Šperos.lt > Vadyba > Įmonių aprašymai
Įmonių aprašymai

(828 darbai)

AB "Teo.Lt" verslo rizika ir jos mažinimo galimybėsĮmonės aprašymas. Kiekybinė įmonės rizikos analizė. Likvidumo rodikliai. Pelningumo rodikliai. Finansų struktūros rodikliai. Turto panaudojimo efektyvumo rodikliai. Rinkos vertės rodikliai. Kokybinė įmonės rizikos analizė. Rizikos mažinimo įmonėje galimybės. Išvados. Skaityti daugiau
Adaptacijos procesas įmonėje: UAB "NB Europe"Įvadas. Adaptacijos procesas. Teorinė dalis. Adaptacijos proceso dalys. Profesionali adaptacija. Psichofiziologinė adaptacija. Socialinė-psichologinė adaptacija. Organizacinė adaptacija. Darbuotojų adaptacijos programa. Bendroji dalis. Pareigybinės instrukcijos. Adaptacijos procesas UAB "NB Europe". Praktinė dalis. Išvados. Skaityti daugiau
Alytaus rajono savivaldybėPowerPoint pristatymas. Misija. Plėtros vizija. Alytaus rajono savivaldybės veiklą vykdo. Krokialaukio seniūnija. Krokialaukio seniūnijos raštinės skyrius. Alytaus rajono savivaldybės statistiniai rodikliai. Išvados. Skaityti daugiau
Aplinkos analizė: UAB "Aukselis"Įvadas. Trumpa UAB "Aukselis" charakteristika. Gamyba. Turimi pajėgumai. Vadyba. Organizacinė valdymo struktūra. Operatyvinis valdymas. Operatyviojo valdymo principai. Tiekėjai. Personalas. Finansai. Marketingas. Kokybė. Konkurencija. Kainų lygis. Antkainiai. Nuolaidos. Atsiskaitymo sąlygos. Rinkos apimtis. Pateikimo kanalai. Tarpininkai. Klientų aptarnavimas. Reklamos koncepcija. Pardavimų skatinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Aplinkos poveikio analizė: AB "Dainava"AB "Dainava" - viena didžiausių siuvimo fabrikų Lietuvoje. Įvadas. Išorinės aplinkos samprata. Išorinės aplinkos charakteristika. AB "Dainava" charakteristika. Tiesioginio poveikio aplinka. Vartotojai. Tiekėjai ir ištekliai. Konkurentai. Įstatymai ir valstybinis reguliavimas. Netiesioginio poveikio aplinka. Organizacijos vidinė aplinka. Tikslai. Uždaviniai. Struktūra. Technologija. Žmonės. Išvados. Skaityti daugiau
Asortimento formavimo ypatumai didmeninės prekybos įmonėje "Sanitex"Įžanga. Asortimento formavimas įmonėse. Prekė, jos charakteristika. Prekybinis asortimentas. Asortimento formavimas. Asortimento formavimo tikslai. Asortimento analizė. Asortimento formavimo ypatumai didmeninės prekybos įmonėje "Sanitex". "Sanitex" istorija. Informacija apie "Sanitex" įmonę. "Sanitex" veikla. Distribucijos ir logistikos, sandėliavimo paslaugos. Marketingo paslaugos. Skambučių centas. Didmeninė prekyba. Prekybos įmonės "Sanitex", užsiimančios didmenine prekyba, asortimento formavimo ypatumai. Prekybinės įmonės "Sanitex" prekių asortimentas. Prekybos įmonės "Sanitex" asortimento formavimo ypatumai. Išvados. Skaityti daugiau
Asortimento formavimo politika ir jos įgyvendinimo ypatumai komercinėje įmonėje "Gija"Įvadas. Prekių asortimento samprata. Prekių tipologija. Asortimento optimizavimas. Asortimento formavimas. Komercinės įmonės "Gija" asortimentas. Išvados. Skaityti daugiau
Aukščiausiojo lygio vadovų darbas: UAB "Vigidas"Aukščiausiojo lygio vadovų darbas teoriniu aspektu. Nauji variantai. Darbuotojų atranka. Kultūros sukūrimas. Aukščiausiojo lygio vadovų sugebėjimai. Valdžios lygiai. departamentizavimas. Aukščiausiojo lygio vadovų darbo UAB "Vigidas" analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Baigiamosios praktikos ataskaita: kebabų gamyba ir prekyba VSĮ Kebab "AZE-AGA"Įvadas. Trumpa įmonės charakteristika. Žaliavos ir maisto priedai. Miltai. Presuotos mielės. Cukrus. Valgomoji joduota druska. Margarinas. Geriamasis vanduo. Maistų priedų vartojimo procedūra. Maisto priedų vartojimo kontrolė. Sumuštinės duonos technologinio proceso aprašymas (schema). Sumuštinio duonos technologinė schema. Žaliavų paruošimas. Tešlos užmaišymas. Dalinimas ir formavimas. Technologiniai įrengimai. Sanitarija, higiena ir maisto saugos kokybės valdymo sistema. Reikalavimai personalui. Reikalavimai patalpoms. Reikalavimai inventoriui. Reikalavimai atliekų šalinimui. Sumuštinių duonos pakavimas, ženklinimas, laikymas. