Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Įmonių aprašymai

Įmonių aprašymai (828 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Įmonės analizė: UAB moteriškų drabužių siuvykla "Petras & Co"

  Įvadas. Įmonės UAB "Petras&Co" pirmųjų veiklos metų analizė. Faktinių veiklos rezultatų palyginimas su planiniais. Veiksnių įtaka bendrajam pelningumui apskaičiavimas grandininių pakeitimų metodu. Turto ir kapitalo struktūros dinamika ir jos įtaka įmonės likvidumui. Pinigų srautas ir debitorinio įsiskolinimo trukmė dienomis. Įmonės "Petras&Co" lūžio taško analizė. UAB "Petras&Co" antrų, trečių, ketvirtų metų veiklos analizė.
  Įmonių aprašymai, analizė(13 puslapių)
  2006-04-26
 • Įmonės analizė: valymo paslaugos IĮ "Eglija"

  Įvadas. Įmonės vadybos aplinka. Įmonės istorija. Įmonės vadybos išorinė aplinka. Įmonės vadybos vidaus aplinka. Rinkos tendencijos. Įmonės rinkos analizė. Konkurencijos analizė. Asortimentas ir jo charakteristika. Įmonės marketingo politika. Prekės. Kainodaros strategija. Rėmimo komplekso strategija. Įmonės gamybinės veiklos organizavimas. Vietos analizė. Transportas, patalpos, įrengimai. Įmonės žaliavos tiekėjai ir jų poveikis. Darbo apmokėjimas ir darbuotojai. Prekės pardavimo prognozės. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(18 puslapių)
  2008-01-03
 • Įmonės analizė: vandens gavyba ir tiekimas, nuotekų valymas UAB "Vilniaus vandenys"

  Įvadas. Praktinė dalis. Proceso dalyviai. Planavimas. Skatinimas. Kontrolė. Išvada.
  Įmonių aprašymai, referatas(8 puslapiai)
  2006-11-14
 • Įmonės analizė: vertimai UAB "Vertima"

  Santrauka. Projekto tikslai. Firmos tipas. Įkūrimo data. Verslo sritis. Pranašumas prieš konkurentus. Firmos vadovė. Verslo aprašymas. Firmos aprašymas. Verslo tikslai ir galimybės. Paslaugos aprašymas. UAB "Vertima" profesionalų siūlomos paslaugos. UAB "Vertima" vertimai. "Vertima" darbo principai. Marketingas. Rinkos apžvalga. Konkurentų analizė. Marketingo planas. Kainų politika. Pardavimo strategija. Reklama ir rėmimas. Paslauga. Paslaugos proceso aprašymas. Patalpos ir įrengimai. Žaliavos ir tiekėjai. Vadyba. Savininkai ir valdytojai. Darbuotojai. Organizacinė firmos struktūra. Rizikos veiksniai. Finansai. Reikalingas kapitalas ir jo panaudojimas. Paskolos aptarnavimas. Pelnas.
  Įmonių aprašymai, analizė(29 puslapiai)
  2007-01-24
 • Įmonės analizė: viešbutis "Karolina"

  Įvadas. Įmonės pristatymas. Viešbučio "Karolina" struktūra. Viešbučio "Karolina" teikiamų paslaugų analizė. Įmonės kokybės valdymo sistema. Įmonės (padalinio) veiklai taikomi kokybės valdymo standartai. Prekių (paslaugų) kokybės įmonėje įvertinimas. Kokybės vadybos problemos ir jų sprendimas. Išvados ir siūlymai.
  Įmonių aprašymai, referatas(14 puslapių)
  2007-10-03
 • Įmonės analizė: viešbutis UAB "Nidus"

  Įvadas. Darbo tikslas: surinkti informaciją apie įmonę, nustatyti jos veiklos privalumus ir trūkumus parengiant SWOT analizę. Verslo aplinkos įvertinimas. "Nidus" įmonės mikroaplinkos ir makroaplinkos analizė. Mikro aplinkos analizė. Makro aplinkos analizė. UAB "Nidus" SWOT analizė. Išvados ir pasiūlymai. UAB "Nidus" gaminių vartotojų segmentavimas.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(9 puslapiai)
  2010-12-09
 • Įmonės analizė: Vilniaus apskrities Valstybinė mokesčių inspekcija

