Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Įmonių aprašymai>Įmonių aprašymų namų darbai

Įmonių aprašymų namų darbai (141 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Ryšių su žiniasklaida organizavimas: AB "O2"

  Įžanga. Trumpa AB "O2" istorija. Ryšių su žiniasklaida padalinys organizacinėje valdymo struktūroje (OVS). Ryšių su žiniasklaida padalinio struktūra "O2" įmonėje. Vidinės ir išorinės komunikacijos vadyba. Įmonės atstovo žiniasklaidai pareigybinė instrukcija. Informacijos pateikimas šalies žiniasklaidai. Spaudos konferencijos organizavimas. Įmonės atstovų kalba konferencijos metu. Pasiruošimas galimiems klausimams ir jų atsakymas. Galimų nemalonių situacijų numatymas. Furšeto priėmimas. Spaudos konferencijos išlaidų sąmato sudarymas. Kiti periodiniu ryšių su žiniasklaida būdai. Išvados.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(26 puslapiai)
  2007-05-24
 • Rūkytų mėsos gaminių gamybos verslo organizavimo proceso projektavimas: UAB "Mėsinukas"

  Įvadas. Rūkytų mėsos gaminių gamybos verslo aprašymas. Rūkytų mėsos gaminių gamybos verslo samprata. Įmonės veiklos charakteristika. UAB "Mėsiukas" gaminamų gaminių nomenklatūra. Reikalingos žaliavos, medžiagos, prekės ir numatomi jų tiekėjai. Reikalingi įrengimai, mašinos, įranga ir numatomi jų tiekėjai. Gaminamų produktų pirkėjai ir klientai. Pagrindiniai, pagalbiniai ir aptarnavimo procesai. Steigiamos įmonės teisinis statusas ir jo pagrindimas. Įmonės vadybinės struktūros projektavimas. Įmonės organizavimo proceso modeliavimas. Organizavimo proceso darbai ir jų tarpusavio priklausomybė. Organizavimo proceso tinklinio modelio konstravimas. Proceso modelio darbų laiko ir finansinių resursų parametrų nustatymas. Tinklinio grafiko parametrų skaičiavimas lentelės metodu. Proceso vykdymo tinklinio grafiko konstravimas ir braižymas laiko masteliu. Finansinių resursų reikalavimo kalendorinio. Grafiko konstravimas ir jo optimizavimas. Išvados ir pasiūlymai.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(22 puslapiai)
  2008-01-30
 • Specialybės įgūdžių lavinimo mokomosios praktikos ataskaita: S. Uselio IĮ kavinė "Bangelė"

  Įvadas. Įmonės charakteristika. Kavinės "Bangelė" valdymo schema. Įmonės darbuotojų darbo standartai. Kavinės "Bangelė" darbuotojų pareiginiai nuostatai. Įmonės prekių ir paslaugų grupių aprašymai. Išvados.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(10 puslapių)
  2009-02-11
 • Spektaklių kūrimo proceso valdymo praktika: "Panevėžio lėlių vežimo teatras"

  Darbo tikslas. Įvadas. Proceso dalyviai. Planavimas. Skatinimas. Kontrolė. Išvados.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(9 puslapiai)
  2007-04-18
 • SSGG analizė: AB "Žemaitijos pienas"

  Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti AB "Žemaitijos pienas" išorės tiesiogines ir netiesiogines aplinkas. AB "Žemaitijos pienas". Istorija. Pagrindiniai akcininkai. Įmonių grupės. Užsienio partneriai. Kokybės politika. Įmonės aplinka. Mikroaplinka. Makroaplinka. Išorinės aplinkos netiesioginiai veiksniai. Įmonės rinkodaros aplinka. Ekonominė aplinka . Bendrojo vidaus produkto statistiniai rodikliai. Infliacijos pokyčiai Lietuvoje. Vidutinės namų ūkio vartojimo išlaidų pokyčiai. Minimali mėnesinė alga Lietuvoje. Politinė aplinka. Technologinė ir ekologinė aplinkos. Socialinė ir demografinė aplinka. Išorinės aplinkos tiesioginiai veiksniai tiekėjai. Konkurentai. Išorinės aplinkos apibendrinimas. Išvados.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(17 puslapių)
  2011-04-04
 • Statybinių medžiagų įmonių būklė

