Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Įmonių aprašymai>Įmonių aprašymų analizės

Įmonių aprašymų analizės (55 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Įmonės veiklos analizė: dėvėti rūbai IĮ "Rūbų fiesta"

  Dėvėtų rūbų verslas. Įmonės aprašymas. Įmonės valdymo struktūra. Verslą įtakojantys veiksniai. Verslo aplinka. Individualios įmonės "Rūbų fiesta" SSGG analizė. Parduodamų prekių asortimentas. Paklausa ir pasiūla. Konkurencija. Reklama. Kainų nustatymas, jų strategijos. Išvados.
  Įmonių aprašymai, analizė(16 puslapių)
  2008-02-27
 • Įmonės veiklos analizė: drabužių siuvykla UAB "Vėtra"

  Charakteristika. Įvadas. UAB "Vėtra" 2003, 2004, 2005 veiklos metų analizė. Pajamų, sąnaudų ir grynojo pelno baziniai prieaugio koeficientai veiklos rezultatų dinamika. Horizontalioji analizė. Vertikalioji analizė. Bankroto ribos rodiklis Z. Finansinių rodiklių palyginimas, taikant vietų sumavimo metodą. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (4).
  Įmonių aprašymai, analizė(34 puslapiai)
  2008-05-27
 • Įmonės veiklos analizė: kapaviečių tvarkymo ir antkapinių paminklų gamybos įmonė

  Įvadas. I dalis. Vadybinė. Darbo tikslas ir uždaviniai. Bendrasis personalinės įmonės vadybinis apibūdinimas. D.Varec personalinė įmonė. Personalinės įmonės rekvizitai. Įmonės steigimo idėja. Organizacijos istorija. Įmonės įregistravimo ir veiklos reglamentas. Organizacijos struktūra. Personalas. Organizacijos kultūra, klimatas, komunikacija. Organizacijos darbuotojų teisių sistema. Vizija. Misija. II dalis. Ekonomikos. Organizacijos tikslai ir uždaviniai. Artimiausi tikslai. Tolimesni įmonės veiklos tikslai. Makroaplinkos analizė. Ekonominiai veiksniai. Socialiniai veiksniai. Politiniai veiksniai. Technologiniai faktoriai. Ekologiniai veiksniai. Vidinės aplinkos analizė. Įmonės aplinkos analizė. Sugebėjimų, pavojų ir galimybių nustatymas. Prekė. Kaina. Pardavimų ir marketingo sistema. Išorinės aplinkos analizė. Išorinių veiksnių analizė. Ūkio šakos aplinka. Konkurencinės padėties analizė. Vartotojų analizė. Rizika. Firmos finansinės analizės teorija. Firmos finansinės atskaitomybės elementai. Balansas. Pelno ataskaita. Kapitalo formavimo šaltinių ir jo panaudojimo ataskaita. Firmos ekonominės veiklos įvertinimo rodiklių grupės. Pagrindinės finansinių rodiklių grupės. Finansiniai rodikliai. Pelningumo rodikliai. Santykinis akcinio kapitalo pelningumo arba kapitalo grąžos rodiklis. Investicijų pelningumo arba investicijų grąžos rodiklis. Turto pelningumo rodiklis (Dju Ponto). Bendrasis pelningumo rodiklis. Grynojo pelningumo arba neto maržos rodiklis. Pardavimų sąnaudų rodiklis. Administracinių sąnaudų rodiklis. Rodiklis, apibūdinantis firmos vadovybės gebėjimą racionaliai naudoti išteklius. Finansinio statuso rodikliai. Einamojo likvidumo arba bendrojo padengimo koeficientas. Greitojo arba kritinio likvidumo koeficientas. Manevringumo arba lankstumo koeficientas. Bendrojo mokumo koeficientas. Ilgalaikio mokumo koeficientas. Ilgalaikių įsipareigojimų įvykdymo trukmės koeficientas. Finansinio valdymo rodikliai. Vidutinės materialinių atsargų apyvartos trukmės rodiklis. Vidutinė debitorinio įsiskolinimo firmai trukmės rodiklis. Kreditorinio įsiskolinimo trukmės rodiklis. Išteklių valdymo rodikliai. Pardavimų apimties vienam darbuotojui rodiklis. Grynojo pelno, neatskaičius mokesčius dalis, tenkanti vienam darbuotojui rodiklis. Produktyvumo, tenkančio vienam produkciją gaminančiam darbuotojui, rodiklis. Firmos pelningumo lūžio taško analizė. D. Varec PĮ finansinių rodiklių analizė. III dalis. Strateginių veiksmų planas. Strateginio plano rengimo etapai. Išvados.
  Įmonių aprašymai, analizė(38 puslapiai)
  2006-10-25
 • Įmonės veiklos ataskaita: "Namų jaukumas"

