Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Įmonių aprašymai>Įmonių aprašymų referatai

Įmonių aprašymų referatai (276 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Įmonės valdymo ciklas: UAB "Rokauta"

  Įvadas. UAB "Rokauta". Įmonės organizacinė struktūra ir valdymo schema. UAB "Rokauta" pagrindinių procesų organizavimas. Aprūpinimo organizavimas. Gamybos organizavimas. Įmonės veiklos planavimas. Kontrolės procesas UAB "Rokauta". Reguliavimo procesas UAB "Rokauta". UAB "Rokauta" darbuotojai. Darbo užmokestis ir darbuotojų skatinimas. Papildomas darbo apmokėjimas. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(12 puslapių)
  2007-04-19
 • Įmonės valdymo praktika: kavinė UAB "Vaivos juosta"

  Įvadas. 1-oji namų darbo dalis. Įmonės pristatymas. "Vaivos juostos" valdymo struktūra. "Vaivos juostos" produktas ir jo charakteristika. 2–oji namų darbo dalis. Planavimas. Organizavimas. 3–oji namų darbo dalis. Skatinimas. Kontrolė ir reguliavimas. Atlyginimas. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(11 puslapių)
  2008-12-19
 • Įmonės valdymo struktūra: AB "Klaipėdos baldai"

  Įvadas. Organizacijos samprata, organizacinė struktūra ir jos tipai. Valdymo procesas. Planavimas. Organizavimas. Vadovavimas. Kontrolė. Įmonės AB "Klaipėdos baldai" bendra charakteristika. Valdymo ir gamybos struktūros. AB "Klaipėdos baldai" valdymo struktūra. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(11 puslapių)
  2007-12-16
 • Įmonės valdymo struktūra: ŽŪB "Nematekas"

  Įvadas. Proceso dalyviai. Planavimas. Skatinimas. Pagal kompetencijos lygį. Pagal stažą įmonėje. Kontrolė. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(4 puslapiai)
  2007-10-01
 • Įmonės veikla: UAB "Baltikums Draudimas"

  Įvadas. Draudimo atsiradimo prielaidos. "Baltikums draudimas" ir jo veikla. "Baltikums Draudimo" bendrovės veiklos tinklas. "Baltikums Draudimo" sudarytos sutartys. "Baltikums Draudimo" teikiamos paslaugos. "Baltikums Draudimo" pranašumai ir kovojimas už išlikimą. "Baltikums draudimo" veiklos rezultatai ir tikslai. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(15 puslapių)
  2006-11-23
 • Įmonės veikla: UAB "Lietuva Statoil"

  Įvadas. UAB "Lietuva Statoil" misija ir tikslai. UAB "Lietuva Statoil" perspektyvų tyrimas. Įmonės situacijos analizė. Išorinių veiksnių analizė. Vidinių veiksnių analizė. Konkurentų analizė. SWOT analizė. Marketingo tikslai. Rinkos segmentavimas ir tikslinės rinkos parinkimas. Marketingo tikslai ir uždaviniai. Marketingo strategijos įvertinimas. Marketingo veiksmų planas 2001 metams. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(22 puslapiai)
  2006-10-31
 • Įmonės veikla: UAB "Norfos mažmena"

  Įvadas. Įmonės charakteristika. Įmonės valdymo struktūra. Įmonės personalas. Darbo tvarkos taisyklės. Priėmimo į darbą tvarka, reikalavimai. Kvalifikacijos kėlimas, darbuotojų skatinimas. Drausminės nuobaudos. Darbo sutarties nutraukimas. Darbuotojų sauga ir sveikata. Įmonės veiklos planavimas. Įmonės verslo aplinka. Tiekėjai. Konkurentai. Pirkėjai, nuolaidų sistema. Gamybinės veiklos organizavimas. "Norfos" gerumo akcija. Įmonės veiklos įvertinimas ir kontrolė. Įmonės veiklos tobulinimo galimybės. Išvados ir rekomendacijos.
  Įmonių aprašymai, referatas(17 puslapių)
  2008-12-11
 • Įmonės veiklos analizė ir informacinių poreikių specifikavimas: buitinės technikos pardavimas UAB "Elektromarkt"