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Baigiamosios praktikos ataskaita: mažmeninė ir didmeninė prekyba komercinė firma "Naras"Trumpa organizacijos charakteristika. Komercinės firmos (KF) "Naras" pagrindinė veikla — prekyba statybinėmis bei apdailos medžiagomis, baldais, buitine technika, sienų ir grindų dangomis. Prekybos centre "Namai" realizuojamos prekės. Personalo vadyba. Organizacijos valdymas. Personalo poreikio planavimas. Personalo įdarbinimas ir atleidimas. Personalo ugdymo ir motyvavimo sistema. Darbuotojų skatinimo sistema. Prekybos organizavimas. Darbo organizavimas įmonėje. Prekių pirkimo organizavimas. Įmonėje taikomi prekių pardavimo būdai. Prekybos marketingas. Įmonės prekybos marketingo padalinys. Įmonės konkurentai. Kainų nustatymo metodai. Rėmimo politika. Prekybos logistika. Logistinės patalpos. Įmonės techninis įrengimas. Įmonės sutartys su verslo partneriais. Verslo plėtros perspektyvos. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Baigiamosios praktikos ataskaita: siuvimo įmonėAtaskaita. R. Lucinavičienės individualios įmonės prekių asortimentas. Įmonės valdymo struktūra. Įmonės makroaplinka. Įmonės mikroaplinka. Įmonės silpnosios ir stipriosios pusės. Planavimas. Planų hierarchija. Įmonės darbo sauga. Darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentai įmonėje. Instruktažai, instrukcijų ruošimas, pravedimas. Įmonėje taikoma kokybės valdymo sistema. Darbo laiko ir apmokėjimo apskaita. Įmonės piniginių lėšų judėjimas. Įmonės mokesčiai. Bendrosios nuostatos. Mokesčiai. Mokesčių mokėtojo apskaita. Įmonės materialinių išteklių srautų judėjimas. Įmonė tarptautinės prekybos aplinkoje. Išvados. Skaityti daugiau
Baigiamosios praktikos ataskaita: statybos techninė priežiūra, projektų rengimas, nekilnojamojo turto vertinimas UAB "Delfa"Baigiamosios praktikos užduotis. Baigiamosios praktikos įvertinimas. Įmonės veiklos aprašymas. Įmonės aplinka. Įmonės atsargų valdymo sistema. Įmonės taikomos rinkodaros priemonės. Išvados, pasiūlymai dėl įmonės veiklos organizavimo. Skaityti daugiau
Bendroji įmonės analizė: gyvybės draudimas UAB "Lietuvos draudimas"Bendroji UAB "Lietuvos draudimo" gyvybės draudimo įmonės analizė. Gyvybės draudimas. Gyvybės draudimo samprata. Svarbiausios sąvokos. Gyvybės draudimo grupės. Gyvybės draudimo rinka. Lietuvos gyvybės draudimo rinkos tendencijos. Pagrindiniai "Lietuvos draudimo" gyvybės draudimo konkurentai. Konkurentų privalumai ir trūkumai. UAB "Lietuvos draudimas" gyvybės draudimo bendroji veiklos charakteristika. UAB "Lietuvos draudimo" gyvybės draudimas atsiradimas, bendras įmonės pristatymas. Partneriai. Paslaugos. Akcininkai. Klientai. Valdantysis personalas. UAB "Lietuvos draudimo" gyvybės draudimo įmonės struktūra. UAB "Lietuvos draudimo" gyvybės draudimo teikiamos paslaugos. AB "Lietuvos draudimas" ir "Lietuvos draudimo" gyvybės draudimas bendravimas su klientais ir pardavimų skatinimas. Vidaus ir išorės UAB "Lietuvos draudimo" gyvybės draudimas ir AB "Lietuvos draudimas" bendravimas. "Lietuvos draudimo" ir "Lietuvos draudimo" gyvybės draudimo bendravimo su klientais bei visuomene įvertinimas, rezultatai ir tendencijos. "Lietuvos draudimo" gyvybės draudimo kainodaros ir 2001 m. finansinės ataskaitos analizė. "Lietuvos draudimo" gyvybės draudimo kainodara. 2001 m. LDGD finansinės ataskaitos analizė. Skaityti daugiau
