Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Įmonių aprašymai>Įmonių aprašymų referatai

Įmonių aprašymų referatai (276 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Verslo aplinkos organizavimas: UAB "Plandent"

  Įvadas. Trumpa įmonės charakteristika. Pozicijos rinkoje, vartotojų ir įmonės potencialo įvertinimas. Rinkos apžvalga. Vartotojai. Įmonės potencialo įvertinimas: konkurencinė analizė. Įmonės materialinių ir finansinių išteklių įvertinimas. Žmonių išteklių analizė ir įvertinimas. Pardavimų ir rinkos dalies ir pelningumo didinimas. Įmonės verslo aplinkos analizė. Aplinkos veiksnių, turinčių įtakos įmonės tikslų pasiekimui, įvardijimas. Įmonės aplinką veikiantys politiniai – teisiniai veiksniai. Įmonės aplinką veikiantys ekonominiai veiksniai. Įmonę veikiantys socialiniai veiksniai. Technologiniai veiksniai. Didžiausią įtaką darančių aplinkos veiksnių įmonės tikslų pasiekimui, naudojant veiksnių tarpusavio ryšio analizę, nustatymas. Verslo aplinkos prognozavimas UAB "Plandent". Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(25 puslapiai)
  2007-10-14
 • Verslo aprašymas: UAB "Sūručio" sanatorija

  Bendra įmonės charakteristika. Darbuotojų skyriaus darbo analizė. Darbuotojų sudėtis pagal amžių ir lytį. Darbuotojų kaita organizacijoje ir jos priežastys. Darbo vietų aprašymai ir pareiginės nuostatos. Darbuotojų paieškos ir atrankos organizavimas. Darbuotojų mokymai ir kvalifikacijos tobulinimas. Karjeros planavimas. Vadovavimo darbuotojams analizė. Organizacijos kultūros apibūdinimas. Vadovaujantys darbuotojai. Darbuotojų skatinimo sistema. Vadovavimo stilius. Susirinkimai ir pasitarimai. Darbo su personalu trūkumai. Organizacijos veiklos rezultatyvumas ir ateities pasiūlymai.
  Įmonių aprašymai, referatas(14 puslapių)
  2006-05-18
 • Verslo ekonomika ir strateginis planavimas: UAB "Prienų baldai"

  UAB "Prienų baldai" parduotuvė (aprašymas). Įmonės skyriai. Pirkimų-pardavimų skyrius. Personalo skyrius. Buhalterijos skyrius. Valdymas. UAB "Prienų baldai" turtas. Turtas ir įsipareigojimai. Ilgalaikis turtas. Trumpalaikis turtas. Balansas. Materialinių išteklių srautų judėjimo organizavimas ir planavimas. UAB "Prienų baldai konkurencingumas. Kokybė. Įmonės išlaidos bei pajamos.
  Įmonių aprašymai, referatas(13 puslapių)
  2006-04-12
 • Verslo planas: kavinė "Rojaus kampelis"

  Bendra informacija apie įmonę. Verslo plano atsiradimo aplinkybės ir būtinumas. Pagrindiniai tikslai. Trumpa įmonės veiklos charakteristika. Paslaugos ir jos rinkos aprašymas. Planuojama apyvarta ir laukiamas pelnas per artimiausius metus. Papildomo kapitalo poreikis ir jo panaudojimas. Kodėl pasirinktas būtent toks įmonės pavadinimas. Įmonės istorija ir dabartinės veiklos faktai. Vietovės aprašymas. Įmonės pagrindinis tikslas. Artimiausi ir tolimesni įmonės tikslai. Rinkos dydis ir tendencijos. Potencialūs pirkėjai ir jų pirkimo motyvai. Konkurencija. SSGG analizė. Reklama. Patalpų aprašymas. Įrangos techninė charakteristika. Įrangos susidėvėjimo laikas ir kt. Tiekėjai. Valdymo schema. Darbuotojų pareigos ir atlyginimai. Lėšos. Pradinių išlaidų sąmatas. Gamybos išlaidos. Pardavimo išlaidos. Pelnas.
  Įmonių aprašymai, referatas(13 puslapių)
  2007-11-10
 • Verslo planas: prekyba duonos gaminiais UAB "Skani duona"

