Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Įmonių aprašymai>Įmonių aprašymų referatai

Įmonių aprašymų referatai (276 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Įmonės išorinės aplinkos analizė: restoranas UAB "Brodvėjaus Pica"

  UAB restorano "Brodvėjaus Pica" išorinės aplinkos analizė. Tolimosios aplinkos įvertinimas. Vartotojų galios įvertinimas. Tiekėjų galios įvertinimas. Potencialių konkurentų įvertinimas. Tiesioginių konkurentų įvertinimas. Pakaitalai. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(5 puslapiai)
  2005-11-19
 • Įmonės išorinės aplinkos analizė: trąšų gamyba

  Įmonės išorinės aplinkos analizė. Trąšų sektoriaus išorinės aplinkos analizė. Ekonominiai veiksniai. Aplinkosauginiai ir ekologiniai veiksniai. Politinė ir teisinė aplinka. Technologinė aplinka. Demografiniai, socialiniai veiksniai. Galimybės. Grėsmės. 5 jėgų modelis. Tiesioginiai konkurentai. Marketingas. Gamyba. Personalas, darbuotojai. Investicijos ir inovacijos. Potencialūs konkurentai. Pakaitalai. Pirkėjai. Tiekėjai. Strateginių grupių žemėlapis. Įmonės šakos patrauklumas. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(24 puslapiai)
  2011-04-19
 • Įmonės išorinės aplinkos strateginė analizė: UAB "Buteka"

  Įvadas. Tolimosios aplinkos įvertinimas. Vartotojų galios įvertinimas. Tiekėjų galios įvertinimas. Potencialių konkurentų įvertinimas. Tiesioginių konkurentų įvertinimas. Pakaitalų pasirodymas.
  Įmonių aprašymai, referatas(6 puslapiai)
  2006-10-03
 • Įmonės kokybės sistema: UAB "Kraitenė"

  Įvadas. Įmonės charakteristika. Įmonės gaminama produkcija. RVASVT privalumai. RVASVT sistemos taikymas ir kliūtys ją įgyvendinant. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(7 puslapiai)
  2007-09-25
 • Įmonės komunikacijos ir etika: krovinių pervežimo įmonė

  Įvadas. Individuali A. Žuko įmonė. Individualios A. Žuko įmonės valdymo struktūra. Išorinė įmonės komunikacija. Individualioje A. Žuko įmonėje iškylančios etinės problemos.
  Įmonių aprašymai, referatas(10 puslapių)
  2007-03-05
 • Įmonės konkurencinės aplinkos įvertinimas: UAB "Biovela"

  Įvadas. Potencialūs konkurentai. Tiesioginiai konkurentai. Bendra informacija apie rinką. Marketingas. Gamyba ir finansai. UAB "Biovela". AB "Krekenavos agrofirma". ŽŪB "Nematekas". Personalas. Investicijos ir inovacijos. UAB "Biovela". AB "Krekenavos agrofirma". ŽŪB "Nematekas". Tiekėjai. Vartotojai. Visų įmonių produktų kokybę kontroliuoja. Įmonės strateginis veiklos planas. Įmonės pareigybių ir darbuotojų struktūra. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(13 puslapių)
  2009-03-25
 • Įmonės marketingo analizė: dešrelių gamyba UAB "Biovela"

  Įvadas. UAB "Biovela" Tikslinės rinkos apžvalga. Konkurencinė aplinka. Perspektyvi analizė. Įmonės stipriosios ir silpnosios pusės. Produkto padėtis rinkoje. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(17 puslapių)
  2006-01-25
 • Įmonės marketingo aplinkos analizė: UAB "Omnitel"

  Įvadas. Marketingo aplinka. Makroaplinka. Mikroaplinka. Rinkos ir jų segmentai. Rinkos segmentavimas. Pirminių duomenų rinkimo metodai. "Omnitel" veiklos analizė. "Omnitel" veikla. "Omnitel" aplinkos analizė. "Omnitel" tikslinė rinka. "Omnitel" veiklos tyrimas. Anketa. Anketos rezultatai. Anketos duomenų analizė. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(12 puslapių)
  2008-03-21
 • Įmonės mikro ir makro aplinkos tyrimas: UAB "Baltpark" viešbutis