  Vilniaus AVMI: Vilniaus AVMI uždaviniai, AVMI funkcijos. Vilniaus AVMI veiklos valdymas: Planavimas, Organizavimas, Personalo skyrius, Finansų skyrius, Reikalų skyrius, Patikrinimų skyriai, Atrankos tikrinimo ir PVM kontrolės skyrius, Pažeidimų vertinimo skyrius, Vidaus audito skyrius, Teisės ir veiklos organizavimo skyrius, Švietimo ir konsultavimo skyrius, Nepriemokų išieškojimo skyrius, Akcizų administravimo skyrius, Atsikirtimų nagrinėjimo skyrius, Informatikos skyrius, Mokesčių apskaitos skyrius, Vilniaus, Trakų, Ukmergės, Šalčininkų, Širvintų, Švenčionių skyrius, Operatyvios kontrolės skyrius. Ūkinių operacijų atlikimo kontrolė. Mokėjimų kontrolė. Turto naudojimo kontrolė. Vilniaus AVMI veiklos rezultatai. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(23 puslapiai)
  2005-05-16
 • Įmonės analizė: VšĮ "Lietuvos paštas"

  Aprašyti darbuotojų pareiginius nuostatus. Išanalizuoti darbuotojų ugdymo, motyvacijos, vertinimo, įdarbinimo, adaptavimo ir atleidimo potencialų panaudojimą. Aprašyti pašto veiklą reglamentuojančius įstatymus, normatyvinius aktus paslaugų teikimui. Padaryti apybraižą pašto įmonės strategijos formavimo, išsiaiškinus šalies ir tarptautinio ūkio plėtros tendencijas. Panaudoti įmonės duomenis naujų paslaugų kūrimui planuoti. Pritaikyti pašto reformos užduotis. Panaudoti pašto įmonės darbo kokybės rodiklių sistemą ir analizę.
  Įmonių aprašymai, analizė(14 puslapių)
  2007-02-06
 • Įmonės analizė: žemės ūkio bendrovė

  Įmonės pristatymas. Istoriniai duomenys. Produktai ir paslaugos. Vieta, pastatai ir infrastruktūra. Trumpas investicijų apibūdinimas. Siūlomos investicijos. Produktai ir paslaugos, gaunami iš investicijų. Projekto įgyvendinimo planas. Darbuotojų analizė. Organizacinė struktūra. Vadovai. Darbuotojų planas. Technologijos, produktų ir paslaugų analizė. Pasirinktos technologijos. Atliekų šalinimas ir aplinkosaugos klausimai. Produktai ir paslaugos: portfelio aprašymas. Palyginimas su konkurentais. Rinkos analizė. Paslaugų platinimo kanalai. Rinkos segmentai. Pramonės įmonės vystymosi kryptys. Palyginimas su konkurentais. Prekybos apribojimas. Raktas į sėkmę ir rizikos faktoriai. Marketingo strategija. Tiksliniai rinkos segmentai. Rinkos strategijos apibūdinimas. Pardavimų ir gamybos prognozė. Finansinis planas. Finansavimas. Kapitalo struktūra. Garantijos. Finansinės prognozės. Investicijų ekonomiškumo įvertinimas. Vidinė grąžos normą (IRR). Grynoji diskontuota vertė (NPV). Pajamų - išlaidų santykis (B/C). Investicijų atsipirkimo laikas. Projekto jautrumas investicijoms. Likvidumo planas.
  Įmonių aprašymai, referatas(18 puslapių)
  2007-10-14
 • Įmonės apibūdinimas: kirpykla IĮ "Aiva"

  Įvadas. Įmonės apibūdinimas. Įmonės forma ir jos veiklos ypatumai. Verslo aprašymas. Paslaugos ir jų veiksniai. Paslaugų apimtis. Įmonės apsirūpinimas pagrindiniais ir apyvartiniais gamybiniais fondais, jų panaudojimas. Darbo ištekliai. Apsirūpinimas darbuotojais, jų poreikis. Darbuotojų kvalifikacija. Darbo apmokėjimas, darbuotojų skatinimo formos. Realizacija. Paslaugų pardavimo apimtys. Kainos ir kainodara. Rizika. Galimi sunkumai ir kliūtys. Alternatyvi veikla. Įmonės veiklos rezultatai. Paslaugų pardavimo pajamos. Tiesioginės ir netiesioginės išlaidos. Įmonės grynasis pelnas ir pelningumas. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(11 puslapių)
  2006-11-10
 • Įmonės apibūdinimas: obelaičių sodinimas "Medelis"

