Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Įmonių aprašymai>Įmonių aprašymų referatai

Įmonių aprašymų referatai (276 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Įmonės veiklos analizė: sportas, pramogos ir verslas UAB "Forum Palace"

  Įvadas. UAB "Forum Palace" kryptis, asortimentas, tikslai. UAB "Forum Palace" misija ir vizija. Rinkos struktūra. SWOT analizė. UAB "Forum Palace" išorinė aplinka. Makro aplinka. Mikro aplinka. UAB "Forum Palace" darbuotojų motyvacija. UAB "Forum Palace" motyvavimo metodai. Karjeros galimybės. UAB "Forum Palace" struktūra ir darbuotojų funkcijos. UAB "Forum Palace" struktūra. Organizacija. Išvados ir siūlymai.
  Įmonių aprašymai, referatas(21 puslapis)
  2006-11-22
 • Įmonės veiklos analizė: sporto studija UAB "Fankas"

  Įvadas - trumpas įmonės pristatymas. Industrijos analizė. Įmonės veiklos aprašymas. Sporto studijos "Fankas" valdymo struktūra. Personalo struktūra. Darbuotojų atliekamos pareigos. Darbinio gyvenimo kokybė. Marketingas: prekės politika, pardavimų priemonės, kainodara. Investiciniai projektai, naujovių diegimas. Vidiniai ir išoriniai ryšiai su sportu. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(7 puslapiai)
  2008-05-23
 • Įmonės veiklos analizė: UADB "Seesam Lietuva"

  Įvadas. Apie UADB "Seesam Lietuva". Istorija. Draudimo rūšys. Fiziniams asmenims. Juridiniams asmenims. Smulki portfolio struktūra. Kiekvienos draudimo rūšies kitimas. UADB "Seesam Lietuva" portfelio palyginimas su Respublikos ne gyvybės draudimo portfeliu. Draudimo įmonės finansinių rodiklių analizė. Sudarytos ir nutrauktos sutartys. Surinktų įmokų analizė. Vidutinės įmokos ir išmokos analizė. Nuostolingumas pagal kiekvieną draudimo rūšį. Nuostolingumas pagal kiekvieną draudimo rūšį Respublikos lygiu. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(19 puslapių)
  2009-03-18
 • Įmonės veiklos analizė: viešbutis "Labanoras"

  Įvadas. Viešbučio "Labanoras" veiklos apžvalga. Pagrindiniai viešbučio tikslai ir uždaviniai. Valdymo struktūra ir personalas. Viešbučio paslaugos. Viešbučio pagrindinės priemonės ir priežiūra. Viešbučio "Labanoras" ateities planai ir perspektyvos. Išvados. Priedai (2).
  Įmonių aprašymai, referatas(11 puslapių)
  2007-04-05
 • Įmonės veiklos aprašymas: kepykla-parduotuvė UAB "Alytaus duona"

  Įvadas. UAB "Alytaus duona" veiklos aprašymas. Tikslai ir uždaviniai. Pirkėjų apklausa ir analizė. Parduotuvės UAB "Alytaus duona" pirkėjų apklausa. Prekių asortimentas, laikymas, ženklinimas. Prekių asortimentas. Gaminių laikymo ypatumai. Prekių įpakavimas ir ženklinimas. Kainų politika. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(12 puslapių)
  2008-03-07
 • Įmonės veiklos aprašymas: UAB "Constructus"

  Kliento partneris. Pranokti lūkesčius. Misija. Vizija. Tikslai. Kliento poreikiai - svarbiausia. Puiki vadovų rengimo programa. "Pokyčių tarpininko" rolė ir vaidmuo. Bendrieji principai. Santykiai su darbuotojais. Verslo etika. Aplinkosauga. Statybos departamentas. Visos statybos paslaugos. Jūsų projektams – pridėtinė vertė. Speciali sistema "Constructus" darbo stilius. Aplinkosaugos vizija. Aplinkosaugos politika. Aplinkosaugos strategija. Aplinkosaugos darbas. Su aplinkosauga susijusios veiklos stebėjimas. Cheminės medžiagos. Dirvožemio valymas. Atliekos ir jų perdirbimas. Darbas iliustruotas nuotraukomis.
  Įmonių aprašymai, referatas(9 puslapiai)
  2005-11-08
 • Įmonės veiklos aprašymas: vandens tiekimas UAB "Vilniaus vandenys"