  Anotacija. Įvadas. Smulkiojo ir vidutinio verslo įmonės, veikiančios statybinių medžiagų pardavimo srityje apibendrinta charakteristika. Smulkiojo ir vidutinio verslo įmonės, veikiančios statybinių medžiagų pardavimo srityje bendra aktualiųjų problemų charakteristika ir jų klasifikacija. Smulkiojo ir vidutinio verslo įmonės, veikiančios statybinių medžiagų pardavimo srityje prioritetinės problemos, kurias lemia išoriniai veiksniai. Smulkiojo ir vidutinio verslo įmonės, veikiančios statybinių medžiagų pardavimo srityje vidiniai veiksniai. Trumpas statistinės smulkiojo verslo prekybinės įmonės Lietuvoje apibūdinimas. Trumpas statistinės vidutinės prekybinės įmonės Lietuvoje apibūdinimas. Smulkiojo ir vidutinio verslo įmonės, veikiančios statybinių medžiagų pardavimo srityje prioritetinės problemos, kurias teks spręsti ateityje, atsižvelgiant į Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos politikos nuostatas bei bendruosius situacijos šalyje ir tarptautinėse rinkose pokyčius. Smulkiojo ir vidutinio verslo įmonės, veikiančios statybinių medžiagų pardavimo srityje sprendimo vadybinėmis priemonėmis galimybės ir perspektyvos. Smulkiojo ir vidutinio verslo įmonės, veikiančios statybinių medžiagų pardavimo srityje raidos problemoms spręsti skirtos programos ar strategijos metmenys. Išvados ir pasiūlymai.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(19 puslapių)
  2007-11-28
 • Strateginis planas: UAB "Vilkė"

  Mėsos perdirbimo įmonės UAB "VILKĖ" strateginis planas. Misija. Bendrieji tikslai ir uždaviniai. SWOT analizė. Išorinės aplinkos analizė. Vidinės aplinkos analizė. SWOT analizės matrica. Verslo vieneto patrauklumas. Verslo vieneto konkurencinis statusas. Strategijos pasirinkimas pagal "General Electric" matricą. Strategijos pasirinkimas pagal "Bostono KG" matricą.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(7 puslapiai)
  2005-08-04
 • Strateginis valdymas: UAB "Baltasis pyragas"

  Įvadas. Darbo tikslas – atlikti UAB "Baltasis pyragas" strateginį auditą. Išorinės aplinkos analizė. Vidinės aplinkos analizė. SWOT (SSGG) analizė. Išvados ir rekomendacijos.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(16 puslapių)
  2009-06-15
 • Strateginis valdymas: vaikų pramogų centras "Mauglis"

  Įvadas. Vaikų pramogų centro "Mauglis" stiprybės ir silpnybės. Vaikų pramogų centro "Mauglis" galimybės ir grėsmės. Vaikų pramogų centro "Mauglis" vizija. Vaikų pramogų centro "Mauglis" misija. Vaikų pramogų centro "Mauglis" strateginiai tikslai. Vaikų pramogų centro "Mauglis" pagrindinės strateginės alternatyvos.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(7 puslapiai)
  2007-05-05
 • Šilumos gamyba ir tiekimas: AB "Šiaulių energija"

  Įvadas. Teorinis namų darbo pagrindas. AB "Šiaulių energijos" vadybos funkcijų komplekso apibūdinimas. Proceso dalyviai. Planavimas. Skatinimas. Kontrolė. Išvados.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(11 puslapių)
  2008-01-10
 • Teikiamų paslaugų analizė: viešbutis "Violeta"

