Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Įmonių aprašymai>Įmonių aprašymų referatai

Įmonių aprašymų referatai (276 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Įmonės aprašymas: siuntų ir laiškų pristatymo paslaugos UAB "Baltic Logistic System Vilnius"

  Įvadas. Įmonės geografinė padėtis. Įmonės darbo režimas. Įmonės tipas ir jos privalumai bei trūkumai. Kokiai rinkos struktūrai priskiriama įmonė. Įmonės vieta Lietuvos rinkoje ir pagrindiniai jos konkurentai. Kaip įmonė planuoja savo veiklą (kokia jos vizija, misija, strategija, tikslai). Įmonės struktūra, atskirų struktūrinių dalinių funkcijos. Vadybininko ir administratoriaus funkcijos, pareigos. Vadybininko pareiginiai nuostatai. Administratoriaus pareiginiai nuostatai. Darbuotojų saugos ir sveikatos darbe organizavimas įmonėje. Įmonės dokumentacija ir raštvedyba. Kaip ir kokiomis kalbomis įmonė save pristato ir reklamuoja. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(14 puslapių)
  2006-11-08
 • Įmonės apžvalga: UAB "VP Market"

  UAB "VP Market" apžvalga (rusų kalba). ЗАО "VP MARKET". Структура ЗАО "VP MARKET". Лидер на рынке Литвы. Деятельность в Латвии и Эстонии. VP Группа. Другие услуги. Общественные проекты "VP MARKET".
  Įmonių aprašymai, referatas(6 puslapiai)
  2006-02-21
 • Įmonės asortimento analizė: "Panevėžio pienas"

  Įvadas. Asortimento analizės pagrindai. Prekybinio antkainio kontrolė. Apie "Panevėžio pienas" įmonę. "Panevėžio pienas" apdovanojimai. Įmonės "Panevėžio pienas" asortimentas. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(13 puslapių)
  2006-03-07
 • Įmonės charakteristika ir veiklos apibūdinimas: AB "Alita"

  Įvadas. AB "Alita" įmonės charakteristika ir veiklos apibūdinimas. Prekė. Kainodaros strategijos. Paskirstymas. Rėmimas.
  Įmonių aprašymai, referatas(5 puslapiai)
  2007-02-28
 • Įmonės charakteristika: N. ir V. Papulovų IĮ

  Įmonės charakteristika. Pirkimo planavimas. Pirkimo vykdymas. Sandėliavimas. Prekių priėmimas. Prekių sandėliavimas. Atsargų kontrolė. Realizavimas. Pasiruošimas pardavimui. Konsultacijos ir pardavimas. Atsiskaitymas už pardavimą. Rėmimas. Reklama ir pardavimo skatinimas. Prekių asortimentas. Prekybinio asortimento sudėtis įmonėje.
  Įmonių aprašymai, referatas(22 puslapiai)
  2006-11-19
 • Įmonės charakteristika: parduotuvė IĮ "Medėja"

  Įmonės charakteristika. Vidinės aplinkos aprašymas: Tikslai ir uždaviniai, Organizacijos struktūra, Technologija, Personalas. Išorinės aplinkos tiesioginio poveikio veiksmų analizė. Išorinės aplinkos netiesioginio poveikio veiksnių įvertinimas.
  Įmonių aprašymai, referatas(5 puslapiai)
  2005-06-09
 • Įmonės charakteristika: UAB "Astela"

  Pdf byla. Trumpa įmonės charakteristika. Naujo gaminio kūrimo strategija. Esamos situacijos analizė. Makroaplinkos analizė. Įmonės rinkos ir vartotojai (klientai). UAB "Astela" marketingo komplekso elemento analizė. Prekių (paslaugų) ir kainų analizė. Prekių (paslaugų) paskirstymo analizė. Prekių (paslaugų) rėmimo analizė. Konkurencinė aplinka. Naujo gaminio strategija. Naujo gaminio idėjų generavimas ir atranka. Naujos prekės idėjos patikrinimas. Koncepcijos testas. Respondavimo sąlygos. Anketa. Prekės tikrinimas. Rinkos tyrimas. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(20 puslapių)
  2006-04-28
 • Įmonės charakteristika: UAB "Dominantė"

