Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Įmonių aprašymai>Įmonių aprašymų namų darbai

Įmonių aprašymų namų darbai (141 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Įmonės valdymo praktika: automobilių servisas

  Automobilių serviso paslaugų teikimo proceso valdymo praktika. Sunkvežimių gamintojai UAB "X". Įvadas. Aptarnavimas. Proceso dalyviai. Planavimas. Pagrindiniai strateginiai klausimai. Personalo verslo planas. Skatinimas. Kontrolė. Išvados.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(6 puslapiai)
  2007-10-26
 • Įmonės valdymo struktūra: AB "Idėjų parkas"

  Įvadas. Trumpa įmonės charakteristika. Vadybos funkcijų apžvalga AB "Idėjų parkas". Planavimas. Organizavimas. Skatinimas. Kontrolė. Išvados ir pasiūlymai.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(6 puslapiai)
  2006-11-28
 • Įmonės valdymo struktūra: UAB "Steiga"

  Įmonės valdymo struktūra. Proceso dalyviai. Planavimas. Skatinimas. Kontrolė. Išvados.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(4 puslapiai)
  2005-08-29
 • Įmonės veiklos analizė ir plėtra: buitinių šaldytuvų ir šaldiklių gamintoja AB "Snaigė"

  Įvadas. Rusijos rinkos prieinamumas ir aplinkos analizė. Rusijos rinkos talpumas. Rusijos rinkos vartotojų jautrumas importinėms prekėms. Pagrindiniai konkurentai, konkurencinė struktūra, konkurentų taikoma strategija ir kita. Įmonės marketingo galimybės. Išvados. Darbas iliustruotas grafikais.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(11 puslapių)
  2008-01-25
 • Įmonės veiklos analizė ir valdymas: AB bankas "Snoras"

  Santrauka. Summary. Įvadas. AB bankas "Snoras" charakteristika. AB bankas "Snoras" veiklos istorija. AB bankas "Snoras" organizacinė struktūra. AB bankas "Snoras" teikiamos paslaugos. Svarbiausi 1999-2004 metų AB banko "Snoras" veiklos rodikliai. AB banko "Snoras" pelnas 1999 – 2004 metais. AB banko "Snoras" turtas 1999 – 2004 metais. AB banko "Snoras" suteiktų paskolų sumos grynoji vertė 1999 – 2004 metais. AB banko "Snoras" investicijos į vertybinius popierius 1999 – 2004 metais. AB banko "Snoras" indėlių mastai 1999 – 2004 metais. AB banko "Snoras" išduotų mokėjimo kortelių skaičius 1999 – 2004 metais. Ekonominės aplinkos pasikeitimai 1999 – 2004 metais. AB "Snoro" bankas SWOT analizė. "Bankas internetu+". Internetinės bankininkystės tendencijos Lietuvoje. Pokyčiai įtakojantys paslaugos "Bankas internetu+" mastus. Paslaugos "Bankas internetu+" įtaka AB "Snoras" pelningumui ir ateities prognozės. "Bankas internetu+" saugumo užtikrinimas. Išvados.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(34 puslapiai)
  2006-11-15
 • Įmonės veiklos analizė: katilų gamyba IĮ "Bendrabutis"

  Žaidimo apžvalga. Įmonės strategija. Įmonės "Bendrabutis" bendroji padėtis. Pagrindinis įmonės tikslas. Bendrieji sprendimai. Senųjų įrengimų pardavimas. Įmonės pajėgumų ir darbininkų skaičiaus kitimo analizė. "Kaitra 150" gamybos apimtys. Gaminio gamybos, pilnosios savikainos ir pardavimo kainos kitimo analizė. Įmonės veiklos 5 metų finansinių ataskaitų analizė. Įmonės veiklos rezultatų apibendrinimas. Išvados ir pasiūlymai.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(13 puslapių)
  2009-01-19
 • Įmonės veiklos analizė: nekilnojamo turto bendrovė

  Įvadas. Organizacijos valdymo struktūra. Proceso ir jo valdymo dalyviai. Planavimas. Skatinimas. Kontrolė. Išvados. Priedas (1).
  Įmonių aprašymai, namų darbas(10 puslapių)
  2007-03-21
 • Įmonės veiklos ataskaita: "Amžina vasara"

  Įmonės strategija. Marketingo veikla. Įmonės pajėgumų analizė. Produkcijos gamybos analizė. Finansinių rezultatų analizė. Balanso analizė. Finansinių rodiklių suvestinė. Išvados. Valdyba.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(14 puslapių)
  2007-03-14
 • Įmonės veiklos ir skyrių pristatymas: prekyba maistu, tabaku ir alkoholianiais gėrimais UAB "Tromina"

