Šperos.lt > Vadyba > Įmonių aprašymai > Įmonių aprašymų konspektai
Įmonių aprašymų konspektai

(2 darbai)

Įmonės asortimento analizė: AB "Gija"Įvairi asortimento klasifikacija, vertikalus asortimento pjūvis, asortimento kaitos formos, asortimento formavimas, drabužių klasifikacija, praktinė dalis: AB "Gija" gaminamos produkcijos asortimento analizė. Skaityti daugiau
Organizacijos elgsenosOrganizacijos elgsenos (OE) sąvoka. Mokslo tyrimų sritys ir tikslai. Išvardinti ir paaiškinti kitų socialinių mokslų įtaką OE mokslui. Išvardinkite ir detaliai paaiškinkite šiuolaikines Organizacijos elgsenos (OE) problemas iškylančias vadybininkui. Išvardinti ir paaiškinti kuo pagrįsta individo elgsena organizacijoje. Aptarti šiuolaikines darbo kohortas ir jų vertybes. Apibūdinkite pasitenkinimą darbu. Bendrais bruožais paaiškinkite suvokimo ir išmokimo procesus. Išvardinkite ir paaiškinkite asmenybės klasifikavimo sistemas. Paaiškinkite ryšį tarp asmenybės ir profesijos (pagal J.L. Holland), bei asmenybės ir nacionalinės kultūros. Apibūdinkite kas yra emocijos. Paaiškinkite universalias emocijas, emocijų skirtumus ir jų taikymą organizacinės elgsenos moksle. Apibūdinkite motyvacijos procesą. Išvardinkite ir paaiškinkite ankstyvąsias motyvacijos teorijas. Išvardinkite ir paaiškinkite šiuolaikines motyvacijos teorijas. Apibūdinkite motyvacijos teorijų ir kultūros ryšį. Išvardinkite ir paaiškinkite kokie yra individualių sprendimų priėmimo stiliai. Paaiškinkite moralinės raidos etapų, kultūros ir etikos reikšmę sprendimų priėmimui Išvardinkite ir paaiškinkite kuo pagrįsta elgsena grupėje. Paaiškinkite, kaip priimami grupiniai spendimai. Išvardinkite ir apibūdinkite komandų tipus (rūšis). Paaiškinkite komandos efektyvumo modelį. Išvardinkite ir apibūdinkite tarpasmeninio ir organizacinio komunikavimo metodus. Aptarkite vadybininko veiksmus siekiant pagerinti komunikaciją organizacijoje. Apibrėžkite vadovavimą. Išvardinkite ir paaiškinkite vadovavimo teorijas: bruožų, elgsenos, atsitiktinumų. Apibūdinti charizmatinį, vizijomis grindžiamą ir komandinį vadovavimą. Apibrėžti ir paaiškinti pasitikėjimą, kaip vadovavimo atributą, jo rūšis ir pasitikėjimo kūrimą. Apibrėžkite ir paaiškinkite kas yra valdžia ir jos šaltiniai(pamatai); kas yra politika ir politinė elgsena. Paaiškinkite etišką politinį elgesį. Išvardinkite ir paaiškinkite kas apibrėžia org. struktūrą. Paaiškinkite poveikį kurį org. struktūra daro darbuotojų elgsenai. Išvardinkite ir paaiškinkite labiausiai paplitusias ir modernias (naujausias) organizacijos struktūras. Aptarkite, kodėl organizacijos struktūros skiriasi. Išvardinkite ir paaiškinkite pagrindines darbuotojų atrankos priemones; darbuotojų mokymo ir perkvalifikavimo rūšis ir metodus. Paaiškinkite darbo vertinimo procesą ir metodus. Nurodykite kas turėtų vertinti darbuotoją. Aptarkite priemones tobulinančias darbo vertinimą globaliame pasaulyje. Apibrėžkite organizacijos kultūros sąvoką ir funkcijas. Aptarkite organizacinės kultūros homogeniškumą/heterogeniškumą? Paaiškinkite kas ir kaip kuria, įtvirtina, išsaugo ir keičia organizacijos kultūrą. Paaiškinkite kokios yra etiškos ir dvasingos organizacinės kultūros prielaidos. Palyginkite organizacinę ir nacionalinę kultūrą. Apibrėžkite ir paaiškinkite socializacijos procesą organizacijoje, aptarkite jo modelį (etapus). Paaiškinkite socializacijos metodikas (variantus) organizacijoje. Skaityti daugiau