Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Įmonių aprašymai>Įmonių aprašymų referatai

Įmonių aprašymų referatai (276 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Elektroninio pašto gamybos ir palaikymo proceso valdymo praktika UAB "Forticom" svetainėje www.one.lt

  Mokydamasis žmogus daugiausia studijuoja knygas, tačiau organizacijos vadyba yra labai svarbu pažinti ir praktikoje. O ypač šių dienų technikos amžiuje, kai be kompiuterio ir interneto dažnas mūsų nebeįsivaizduoja savo kasdienybės, todėl aš pasirinkau susipažinti su UAB "Forticom" tiekiama paslauga elektroniniu paštu internetiniame puslapyje www.one.lt ir visu procesu, kad visuomenė galėtu naudotis efektyviu informacijos perdavimu internetu.
  Įmonių aprašymai, referatas(8 puslapiai)
  2008-01-16
 • Finansų institucijos: SEB bankas

  Įvadas. Banko samprata. Lietuvoje veikiantys bankai. SEB banko veikla. SEB socialinė atsakomybė. Paslaugos. Konkurentai. Išvados. Lietuvos bankų turtas.
  Įmonių aprašymai, referatas(17 puslapių)
  2009-09-16
 • Gamybinės įmonės veiklos modelis

  Gamins ir pardavinės trijų rūšių gaminius: užuolaidas, lovatieses ir pagalvėlių užvalkalus. Įvadas. Įmonės veiklos modeliavimas. Įmonės apibūdinimas. Vertės grandinė produktams. Procesų modelis parduodamiems produktams. Tiekėjai. Pagrindiniai veiklų centrai. Administraciniai veiklų centrai. Kaštų apskaitos sistemos modeliavimas. Kaštų objektai ir jų apskaitos tikslai. Produktų tiesioginių (kintamų) kaštų struktūra. Kaštų centrų hierarchinė schema. Ilgalaikis turtas, jo vertė ir nusidėvėjimo apskaita veikų centruose. Pastoviųjų (laikotarpio) kaštų struktūra kaštų centruose Veikų kaštų struktūra. Veikų kaštų veiksniai. Veiklos biudžetų modeliavimas. Produktų pardavimo programa ir kainodara. Įmonės departamentų atskaitomybė ir pajėgumų derinimais. Tiesioginio darbo laiko ir kaštų planavimas produktams. Tiesioginių medžiagų poreikio, atsargų ir kaštų planavimas produktams. Kitų kintamų kaštų planavimas produktams ir kaštų centrų biudžetai. Kaštų centrų paskirstymo normų skaičiavimas. Produktų kaštai ir kontribucija. Produktų pelningumo įvertinimas. Įmonės pelno/nuostolio bazinis biudžetas. Išvados. Priedai(9).
  Įmonių aprašymai, referatas(31 puslapis)
  2008-01-24
 • Gamybinių įmonių realizavimo strategijos formavimas: naftos telkinių paieška AB "Geonafta"

  Įvadas. Gamybinių įmonių realizavimo strategijos formavimas. Strateginis planavimas. Ilgalaikiai tikslai ir jų formulavimas. Verslo komerciniai tarpininkai. Išteklių šaltiniai. Pateikimo kanalai. AB "Geonafta" veikla bei jos produkcijos realizavimo organizavimas. AB "Geonafta" įkūrimas. AB "Geonafta" veikla. AB "Geonafta" produkcijos realizavimas. AB "Geonafta" realizavimo tobulinimo galimybė. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(21 puslapis)
  2009-01-12
 • Gamybos organizavimas ir technologija: AB "Utenos trikotažas"

  Įvadas. Įmonės gamybos apžvalga. AB "Utenos trikotažo" istorija. Gaminių nomenklatūra. AB "Utenos trikotažui" suteikti sertifikatai. Pagrindiniai AB "Utenos trikotažo" vartotojai. Konkurentai. Gamybos technologija. Gamybos tipas, procesai, fazės ir operacijos. Proceso technologinė schema. Gamybos paruošimas ir gamybos ciklas. Mezgimo cechas. Dažymo cechas. Džiovinimo ir marginimo cechas. Sukirpimo cechas. Siuvimo cechas. Išvados ir pasiūlymai.
  Įmonių aprašymai, referatas(12 puslapių)
  2006-12-05
 • Gamybos technologija ir organizavimas: avalynės gamybos AB "Lituanica"