  Įmonės strategija. Gamybinės veiklos analizė. Marketingo veiklos analizė. Finansinės veiklos analizė. Balanso analizė. Finansinių rodyklių suvestinė. Išvados ir pasiūlymai.
  Įmonių aprašymai, analizė(20 puslapių)
  2007-10-23
 • Keleivių vežimo paslaugų teikimo technologijos analizė: UAB "Alytaus autobusų parkas"

  Įvadas. Tikslai. Uždaviniai. Pagrindiniai duomenys. Darbo jėgos imlumas. Technologijos reikšmė. Įmonės gamybos apžvalga. Paslaugų asortimentas. Naudojami įrengimai, prietaisai, įrankiai. Gamybos priemonių tiekėjai. Vartotojai. Konkurentai. Keleivių vežimo paslaugos teikimo technologija. Gamybos tipas. Gamybos fazės. Keleivių vežimo paslaugos teikimo technologija. Procesų ir operacijų analizė. Išvados ir pasiūlymai gamybos procesų technologijai tobulinti. Darbas iliustruotas lentele.
  Įmonių aprašymai, analizė(9 puslapiai)
  2007-04-25
 • Kompiuterizuotas modeliavimas. Įmonės veiklos ataskaita: UAB "Nr.5"

  Įmonės strategija. Gamybinės veiklos analizė. Marketingo veikla. Produkcijos gamybos dinamika. Finansinių rezultatų analizė. Balanso analizė. Finansinių rodiklių suvestinė. Išvados.
  Įmonių aprašymai, analizė(21 puslapis)
  2007-04-06
 • Lankytojų sumažėjimo problema kavinėje "Žarija Plius"

  Įžanga. Temos aktualumas. Tyrimo objektas. Darbo tikslas. Uždaviniai. Lankytojų sumažėjimo problema kavinėje "Žarija Plius". Anketa. Stebėjimo rezultatų analizės lentelė. Išvados ir pasiūlymai.
  Įmonių aprašymai, analizė(10 puslapių)
  2007-06-03
 • Organizacijos konkurencinės aplinkos įvertinimas: veterinarinė įmonė TŪB "Repulsus"

  Įvadas. Įmonės veiklos analizė. Įmonės valdymas. Darbo santykiai. Rėmimo veiksmai. Konkurencija. Konkurencinių įmonių lyginamoji lentelė. Įmonės ryšiai su išorinė aplinka. Įmonės teisinė aplinka. Įmonės ekonominė ir socialinė aplinka. Verslo priežiūros institucijų analizė. Siūlomas įmonės strateginis planas. Išvados.
  Įmonių aprašymai, analizė(12 puslapių)
  2008-01-14
 • Paskirstymo kanalai: UAB "Telsona"

  Išanalizuoti baldus gaminančios įmonės paskirstymo kanalai. Trumpa įmonės "Telsona" ir jos prekių charakteristika. UAB" Telsona" organizacinė valdymo struktūra. Įmonės prekių paskirstymo kanalai ir struktūra. Paskirstymo kanalo dalyviai, jų funkcijos. Įmonės tikslai. Įmonės prekių paskirstymą lemiantys veiksniai. Prekės veiksniai. Įmonės veiksniai. Konkurencijos veiksniai. Optimalaus paskirstymo kanalo sudarymas. Veiksnių reikšmingumo metodas. Nuoseklaus eliminavimo metodas. Tarpininkų parinkimas. Išvados.
  Įmonių aprašymai, analizė(11 puslapių)
  2005-05-27
 • Prekybos įmonių vadybinė analizė: UAB "Rimi" ir UAB "Maxima"