Bendros Lietuvos – Vokietijos įmonės veiklos įvertinimas ir priemonės jai gerintiSantrauka. Zusammenfassung. Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. Teorinė temos analizė. Tyrimo metodika. Bendros Lietuvos – Vokietijos "N" įmonės veiklos įvertinimas. Bendros Lietuvos – Vokietijos "N" įmonės charakteristika: bendrieji duomenys, pirkėjai, konkurentai. Bendrieji duomenys. Pirkėjai. Konkurentai. Bendros Lietuvos – Vokietijos "N" įmonės asortimentas ir tiekėjai. Bendros Lietuvos - Vokietijos "N" įmonės kainų politika. Bendros Lietuvos - Vokietijos "N" įmonės pardavimų skatinimas. Bendros Lietuvos – Vokietijos įmonės santykinių rodiklių analizė. Pelningumo rodikliai. Finansinio statuso ir mokumo rodikliai. Valdymo aktyvumo rodikliai. Finansinių rodiklių Du Ponto analizė. Bendros Lietuvos - Vokietijos "N" įmonės cirkuliacijos kaštų analizė. Bendros Lietuvos - Vokietijos "N" įmonės veiklos gerinimo kryptys ir priemonės. Išvados. Priedai (3) Skaityti daugiau
Biuro vadybos mokomoji praktika: maisto produktų gamyba UAB "Pyragas"Marketingo planas. Tikslinis rinkos pasirinkimas. Rinkos galimybių analizė. Marketingo rinkimo elementai. Produkto aprašymas. Paskirstymas. Rėmimai. Kainos ir jų nustatymas. Realizavimo įplaukų apskaičiavimas. Gamybos planas. Reikalinga technologinė įranga. Gamybos pajėgumai. Gamybos programa "Prancūziški batonai" (vienetais). Žaliavų sąnaudų apskaičiavimas. Organizacinis planas. Finansinis planas. Pelno (nuostolio) ataskaita. Pinigų srautų ataskaita. Sąnaudų prognozė. Balansas. Skaityti daugiau
Business plan: mobile phone company "BITĖ"PowerPoint pristatymas. Darbas anglų kalba. Verslo planas: "BITĖ". Introduction. Summary: Company information. Business analysis. Basic achievements. Service. The essence of the project. The ideas. Marketing plan. Number of mobile users on BITE Lietuva network in 1995-2006. BITE Lietuva total revenue in 1995-2006 (EUR million). BITE Lietuva accumulated investments into the mobile network and services development in 1995-2006 (EUR million). Production plan. Products. People and action plan. Finance plan: Investments. Evolution of risk: What does BITE strive for? Skaityti daugiau
Business strategy: RyanairDarbas anglų kalba. Įmonės strategija: Ryanair. Summary. Introduction. Strengths. Weaknesses. Ryanair's Competitive Advantage. Sustainability of Ryanair’s Low-cost Strategy. Conclusion & Recommendations. References. Priedai (2). Skaityti daugiau
Charakterizavimas ir įvertinimas: restoranas "McDonald’s"Aplinkos įvertinimas. Planavimo įvertinimas. Organizacinės struktūros schema. Valdžios formos ir vadovo vadovavimo stiliaus įvertinimas. Restorano kontrolės ir veiklos analizė. Restorano kontrolės ir veiklos analizė. Restorano darbo motyvacijos ir įvertinimas. Išvados. Rekomendacijos. Skaityti daugiau
Company analysis: "Avelyn"Darbas anglų kalba apie kompaniją "Avelyn". Logo and slogan. Company profile. Company structure. History. Advertising campaign. Advertisement for a new product. Advertising campaign. Launching a new product. Market research. Guestionnare. Process. Graphs statistic. Income statement and valance sheet. Conclusions. Skaityti daugiau
Company analysis: "Coca-cola" and "Pepsi"PowerPoint pristatymas anglų kalba. Coca-cola ir Pepsi kompanijos analizė. Introduction. Backgrounds. Business Models. Marketing strategies. Websites. Products. Recapitulation. Conclusion. Word dokumentas: Overview of each product developer’s background. Business models. Marketing strategies. Websites, products, recapitulation. Conclusion. Skaityti daugiau
...