Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Įmonių aprašymai>Įmonių aprašymų referatai

Įmonių aprašymų referatai (276 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Organizacijos organizacinės valdymo struktūros analizė: UAB "Rūta"

  Įvadas. Įmonės veiklos sritis, darbo organizavimas. Organizacijos struktūra. UAB "Rūta" rinkos įvertinimas. Įmonės apskaitos. UAB "Rūta" mokami mokesčiai. Įmoka į garantinį fondą. Nekilnojamojo turto mokestis. Pelno mokestis. Pridėtinės vertės mokestis (PVM). Gyventojų pajamų mokestis. Kelių mokesčiai. Valstybinio socialinio draudimo įmokos. Priedas (1).
  Įmonių aprašymai, referatas(10 puslapių)
  2006-11-21
 • Organizacijos pardavimo valdymo ypatybės: "Omnitel"

  Įvadas. Pardavimo valdymas. Proceso realizavimo apžvalga. "Omnitel" pardavimo vadybos apžvalga. Valdymo funkcijos. Planavimas. Organizavimas. Skatinimas. Kontrolė. Reguliavimas. Atlyginimas. Išvados. Pasiūlymai.
  Įmonių aprašymai, referatas(6 puslapiai)
  2006-11-14
 • Organizacijos strateginis planas: UAB "Audionas"

  Organizacijos pristatymas. Aplinkos ir išteklių analizė. Išorės aplinka. Politiniai veiksniai. Ekonominiai veiksniai. Socialiniai veiksniai. Technologiniai veiksniai. Vidaus situacija. Teisinė bazė. Organizacinė struktūra. Finansiniai ištekliai. Apskaitos tinkamumas. Stiprumai. Silpnumai. Galimybės. Grėsmės. Misija. Vizija. Strateginiai tikslai. Tikslo įgyvendinimo aprašymas.
  Įmonių aprašymai, referatas(8 puslapiai)
  2005-05-20
 • Organizacijos veiklos planavimas ir organizavimas: "Kauno Teritorinės Statistikos valdyba"

  Įvadas. Organizacijos veiklos aprašymas. Tarptautinis bendradarbiavimas. Statistikos departamento specialistų teikiama pagalba kitoms šalims. Teritorinės statistikos valdybos funkcijos ir uždaviniai. Organizacijos vizija, misija, strateginiai ir operatyviniai tikslai. Tarptautinė aplinka. Makroaplinkos analizė. Ekonominė aplinka. Organizacinė valdymo struktūra. Organizacijos personalas, jo struktūra. Struktūra. Pagrindinių pareigybių pareiginės instrukcijos. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(18 puslapių)
  2007-06-12
 • Organizacijos vizija, misija, filosofija, strateginės problemos ir tikslai: sporto ir pramogų centras UAB "Trasalis"

  Įvadas. UAB "Trasalis" kryptis, asortimentas, tikslai. UAB "Trasalis" misija ir vizija. UAB "Trasalis" analizė: stiprybės, silpnybės. UAB "Trasalis" organizacijos filosofija. UAB "Trasalis" išorinė aplinka, strateginės problemos ir tikslai. Išvados ir siūlymai.
  Įmonių aprašymai, referatas(9 puslapiai)
  2009-03-04
 • Organizacijų misija, vizija, tikslai

  Įvadas. Organizacijos vizija. Organizacijos misija. Misija kaip visos veiklos loginis pagrindas. Organizacijos tikslai. Tikslų formulavimo principai. Kaip keliami tikslai. Klausimai formuluojant tikslus. Pagrindiniai tikslų vertinimo kriterijai. Tikslų lygiai. Tikslų tipai. UAB "Alaus purslai" vizija, misija ir tikslai. UAB "Olimpijos spaustuvė" vizija, misija ir tikslai. Mokyklos X vizija, misija ir tikslai. Išvada.
  Įmonių aprašymai, referatas(23 puslapiai)
  2009-12-30
 • Organizacinės elgsenos tyrimas: prekybos centras "Senukai"