  Įmonės rūšis. Trumpa veiklos charakteristika. Apskaitos tvarkymo sistema ir jos rūšys. Pagrindiniai įmonės rodikliai, jų dinamikos. trumpa analizė. Įmonės planavimo sistema. Įmonės valdymo organizacinė schema. Įmonės išteklių valdymas. Paslaugos charakteristika. Paslaugos technologija. Pagrindiniai kainodaros ir savikainos klausimai. Rėmimas ir jo įtaka įmonės veiklos rezultatams. Pagrindiniai paslaugų vartotojai. Personalo poreikis ir jo planavimas. Darbuotojų išsilavinimas – darbo užmokestis, jo augimo tendencijos. Darbuotojų pareigos ir jų pareigybiniai nuostatai. Darbuotojų motyvacija ir konfliktų analizė, sprendimas.
  Įmonių aprašymai, referatas(43 puslapiai)
  2006-05-25
 • Įmonės darbo vietų įvertinimas: AB "Panevėžio pienas"

  AB "Panevėžio pienas" pristatymas. AB "Panevėžio pienas" organizacinė struktūra. Darbo vietų aprašymas. Darbo vietų įvertinimas.
  Įmonių aprašymai, referatas(7 puslapiai)
  2008-02-04
 • Įmonės finansinė analizė ir veiklos tobulinimo galimybės: pakabinamų lubų ir šviestuvų tiekimas ir montavimas UAB "Vaidsta"

  Anotacija. Abstract. Įvadas. Įmonių finansinės veiklos teoriniai aspektai. Įmonės finansinės veiklos analizė. Analizės reikšmė įmonės veiklos planavime. Finansinės analizės esmė ir uždaviniai. Finansų analizės rūšys. Finansinių rodiklių analizė. Įmonės bankroto tikimybės įvertinimas. Tolimesnių įmonės veiklos rezultatų planavimas. Įmonės veiklos kaštų analizė. UAB "Vaidsta" finansinė analizė 2003 – 2005 m. Balanso ir pelno (nuostolio) ataskaitos horizontalioji ir vertikalioji analizė. Įmonės veiklos pelningumo analizė. Įmonės trumpalaikio mokumo rodiklių analizė. Įmonės turto apyvartumo rodiklių analizė. UAB "Vaidsta" finansinės veiklos tobulinimo galimybės. Išvados ir rekomendacijos. Žodynas.
  Įmonių aprašymai, referatas(51 puslapis)
  2007-04-03
 • Įmonės finansinė analizė: reklaminių medžiagų prekyba UAB "Oracal lipnioji plėvelė"

  Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti ir įvertinti UAB "Oracal lipnioji plėvelė" 2007-2009 metų finansinę būklę, remiantis įmonės balanso bei pelno-nuostolio ataskaitos duomenimis. UAB "Oracal lipnioji plėvelė". Metinė 2007-2009 metų ataskaita. UAB "Oracal lipnioji plėvelė" finansinė analizė. Santykinių rodiklių analizė. Finansinio statuso rodiklių analizė. Turto apyvartumo rodiklių analizė. Išteklių valdymo rodikliai. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(18 puslapių)
  2010-07-29
 • Įmonės finansinės ir ūkinės veiklos analizė: vandens gavyba ir tiekimas, nuotekų valymas UAB "Vilniaus vandenys"