  Įmonės apibūdinimas. Įmonės forma ir jos veiklos ypatumai. Verslo aprašymas. Gamyba ir jos veiksniai. Produkcijos gamybos (produkcijos) apimtis. Įmonės aprūpinimas pagrindiniais ir apyvartiniais gamybiniais fondais, jų panaudojimas. Darbo ištekliai. Aprūpinimas darbuotojais, jų poreikis. Darbuotojų kvalifikacija. Darbo apmokėjimas, darbuotojų skatinimo formos. Realizacija. Produkcijos (paslaugų) pardavimo apimtis. Kainos ir kainodara. Rizika. Galimi sunkumai ir kliūtys. Alternatyvi veikla. Įmonės veiklos rezultatai. Produktų (paslaugų) pardavimo pajamos. Tiesioginės ir netiesioginės išlaidos. Įmonės grynasis pelnas ir pelningumas. Išvados ir pasiūlymai.
  Įmonių aprašymai, referatas(9 puslapiai)
  2009-01-22
 • Įmonės apyvartinių lėšų valdymo politika: UAB "Ekrano" ekspedicija

  Įvadas. UAB "Ekrano" ekspedicija veiklos charakteristika. UAB "Ekrano" ekspedicija apyvartinių lėšų valdymo strategija. UAB "Ekrano" ekspedicija finansinė būklė. UAB "Ekrano" ekspedicija apyvartinių lėšų struktūra. UAB "Ekrano" ekspedicija apyvartinių lėšų valdymo strategijos formavimas. Kasdieninėms reikmėms naudojamų lėšų valdymo strategija. Investicijos į vertybiniu popierius. Apyvartinių lėšų valdymo strategijų palyginimas. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(17 puslapių)
  2006-03-30
 • Įmonės aplinkos analizė: gumos gaminiai UAB "Almeida"

  Įvadas. Įmonės išorinė aplinka. Įmonės vidinė aplinka. Įmonės veiklos aplinka. Išvados.
  Įmonių aprašymai, analizė(5 puslapiai)
  2005-09-07
 • Įmonės aplinkos ir tikslų analizė: VšĮ Klaipėdos "Vytauto Didžiojo" gimnazija

  Įvadas. Organizacijos aplinkos ir tikslų teoriniai aspektai. Organizacijos aplinkos analizė. Organizacijos išorinė aplinka. Organizacijos vidinė aplinka. Organizacijos strategija. Strateginis planavimas. Tikslų svarba organizacijos veiklai. VšĮ Klaipėdos "Vytauto Didžiojo" gimnazijos aplinkos ir tikslų analizė. VšĮ Klaipėdos "Vytauto Didžiojo" gimnazija. VšĮ Klaipėdos "Vytauto Didžiojo" gimnazijos aplinka. VšĮ Klaipėdos "Vytauto Didžiojo" gimnazijos išorinė aplinka. VšĮ Klaipėdos "Vytauto Didžiojo" gimnazijos vidinė aplinka. VšĮ Klaipėdos "Vytauto Didžiojo" gimnazijos tikslai. VšĮ Klaipėdos "Vytauto Didžiojo" gimnazijos strateginis planas. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(30 puslapių)
  2007-02-14
 • Įmonės aplinkos įvertinimas: UAB "Fauga"

  Įvadas. Įmonės charakteristika. UAB "Fauga" tikslai, uždaviniai ir struktūra. Tikslai. Uždaviniai. Turima technologija ir personalas. Turima technologija. Įmonės struktūra. UAB "Fauga" išorinės aplinkos, tiesioginio poveikio veiksnių įvertinimas. Vartotojai. Tiekėjai. Vyriausybė. Specialiųjų interesų grupės. Žiniasklaida. Profesinės sąjungos. Finansų institucijos. Konkurentai. UAB "Fauga" išorinės aplinkos, netiesioginio poveikio veiksnių įvertinimas. Ekonominiai veiksniai. Technologiniai veiksniai. Socialiniai veiksniai. Politiniai veiksniai. Ekologiniai veiksniai. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(10 puslapių)
  2006-10-18
 • Įmonės aplinkos įvertinimas: UAB "Mažeikių mėsinė"

