Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Įmonių aprašymai>Įmonių aprašymų namų darbai

Įmonių aprašymų namų darbai (141 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Įmonės misijos ir vizijos analizė: UAB "Lintel"

  Įvadas. Apie įmonę. Istorija. UAB "Lintel" misija ir vizija. UAB "Lintel" vertybės. Kokybės valdymas. Darbuotojai. Informacijos ir paslaugų centrai. Išvados.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(5 puslapiai)
  2006-10-19
 • Įmonės mokesčių analizė: UAB "Vilkijos duona"

  Įvadas. Įmonės apibūdinimas. Dislokacijos vieta. Ilgalaikis turtas. Darbuotojų skaičius, pareigybės, mėnesio atlyginimai. Pirkimų apimtys. Pardavimų apimtys. Ikimokestinis įmonės pelnas. Mokesčių ir įmokų skaičiavimas bei analizė. Gyventojų pajamų mokestis. Priskaitymai socialiniam draudimui. Įmokos sveikatos draudimui. Įmokos į garantinį fondą. Pelno mokestis. Pridėtinės vertės mokestis. Mokestis už aplinkos teršimą. Nekilnojamo turto mokestis. Žemės mokestis. Komunaliniai mokesčiai. Išvados.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(13 puslapių)
  2009-03-20
 • Įmonės pardavimų apimties prognozavimas: UAB "Telsoda"

  Įmonės charakteristika. Misija. Pardavimų prognozavimas 2006-2008 metais.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(7 puslapiai)
  2006-02-23
 • Įmonės pardavimų politika: UAB "Stikliai"

  Įvadas. Darbo tikslas – įvertinti įmonės pardavimų politiką iš marketingo pozicijų. Teorinė dalis. Marketingo sąvoka. Turizmas kaip marketingo objektas. Paslaugų marketingo kompleksas. Marketingo strategijos. Paslaugų kainodara. Praktinė dalis. UAB "Stikliai" pristatymas. UAB "Stikliai" teikiamos paslaugos. Konkurencinė analizė. Viešbučio pardavimų politika. Išvados ir pasiūlymai.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(14 puslapių)
  2010-04-21
 • Įmonės paslaugų analizė: UAB "Rodiklis"

  Reklamos agentūros paslaugos. Paslaugų įmonės bendra apžvalga. Paslaugų klasifikavimas. Paslaugos savybės. Paslaugų paketas. Papildomos ir pagrindinės paslaugos. Naujų paslaugų įvedimas. Paslaugos gyvavimo ciklas. Paslaugos kainodaros sprendimai. Paslaugos teikimo procesas. Paslaugos kokybės užtikrinimas. Paslaugos rėmimo programa. Paslaugų plėtros strategija.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(8 puslapiai)
  2006-02-07
 • Įmonės paslaugų įvertinimas: kabelinė televizija UAB "Avva"

  Įvadas. Paslaugų įmonės bendra apžvalga. Paslaugų klasifikavimas. Paslaugos savybės. Paslaugų paketas. Pagrindinė ir papildomos paslaugos. Paslaugos gyvavimo ciklas. Naujų paslaugų įvedimas. Paslaugos kokybės užtikrinimas. Paslaugos kainodaros sprendimai. Paslaugos teikimo procesas. Paslaugos rėmimo programas. Paslaugų plėtros strategija. Išvados ir pasiūlymai.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(18 puslapių)
  2006-03-28
 • Įmonės pristatymas: Joint Stock Company Vilniaus bankas Group

  Kompanijos pristatymas anglų kalba. Introduction. History. Employees. Services. Finances. Future plans. Conclusion. Appendix (5).
  Įmonių aprašymai, namų darbas(7 puslapiai)
  2006-11-27
 • Įmonės produktų analizė: UAB "Javinė"

  Įvadas. Šio darbo tikslas – UAB "Javinės" produktų Lietuvoje analizė, įvertinant visas produktų charakteristikas: asortimentą, klasifikavimą, identifikavimą bei naudotas rėmimo priemones. UAB "Javinė" ir jos gaminiai, UAB "Javinės" produktų asortimentas, "Javinės" traškučiai. Klasifikavimas. Prekės identifikavimas. Tėmimo priemonės. Išvados.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(10 puslapių)
  2005-02-24
 • Įmonės rinkodaros analizė: prekybos juvelyriniais dirbiniais UAB "Fortūnatas"