  Įvadas. Įmonės gamybos apžvalga. Įmonėje dirbančių darbuotojų schema. Personalo sudėtis. AB "Lituanica" naudojami įrengimai. 20 kirtimo presų PVH-6 ir PVH-10. Batviršio užtraukimo ant kurpaliaus įrenginiai. 2 padų klijavimo vakuuminiai presai. Pado priliejimo prie batviršio mašinos Klockner Desma. Visuotinė kokybės vadyba. AB "Lituanica" konkurentai. Klijuojamo pado bato gamybos technologija. Išvados ir pasiūlymai gamybos procesų technologijai tobulinti.
  Įmonių aprašymai, referatas(7 puslapiai)
  2008-01-21
 • Global Strategy: Nestlé

  Įmonės analizė anglų kalba. Nestlé: Global Strategy. Introduction. The history, development, and growth of Nestle. Nestlé’s A SWOT analysis. Nestlé’s corporate level strategy. The business strategy in Nestle. Recommendations. Summary.
  Įmonių aprašymai, referatas(7 puslapiai)
  2007-05-11
 • Įmonėje turtas — darbuotojai: langų, durų ir fasado elementų gamyba UAB "Baulita"

  Įvadas. Įmonės personalas. Darbo laiko reikšmė įmonės veikloje. Darbo užmokesčio reikšmė įmonės veikloje. Darbo rezultatyvumas. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(12 puslapių)
  2009-12-28
 • Įmonės analizė: elektronikos prietaisų gamyba AB "Ekranas" (2)

  Įvadas. AB "Ekranas" bendras apibūdinimas. Trumpa AB "Ekranas" istorija. AB "Ekranas" po 40-ties gyvavimo metų. Bendrovės veiklos rezultatai 2000 metais. Sukurtas tvirtas tolesnio augimo pagrindas. Pagrindiniai finansiniai rodikliai 2000 12 31. Teorinė dalis. Verslo vertinimas. Verslo vertinimo samprata ir pagrindinės sąvokos. Verslo vertinimo principai ir kriterijai. Verslo (turto) vertinimo metodai. Įmonės finansinio sverto rodiklių analizė. Augimo galimybių pasirinkimas. Produkcijos arba žaliavų rinkos veiksniai. Ekonominės sąlygos. Bendrovės valdymas. Veiksniai, į kuriuos reikia atsižvelgti priimant kapitalo struktūros sprendimus. Praktinė AB "Ekranas" verslo analizė. AB "Ekranas" klientai bei rinka. Veiklos rezultatai ir finansinė padėtis. Pagrindiniai finansiniai rodikliai. Ilgalaikė investicijų programa. Investicijos į stiklo gamybą. Naujų produktų kūrimas. Aukšta kokybė kaip sėkmės ir plėtros pagrindas. 2000 metų AB "Ekranas" finansinė atskaitomybė. Pelno (nuostolio) ataskaita. Pastabos. Balansas. Pastabos. Nuosavybės pokyčių ataskaita. Pinigų srautų ataskaita. Bendroji informacija. Apskaitos principai. Konsoliduotos finansinės atskaitomybės paaiškinamasis raštas. Informacija apie segmentus. Pardavimų savikaina. Kitos veiklos pajamos. Pardavimų sąnaudos. Administracinės sąnaudos. Kitos veiklos sąnaudos. Finansinės veiklos sąnaudos – grynasis rezultatas. Pelno mokestis. Vienai akcijai tenkantis pelnas. Ilgalaikis materialus turtas. Nematerialus turtas. Investicijos. Ilgalaikės gautinos sumos. Atsargos. Prekybos ir kitos gautinos sumos bei išankstiniai apmokėjimai. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Akcinis kapitalas. Rezervai. Paskolos. Trumpalaikės prekybos skolos ir kitos mokėtinos sumos. Grynieji pinigų srautai iš įmonės veiklos. Galimi ir esami įsipareigojimai. Susijusių šalių sandoriai. Įvykiai po balanso sudarymo datos. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(57 puslapiai)
  2007-01-08
 • Įmonės analizė: prekyba technika UAB "Vilkta"

