Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Įmonių aprašymai>Įmonių aprašymų referatai

Įmonių aprašymų referatai (276 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Įmonės analizė: UAB "Maxima LT"

  Įvadas. Įmonės charakteristika. Įmonės organizacinė valdymo struktūra (nurodant darbuotojų skaičių). Darbo pasidalijimas. Organizacijos aplinka. Vidinė aplinka. Išorinė aplinka. Organizacijos socialinė atsakomybė. Planų sistema. Įmonės misija ir vizija. Organizavimas. Kontrolė. Vadovavimas. Organizacijos kultūra. Išvados. Priedai (3 psl.). Darbas iliustruotas paveikslėliais.
  Įmonių aprašymai, referatas(29 puslapiai)
  2009-02-27
 • Įmonės analizė: UAB "Medicinos bankas"

  Banko sąskaitos. Privatiems klientams. Palūkanos privatiems klientams. Terminuotieji indėliai. Kaupiamieji indėliai. Kaupiamieji indėliai. Periodinio mokėjimo paslauga. Valiutų kursų kitimo diagrama. Tiesioginio debeto paslauga. Kreditai. Internetinė bankinė sistema. Medicinos banko lizingas. Vartotojiškieji indėliai. Trumpalaikiai kreditai. Ilgalaikiai kreditai. Sąskaitos kreditavimas. Faktoringas. Vekseliai. Garantijos. Kontaktai.
  Įmonių aprašymai, referatas(23 puslapiai)
  2006-05-15
 • Įmonės analizė: UAB "Smėlynės autocentras"

  Įmonės pristatymas. Įmonės pavadinimas. Įmonės veikla. Įmonės pasirinkta valdymo struktūra. Autocentro pasirinktas vadovaujamas stilius. Įmonės šūkis. Įmonės turtas. 2002 – 2004 m. įmonės pelnas. Struktūrizuotas įmonės valdymo vaizdas. Įmonės darbuotojai. Strateginė aplinkos analizė. Išorinė aplinkos analizė. Aplinkos įvertinimas. Vartotojų įvertinimas. Tiekėjų įvertinimas. Potencialių konkurentų įvertinimas. Tiesioginių konkurentų įvertinimas. Vidinė aplinkos analizė. Įmonės pranašumų ir silpnybių vertinimas. Įmonės vertybės. Pajamos. Sąnaudos. Įmonės įvaizdis. Įmonės padėties įvertinimas. Naujovių įdiegimo galimybės. Bendra strateginė vieta. Strateginės alternatyvos. Strateginiai tikslai ir orientacija. Strateginiai tikslai. Sukurti naują prekę arba teikti naują paslaugą. Įmonės plėtros kryptis. Finansavimo šaltiniai. Operatyvieji tikslai. Pakelti pardavimus. Suteikti pirkėjams kreditus. Siųsti darbuotojus į tobulinimo kursus. Atnaujinti įmonės internetinį tinklapį. Įsigyti papildomos serviso įrangos. Pardavimų prognozė.
  Įmonių aprašymai, referatas(10 puslapių)
  2006-04-24
 • Įmonės analizė: valymo paslaugos IĮ "Eglija"

  Įvadas. Įmonės vadybos aplinka. Įmonės istorija. Įmonės vadybos išorinė aplinka. Įmonės vadybos vidaus aplinka. Rinkos tendencijos. Įmonės rinkos analizė. Konkurencijos analizė. Asortimentas ir jo charakteristika. Įmonės marketingo politika. Prekės. Kainodaros strategija. Rėmimo komplekso strategija. Įmonės gamybinės veiklos organizavimas. Vietos analizė. Transportas, patalpos, įrengimai. Įmonės žaliavos tiekėjai ir jų poveikis. Darbo apmokėjimas ir darbuotojai. Prekės pardavimo prognozės. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(18 puslapių)
  2008-01-03
 • Įmonės analizė: vandens gavyba ir tiekimas, nuotekų valymas UAB "Vilniaus vandenys"

  Įvadas. Praktinė dalis. Proceso dalyviai. Planavimas. Skatinimas. Kontrolė. Išvada.
  Įmonių aprašymai, referatas(8 puslapiai)
  2006-11-14
 • Įmonės analizė: viešbutis "Karolina"