  Įvadas. Verslo aprašymas. Verslo srities aprašymas. Įmonės struktūros pasirinkimas. Individualiosios verslo įmonės steigimo Lietuvoje tvarka. Duomenys apie įmonę. Įmonės veiklos pobūdis. Įmonės verslo vietos pasirinkimas. Vadovo vaidmuo įmonėje. Verslo strateginis planas. Firmos tikslai. Išoriniai ir vidiniai aplinkos veiksniai. Politinė – teisinė aplinka. Ekonominė aplinka. Socialinė – kultūrinė aplinka. Konkurentai. Veiklos strategija. Reklama. SWOT analizė.
  Įmonių aprašymai, referatas(11 puslapių)
  2007-09-13
 • Verslo planas: šlaitiniai stogai UAB "Roof"

  Įvadas. Dabartinė situacija ir šakos plėtros tendencijos, įmonės veiklos aprašymas. Šlaitinio stogo kraigas ir frontonas su šilumos izoliacija virš gegnių. Organizacinis planas. Naudojamos medžiagos, įrankiai, mechanizmai. Tiekėjo konkurencinio profilio nustatymas. Įmonės savininkai ir valdytojai. Rinkodaros planas. Konkurentų analizė. Produkcijos asortimento tobulinimo ir didinimo galimybės. Rėmimo strategija. Rinkodaros biudžetas. Rizika, rizikos vertinimas. Veiklos alternatyvos. Finansinis planas.
  Įmonių aprašymai, referatas(15 puslapių)
  2007-06-12
 • Verslo rizika ir jos mažinimo galimybės: skaitmeninės įrangos kūrimas "Canon Inc."

  Įmonės pristatymas: "Canon Inc." veikla. Produkcija. Tiekėjai. Konkurentai. Darbuotojai. Užimama rinkos dalis. Kiekybinė įmonės rizikos analizė. Finansinių rodiklių analizė. Likvidumo rodikliai. Pelningumo rodikliai. Veiklos efektyvumo rodikliai. Nuosavybės struktūros rodikliai. Įmonės mokumas. Bankroto prognozė. Kokybinė įmonės rizikos analizė. Rizika pramonės šakoje. Rizika, susijusi su pačiu verslu. Aplinkos rizika. Rizika, susijusi su nuosavybe. Kita rizika. Rizikos mažinimo įmonėje galimybės. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(22 puslapiai)
  2008-10-03
 • Verslo rizika ir jos mažinimo galimybės: žvejyba ir sugautos žuvies didmeninė prekyba UAB Prekybos namai "Aistra"

  Įvadas. Įmonės trumpas pristatymas. Kiekybinė įmonės rizikos analizė. Bankroto prognozė. Kokybinė įmonės rizikos analizė. Rizikos mažinimo įmonėje galimybės. Išvados ir pasiūlymai.
  Įmonių aprašymai, referatas(14 puslapių)
  2009-01-21
 • Vidinė aplinka ir jos vertinimas: invalidų vežimėlius gaminančios AB "Puntukas"

  Invalidų vežimėlius gaminančios AB "Puntukas" vidinė aplinka ir jos vertinimas. Įvadas. Teorinė dalis. Įmonės valdymo metodai. Cecho valdymo organų struktūra. Įmonės darbo planavimo sistema. Gamybos organizavimas. Produkcijos kokybė. Produkcijos kokybės kontrolė. Darbo užmokesčio organizavimas. Praktinė dalis. AB "Puntukas" valdymo ypatybės. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(19 puslapių)
  2007-11-14
 • Vidinė, išorinė komunikacija bei krizių vadyba: A&J organizacijos