  Organizacijos analizė: UAB "Vilkta". Trumpas įmonės apibūdinimas. Pagrindinė veiklos kryptis yra organizacinės ir prekybos technikos prekyba, aptarnavimas ir remontas. Teikiamos paslaugos. Valdymo padalinių schema. Vartotojai. Tiekėjai. Partneriai. Konkurentai. Įmonės SWOT analizė. Personalas. Kontrolė ir konfliktinės situacijos. Išvados ir pasiūlymai. Darbas iliustruotas paveikslėliais.
  Įmonių aprašymai, referatas(10 puslapių)
  2008-03-28
 • Įmonės analizė: produktų platinimas UAB "Sanitex"

  Įvadas. Sanitex istorija. Paslaugų struktūra. Logistikos paslaugos. Didmeninė prekyba. Marketingo paslaugos. Skambučių centras. Darbo organizavimas. Prekybos tinklo "Sanitex" įvertinimas. Jeigu būtume pardavimų vadovas... Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(7 puslapiai)
  2007-03-08
 • Įmonės analizė: AB "Lietuvos geležinkeliai" (2)

  Įvadas. Įmonės aprašymas. Įmonės lokacija ir infrastruktūra. Įmonės struktūra bei valdymas. Keleivių vežimo valdyboje naudojami dokumentai ir programos. AB "Lietuvos geležinkeliai". Keleivių vežimo valdybos ir darbo tvarkos taisyklės. Personalo ir darbo apmokėjimo, valdymo ir apskaitos sistema. Keleivių vežimo organizavimas. Keleivių vežimo geografija ir statistika. Vietiniai maršrutai (dyzeliniai ir elektriniai). Tarptautiniai maršrutai. Išvados. Darbas iliustruotas diagramomis ir paveikslėliais.
  Įmonių aprašymai, referatas(17 puslapių)
  2008-04-30
 • Įmonės analizė: AB "Lietuvos paštas" filialas "Utenos centrinis paštas"

  Įvadas. Juridinis statusas. Veiklos sritis. Paslaugos. Pašto paslaugos. Kitos paslaugos. Personalo sudėtis. Veiklos dokumentų grupės. Dokumentų apyvartos organizavimas, dokumentų registravimo tvarka.
  Įmonių aprašymai, referatas(10 puslapių)
  2008-02-26
 • Įmonės analizė: AB "Lietuvos telekomas"

  Įvadas. AB "Lietuvos telekomas" istorija ir struktūra. AB "Lietuvos telekomas" Lietuvos ekonomikoje. Bendrovės veiklos analizė. Konkurencinga įmonės aplinka. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(11 puslapių)
  2006-01-09
 • Įmonės analizė: AB "Lietuvos telekomas" (2)

  Įvadas. Įmonės veiklos strateginė analizė. Žmogiškieji ištekliai AB "Lietuvos telekome". Įmonės išorinės aplinkos analizė. AB "Lietuvos telekomo" konkurentai. Strateginis įmonės situacijos vertinimas SWOT analizė. Organizacijos vizija, misija ir tikslai. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(23 puslapiai)
  2007-02-07
 • Įmonės analizė: AB "Panevėžio statybos trestas"