  UAB "Baltpark" viešbutis. "BaltPark" makroaplinka. Ekonominė aplinka. Socialinė – kultūrinė aplinka. Politinė – teisinė aplinka. Mokslinė – technologinė aplinka. Gamtinė aplinka. BaltPark mikroaplinka.
  Įmonių aprašymai, referatas(6 puslapiai)
  2006-04-13
 • Įmonės organizacinė kultūra: "SEB Vilniaus bankas"

  Organizacijos kultūros teoriniai pagrindai. SEB Vilniaus banko organizacinė kultūra. Organizacijos istorija. Misija, vizija ir vertybės. Darbdavio vaidmuo. Darbuotojų vaidmuo. Etika ir darni plėtra.
  Įmonių aprašymai, referatas(9 puslapiai)
  2006-12-21
 • Įmonės organizacinė sandara ir valdymo principai: AB "Kėdainių grūdai"

  Įžanga. Įmonės pristatymas. Įmonės (organizacijos) valdymo ir organizacinė struktūros. Veiklos planavimas ir organizavimas. Organizacinės sandaros ir valdymo struktūros tobulinimo siūlymai. Tikimybiniai veiklos rezultatai. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(14 puslapių)
  2006-10-29
 • Įmonės organizacinė sandara ir valdymo struktūra: UAB "Commercial Union Lietuva Gyvybės draudimas"

  Įvadas. Bendri "Commercial union" draudimo bruožai, kurie būdingi visoms organizacijoms. Organizacijos tipas. Aplinka, gyvavimo ciklo etapas, tikslai. Organizacijos sandara. Draudimo "Commercial Union Lietuva" valdymas. Draudimo "Commercial Union Lietuva" veiklos tobulinimo pasiūlymai.
  Įmonių aprašymai, referatas(10 puslapių)
  2007-04-23
 • Įmonės organizacinė sandara ir valdymo struktūra: valstybinė įmonė "Oro navigacija"

  Įvadas. Įmonės pristatymas. Įmonės organizacinė sandara. Valdymo struktūros. Valdymo sistema. Valdymo sistemos techninė sandara. Organizacinės sandaros ir valdymo struktūros tobulinimo pasiūlymai. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(10 puslapių)
  2008-01-01
 • Įmonės organizavimas ir valdymas: UAB "A-komanda"

  UAB "A - komanda" steigimas. Įvadas. Teorinė dalis. Įmonių rūšys. Įmonės kūrimo technologija. Įmonių registravimas. Valdymas, kontrolė, atsakomybė. Praktinė dalis. UAB "A-Komanda" įstatai. AB "A-Komanda" steigimo sutartis. Finansinė dalis. Veiklos balansas. Bendrosios išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(31 puslapis)
  2006-10-25
 • Įmonės pardavimo valdymo ypatybės: UAB "Delikata"

  Įvadas. Valdymas. Valdymo tikslai ir funkcijos. Planavimas. Organizavimas. Kontrolė ir reguliavimas. Skatinimas. Atlyginimas. UAB "Delikata" pardavimo vadybos apžvalga. UAB "Delikata" pardavimo planavimas. UAB "Delikata" pardavimo organizavimas. UAB "Delikata" pardavimo kontrolė ir reguliavimas. UAB "Delikata" pardavimo skatinimas. Atlyginimo funkcija UAB "Delikata". Išvados. Pasiūlymai.
  Įmonių aprašymai, referatas(16 puslapių)
  2006-04-27
 • Įmonės paslaugų įvertinimas: sporto klubas "Vikondos Liūtai"

  Įvadas. Įmonės bendra apžvalga. Paslaugų klasifikavimas. Paslaugų savybės. Paslaugų paketas. Pagrindinė ir papildomos paslaugos. Sporto klubo paslaugos molekulinis modelis. Naujųjų paslaugų įvedimas. Paslaugos gyvavimo ciklas. Paslaugos kainodaros sprendimai. Paslaugos teikimo procesas. Paslaugos kokybės užtikrinimas. Paslaugos rėmimo programa. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(11 puslapių)
  2006-02-14
 • Įmonės patrauklumas investuotojams: AB "Panevėžio statybos trestas"