  Įvadas. Įmonės pristatymas. "Trominos" įmonės personalo skyriaus veikla. "Trominos" įmonės pirkimo skyriaus veikla. "Trominos" pardavimo - marketingo veikla. "Trominos" įmonės finansų veikla. Įmonės mokesčių sistema. Darbo užmokesčio paskaičiavimas ir atsiskaitymų su bankų tvarkymas. Išvados ir pasiūlymai.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(13 puslapių)
  2008-03-22
 • Įmonės veiklos organizavimas: D. Rubino IĮ

  Įvadas. Įmonės charakteristika. Įmonės struktūriniai padaliniai. Paslaugų teikimo proceso organizavimo ypatumai. Įmonės personalo struktūra. Įmonės organizavimo valdymo struktūra. Informacijos šaltiniai naudojami įmonėje. Įmonės išorinė ir vidinė verslo aplinka. Įmonės makroaplinka. Įmonės mikroaplinka. Įmonės SSGG analizė. Verslo įmonėje vykdomas kontrolės procesas. Įmonėje taikoma darbo apmokėjimo sistema. Įmonės etikos normos ir vidinė organizacinė kultūra. Išvados ir pasiūlymai.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(11 puslapių)
  2007-12-16
 • Įmonės veiklos planavimas (22)

  Sudarykite įmonės veiklos kaštų, pajamų ir pelno planą, išskirdami šias plano dalis. Produkcijos gamybos planas. Pagrindinių medžiagų poreikio ir išlaidų planas. Pagrindinių medžiagų pirkimo planas. Šiluminės energijos technologijai poreikio ir išlaidų planas. Darbuotojų skaičiaus ir darbo užmokesčio planas. Gamybinių pridėtinių išlaidų planas. Produkcijos gamybos kaštų planas. Medžiagų ir prekių atsargų periodo pabaigai planas. Realizuojamos produkcijos gamybos kaštų planas. Komercinių ir įmonės valdymo pridėtinių išlaidų planas. Įmonės pajamų ir pelno planas. Įmonės pagrindiniai ekonominiai rodikliai.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(10 puslapių)
  2009-11-17
 • Įmonės veiklos plėtra: rąstinių, karkasinių namų ir pirčių gamyba bei statyba: "Nameliai"

  Įmonės misija, produktai. Vertės grandinė produktams. Procesų modelis parduodamiems produktams. Tiekėjai. Pagrindiniai veiklų centrai ir jų veiklos matavimas. Aptarnaujantys veiklų centrai ir jų veiklos matavimas. Administraciniai veiklų centrai ir jų veiklos matavimas. Kaštų apskaitos sistemos modeliavimas. Kaštų objektai ir jų apskaitos tikslai. Produktų/paslaugų tiesioginių (kintamų) kaštų struktūra. Kaštų centrų hierarchinė schema. Ilgalaikis turtas, jo vertė, pajėgumai ir nusidėvėjimo apskaita veikų centruose. Pastoviųjų (laikotarpio)kaštų struktūra. Veiklų kaštų struktūra. Veiklos biudžetų modeliavimas (1 metams). Produktų/paslaugų pardavimų programa. Kainodara. Veiklos programos atskaitomybės centrams ir jų derinimas su pajėgumais. Tiesioginio darbo laiko ir kaštų planavimas produktams. Tiesioginių medžiagų poreikio, atsargų ir kaštų planavimas produktams. Kaštų centrų biudžetai. Kaštų centrų biudžetai. Produktų/ paslaugų kaštų biudžetai. Produktų pelningumo įvertinimas. Išvados.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(18 puslapių)
  2008-12-17
 • Įmonės verslo rizika ir jos mažinimo galimybės: baldų gamyba UAB "Minija"

  Įžanga. UAB "Minija" pristatymas. Pardavimų rinka. Pirkėjai. Konkurentai. Kiekybinė įmonės rizikos analizė. Likvidumo rodikliai. Veiklos efektyvumo rodikliai. Pelningumo rodikliai. Nuosavybės struktūros rodikliai. Augimo rodikliai. Kokybinė įmonės rizikos analizė. Rizikos mažinimo būdai. Išvados.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(14 puslapių)
  2009-03-03
 • Įmonės verslo rizika ir jos mažinimo galimybės: nekilnojamo turto projektai UAB "Alvasta"

