Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Įmonių aprašymai>Įmonių aprašymų analizės

Įmonių aprašymų analizės (55 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Įmonės analizė: trikotažinių drabužių siuvimas UAB "Merkys"

  Įvadas. UAB "Merkys" veikos strategija. UAB "Merkys" veiklos paskirtis. UAB "Merkys" juridinis tipas. UAB "Merkys" įmonės įkūrimas. UAB "Merkys" verslininkystės rūšis. UAB "Merkys" darbuotojų skaičius. UAB "Merkys" profesijos, specialybės. UAB "Merkys" darbo apmokėjimo organizavimas. UAB "Merkys" pagrindiniai konkurentai. UAB "Merkys" vizija. SWOT analizė. Išvados. Pasiūlymai.
  Įmonių aprašymai, analizė(10 puslapių)
  2006-10-11
 • Įmonės analizė: trikotažo gaminiai AB "Utenos trikotažas"

  Įvadas. AB "Utenos trikotažas" paslaugos. Darbuotojai. Faktoriai, lėmę stambių užsienio kompanijų susidomėjimą mūsų įmone. Aplinkosauga. Verslo filosofija. "Utenos trikotažas" pareigos ir tikslai. Pardavimai. Investicijos. Gamybos paruošimo skyrius (GPS). Mezgimo cechas. Dažymo cechas. Džiovinimo ir marginimo cechas. Sukirpimo cechas. Siuvimo cechas. Sertifikatas ISO 9001. Sertifikatas ISO 14001. Sertifikatas OEKO-TEX 100. Kontaktai. Išvados.
  Įmonių aprašymai, analizė(12 puslapių)
  2006-06-06
 • Įmonės analizė: turto valdymas AB "Turto bankas"

  Įvadas. AB Turto banko veikla. AB Turto banko darbo rezultatai. AB Turto banko administruojami finansiniai įsipareigojimai. V Rizikos grupės įsipareigojimai valstybei. AB Turto banko sąnaudų kompensavimas. Išvados ir pasiūlymai. Kontaktiniai adresai.
  Įmonių aprašymai, analizė(16 puslapių)
  2006-04-27
 • Įmonės analizė: UAB moteriškų drabužių siuvykla "Petras & Co"

  Įvadas. Įmonės UAB "Petras&Co" pirmųjų veiklos metų analizė. Faktinių veiklos rezultatų palyginimas su planiniais. Veiksnių įtaka bendrajam pelningumui apskaičiavimas grandininių pakeitimų metodu. Turto ir kapitalo struktūros dinamika ir jos įtaka įmonės likvidumui. Pinigų srautas ir debitorinio įsiskolinimo trukmė dienomis. Įmonės "Petras&Co" lūžio taško analizė. UAB "Petras&Co" antrų, trečių, ketvirtų metų veiklos analizė.
  Įmonių aprašymai, analizė(13 puslapių)
  2006-04-26
 • Įmonės analizė: vertimai UAB "Vertima"

  Santrauka. Projekto tikslai. Firmos tipas. Įkūrimo data. Verslo sritis. Pranašumas prieš konkurentus. Firmos vadovė. Verslo aprašymas. Firmos aprašymas. Verslo tikslai ir galimybės. Paslaugos aprašymas. UAB "Vertima" profesionalų siūlomos paslaugos. UAB "Vertima" vertimai. "Vertima" darbo principai. Marketingas. Rinkos apžvalga. Konkurentų analizė. Marketingo planas. Kainų politika. Pardavimo strategija. Reklama ir rėmimas. Paslauga. Paslaugos proceso aprašymas. Patalpos ir įrengimai. Žaliavos ir tiekėjai. Vadyba. Savininkai ir valdytojai. Darbuotojai. Organizacinė firmos struktūra. Rizikos veiksniai. Finansai. Reikalingas kapitalas ir jo panaudojimas. Paskolos aptarnavimas. Pelnas.
  Įmonių aprašymai, analizė(29 puslapiai)
  2007-01-24
 • Įmonės analizė: VšĮ "Lietuvos paštas"

  Aprašyti darbuotojų pareiginius nuostatus. Išanalizuoti darbuotojų ugdymo, motyvacijos, vertinimo, įdarbinimo, adaptavimo ir atleidimo potencialų panaudojimą. Aprašyti pašto veiklą reglamentuojančius įstatymus, normatyvinius aktus paslaugų teikimui. Padaryti apybraižą pašto įmonės strategijos formavimo, išsiaiškinus šalies ir tarptautinio ūkio plėtros tendencijas. Panaudoti įmonės duomenis naujų paslaugų kūrimui planuoti. Pritaikyti pašto reformos užduotis. Panaudoti pašto įmonės darbo kokybės rodiklių sistemą ir analizę.
  Įmonių aprašymai, analizė(14 puslapių)
  2007-02-06
 • Įmonės aplinkos analizė: gumos gaminiai UAB "Almeida"