  Įvadas. Įmonės pristatymas. Viešbučio "Karolina" struktūra. Viešbučio "Karolina" teikiamų paslaugų analizė. Įmonės kokybės valdymo sistema. Įmonės (padalinio) veiklai taikomi kokybės valdymo standartai. Prekių (paslaugų) kokybės įmonėje įvertinimas. Kokybės vadybos problemos ir jų sprendimas. Išvados ir siūlymai.
  Įmonių aprašymai, referatas(14 puslapių)
  2007-10-03
 • Įmonės analizė: Vilniaus apskrities Valstybinė mokesčių inspekcija

  Vilniaus AVMI: Vilniaus AVMI uždaviniai, AVMI funkcijos. Vilniaus AVMI veiklos valdymas: Planavimas, Organizavimas, Personalo skyrius, Finansų skyrius, Reikalų skyrius, Patikrinimų skyriai, Atrankos tikrinimo ir PVM kontrolės skyrius, Pažeidimų vertinimo skyrius, Vidaus audito skyrius, Teisės ir veiklos organizavimo skyrius, Švietimo ir konsultavimo skyrius, Nepriemokų išieškojimo skyrius, Akcizų administravimo skyrius, Atsikirtimų nagrinėjimo skyrius, Informatikos skyrius, Mokesčių apskaitos skyrius, Vilniaus, Trakų, Ukmergės, Šalčininkų, Širvintų, Švenčionių skyrius, Operatyvios kontrolės skyrius. Ūkinių operacijų atlikimo kontrolė. Mokėjimų kontrolė. Turto naudojimo kontrolė. Vilniaus AVMI veiklos rezultatai. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(23 puslapiai)
  2005-05-16
 • Įmonės analizė: žemės ūkio bendrovė

  Įmonės pristatymas. Istoriniai duomenys. Produktai ir paslaugos. Vieta, pastatai ir infrastruktūra. Trumpas investicijų apibūdinimas. Siūlomos investicijos. Produktai ir paslaugos, gaunami iš investicijų. Projekto įgyvendinimo planas. Darbuotojų analizė. Organizacinė struktūra. Vadovai. Darbuotojų planas. Technologijos, produktų ir paslaugų analizė. Pasirinktos technologijos. Atliekų šalinimas ir aplinkosaugos klausimai. Produktai ir paslaugos: portfelio aprašymas. Palyginimas su konkurentais. Rinkos analizė. Paslaugų platinimo kanalai. Rinkos segmentai. Pramonės įmonės vystymosi kryptys. Palyginimas su konkurentais. Prekybos apribojimas. Raktas į sėkmę ir rizikos faktoriai. Marketingo strategija. Tiksliniai rinkos segmentai. Rinkos strategijos apibūdinimas. Pardavimų ir gamybos prognozė. Finansinis planas. Finansavimas. Kapitalo struktūra. Garantijos. Finansinės prognozės. Investicijų ekonomiškumo įvertinimas. Vidinė grąžos normą (IRR). Grynoji diskontuota vertė (NPV). Pajamų - išlaidų santykis (B/C). Investicijų atsipirkimo laikas. Projekto jautrumas investicijoms. Likvidumo planas.
  Įmonių aprašymai, referatas(18 puslapių)
  2007-10-14
 • Įmonės apibūdinimas: kirpykla IĮ "Aiva"

  Įvadas. Įmonės apibūdinimas. Įmonės forma ir jos veiklos ypatumai. Verslo aprašymas. Paslaugos ir jų veiksniai. Paslaugų apimtis. Įmonės apsirūpinimas pagrindiniais ir apyvartiniais gamybiniais fondais, jų panaudojimas. Darbo ištekliai. Apsirūpinimas darbuotojais, jų poreikis. Darbuotojų kvalifikacija. Darbo apmokėjimas, darbuotojų skatinimo formos. Realizacija. Paslaugų pardavimo apimtys. Kainos ir kainodara. Rizika. Galimi sunkumai ir kliūtys. Alternatyvi veikla. Įmonės veiklos rezultatai. Paslaugų pardavimo pajamos. Tiesioginės ir netiesioginės išlaidos. Įmonės grynasis pelnas ir pelningumas. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(11 puslapių)
  2006-11-10
 • Įmonės apibūdinimas: obelaičių sodinimas "Medelis"