  Įvadas. UAB "Alvasta" – nekilnojamo turto bendrovė, užsiimanti tarpininkavimu bei investicinių projektų vykdymu. Darbo tikslas – ištirti UAB "Alvalsta" riziką ir jos mažinimo galimybes. Įmonės pristatymas. Įmonės veikla. Organizacijos valdymo struktūra. Darbuotojai ir jų pareigos. Pagrindiniai konkurentai. Kiekybinė įmonės rizikos analizė. Kokybinė įmonės veiklos analizė. Įmonei aktualios rizikos rūšys. Vidiniai rizikos veiksniai. Išoriniai rizikos veiksniai. Rizikos mažinimo būdai įmonėje. Išvados ir pasiūlymai.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(14 puslapių)
  2009-04-15
 • Įmonės verslo rizika ir jos mažinimo galimybės: UAB "Judex"

  Įmonės pristatymas. Kiekybinė įmonės rizikos analizė. Finansiniai rodikliai. Pelningumo rodikliai. Mokumo (likvidumo) rodikliai. Turto panaudojimo efektyvumo (apyvartumo) rodikliai. Nuosavybės struktūros rodikliai. Bankroto prognozavimas. Kokybinė įmonės rizikos analizė. Rizikos mažinimo galimybės. Išvados ir pasiūlymai.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(12 puslapių)
  2006-04-14
 • Įmonės vidinės ir išorinės aplinkos aprašymas: IĮ "Manto Petraičio turizmo firma"

  Įmonės charakteristika. Vidinės aplinkos aprašymas. Tikslai ir uždaviniai. Organizacijos struktūra. Technologija. Personalas. Išorinės aplinkos tiesioginio poveikio veiksnių aprašymas. Vartotojas. Tiekėjas. Žiniasklaida. Konkurentai. Išorinės aplinkos netiesioginio poveikio veiksnių aprašymas. Ekonominiai veiksniai. Technologiniai veiksniai. Politiniai veiksniai.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(5 puslapiai)
  2006-10-31
 • Įmonių organizavimas ir valdymas: valčių gamyba ir remontas IĮ "Plaustas"

  Įvadas. Darbo tikslas susipažinti su įmonės steigimo technologija. Valdomos verslo šakos ir įmonės aprašymas. Verslo šakos ir įmonės samprata. Pasirinkto verslo šakos esmė. Įmonės idėja. Įmonės misija. Įmonės vizija. Įmonės tikslai ir uždaviniai. Įmonės charakteristika. Pagrindiniai pirkėjai, klientai, konkurentai. Gaminami gaminiai, parduodamos prekės ar teikiamos paslaugos. Užimama rinkos dalis šakoje, įmonės dydis, personalo skaičius. Įmonės teisinio statuso pagrindimas: motyvacija. Įmonės organizacinės struktūros projektavimas ir pagrindimas. Atsakomybės paskirstymas ir pareigų aprašymas. Išvados.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(12 puslapių)
  2010-03-10
 • Įmonių organizavimas: tyrelių gamyba UAB "Tyrelė"

  Įvadas. Pradedamo verslo ir įmonės aprašymas. Kuriamo verslo ir įmonės samprata. Įmonės charakteristika. Steigiamos įmonės teisinio statuso pasirinkimas ir pagrindimas. Įmonės vadybinės struktūros projektavimas. Išvados ir pasiūlymai.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(9 puslapiai)
  2010-01-06
 • Įmonių palyginimas: TŪB "Nemuno banga", VĮ "Centro poliklinika", UAB "Genta"

  Įvadas. Įmonių valdymo funkcijos. Valdymo funkcijų aprašymo ir pateikimo skirtumai. Išvados.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(8 puslapiai)
  2006-11-15
 • Įmonių santykinių turto valdymo rodiklių analizė

  Įvadas. Tikslas aptarti turto valdymo rodiklius, palyginti dvi įmones ir aptarti kaip jų turto valdymas įtakoja jų veiklą. Finansinės ataskaitos, jų turinys. Sąskaitų balansų lentelė. Turtas. Trumpalaikis turtas. Ilgalaikis turtas. Skolintojų nuosavybė. Pelno (nuostolio) ataskaita. Turto valdymo rodikliai. Debitorinio įsiskolinimo įmonei apyvartumo rodiklis. Vidutinės debitorinio įsiskolinimo trukmės rodiklis. Atsargų apyvartumo rodiklis. Ilgalaikio turto apyvartumo rodiklis. Viso turto apyvartumo rodiklis. "X" ir "Y" įmonių balansų palyginimas. "X" ir "Y" įmonių pelno (nuostolio) ataskaitų palyginimas. Turto valdymo rodiklių analizė. Debitorinio įsiskolinimo įmonei apyvartumo rodiklis. Vidutinės debitorinio įsiskolinimo trukmės rodiklis. Atsargų apyvartumo rodiklis. Ilgalaikio turto apyvartumo rodiklis. Viso turto apyvartumo rodiklis. Išvados.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(14 puslapių)
  2008-11-20
Puslapyje rodyti po