  Įvadas. Statybos sektoriaus srities analizė. Aplinkos apibūdinimas. Pramonės šakos ribos. Konkurentai, jų rinkos dalys ir segmentai, į kuriuos jie fokusuojasi. Produktai. Vertės grandinė ir kaip skiriasi individualios firmos. Pagrindiniai strateginiai veiksniai pramonės šakoje. Konkuravimo būdai. Konkuravimo būdai, kurie buvo istoriškai sėkmingi. Išskirtinės kompetencijos būtinos statybos šakoje. Pagrindiniai makroaplinkos veiksniai. Pagrindinės problemos ir ateities scenarijai. Esminės galimybės. Esminiai pavojai. Pagrindinės problemos/pasirinkimai, su kuriais susiduria pramonės šakos dalyviai. AB "Panevėžio statybos trestas" analizė. Firmos apibūdinimas. Paslaugos ir produktai. Firmos veiklos mastas. Firmos dydis. Firmos išskirtinės kompetencijos. Pagrindiniai vadovai. Firmos kultūra ir filosofija. Stiprios ir silpnos pusės. Pagrindiniai finansiniai rodikliai. Įmonės stipriosios pusės. Stiprios ir silpnos pusės įvairiose funkcinėse srityse. Įvairiuose organizacijos lygmenyse. Vertės grandinės koncepcija. Esama strategija. Korporacijos, verslo ir funkciniame lygmenyse (jų apibūdinimas). Konkurencinio pranašumo šaltiniai. Problemos, su kuriomis susiduria firma. Silpnųjų ir stipriųjų pusių suderinimas su galimybėmis ir pavojais. Produkto rinkos pasirinkimas. Resursų generavimo/paskirstymo problemos. Personalo problemos. Rekomendacijos.
  Įmonių aprašymai, referatas(22 puslapiai)
  2008-10-07
 • Įmonės analizė: aptarnavimas UAB "Zemfira"

  Įvadas. Įmonės veiklos analizė. Įmonės valdymas. Darbo santykiai. Konkurencija. Įmonės ryšiai su išorinė aplinka. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(12 puslapių)
  2007-02-02
 • Įmonės analizė: automobilių ir autodetalių prekyba, autoservisas UAB "Rasmitas"

  Apie įmonė. Vadovavimo sistemos modelis. Trakų Vokės automobilių salonas. Degalinė. Lazdynų automobilių salonas. Kavinė. Kaip vykdoma atranką į darbą UAB "Rasmitas". Mokymas ir tobulinimas UAB "Rasmitas". Paaukštinimas, perkėlimas, pažeminimas ir atleidimas iš pareigų UAB "Rasmitas".
  Įmonių aprašymai, referatas(5 puslapiai)
  2006-01-13
 • Įmonės analizė: aviakompanija AB "flyLAL"

  Įvadas. Bendra apžvalga. Konkurencinė aplinka. Demografiniai pokyčiai, įtakojantys bendrovės veiklą. Teikiamų paslaugų portfelis ir jo kaita. Susiklosčiusi konkurencinė situacija. Konkurentai. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(17 puslapių)
  2006-05-02
 • Įmonės analizė: bankas "Nord/LB Lietuva"

  Įvadas. Darbo tikslai ir uždaviniai. Kredito įstaigų veiklos Lietuvoje 2005 metais apžvalga. Pelningumas ir veiklos efektyvumas. Banko Nord/LB istorija. Norddeutsche Landesbank (Nord/LB) – stiprus Vokietijos bankas. Nord/LB plėtra Baltijos regione. Nord/LB Lietuva – bankas, turintis senas tradicijas. Apie banką Nord/LB Lietuva. Nord/LB Lietuva - Nord/LB grupės dalis. Vizija ir misija. Valdyba. Kokybės politika. Banko kultūra. Banko darbuotojai. Banko Nord/LB Lietuva teikiamos paslaugos. Lizingo paslauga. Lengvieji automobiliai. Sunkiosios transporto priemonės. Veiklos nuoma. Nekilnojamasis turtas. Technologinė, gamybinė įranga. Kitas turtas, kitos paslaugos. Sąskaitos. Pajamų kaupimo sąskaita. Indėliai. Terminuotieji indėliai. Ilgalaikiai terminuotieji indėliai. Universalieji indėliai. Kaupimo indėliai. Vaikų indėliai. Mokėjimų kortelės. Pinigų pervedimai ir mokėjimai Lietuvoje. Vietinis pervedimas. Tarptautiniai pervedimai. Tiesioginis debetas. Investicijos. Apdrausta investicija į akcijas. Obligacijos. Prekyba vertybiniais popieriais. Investicijų valdymas. Vertybinių popierių ir pinigų skolinimas. Investiciniai fondai. Obligacijų fondas. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(20 puslapių)
  2006-03-07
Puslapyje rodyti po