  Įvadas. Rinkodaros komplekso programos elementai. UAB "Fortūnatas" rinkodaros politika ir strategija: planavimas ir analizė. Įmonės pristatymas. UAB "Fortūnatas" rinkodaros komplekso programos elementai. UAB "Fortūnatas" rinkodaros orientacija. UAB "Fortūnatas" mikroaplinkos elementai ir jų įtakai jai. UAB "Fortūnatas" makroaplinkos elementai ir jų įtaka. UAB "Fortūnatas" rinka Lietuvoje. UAB "Fortūnatas" vartotojų rinkos segmentavimas. UAB "Fortūnatas" prekių politika. UAB "Fortūnatas" kainų politika. UAB "Fortūnatas" pateikimo politika. UAB "Fortūnatas" rėmimo politika. Išvados ir pasiūlymai.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(24 puslapiai)
  2008-04-02
 • Įmonės steigimas: nestandartinių įrenginių, detalių, ruošinių gamyba iš juodojo nerūdijančio plieno UAB "EMO"

  Steigiamos gamybinės įmonės pristatymas. Gamybinės įmonės steigimo dokumentai. Steigimo dokumentų projektai. Gaminamos produkcijos savikaina, realizavimo kaina. Gaminio savikainos ir kainos apskaičiavimas. Valdymo struktūra ir padaliniai, bei jų funkcijos. Gamybinės įmonės valdymo struktūra. Gamybinės įmonės ekonominiai rodikliai. Investicijų atsipirkimo laikotarpis. Lūžio taško nustatymas (nulinis pelningumas). Priedai(2).
  Įmonių aprašymai, namų darbas(34 puslapiai)
  2010-12-08
 • Įmonės strategija: UAB "Norfos mažmena"

  Įmonės bendra apžvalga. Taikomos nuolaidos. Įmonei priklausančios įmonės. UAB "Norfos mažmena". UAB "Rivona". Gamybos padaliniai. Alytaus pieninė. Rokiškio konservai.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(5 puslapiai)
  2006-04-26
 • Įmonės strategijos analizė: FMĮ "Jūsų tarpininkas"

  Įvadas. JT veiklos prioritetai ir tikslai. Elektroninės prekybos sistemos veikimo principas. Vartotojų galimybės ir nauda. JT teikiamos paslaugos. Pasiekimai ir perspektyvos. Išvados. Priedai (3).
  Įmonių aprašymai, namų darbas(14 puslapių)
  2007-06-14
 • Įmonės strateginis planas: AB "Klaipėdos baldai" (2)

  AB "Klaipėdos baldai" veiklos ir naudotų informacijos šaltinių apžvalga. Papildoma informacija. Informacinių šaltinių apžvalga. Įvadas. Metodologinė dalis. analizės etapas strateginio planavimo procese. AB " Klaipėdos baldai" OVS. bendrosios įmonės plėtros ir vystymo strategijos pasirinkimo metodologinės prielaidos. Produktų ar jų grupių vystymo strategijų parinkimo metodika. Funkcinės strategijos ir jų parinkimo metodikos. Strateginių tikslų nustatymo metodologija. Organizacijos vizijos ir misijos formulavimas. AB "Klaipėdos baldai" plėtros ir vystymo kryptys 2005 – 2008 m. Išorinės aplinkos poveikio įmonei įvertinimas. Įmonės vidiniai veiksniai ir sąlygos. SWOT analizės išvados ir siūlymai. AB "Klaipėdos baldai" bendrosios vystymo strategijos numatymas. AB "Klaipėdos baldai" verslo vienetų (produktų) strategijų numatymas. AB "Klaipėdos baldai" funkcinių strategijų numatymas. AB "Klaipėdos baldai" strateginiai tikslai. AB "Klaipėdos baldai" vizija ir misija. Plėtros ir vystymo priemonių 2005 – 2008 apibendrinimas.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(31 puslapis)
  2006-09-25
 • Įmonės strateginis planas: IĮ "Au au"

  Įmonės pristatymas. Vizijos, misijos ir tikslų formulavimas. Strateginė orientacija ir įmonės tikslai. Įmonės išorės aplinkos analizė naudojant SWOT metodą. Pakaitalai ir konkurentai. Tiekėjai. Įmonės vidinės aplinkos analizė naudojant SWOT metodą. Įmonės vertybės, įvaizdis.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(8 puslapiai)
  2006-04-19
 • Įmonės strateginis valdymas: UAB "Panevėžio statybos trestas"