  Įvadas. UAB "Mažeikių mėsinė" charakteristika. Tikslai ir uždaviniai. Organizacijos struktūra. Technologija. UAB "Mažeikių mėsinė" technologija ir personalas. Personalas. Išorinės. Aplinkos tiesioginio poveikio veiksniai. Išorinės aplinkos netiesioginio poveikio veiksniai. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(7 puslapiai)
  2011-04-28
 • Įmonės aplinkos veiklos analizė: AB "Linas"

  Apie įmonę. Įmonės veikla. Vieta rinkoje. Trumpa apžvalga. Įmonės valdymas. Bendrovės valdyba. Vertikalioji balanso analizė. Išvados. Horizontalioji balanso analizė. Išvados. Balanso analizės grafinis atvaizdavimas. Pelno (nuostolių) ataskaitos analizė. Išvados. Finansinių rodiklių skaičiavimas. Pelningumo rodikliai. Finansinio statuso rodikliai. Finansinio valdymo rodikliai. Išteklių valdymo rodikliai. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(17 puslapių)
  2011-05-15
 • Įmonės aprašymas: AB "Lietuvos draudimas"

  Įvadas. Lietuvos draudimo rinkos apžvalga. AB "Lietuvos draudimo" rinkos apžvalga. Bendroji įmonės veiklos charakteristika. AB "Lietuvos draudimo" istorija. Bendroji informacija. Veiklos pobūdis ir mąstai. AB "Lietuvos draudimas" partneriai. Organizacinė struktūra. Akcininkai. AB "Lietuvos draudimas" paslaugos. Draudimo suma ir draudimo įmoka. Stambieji "Lietuvos draudimo" klientai. Darbas su klientais. Ypatingai svarbių klientų ratas. Konkursas "Apdrausk savo svajonę". Projektas "KRYPTIS". Interneto svetainė. Perdraudimas. AB "Lietuvos draudimas" ateities tikslai. Bendrieji ūkio ir šakos pokyčiai. Pensijų sistemos reforma. Transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomasis draudimas. Lietuvos integracijos į Europos Sąjungą įtaka draudimo sektoriui. Konkurentų apžvalga. Lietuvos draudimo bendrovės. Draudimo įmonių apžvalga. Draudimo bendrovių palyginimas. Priedai (8).
  Įmonių aprašymai, referatas(42 puslapiai)
  2007-09-21
 • Įmonės aprašymas: AB "Lietuvos telekomas"

  "Lietuvos Telekomo" charakteristika. Veiklos kryptys. "Lietuvos Telekomo" vidinė aplinka. Darbuotojai. "Lietuvos Telekomo" vertybės. Švietimas, informacinė visuomenė. Rėmė vietos bendruomenes. Socialiniai projektai. Sportas. Misija. Vizija. "Lietuvos Telekomo" veiklos aplinka. Vartotojai. Konkurentai. Tiekėjai. "Lietuvos Telekomo" makroaplinka. Politinė – teisinė aplinka. Ekonominė aplinka. Technologinė aplinka. Išvados.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(9 puslapiai)
  2007-11-13
 • Įmonės aprašymas: AB "Vilniaus bankas"

  Įvadas. AB "Vilniaus bankas" pristatymas. "Vilniaus banko" vizija ir strategijos. Strateginiai tikslai. Strategija 2001-2003 m. Įmonės organizacinė valdymo struktūra. Dukterinės įmonės. Vilniaus banko klientai. Bankai konkurentai. Konkurencinė aplinka. Užsienio bankų tiesioginė įtaka. Pagrindiniai "Vilniaus banko" apskaitos principai. Bendrovės įstatinis kapitalas. "Vilniaus banko" grupės veiklos finansinė analizė. Pelningumo analizė. Apimties pelningumas. Pelnas iš vienos akcijos lito. Kapitalo pakankamumas. Kapitalo pakankamumo normatyvas. Banko rizikos charakteristikos. Išvados. Darbas iliustruotas grafikais.
  Įmonių aprašymai, referatas(20 puslapių)
  2008-02-04
Puslapyje rodyti po