  Įvadas. "A&J" organizacija. Komunikacijos proceso apibūdinimas. Vidinė komunikacija – ryšiai su darbuotojais. Išorinė "A&J" organizacijos komunikacija. Ryšiai su visuomenė. "A&J" organizacijos įvaizdžio formavimas. Organizacijų krizių vadyba. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(17 puslapių)
  2006-02-28
 • Vidiniai ir išoriniai veiksniai įtakojantys organizacijos valdymą: UAB "Dainava"

  Įvadas. Organizacijos tipas, veiklos evoliucija, vidiniai ir išoriniai veiksniai įtakojantys organizacijos valdymą. AB "Dainava" SWOT analizė. AB "Dainava" valdymo struktūra. Akcininkų susirinkimas, valdyba, audito įmonė. AB "Dainava" generalinio direktoriaus vadovaujami padaliniai. AB "Dainava" personalo skirstymas (lentelė). Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(23 puslapiai)
  2006-04-03
 • Viešbučio aprašymas: Tatli Hayat Spa Resort

  Viešbučio aprašymas anglų kalba. Welcome to Tatli Hayat Spa Resort. Directions. Rooms. General. Restaurants. Services. Special Events. Spa. The interior and atmosphere. Equipment. Cosmetics. What new procedures we suggest. Baths. Massage of different parts of body. General massages. Treatment massage. Exclusive Massage Techniques. Eastern massage techniques. Massages for kids. Rebalancing. Tatli Hayat Spa Resort F&B services. An Independent Spa Resort. Types of Reservations. The Target Market.
  Įmonių aprašymai, referatas(8 puslapiai)
  2007-10-24
 • Viešbučio veiklos analizė: "Reval Inn"

  Įvadas. Viešbučio "Reval Inn" charakteristika. Viešbutyje teikiamos paslaugos. Viešbučio "Reval Inn" valdymas ir struktūra. Darbuotojai ir jų pareigybinės funkcijos. Darbuotojų motyvacijos formos. PESTE(L) analizė. BPESTE(L) analizė. SSGG metodo analizė. Strateginės alternatyvos. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(16 puslapių)
  2009-05-12
 • Viršutinių moteriškų drabužių gamybos technologijos ir organizavimo analizė: UAB "Nevėžis"

  Įvadas. Tikslai ir uždaviniai. Pradiniai duomenys. Įmonės gamybos apžvalga. Įmonės įkūrimas, statusas, veiklos pobūdis, pasiekimai. Produkcijos nomenklatūra. Pagrindiniai konkurentai. Žaliavų medžiagų tiekėjai. Vartotojai. Moteriškų kelnių gamybos technologija. Gamybos tipas ir gamybos fazės. Naudojami įrengimai, prietaisai, įrankiai. Procesų ir operacijų aprašymas. Technologinė moteriškų kelnių gamybos schema. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (5).
  Įmonių aprašymai, referatas(13 puslapių)
  2007-09-07
 • Žmogiškųjų išteklių valdymas individualioje įmonėje

  Įvadas. B. Naruševičienės individuali įmonė. Organizacijos galia – žmogus. Žmonių išteklių planavimas. Verbavimas. Vakancinės vietos išanalizavimas. Atranka. Orientavimas, arba socializacija (adaptacija). Mokymas ir tobulinimas. Paaukštinimas, perkėlimas, pažeminimas ir atleidimas iš pareigų. Veiklos vertinimas. Atrankos ypatumai B.Naruševičienės IĮ. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(23 puslapiai)
  2005-05-15
 • АО "Вильняус Пяргале"

  АО "Вильняус Пергале". Продукция. Представительства. Фирменные магазины.
  Įmonių aprašymai, referatas(4 puslapiai)
  2005-11-08
Puslapyje rodyti po