  Vadovų veiksmai, personalo planavimas, žmonių žinių ir kompetencijos identifikavimas, Žmonių ir organizacijos bendravimas.
  Įmonių aprašymai, referatas(8 puslapiai)
  2005-03-07
 • Įmonės veiklos apžvalga: UAB "Lietuvos eksporto importo draudimas"

  Pagrindiniai įmonės faktai. UAB "Lietuvos eksporto importo draudimas" misija. UAB "Lietuvos eksporto importo draudimas" veiklos apžvalga. Teikiamos paslaugos. Prekinio kredito draudimas. Finansinio kredito draudimas. Investicijų užsienyje politinės rizikos draudimas. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(13 puslapių)
  2005-11-28
 • Įmonės veiklos apžvalga: UAB "Nelss"

  Anotacija. Automobiliai. Automobilių servisas. Kėbulų remontas. Automobilių plovimas. Atsarginės dalys.
  Įmonių aprašymai, referatas(16 puslapių)
  2006-05-17
 • Įmonės veiklos ir perspektyvų analizė: viešbutis "Turnė"

  Įvadas. Viešbučio "Turnė" Šiauliuose veiklos krypčių analizė. Viešbučio "Turnė" darbuotojų veikla. Viešbučio "Turnė" lankytojų aptarnavimo principai. Priėmimo skyriaus struktūra ir jo veiklos analizė. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(11 puslapių)
  2006-05-19
 • Įmonės veiklos strategijos sudarymas: UAB "Ivega" ir Ko

  Įvadas. Įmonės UAB "Ivega" ir Ko analizė. Įmonės charakteristika. Konkurencinė analizė. Įmonės aplinkos analizė. Aplinkos veiksnių įvardijimas. Aplinkos veiksnių tarpusavio ryšio analizė. ĮĮmonės veiklos vystymosi scenarijaus sudarymas. Optimistinis ir pesimistinis veikslos. vystymosi scenarijai. SWOT analizė. Įmonės veiklos vystymosi trukdžių įvertinimas. UAB "Ivega" ir Ko veiklos strategijos formulavimas. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(20 puslapių)
  2011-06-03
 • Įmonės veiklos tikslai: UAB "Maxima LT"

  Įvadas. Darbo tikslas: išanalizuoti įmonės veiklos tikslus. Įmonės samprata. Įmonės tikslai. Įmonės tikslų formavimas. Ekonominiai įmonės tikslai. Gamybos tikslai. Pasisekimo ir ekonominiai tikslai. Finansiniai įmonės tikslai. UAB "Maxima LT" veiklos tikslai. Trumpai apie įmonę. Įmonės stiprybės. Įmonės misija ir vizija. Įmonės siekiami tikslai. Išvados
  Įmonių aprašymai, referatas(16 puslapių)
  2008-10-08
 • Įmonės verslo rizika ir jos mažinimo galimybės: AB "Mažeikių nafta"

  Trumpas įmonės pristatymas. Kiekybinė įmonės rizikos analizė (2003 ir 2004 metų rodikliai). Pelningumo rodikliai. Veiklos efektyvumo rodikliai. Likvidumo rodikliai. Kokybinė įmonės rizikos analizė. Rizikos mažinimo įmonėje galimybės. Pagrindinės išvados ir pasiūlymai.
  Įmonių aprašymai, referatas(10 puslapių)
  2006-04-26
 • Įmonės verslo rizika: UAB "Megrame"