  Įmonės apibūdinimas. Įmonės forma ir jos veiklos ypatumai. Verslo aprašymas. Gamyba ir jos veiksniai. Produkcijos gamybos (produkcijos) apimtis. Įmonės aprūpinimas pagrindiniais ir apyvartiniais gamybiniais fondais, jų panaudojimas. Darbo ištekliai. Aprūpinimas darbuotojais, jų poreikis. Darbuotojų kvalifikacija. Darbo apmokėjimas, darbuotojų skatinimo formos. Realizacija. Produkcijos (paslaugų) pardavimo apimtis. Kainos ir kainodara. Rizika. Galimi sunkumai ir kliūtys. Alternatyvi veikla. Įmonės veiklos rezultatai. Produktų (paslaugų) pardavimo pajamos. Tiesioginės ir netiesioginės išlaidos. Įmonės grynasis pelnas ir pelningumas. Išvados ir pasiūlymai.
  Įmonių aprašymai, referatas(9 puslapiai)
  2009-01-22
 • Įmonės aplinkos įvertinimas: UAB "Fauga"

  Įvadas. Įmonės charakteristika. UAB "Fauga" tikslai, uždaviniai ir struktūra. Tikslai. Uždaviniai. Turima technologija ir personalas. Turima technologija. Įmonės struktūra. UAB "Fauga" išorinės aplinkos, tiesioginio poveikio veiksnių įvertinimas. Vartotojai. Tiekėjai. Vyriausybė. Specialiųjų interesų grupės. Žiniasklaida. Profesinės sąjungos. Finansų institucijos. Konkurentai. UAB "Fauga" išorinės aplinkos, netiesioginio poveikio veiksnių įvertinimas. Ekonominiai veiksniai. Technologiniai veiksniai. Socialiniai veiksniai. Politiniai veiksniai. Ekologiniai veiksniai. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(10 puslapių)
  2006-10-18
 • Įmonės aplinkos įvertinimas: UAB "Mažeikių mėsinė"

  Įvadas. UAB "Mažeikių mėsinė" charakteristika. Tikslai ir uždaviniai. Organizacijos struktūra. Technologija. UAB "Mažeikių mėsinė" technologija ir personalas. Personalas. Išorinės. Aplinkos tiesioginio poveikio veiksniai. Išorinės aplinkos netiesioginio poveikio veiksniai. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(7 puslapiai)
  2011-04-28
 • Įmonės aprašymas: AB "Lietuvos draudimas"

  Įvadas. Lietuvos draudimo rinkos apžvalga. AB "Lietuvos draudimo" rinkos apžvalga. Bendroji įmonės veiklos charakteristika. AB "Lietuvos draudimo" istorija. Bendroji informacija. Veiklos pobūdis ir mąstai. AB "Lietuvos draudimas" partneriai. Organizacinė struktūra. Akcininkai. AB "Lietuvos draudimas" paslaugos. Draudimo suma ir draudimo įmoka. Stambieji "Lietuvos draudimo" klientai. Darbas su klientais. Ypatingai svarbių klientų ratas. Konkursas "Apdrausk savo svajonę". Projektas "KRYPTIS". Interneto svetainė. Perdraudimas. AB "Lietuvos draudimas" ateities tikslai. Bendrieji ūkio ir šakos pokyčiai. Pensijų sistemos reforma. Transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomasis draudimas. Lietuvos integracijos į Europos Sąjungą įtaka draudimo sektoriui. Konkurentų apžvalga. Lietuvos draudimo bendrovės. Draudimo įmonių apžvalga. Draudimo bendrovių palyginimas. Priedai (8).
  Įmonių aprašymai, referatas(42 puslapiai)
  2007-09-21
 • Įmonės aprašymas: AB "Vilniaus bankas"