  Namų darbo užduotis. Namų darbo paskirtis. Užduotis. Įvadas. Organizacinės sistemos veiklos analizė struktūriniu metodu. Sistemos aprašymas. Išorinis sistemos aprašymas. Vidinis sistemos aprašymas. Organizacijos veiklos aprašas. Organizacijos veiklos aprašas. Organizacijos esybių ir procesų suvestinė. Analizuojamos veiklos srities grafinis modelis. TOP (aukščiausio) lygio DFD. Nulinio lygio DFD. Pirmo lygio DFD. Kompiuterizuojama veiklos sritis. DSD. Organizacijos veiklos analizė objektiniu metodu. Biznio sąveikų modelis. Darbų eigos modeliai. Nulinio lygio darbų eigos modelis (Užsakymų valdymas). Pirmo lygio darbų eigos modelis (Užsakymų planavimas). Antro lygio darbų eigos modelis (Užsakymo nusprendimas). Organizacijos (struktūros) modelis. Procesų (hierarchijos) modelis. Tikslų modelis. Vietovių modelis. Vartotojo informacinių poreikių analizė ir specifikavimas. Use Case diagrama. Duomenų srautų aprašymai. Loginių ryšių tarp sudarytų modelių aprašymas. Išvados. Ataskaitos. Veiklos sąveikų modelio aprašymas. Darbų sekų modelio aprašymas (nulinio lygio WFM). Darbų sekų modelio aprašymas (pirmo lygio WFM). Darbų sekų modelio aprašymas (antro lygio WFM). Taikomųjų uždavinių modelio aprašymas. Priedas (Elementaraus valdymo ciklo (EVC) sudarymas). EVC išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(33 puslapiai)
  2006-01-10
 • Įmonės veiklos analizė: "Buities rojus"

  Įmonės "Buities rojus" veiklos analizė 2003-2007 metais. Įvadas. Dinamikos eilučių indikatoriai. Vidutinis absoliutinis pokytis (padidėjimas, sumažėjimas). Kitimo tempas (didėjimo, mažėjimo tempas). Vidutinis kitimo tempas (didėjimo, mažėjimo tempas). Padidėjimo (sumažėjimo) tempai. Vidutinis padidėjimo (sumažėjimo) tempas. Vidutinis lygis. Buitinės technikos paskirstymo pagal atitinkamą pinigų sumą analizė panaudojant vidurkių skaičiavimą. Aritmetinis svertinis vidurkis. Progresinis vidurkis. Grynojo pelno prognozavimas. Analitinis būdas - Trendo funkcija. Prognozavimas ekstrapoliacijos būdu. Reiškinių tarpusavio ryšių statistinė analizė. Koreliacijos ir regresijos apskaičiavimas. Išvados. Priedai (4).
  Įmonių aprašymai, referatas(13 puslapių)
  2010-03-25
 • Įmonės veiklos analizė: AB "Kalnapilio - Tauro grupė"

  Įvadas. Tikslas yra išsiaiškinti tos įmonės keliamus uždavinius, tikslus, misiją, užimamą padėtį rinkoje. Pasirinktos organizacijos istorija. Inovacijų kūrimas ir diegimas organizacijoje. Veiklos planavimas. Įmonės SSGG analizė. Stiprybės. Silpnybės. Grėsmės ir galimybės. Organizacijos išorės analizė. Žemėlapis. Valdymo struktūra. Vadovavimas. Visuotinis akcininkų susirinkimas. Jo teisės. Administracija. Vadovavimo stilius. Kontrolė. Darbuotojų motyvavimo sistema organizacijoje. Darbo išteklių valdymas organizacijoje. Rinkodaros komplekso elementai. Organizacijos finansų sistema. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(12 puslapių)
  2010-09-22
 • Įmonės veiklos analizė: apmušalų siuvimas ir minkštųjų baldų gamyba UAB "Sintuva"

  Valdymo organizacinė struktūra. Įmonės steigimo būdas. Veiklos apibūdinimas. Organizacijos valdymas. Organizacijos valdymas. Žmogiškųjų išteklių politika (personalo vadyba). Finansinė būklė. Marketingas. Trumpa įmonės veiklos efektyvumo analizė. Naujų vadybos metodų priemonių taikymas įmonėje. Įmonės veiklos tobulinimo kryptys. Mano nuomonė.
  Įmonių aprašymai, referatas(5 puslapiai)
  2005-11-17
 • Įmonės veiklos analizė: centrinio šildymo katilų gamyba "Nerdita"

  Žaidimo apžvalga. Įmonės veikla. Įmonės pajėgumų analizė. Darbininkų skaičiaus dinamika. Pajėgumų kitimas. Įmonės gamybos ir pardavimų analizė. Gamybos savikaina. Produkcijos vertė sandėlyje ir sandėliavimo išlaidos. Pilnoji savikaina ir pardavimo kaina. Gamybos ir pardavimų apimtis. Įmonės veiklos finansinių rezultatų analizė. Pelno (nuostolio) ataskaita. Balanso analizė. Finansinių rodiklių suvestinė. Išvados ir pasiūlymai.
  Įmonių aprašymai, referatas(15 puslapių)
  2008-11-14
 • Įmonės veiklos analizė: centrinio šildymo katilų gamyba UAB "Kalvis"