  Įvadas. Darbo tikslas yra apžvelgti ir išanalizuoti "Violeta" viešbučio teikiamas paslaugas. Norminiai dokumentai reglamentuojantys Viešbučio "Violeta" veiklą. Valstybinio turizmo departamento prie ūkio ministerijos direktoriaus įsakymas. Lietuvos Respublikos (LR) tabako kontrolės įstatymas. Lietuvos Respublikos (LR) maisto įstatymas. Viešbučio paslaugų aprašymas. Apgyvendinimo paslauga. Maitinimo paslauga. Konferencijų organizavimo paslauga. Poilsio paslauga. Teikiamų paslaugų analizė. Atliktos apklausos analizė. Išvados.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(16 puslapių)
  2009-12-31
 • Valdymo praktika: fotografavimo ir filmavimo paslaugos IĮ "Fotogidas"

  Fotografavimo ir filmavimo valdymo praktika organizacijoje IĮ "Fotogidas". Įvadas. Teorinė dalis. Praktinė dalis. Planavimas. Organizavimas. Skatinimas. Kontrolė. Išvados.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(11 puslapių)
  2007-02-12
 • Valdymo praktika: medinių skydinių-karkasinių namų gamyba UAB "Saldymedis"

  Įvadas. Įmonės valdymo struktūra. Teorinė dalis. Valdymo funkcijos. Planavimas. Organizavimas. Skatinimas. Kontrolė. Praktinė dalis. Planavimas. Organizavimas. Skatinimas. Kontrolė. Išvados.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(11 puslapių)
  2010-03-22
 • Valdymo sprendimai: "M.J. Kompiuteriai"

  Valdymo objekto charakteristika. Valdymo filosofijos, vizijos, misijos nustatymas. Pagrindinio valdymo tikslo išskyrimas tikslų hierarchijoje. Įmonės tipo ir valdymo sistemos parinkimas. Makroaplinkos analizė ir aplinkos stabilumo nustatymas. Mikroaplinkos analizė ir konkurencinio pranašumo nustatymas. Įmonės potencialo įvertinimas. Įmonės finansinio pajėgumo įvertinimas. Rinkodaros strategijų alternatyvos ir jų atranka. Prekės pateikimo vartotojui sprendimai. Prekės kainos ir pardavimų masto nustatymas. Prekės rėminimo rinkoje sprendimai. Išvados.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(13 puslapių)
  2006-05-27
 • Veiklos analizė kokybės vadybos aspektais: UAB "Girių bizonas"

  Įvadas. Apie įmonę. Organizacijos struktūra, darbuotojų atsakomybė ir įgaliojimai. Atsakomybė ir įgaliojimai. Vadybos politika. Vadybos sistemos tikslai. Pagrindiniai procesai. Produkto realizavimo planavimas. Su vartotoju susiję procesai. Projektavimas ir kūrimas. Pirkimas. Tiekėjų įvertinimas. Gautų žaliavų patikrinimas. Išteklių vadyba. Žmogiškųjų išteklių vadyba. Technologiniai įrengimai ir matavimo priemonės. Infrastruktūros ir darbo aplinkos valdymas. Įmonės veiklai taikomi teisiniai bei normatyviniai reikalavimai. Dokumentų struktūra. Dokumentų valdymas. Duomenų įrašų valdymas. Elektroninių dokumentų ir duomenų valdymas. teisiniai reikalavimai. Matavimai, analizė ir tobulinimas. Bendrieji reikalavimai. Pirkėjų patenkinimo matavimas. Produkto matavimai. Neatsitiktinio produkto (NP) valdymas. Proceso matavimai. Tobulinimo veikla. Nuolatinis tobulinimas. Koregavimo veiksmai. Prevenciniai veiksmai. Priedai (7).
  Įmonių aprašymai, namų darbas(24 puslapiai)
  2010-03-30
 • Veiklos pokyčiai: AB "Mažeikių nafta"