  Įvadas. Verslo rizikos samprata ir jos rūšys. Verslo rizikos apibūdinimas ir įvertinimas. Verslo rizikos mažinimo būdai. Rizikos paskirstymas tarp projekto dalyvių. Rizikos draudimas. Lėšų rezervavimas nenumatomoms išlaidoms. Verslo rizika ir jos įvertinimas įmonėje UAB "Megrame". Trumpa įmonės UAB "Megrame" charakteristika. Verslo rizika ir jos veiksniai įmonėje. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(14 puslapių)
  2006-01-13
 • Įmonės vertinimas pagal 14 Demingo principų: UAB "Čilija"

  Įvadas. Darbo tikslas: išanalizuoti UAB "Čilija" organizaciją pagal E. Demingo teikiamus ir visuotinai pripažintus kokybės vadybos principus. Jiems neatitikus, pasiūlyti sprendimo būdus defektams pašalinti bei veiklai pagerinti. Visuotinės kokybės samprata. Įmonė UAB "Čilija". Įmonės vertinimas pagal 14 E. Demingo principų. Laikykis pastovaus tikslo nuolat tobulinti produktą ar paslaugą. Įsisavink naują filosofiją. Liaukis priklausęs nuo masinių patikrinimų. Liaukis vertinęs verslą vien pagal kainą etiketėje. Nuolat gerink gamybos bei paslaugų sistemą. Įdiek šiuolaikinius mokymo darbo vietoje metodus. Įvesk vadovavimą. Atsikratyk baimės. Sulaužyk barjerus, skiriančius funkcinių sričių personalą. Atsisakyk šūkių, pamokymų ir uždavinių darbuotojams. Panaikink kiekybines kvotas. Pašalink kliūtis, trukdančias didžiuotis darbu. Įdiek veiksmingą lavinimo ir mokymo programą. Veik, kad įgyvendintum pakeitimus. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(11 puslapių)
  2009-06-15
 • Įmonės vidinė aplinka: UAB "Almeida"

  Įvadas. Organizacijos vidaus aplinka. Vidinių veiksnių sistema. Įmonės "Almeida" vidinė aplinka. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(13 puslapių)
  2006-02-14
 • Įmonės vidinė ir išorinė aplinka: UAB "Gama"

  Teoriniai išorinės ir vidinės įmonių aplinkos aspektai. Išorės veiksnių analizė. Vidaus veiksnių analizė. UAB "Gama" išorinės aplinkos analizė. Organizacijos išorinės aplinkos šalutinių veiksnių analizė. Organizacijos išorinės aplinkos tiesioginių veiksnių analizė. Konkurencinės aplinkos analizė. UAB "Gama" vidinės aplinkos analizė. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(10 puslapių)
  2007-01-24
 • Įmonės vidinė ir išorinė komunikacija: AB "Lietuvos energija"

  Įvadas. Teorinių informacinių šaltinių apžvalga. Įmonės padalinių funkcijos. Įmonės vidinės komunikacijos. Įmonės išorinės komunikacijos. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(8 puslapiai)
  2006-03-15
 • Įmonės vidinės ir išorinės aplinkos įvertinimas: UAB "Mažeikių automobilių keliai"

  Įvadas. Įmonės charakteristika. Įmonės tikslai. Įmonės struktūra. Įmonės naudojama technologija ir personalas. Išorinės aplinkos tiesioginio poveikio veiksniai ir netiesioginio poveikio veiksniai. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(9 puslapiai)
  2005-10-16
 • Įmonės vidinės ir išorinės aplinkos įvertinimas: UAB "Valdonas"

  Įvadas. UAB "Valdonas" trumpa charakteristika. UAB "Valdonas" tikslai bei valdymo struktūra. UAB "Valdonas" technologija bei personalas. UAB "Valdonas" išorinės aplinkos tiesioginio poveikio veiksniai. UAB "Valdonas" išorinės aplinkos netiesioginio poveikio veiksniai. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(7 puslapiai)
  2006-10-05
Puslapyje rodyti po