  Organizacija. Organizacijų skirstymas. Organizacijos valdymo struktūra. Organizacinė elgsena. Mikrogrupės ypatybės. Rolė. Struktūra. Technologija. Pasitenkinimas darbu . Tyrimo rezultatai. Organizacinis pilietiškumas. Vizija. Vertybės. Misija. Tikslas. Organizacijos veikla. Aplinka. Organizacijos kultūra. Motyvacija. Veiklos motyvavimas. Vadovavimas. Tarpasmeniniai santykiai. Tarpasmeninių santykių rūšys. Psichologinis klimatas (psichologinė atmosfera).
  Įmonių aprašymai, referatas(21 puslapis)
  2008-11-07
 • Organizacinės valdymo struktūros analizė: IĮ "LaVitta"

  Įmonės aprašymas. Vidaus išlaidos. Kainoraštis. Įmonės turto aprašymas. Darbuotojų skaičius. Pareigybių aprašymas. Įmonės struktūra. Funkcinė struktūra. Įmonės reklaminis šūkis. Įmonės strateginė analizė. Įmonės ilgalaikiai ir trumpalaikiai tikslai.
  Įmonių aprašymai, referatas(13 puslapių)
  2005-10-14
 • Organizacinės valdymo struktūros: AB bankas "Eurobankas"

  Įvadas. Organizavimo esmė. Organizacijos valdymo struktūros samprata. Organizacijos valdymo struktūrų tipai. Linijinė valdymo struktūra. Funkcinė valdymo struktūra. Funkcinė-linijinė valdymo struktūra. Linijinė-štabinė valdymo struktūra. Projektinio valdymo struktūra. Matricinė valdymo struktūra. Mišri projekto valdymo struktūra. Tikslinė valdymo struktūra. AB banko "Eurobankas" struktūrinė valdymo schema.
  Įmonių aprašymai, referatas(13 puslapių)
  2008-03-14
 • Pardavimo valdymo ypatybės: UAB "Nevėžis"

  Įvadas. Prekybinės organizacijos veiklos valdymas. Pardavimo valdymo ciklo elementai. Pardavimo planavimo procesas. Organizavimas. Motyvacija. Kontrolė. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(24 puslapiai)
  2006-11-14
 • Parduotuvės įrengimo ir prekių asortimento pateikimo įvertinimas: UAB "New Yorker Lietuva"

  Įvadas. UAB "New Yorker Lietuva" apibūdinimas. Parduotuvės paslaugų politika. Pirkėjų aptarnavimas. Rėmimo politika. Parduotuvės kainų politika. Parduotuvės asortimento politika. Parduotuvės vieta. Parduotuvės išorinė aplinka. Įmonės išplanavimas. Parduotuvės įėjimo zona. Prekybos salė, jos apipavidalinimas. Vitrina. Apšvietimas. UAB "New Yorker Lietuva" sandėlio ir jam keliami reikalavimai. Pagrindiniai prekių laikymo sandėliuose reikalavimai. Parduotuvės sandėlių įrenginiai. Išvados. Pasiūlymai.
  Įmonių aprašymai, referatas(20 puslapių)
  2008-05-21
 • Parduotuvės įrengimo ir prekių asortimento pateikimo vertinimas: UAB "Kaginta"

  Įvadas. Parduotuvės įrengimo reikšmė, tikslai bei strategijos. Asortimento formavimo ypatumai, parduotuvės išplanavimas. Patalpų pasiskirstymas ir prekių asortimento pateikimas. Parduotuvės interjeras. Parduotuvės paslaugų politika. Parduotuvės išorinė aplinka. Pirkėjo aptarnavimas. Parduotuvės kainų politika. Išvados ir pasiūlymai.
  Įmonių aprašymai, referatas(11 puslapių)
  2006-05-21
 • Parduotuvių veiklos analizė: "Avitela" ir "Topo centras"

  Įvadas. Prekybos centrų charakteristika. Asortimentas. Kaina. Reklama. Personalas. Prekių išdėstymas. Išvados ir pasiūlymai.
  Įmonių aprašymai, referatas(10 puslapių)
  2006-12-19
 • Pasiūlymai įmonės veiklos tobulinimui: keleivių vežimas AB "Autrolis"