  Įmonės vizija. Įmonės misija. Įmonės strategija. Strateginiai tikslai. Bendrovės istorija. Straipsniai.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(17 puslapių)
  2006-05-19
 • Veiklos valdymo praktika: UAB "AJS spaustuvė"

  Namų darbas ir PowerPoint pristatymas. Įvadas. Organizacijos apibrėžimų įvairovė. Apie įmonę. Produktai. Gaminimo technologija. Produkto gamybos mąstai. Energijos šaltinis. Stacionarumas. Organizacijos valdymo struktūra. Organizacijos darbuotojai. Organizacijos produktas ir jo charakteristikos. Produkto gaminimo gaviniai. Gavinių virtimo produktu technologinės operacijos. Darbo pasidalijimas ir koordinavimas. Veiklos skatinimas. Veiklos kontrolė ir reguliavimas. Atlyginimas. Išvados. PowerPoint pristatymas (13 skaidrių).
  Įmonių aprašymai, namų darbas(11 puslapių)
  2008-06-26
 • Verslo ekonomika: UAB "Vilnelė"

  Gamybos mastas per metus. Įrenginių panaudojimo koeficientas. Įrenginių nusidėvėjimo sąnaudos. Medžiagų poreikis ir išlaidos metinei gamybos programai įvykdyti. Administracijos darbuotojų, darbininkų ir pagalbinių darbininkų skaičius. Administracijos darbuotojų skaičius. Pagalbiniai darbininkai. Darbininkų pagrindinis ir papildomas darbo užmokestis, būtinas sumokėti socialinio draudimo suma, bei darbo užmokesčio suma, tenkančiam vienam gaminiui. Administracijos darbuotojų darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos. einamosios maksimaliosios ir draustinės medžiagų atsargos (kiekis ir vertė). Tiesioginės gamybos išlaidos vienam gaminiui ir visai programai. Elektros energijos poreikis gamybai ir apšvietimui. Netiesioginės gamybos išlaidos (bendras ir tenkančias vienam gaminiui). Veiklos sąnaudos. Gaminių savikaina. Per metus pagamintos ir parduotos produkcijos vertė. Įmonės bendrasis ir grynasis pelnas, pelno mokestis ir pelningumas. Išvados ir pasiūlymai kaip sumažinti išlaidas ir gauti didesnį pelną.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(20 puslapių)
  2006-02-09
 • Verslo rizikos analizė: "Nokia Corporation"

  Įvadas. Darbo tikslas yra įvertinti konkrečios kompanijos verslo riziką ir jos mažinimo galimybes. Įmonės charakteristika. Įmonės pristatymas. NOKIA organizacinė struktūra. NOKIA produkcija. NOKIA pasaulio rinkose. Konkurentai. Tiekėjai. Vartotojai. Kiekybinė įmonės rizikos analizė. Likvidumo rodikliai. Apyvartumo (veiklos efektyvumo) rodikliai. Finansų struktūros rodikliai. Pelningumo rodikliai. Kokybinė kompanijos nokia rizikos analizė. Išoriniai ir vidiniai rizikos veiksniai. Rizikos mažinimo įmonėje galimybės. Išvados.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(20 puslapių)
  2009-07-20
 • Žuvies perdirbimo įmonių dabartis ir vystymosi perspektyvos

  Didžiųjų žuvies perdirbimo įmonės. Uždaviniai: Įvertinti įmonių "Espersen", "Norvelita", "Grundalas ir "Lignesa" perspektyvas. Įvertinti įmonių "Espersen", "Norvelita", "Grundalas" ir "Lignesa" eksporto duomenis. Pakomentuoti įmonių "Espersen", "Norvelita", "Grundalas" ir "Lignesa" įmonių duomenis. Žuvies perdirbimo įmonė "Espersen". Žuvies perdirbimo įmonė "Norvelita". Žuvies perdirbimo įmonė "Grundalas". Žuvies perdirbimo įmonė "Lignesa". Žuvies perdirbimo įmonių rodikliai. Išvados.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(7 puslapiai)
  2007-11-10
Puslapyje rodyti po