  Įvadas. Investicinis patrauklumas į "Panevėžio statybos trestą". Įmonės "Panevėžio statybos trestas" charakteristika. AB PST finansinių rodiklių skaičiavimas ir įvertinimas. Kiti įvykiai, sąlygojantys investicinį patrauklumą. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(13 puslapių)
  2007-03-29
 • Įmonės personalo valdymas: naktinis klubas UAB "Karen"

  Įmonės veiklos aprašymas. Įmonės veiklos charakteristika, siekiami tikslai, teikiamos paslaugos. Detalizuoti įmonės atliekami darbai ir funkcijos bendrųjų vadybos funkcijos aspektu. Įmonės organizacinės valdymo struktūros sudarymas. Pagrindiniai įmonės padaliniai. Padalinių pareigybių-darbo vietų pavadinimai ir skaičiai. Organizacinė valdymo struktūra, kurioje atsispindi pareigybės – darbo vietų, valdymo lygiai. Pareigybių – darbo vietų darbo analizė. Pasirinktos pareigybės/darbo vietos. Atlikta pareigybių – darbo vietų darbo analizė. Suformuluoti reikalavimai pareigybių – darbo vietų užimančiam darbuotojui. Darbo užmokesčio sistemos sukūrimas pareigybėms / darbo vietoms. Darbo užmokesčio struktūros nustatymas. Bazinio darbo užmokesčio nustatymas, remiantis darbo vietų vertinimu. Konkrečių vertinimo kriterijų nustatymas. Vertinimo kriterijų reikšmingumo nustatymas. Kriterijų pakopų sudarymas. Vertinimo kriterijų pakopų vertės (balais) nustatymas. Darbo vietų vertinimas ir darbo užmokesčio apskaičiavimas. Kintamo darbo užmokesčio kriterijų parinkimas ir aprašymas. Premijavimo rodiklių parinkimas ir aprašymas. Personalo parinkimo procedūros pareigybės – darbo vietos sudarymas. Sukurta pareigybės – darbo vietos reklama(remiantis 3.3 dalyje suformuluotais reikalavimais). Parinkti paieškos šaltiniai. Sudaryti reikiamų dokumentų sąrašai. Atrankos vykdymo aprašymas.
  Įmonių aprašymai, referatas(26 puslapiai)
  2006-03-21
 • Įmonės plėtra ir rinkos plėtimo galimybės: UAB "Kraitenė"

  Įžanga. Įmonės veiklos užsienio rinkose galimybės ir tikslingumo įvertinimas. Užsienio rinkų pasirinkimo kriterijai. Prognozuojamos pardavimo užsienio rinkose apimties formavimo veiksniai. Užsienio rinkų konjunktūros analizė. Konkurencijos analizė. Įmonės marketingo galimybių analizė. Užsienio rinkų parinkimo metodai. Užsienio rinkos segmentavimas. Įmonės veiklos išplėtimo strategijos. Įmonės įėjimo į užsienio rinkas formos. Trumpa įmonės įėjimo į užsienio rinkas formų charakteristika. Eksporto operacijų organizavimas. Eksportas per tarpininkus vidaus rinkoje. Eksportas pagal kontraktą su užsienio pirkėju. Eksportas per atstovus užsienyje. Eksportas per prekybos atstovybę užsienyje. Įmonės įėjimo į užsienio rinkas formų parinkimas. Bendros veikos sutartis. Praktinis pavyzdys - UAB "Kraitenė". UAB "Kraitenė" pagrindinės veiklos sritys. UAB "Kraitenės" eksportas. Reklama. Išvados. Darbas iliustruotas diagramomis.
  Įmonių aprašymai, referatas(18 puslapių)
  2007-05-23
 • Įmonės praktikos analizė: UAB "Vėjas"

  Praktikos darbo tikslas yra susipažinti su įmonės veikla, jos pobūdžiu. Įmonės veikla. Personalo skyrius. Darbuotojų sauga ir sveikata. Pardavimų marketingo skyrius. Marketingo programa. Darbas pardavimų - marketingo skyriuje. Pirkimų skyrius. Finansų skyrius.
  Įmonių aprašymai, referatas(12 puslapių)
  2005-12-09
Puslapyje rodyti po