  Įvadas. Trumpas organizacijų apibūdinimas. Organizacijos vidinės ir išorinės aplinkos analizės. Organizacijos vidinė aplinka. Organizacijos išorinė aplinka. Organizacijų bendrųjų vadybos funkcijų vykdymas ir valdymo struktūra. Planavimas. Organizavimas. Vadovavimas. Skatinimas. Kontrolė. Išvados.
  Įmonių aprašymai, analizė(12 puslapių)
  2007-03-05
 • Sprendimų priėmimas nevyriausybinėje organizacijoje "AIESEC"

  Įvadas. Bendra informacija apie įmonę. Planavimas. Organizavimas. Vadovavimas. Motyvavimas. Kontrolė. Sprendimų priėmimo proceso atvejų analizė. Įmonės veiklos įvertinimas remiantis apribojimų teorija. Išvados.
  Įmonių aprašymai, analizė(26 puslapiai)
  2007-04-06
 • Vadybos analizė: VĮ "Oro navigacija"

  Šio darbo tikslas – išnagrinėti pasirinktos įmonės vadybą, naudojantis teorine medžiaga bei sukaupta patirtimi. Įvadas. Įmonės apibūdinimas. Valstybės įmonės "Oro navigacija" vadybos analizė. Planavimas. Strateginiai planai. Operatyviniai planai. Organizavimas. Organizacinių struktūrų analizė. Keturios organizacinio projektavimo sudedamosios dalys. Personalo valdymas. Mokymai. Motyvacija. SWOT analizė. Išvados. Išnašos.
  Įmonių aprašymai, analizė(15 puslapių)
  2008-05-23
 • Vadybos sprendimų analizė: UAB "Šampūnai"

  Vadybos sprendimų analizė UAB "Šampūnai". Situacijos įvardijimas. Valdymo sprendimo paruošimas. Pasiūlytos alternatyvos. Valdymo sprendimo priėmimas. Veiksmų planas. Valdymo sprendimo įdiegimas. Rezultatų įvertinimas.
  Įmonių aprašymai, analizė(6 puslapiai)
  2005-10-20
 • Veiklos lyginamoji analizė: viešbutis "Navalis" ir "Balatonas"

  Įvadas. Darbo tikslas – išnagrinėti viešbučių charakteristikas, teikiamas paslaugas bei rezervavimą. Bendros žinios apie viešbučius. Viešbučio Navalis charakteristika. Viešbučio Balatonas charakteristika. Charakteristikų palyginimas. Viešbučių teikiamos paslaugos. Apgyvendinimas. Apgyvendinimas viešbutyje Navalis. Apgyvendinimas viešbutyje Balatonas. Apgyvendinimo apibūdinimas. Maitinimas. Maitinimas viešbutyje Navalis. Maitinimas viešbutyje Balatonas. Viešbučių maitinimo palyginimas. Konferencijų organizavimas. Poilsis pirtyje. Kitos paslaugos. Rezervavimas. Rezervavimas viešbutyje Navalis. Rezervavimas viešbutyje Balatonas. Rezervavimo palyginimas. Išvados. Išvados. Išnašos.
  Įmonių aprašymai, analizė(17 puslapių)
  2008-03-21
 • Verslo įmonės nagrinėjimas: UAB "Mantinga"

  Tikslas. Apie įmonę. Planavimas. Planavimas įmonėje. Organizavimo samprata. Organizacinės struktūros ir struktūrų formavimas pasirinktoje įmonėje. Kontrolės samprata. Kontrolės lygiai ir rūšys, kontrolės procesas pasirinktoje įmonėje. Motyvavimo samprata. Skatinimas (vadovavimas). Skatinimas pasirinktoje įmonėje. Komunikavimo samprata. Komunikavimo procesas. Vadovo darbo organizavimas pasirinktoje įmonėje. Valdymo ypatumai. Valdymo rezultatyvumas. Išvados.
  Įmonių aprašymai, analizė(7 puslapiai)
  2007-01-08
 • Puslapiai:
 • 1
 • 2
 • 3
Puslapyje rodyti po