  Įvadas. Tikslas – išanalizuoti AB "Autrolis" veiklą ir pateikti pasiūlymus jos tobulinimui. AB "Autrolis" įsteigimas. Įmonės veiklos tyrimas. Konkurencinės aplinkos tyrimas. Įmonės SSGS tyrimas. Įmonės valdymo tyrimas. Ekonominių rodiklių tyrimas. AB "Autrolis" veiklos tobulinimo planas. Pasiūlymai naujų ir padėvėtų transporto priemonių įsigijimui. Pasiūlymai bendrovės personalo struktūros reorganizavimui. Pasiūlymai santykių su Kauno savivaldybe apibrėžimui. Pasiūlymai naujų transporto priemonių pirkimo finansavimui. Pasiūlymai UAB "Kauno keleivinio transporto" paslaugos. Darbo tobulinimui Pasiūlymai bilietų sistemos tobulinimui. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(17 puslapių)
  2008-11-12
 • Paslaugų analizė: bankas AB "Snoras"

  Įvadas. Darbo tikslas — išanalizuoti AB banko "Snoras" teikiamas paslaugas. Paslaugų ekonominė reikšmė. Paslaugų specifika. Paslauga. Paslaugų paketas. Paslaugų klasifikavimas. Pagal GATT. Pagal Eurostat. AB bankas "Snoras" paslaugų analizė. Trumpa įmonės charakteristika. Pagrindinės paslaugos. Papildomos paslaugos. Kainodara. Rinka. Paslauga kaip organizacinė sistema. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(20 puslapių)
  2008-11-26
 • Paslaugų erdvinė lokalizacija Kauno mieste: "Pizza Jazz"

  Įvadas. "Pizza jazz" pristatymas. "Pizza jazz" aplinkos analizė. "Pizza jazz" erdvinė lokalizacija Kauno mieste. Restoranų tinklo "Pizza Jazz" teritorinis sistemų tipas. Restoranų tinklo "Pizza Jazz" paslaugų tipas. "Pizza Jazz" traukos zonos. Naujo "Pizza Jazz" restorano vietos parinkimas. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(16 puslapių)
  2006-01-31
 • Paslaugų įmonės analizė: Všį "Vilniaus universiteto būstas"

  Įvadas. Veiklos charakteristika. Istorija. Įstaigos veiklos sritys ir tikslai. Personalas ir organizacinė struktūra. Teikiamos paslaugos. Verslo aplinka. Reklama. Veikiančios kainos. Kainų santykis su konkurentų kainomis. Nuolaidos ir jų taikymo atvejai. Kada kainos keistos, kokiu tikslu, į kuria pusę ir kiek. Kaip kainas vertina klientai. Išvados. Konkurentai. Tiesioginių konkurentų analizė. Netiesioginiai konkurentai. Bendrabučiai Skandinavijoje. Išvados. Priedas (anketa).
  Įmonių aprašymai, referatas(41 puslapis)
  2006-05-22
 • Paslaugų įmonės konkurencinis pranašumas

  Įvadas. Prekė. Papildomos paslaugos. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(9 puslapiai)
  2007-04-07
 • Pažintinės praktikos ataskaita: transporto paslaugos UAB "Vilniaus autobusai"

  UAB "Vilniaus autobusai" misija. Kitokio pobūdžio paslaugos. Bendrovės organai. Bendrovės valdymo struktūra. Apie autobusus. Eksploataciniai rodikliai. Ekonominiai rodikliai. Maršrutų organizavimas. Darbas iliustruotas diagramomis, grafikais bei lentelėmis.
  Įmonių aprašymai, referatas(4 puslapiai)
  2007-05-09
 • Personalo paieškos procesas įmonėje: statybos įrengimų nuoma ir pardavimas

  Įvadas. Darbo tikslas: Išanalizuoti įmonės "X" personalo paieškos procesą. Personalo paieškos samprata ir poreikis. Kas turėtų būti atsakingas už personalo paiešką? Personalo paieška Lietuvoje ir užsienyje. Personalo paieškos būdai. Teorinis personalo paieškos procesas. Įmonės veiklos aprašymas. Įmonės valdymo struktūra. Personalo paieškos būdai įmonėje "X". Personalo paieškos procesas įmonėje "X". Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(16 puslapių)
  2009-10-05
Puslapyje rodyti po