  Įvadas. AB "Vilniaus bankas" pristatymas. "Vilniaus banko" vizija ir strategijos. Strateginiai tikslai. Strategija 2001-2003 m. Įmonės organizacinė valdymo struktūra. Dukterinės įmonės. Vilniaus banko klientai. Bankai konkurentai. Konkurencinė aplinka. Užsienio bankų tiesioginė įtaka. Pagrindiniai "Vilniaus banko" apskaitos principai. Bendrovės įstatinis kapitalas. "Vilniaus banko" grupės veiklos finansinė analizė. Pelningumo analizė. Apimties pelningumas. Pelnas iš vienos akcijos lito. Kapitalo pakankamumas. Kapitalo pakankamumo normatyvas. Banko rizikos charakteristikos. Išvados. Darbas iliustruotas grafikais.
  Įmonių aprašymai, referatas(20 puslapių)
  2008-02-04
 • Įmonės aprašymas: individuali įmonė - prekyba maisto produktais

  Įvadas. Prekyba maisto produktais: A. Karazijienės individuali įmonė. Prekybos įmonės personalo įvertinimas. Prekybos įmonės išplanavimas ir technologinis įrengimas. Prekių užsakymo ir pirkimo įvertinimas. Prekių priėmimas. Įmonės asortimento formavimas. Prekių išdėstymo prekybos salėje įvertinimas. Prekių atsargų sandėliavimas. Pirkėjų aptarnavimo procesas ir prekių pasiūla. Pardavimus skatinančios priemonės.
  Įmonių aprašymai, referatas(18 puslapių)
  2008-10-08
 • Įmonės aprašymas: prekyba apatiniu trikotažu IĮ "Vizija"

  Įvadas. Įmonės apibūdinimas. IĮ "Vizija" registravimas. Įmonės organizacinė valdymo struktūra. IĮ "Vizija" pavaldumo schema. Pagrindinės veiklos kryptys. Socialinė atsakomybė. IĮ "Vizija" – mikroįmonė. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(12 puslapių)
  2010-04-06
 • Įmonės aprašymas: prekyba kompiuteriais UAB "Kompiuterių visata"

  Įmonės "Kompiuterių visata" aprašymas. Įmonės misija, vizija, tikslai. Išorinė įmonės aplinka. Įmonės vadovas, jo vadovavimo stilius. Įmonės darbuotojai. Organizacijos kultūra. Įmonės struktūra. Kontrolė. Organizacijos klientai. Organizacijos konkurencija. Žaliavos, jų kokybė. Partneriai. Strategija. Įmonės planai. Finansiniai duomenys.
  Įmonių aprašymai, referatas(12 puslapių)
  2006-01-06
 • Įmonės aprašymas: restoranas IĮ "Meksika"

  Verslo idėja. Įžanga. Įmonės charakteristika. Įmonės organizacinė valdymo struktūra. Darbo pasidalijimas. Organizacijos aplinka. Vidinė aplinka. Tiesioginio ir netiesioginio poveikio išorinės aplinkos veiksniai. Organizacijos socialinė atsakomybė. Organizacijos planų sistema. Įmonės misija ir vizija. Organizavimas. Kontrolė. Vadovavimas. Organizacinė kultūra.
  Įmonių aprašymai, referatas(25 puslapiai)
  2007-10-22
 • Įmonės aprašymas: ryšių kompanija UAB "COMLIET"

  Įvadas. Ryšio tinklo raida. UAB "COMLIET" analizė. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(11 puslapių)
  2009-12-07
 • Įmonės aprašymas: saldainių gamyba ir kavinės paslaugos UAB "Saldainių šalis"

  Santrauka. Įmonės pristatymas. Įmonės materialinė – techninė bazė. Įmonės vieta Marijampolėje. Įmonės organizacinė struktūra. Įmonės organizacinė struktūra. Kapitalas. Vykdomo verslo aprašymas. Produktas. Gamybos procesas. Tiekimas. Realizacija. Kainodara. Projekto idėja ir tikslai. Rinkos aprašymas. Projekto atsiperkamumo finansinis pagrindas. Ilgalaikės paskolos grąžinimo grafikas. Pardavimų prognozės. Prekių kainos. Pajamų prognozė. Savikainos apskaičiavimas. Pelno (nuostolių) ataskaita. Balanso prognozė. Pinigų srautų prognozė. UAB turto nusidėvėjimas. Ilgalaikio turto likutinė vertė.
  Įmonių aprašymai, referatas(17 puslapių)
  2007-10-10
Puslapyje rodyti po