  Įvadas. Išorinė aplinkos analizė. Pagrindiniai makroaplinkos veiksniai. Politinė aplinka. Ekonominė aplinka. Socialinė-kultūrinė aplinka. Technologinė aplinka.Teisinė aplinka. Aplinkos apsauga. Konkurencinės aplinkos apibūdinimas. Pagrindiniai strateginiai veiksniai šakoje. Pagrindinės problemos ir ateities scenarijai. Esminės galimybės. Esminiai pavojai. UAB "PST" analizė. Firmos apibūdinimas. Paslaugos ir produktai. Firmos veiklos mastas. Firmos dydis. Firmos išskirtinės kompetencijos. Pagrindiniai vadovai. Firmos kultūra ir filosofija. Stiprios ir silpnos pusės. Pagrindiniai finansiniai rodikliai. Įmonės stipriosios pusės. Stiprios ir silpnos pusės įvairiose funkcinėse srityse. Įvairiuose organizacijos lygmenyse. Vertės grandinės koncepcija. Esama strategija. Korporacijos, verslo ir funkciniame lygmenyse (jų apibūdinimas). Konkurencinio pranašumo šaltiniai. Problemos, su kuriomis susiduria firma. Silpnųjų ir stipriųjų pusių suderinimas su galimybėmis ir pavojais. Produkto rinkos pasirinkimas. Resursų generavimo/paskirstymo problemos. Personalo problemos. Rekomendacijos.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(28 puslapiai)
  2010-01-21
 • Įmonės strateginis veiklos planas: Matematikos ir informatikos institutas

  Matematikos ir informatikos instituto strateginis veiklos planas. Aplinkos ir išteklių analizė. Išorės veiksniai. Politiniai. Ekonominiai. Socialiniai. Technologiniai. Vidaus veiksniai. SSGG analizė. Stiprybės. Silpnybės. Galimybės. Grėsmės. Organizacijos misija. Organizacijos strateginiai tikslai. Trumpas tikslo aprašymas. Lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(7 puslapiai)
  2006-05-03
 • Įmonės struktūra: prekybos įmonė

  R. Petreikio personalinės įmonės aprašymas. Įvadas. Personalinės įmonės struktūra bei santykis su aplinka. Įmonės įkūrimo istorija. Įmonės struktūra ir valdymo schema. Įmonės tikslai ir perspektyviniai planai. Įmonės tiekėjai, vartotojai, konkurentai, reklama. Išvados. Literatūros sąrašas (3).
  Įmonių aprašymai, namų darbas(5 puslapiai)
  2005-11-06
 • Įmonės valdymas: remonto ir statybos darbai UAB "Montada"

  Informacija apie įmonę. Valdymas. Bendrovės veiklos prioritetai ir tikslai. Valdymo funkcijos. Vadovo valdymo stilius. Marketingo elementai. bendrovės kainų politika. Bendrovės paslaugų asortimentas apskaita. Atlikta praktika. Išvados ir pasiūlymai.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(10 puslapių)
  2005-08-16
 • Įmonės valdymo analizė: Tauragės Žalgirių vidurinė mokykla

  Įvadas. TŽVM valdymo analizė. Pagrindiniai TŽVM įtakojantys vidiniai ir išoriniai veiksniai. Valdžios pasiskirstymas organizacijoje. Koordinavimo metodai naudojami ir personalo skatinimas TŽVM. Grupės veikiančios TŽVM. Tarpasmeniniai santykiai organizacijoje. Tarpasmeninės organizacinės komunikacijos formos.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(6 puslapiai)
  2006-03-29
 • Įmonės valdymo aprašymas: krovinių pervežimas UAB "Vesta"

  Įvadas. Pasirinktos organizacijos kaip valdymo objekto ypatybės. Organizacijos valdymo struktūra. Organizacijos darbuotojai. Organizacijos produktas ir jo charakteristikos. Organizacijos gaviniai. Organizacijos darbo priemonės. Darbo pasidalijimas, darbo koordinavimas organizacijoje. Organizacijos veiklos valdymo ciklo ypatybės, siekiant tikslo. UAB "Vesta" veiklos planavimas. UAB "Vesta" planavimo žingsniai. Veiklos organizavimas. Veiklos skatinimas. Veiklos kontrolė ir reguliavimas. Atlyginimas. Išvados.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(11 puslapių)
  2008-06-09
Puslapyje rodyti po