  Įvadas. Įmonės išorinė aplinka. Įmonės vidinė aplinka. Įmonės veiklos aplinka. Išvados.
  Įmonių aprašymai, analizė(5 puslapiai)
  2005-09-07
 • Įmonės aptarnavimo sferos analizė: AB "DFDS LISCO"

  Įvadas. AB DFDS LISCO. AB DFDS LISCO aptarnavimo sfera. Aptarnavimo sfera – keleivių ir krovinių pervežimas keltais. Aptarnaujančios sferos veiklos privalumai ir trūkumai. Aptarnavimo sferos tobulintini aspektai. AB DFDS LISCO misija ir prioritetai. Tobulinimo veiksnių planas ir išskiriami prioritetai. Išvados.
  Įmonių aprašymai, analizė(11 puslapių)
  2007-02-14
 • Įmonės darbo organizavimo apžvalga: UAB "Vilnius autobusai"

  Įvadas. Bendrovės valdymas. Bendrovės struktūra. Keleivių vežimai. Vežimų organizavimo būdai. Techniniai, ekonominiai, eksploataciniai rodikliai. Išvados.
  Įmonių aprašymai, analizė(6 puslapiai)
  2006-10-31
 • Įmonės eksporto tyrimas: AB "Sparta"

  Trumpai apie AB "Sparta". Kokį būdą įeiti į užsienio rinką pasirinkome ir kodėl? Kokias šalis pasirinkome nagrinėti ir kodėl? Šalių analizė. Apie Estiją. Apie Nyderlandus. Apie Norvegiją . Porterio "Deimanto" modelis apie tekstilės ir aprangos pramonę. Šalies atrinkimo būdas.
  Įmonių aprašymai, analizė(18 puslapių)
  2007-02-22
 • Įmonės finansinė analizė: AB "Rokiškio sūris" (3)

  Įmonės charakteristika. Horizontalioji ir vertikalioji finansinė analizė. Horizontalioji analizė. AB "Rokiškio sūris" horizontalioji balanso analizė. AB "Rokiškio sūris" horizontalioji pelno ir nuostolio ataskaitos analizė. Vertikalioji analizė. AB "Rokiškio sūris" vertikalioji balanso analizė. AB "Rokiškio sūris" vertikalioji pelno ir nuostolio ataskaitos analizė. Santykinių rodiklių analizė. Likvidumo rodikliai. Bendrasis likvidumo koeficientas. Kritinio likvidumo koeficientas. Įsiskolinimo koeficientas. Pelningumo rodikliai. Grynasis pelningumas. Akcinio kapitalo pelningumas. Vidutinio turto grąža. Balanso ir pelno (nuostolio) ataskaitos prognozė. AB "Rokiškio sūris" prognozuojama pelno (nuostolio) ataskaita. AB "Rokiškio sūris" prognozuojamas balansas. Išvados. Priedai (2).
  Įmonių aprašymai, analizė(15 puslapių)
  2007-05-24
 • Įmonės įkūrimas ir veikla: AB "Geonafta"

  AB "Geonafta" įkūrimas ir veikla. Veikla. Bendrovės struktūra. Pelno (nuostolio) paskirstymo ataskaita.
  Įmonių aprašymai, analizė(7 puslapiai)
  2007-05-16
 • Įmonės rizikos vertinimas: medienos perdirbimo ir pardavimo įmonė UAB "Eglė"

  Įvadas. Duomenys apie UAB "Eglė". Horizontalusis ir vertikalusis UAB "Eglė" vertinimas. Ilgalaikio ir trumpalaikio turto dinamikos analizė. Ilgalaikis turtas. Trumpalaikis turtas. Nuosavo kapitalo ir įsiskolinimų analizė. Nuosavas kapitalas. Pardavimų, bendrojo pelno, veiklos pelno ir grynojo pelno analizė. Santykinių rodiklių analizė. Pelningumo rodiklių analizė. UAB "Eglė" pelningumo rodikliai 2003–2005 m. Finansinio statuso ir mokumo rodikliai. UAB "Eglė" nuosavo kapitalo ir trumpalaikių įsipareigojimų vertikalioji analizė. Nuosavas kapitalas. Valdymo aktyvumo rodikliai. Bankroto diagnostika. Išvados. Priedai (3).
  Įmonių aprašymai, analizė(25 puslapiai)
  2008-01-16
 • Įmonės strategija: didmeninė prekyba UAB "Ineza"

