplinkoje praeityje buvo ypatingai svarbūs kompanijai? Skaityti daugiau
Įmonės analizė: naftos valymo centras AB "Lusta"AB "Lusta" valymo centras. AB "Lusta" strateginio plano analizė. Įmonės valdymas. Skaityti daugiau
Įmonės analizė: picerija UAB "Čilija"Įmonės pristatymas. Įmonės vidinė aplinka. Įmonės dirbančiųjų skaičius ir pareigybių aprašymas. Darbuotojų planas. Įmonės išorinė aplinka. Marketingo tikslai ir strategijos. Marketingo strategijos. Įmonės veiklos aplinka. Kainų strategija. Politinis poveikis. Išvados. Įmonės valdymas. Vadovo teisės organizacijoje. Vadybininko pareigybinės nuostatos. Reikalavimai vadybininkui darbe. Skaityti daugiau
Įmonės analizė: reklamos agentūra UAB "PICO line"Įvadas. Bendroji dalis. UAB "PICO line" struktūra ir valdymo sistema. UAB "PICO line" gamybiniai technologiniai procesai. UAB "PICO line" technologiniai įrenginiai. UAB "PICO line" kokybės valdymo sistema. Individualioji dalis. Įranga, naudojama reklamos agentūroje. Terminis presas "SISER TS-ONE". Pjaustantis braižiklis "SummaCut D120 SE". Skaitmeninės spaudos spausdintuvas "MUTOH Toucan PJ-1614NXE". Plačiaformatis skaitmeninis rašalinis spausdintuvas "SolJet Pro II SJ-1000". Sublimacinės spaudos spausdintuvas "MUTOH Viper 4C". Sublimacinės spaudos terminis presas "MONTI ANTONIO mod. 200 maxiprinter". Freza "Flexicam Stealth II 1530". Lazerinis spausdintuvas "Xerox DocuColor 12". Vienos spalvos braižytuvas "Xerox Synergix 8830". Vienos spalvos braižytuvas "Xerox Synergix Scansystem". Spausdinimo ant kompaktinių diskų įrenginys "Canon Pixma IP 4000". Keturių spalvų spaudos mašina "Konica MINOLTA DialtaColor CF 5001". Lapų pjaustymo įrenginys "IDEAL 5221-90". Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės analizė: statybinė firma UAB "Ikoda"OpenOffice byla. Įvadas. UAB "Ikoda" istorija. Valdymo struktūra. Proceso dalyviai. Planavimas. Skatinimas. Kontrolė. Išvados. Pasiūlymai. Skaityti daugiau