  Bendra įmonės strategija. Personalo valdymo politika. Marketingo veikla. Prekė (produktas). Kaina. Paskirstymas (vieta). Rėmimas. Reklama. Gamybinė veikla. Finansinių rezultatų analizė. Pelno (nuostolio) ataskaita. Balanso analizė. Finansinių rodiklių analizė. Išvados. Darbas iliustruotas lentelėmis ir grafikais.
  Įmonių aprašymai, referatas(30 puslapių)
  2009-04-09
 • Įmonės veiklos analizė: fotopaslaugos IĮ "Akimirka"

  Įmonės pristatymas. Įmonės esamos padėties analizė. Išorinė aplinka. Teisinė ir politinė aplinka. Ekonominė aplinka. Socialinė aplinka. Technologiniai veiksniai. Ekologiniai veiksniai. Tiesioginiai veiksniai. Vartotojai. Konkurentai. Medžiagos, komponentai ir jų tiekimas. Organizacijos aplinka. Tikslai. Žmonės. Strategija. Organizacinė struktūra. Darbas iliustruotas nuotraukomis.
  Įmonių aprašymai, referatas(21 puslapis)
  2005-08-03
 • Įmonės veiklos analizė: Irenos Padleckienės IĮ "Ritos kepyklėlė"

  Įvadas. Įmonės veikla. Trumpa įmonės veiklos charakteristika. Įmonėje atliekami darbai ir funkcijos. Įmonės organizacinė valdymo struktūra. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(12 puslapių)
  2008-12-10
 • Įmonės veiklos analizė: kavinė-baras "Banga"

  Įvadas. Pagrindiniai tiriamojo darbo programiniai metodiniai ir organizaciniai klausimai. Tyrimo analitinė dalis. Struktūriniai vidurkiai ir jų analizė. Dinaminiai eilučių rodikliai ir jų analizė. Regresijos lygtis. Ryšio glaudumo rodikliai. Išvados. Priedai.
  Įmonių aprašymai, referatas(19 puslapių)
  2006-10-17
 • Įmonės veiklos analizė: kavinė–baras "Saldusis biskvitas"

  Įvadas. Tikslas: Išnagrinėti individualios K. Butauto Įmonės "Saldusis biskvitas" veiklą ir valgiaraščių sudarymo principus. K. Butauto IĮ kavinė–baras "Saldusis biskvitas" aprašymas. IĮ "Saldusis biskvitas". Keletas virtuvės paslapčių. Nuolaidos. Paslaugos. Studentų kavinukė. Kavinės meniu. Žaliavų atvežimas ir laikymas. Šiluminiai apdorojimai. Sandėliavimo ir realizacijos sąlygos. Kavinė–baras "Saldusis biskvitas" salės apkrovimo grafikas. Įrenginių išdėstymo planas bei gamybinių patalpų išdėstymo schema. Individuali užduotis. Valgiaraščių sudarymo principai. Valgiaraščio reikšmė. Valgiaraščio turinys. Valgiaraščio sudarymas. Valgiaraščių rūšys. Valgiaraščio apipavidalinimo rekomendacijos. Valgiaraščio patiekalų asortimento formavimas ir struktūros analizė. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(15 puslapių)
  2009-02-17
 • Įmonės veiklos analizė: prekyba baldinėmis medžiagomis UAB "Managonis"

  Įmonės valdymo struktūra. Įmonės pardavimų įvertinimas per trejus metus (2002 – 2004). UAB "Managonis" konkurentai.
  Įmonių aprašymai, referatas(6 puslapiai)
  2005-11-30
 • Įmonės veiklos analizė: prekyba dujiniais prietaisais

  UAB "X" veikla - dujotiekio sistemų projektavimas, įrengimas, montavimas, prekyba dujiniais prietaisais. Įvadas. Teorinė dalis. Planavimas. Organizavimas. Motyvacija. Kontrolė. Praktinė dalis. UAB "X" planavimo analizė. UAB "X" organizavimo analizė. UAB "X" motyvacijos analizė. UAB "X" kontrolės analizė. Išvados. Išnašos.
  Įmonių aprašymai, referatas(8 puslapiai)
  2008-04-14
 • Įmonės veiklos analizė: prekyba kompiuterine įranga UAB "Inida"

  Įvadas. Literatūros teorinė analizė. Organizacija. Organizacijos aplinka. Organizacijos vidaus aplinka. Išorinė organizacijos aplinka. Valdymo procesas. Planavimas. Sprendimų priėmimas. Organizavimas. Organizacinės struktūros. Vadovavimas. Kontrolė. UAB "Inida" praktinė dalis. UAB "Inida" charakteristika. UAB "Inida" veiklos sritys. UAB "Inida" organizacijos struktūra. Personalas. Technologijos. Tikslai (uždaviniai). UAB "Inida" makroaplinka. Klientai. Partneriai. Konkurentai. UAB "Inida" valdymas. Planavimas. Organizavimas. Vadovavimas. Kontrolė. UAB "Inida" SSGG analizė. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(24 puslapiai)
  2006-11-01
Puslapyje rodyti po