  Tikslas. Strateginė analizė. Įmonės pristatymas. Įmonėje vyksta didmeninė prekyba kosmetikos, parfumerijos, higienos, manikiūro ir pedikiūro instrumentais, įrankiais profesionalams. Produkto gyvavimo ciklas. Mikroaplinkos analizė. Konkurentų tyrimas. Reklamos pasirinkimas. Prekių paklausos tyrimo analizė. Įmonės analizė. Rinkos tyrimas (SWOT analizė). Strategijos planavimas ir įgyvendinimas. Konkuravimo strategija. Siūlymai.
  Įmonių aprašymai, analizė(24 puslapiai)
  2008-05-27
 • Įmonės strateginis planas: AB "Klaipėdos baldai"

  AB "Klaipėdos baldai" strateginis planas. Įvadas. Strateginis planas ir jo apibūdinimas. Įmonės veiklos ir informacijos šaltinių apžvalga. Metodologinė dalis: Analizės etapas strateginio planavimo procese, Bendrosios įmonės plėtros ir vystymo strategijos pasirinkimo metodologinės prielaidos, Strateginių tikslų nustatymo metodologija tikslų formulavimas, Organizacijos misijos ir vizijos formulavimas. AB "Klaipėdos baldai" strateginės plėtros ir vystymo kryptys 2004-2008m. Dabartinių ir potencialių aplinkos ir vidinių veiksnių analizė. Išorinės aplinkos veiksniai ir sąlygos. Įmonės vidiniai veiksniai ir sąlygos. SWOT analizės (yra schema) išvados ir siūlymai. Įmonės bendrosios vystymo strategijos numatymas (schema). Įmonės strateginiai tikslai. AB "Klaipėdos baldai" įmonės vizija ir misija.
  Įmonių aprašymai, analizė(16 puslapių)
  2005-11-17
 • Įmonės strateginis planas: UAB "Alna"

  Įvadas. Organizacijos vizija, misija ir tikslai. Organizacinė valdymo struktūra. Koordinavimo mechanizmai. Delegavimo lygis. Formalios ir neformalios organizacijų santykis. Modernumo lygis. Išorinės aplinkos analizė. Šakinė aplinka (mikroaplinka). Standartizacijos lygis. SWOT analizė. Alternatyvų įvertinimas ir strategijos parinkimas. Verslo vieneto strategijos. Bendrosios strategijos keitimo sunkumai/problemos.
  Įmonių aprašymai, analizė(20 puslapių)
  2007-10-15
 • Įmonės strateginis planavimas: UAB "Lelija"

  Įvadas. Strateginis valdymas. Strateginis planavimas. SSGG analizė. Organizacijos vizija, misija ir tikslai. Įmonės istorija. Įmonės produkto charakteristika. Organizacinė struktūra. Įmonės vizija, misija trumpalaikiai ir ilgalaikiai tikslai. Drabužių gamyba įmonės filialuose. Įmonės SSGG analizė. Išvados.
  Įmonių aprašymai, analizė(13 puslapių)
  2007-05-08
 • Įmonės vadybinės veiklos analizė: kompiuterių pardavimas UAB "Meganora"

  Įmonės apibūdinimas. Valdymo padalinių schema. Vartotojai. Tiekėjai. Konkurentai. Įmonės SWOT analizė. Reklama. Personalas. Kontrolė ir konfliktinės situacijos. Išvados ir pasiūlymai.
  Įmonių aprašymai, analizė(12 puslapių)
  2006-10-18
 • Įmonės valdymo organizavimo analizė: krovinių pervežimo, automobilių pardavimo, viešo maitinimo įmonė

  Įvadas. Individuali Valušio įmonė. Organizacijos valdymo analizė. Organizacijos samprata. Organizacijos aplinkos. Organizacijos vidaus aplinka. Organizacijos išorės aplinka. Valdymo suvokimas. Planavimo procesas. Organizavimo funkcijos svarba. Vadovavimo suvokimas. Kontrolės apibūdinimas. Sprendimo priėmimas. Organizacijų struktūros. Organizacijų struktūrų tipai. SWOT analizė. Firmos charakteristika. Įmonės istorija. Pagrindinė veikla. Valdymo struktūra grafiškai. Administracijos funkcijos. Esamos situacijos analizė. Veiklos aprašymas. Makroaplinka. Prekė ir pirkėjai. Įmonėje vyraujančios aplinkos. Įmonės dabartinė situacija. Įmonės SWOT analizė. Išvados.
  Įmonių aprašymai, analizė(15 puslapių)
  2006-05-12
 • Įmonės veikla: kirpykla IĮ "Pelenė"

  Įvadas. Įmonės valdymas, darbo organizavimas, įvertinimas ir apmokėjimas. Konkurencijos analizė. Žaliavos ir tiekėjai. Finansai. Išvados.
  Įmonių aprašymai, analizė(14 puslapių)
  2007-02-28
 • Puslapiai:
 • 1
 • 2
 • 3
Puslapyje rodyti po