  UAB "Vilniaus vandenys" balansas. UAB "Vilniaus vandenys" pelno (nuostolio)ataskaita. Įvadas. UAB "Vilniaus vandenys" finansinės veiklos analizė 2003 – 2004 metais. UAB "Vilniaus vandenys" balanso ir pelno (nuostolio) ataskaitos vertikalioji ir horizontalioji analizės. UAB "Vilniaus vandenys" balanso horizontalioji analizė. UAB "Vilniaus vandenys" balanso vertikalioji analizė. UAB "Vilniaus vandenys" pelno (nuostolio)ataskaitos horizontalioji analizė. UAB "Vilniaus vandenys" pelningumo rodiklių analizė. UAB "Vilniaus vandenys" mokumo rodiklių analizė. UAB "Vilniaus vandenys" apyvartumo rodiklių analizė. UAB "Vilniaus vandenys" pelnas, tenkantis 1 akcijai. UAB "Vilniaus vandenys" bankroto tikimybės nustatymas pagal E. Altmaną "Zeta modelis". Finansinio sverto nustatymas. Išvados ir pasiūlymai. UAB "Vilniaus vandenys" ūkinės veiklos analizė 2003 – 2004 metais. UAB "Vilniaus vandenys" darbuotojų skaičiaus analizė. UAB "Vilniaus vandenys" įmonės darbuotojų struktūra. UAB "Vilniaus vandenys" darbo našumo analizė. UAB "Vilniaus vandenys" darbininkų skaičiaus ir darbo našumo įtaka pagamintai produkcijai. Išvados ir pasiūlymai.
  Įmonių aprašymai, referatas(28 puslapiai)
  2006-03-20
 • Įmonės finansinės veiklos vertinimas: UAB "Autotransportas"

  Įvadas. Literatūros analizė. Pelno (nuostolio) ataskaita. Vertikalioji analizė. Horizontalioji analizė. Balansas. Santykinių rodiklių skaičiavimas.
  Įmonių aprašymai, referatas(9 puslapiai)
  2007-04-13
 • Įmonės finansinių rodiklių įvertinimas ir jų analizė: UAB "Ribenos prekyba"

  Įvadas. UAB "Ribenos prekyba" veikla. UAB "Ribenos prekyba" istorija. UAB "Ribenos prekyba" veiklos apžvalga. UAB "Ribenos prekyba" organizacinė struktūra. UAB "Ribenos prekyba" finansinių duomenų apžvalga. UAB "Ribenos prekyba" dinamikos eilučių rodiklių apskaičiavimas. Analitinių rodiklių apskaičiavimas. Vidutinių dinamikos rodiklių apskaičiavimas. UAB "Ribenos prekyba" prognozė 2006 – 2007 metams. UAB "Ribenos prekyba" duomenų tarpusavio ryšių ir jų glaudumo analizė. UAB "Ribenos prekyba" veiklos efektyvumo rodikliai. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(32 puslapiai)
  2006-02-14
 • Įmonės finansų analizė: UAB "Suktinis"

  Įvadas. Trumpas įmonės aprašymas. UAB "Suktinis" finansinė veiklos analizė. Įmonės santykinių finansinių rodiklių analizė. Likvidumo (mokumo) rodikliai. Pelningumo rodikliai. Apyvartumo rodikliai. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(20 puslapių)
  2005-12-18
 • Įmonės informaciniai ištekliai: AB "Lietuvos energija"

  Įvadas. Organizacijos duomenys. Organizacijos aplinka. Vidinė aplinka. Išorinė aplinka. SWOT analizė. Organizacijos vidaus vertinimas (stiprybės ir silpnybės). Stiprybės. Silpnybės. Organizacijos išorės vertinimas (galimybės ir grėsmės). Galimybės. Grėsmės. Informacijos srautai organizacijos viduje ir išorėje. Internetas. Duomenų bazės. Komunikacija organizacijoje. Formali komunikacija. Neformali komunikacija. Informacijos ištekliai. Informacinės sistemos. Personalas. Darbo santykiai. Darbo ir poilsio laikas. Darbo apmokėjimo tvarka. Darbuotojų sauga ir sveikata. Darbuotojų mokymas ir kvalifikacijos kėlimas. Darbo grafikas. Darbuotojams keliami reikalavimai. AB "Lietuvos energija" profesijų apmokėjimas. Informacinės technologijos. ITT centras. Duomenų perdavimo paslaugos. Partneriai. Tinklas. Interneto paslaugos. Techninių plotų nuoma. Išvados. Priedai (3).
  Įmonių aprašymai, referatas(47 puslapiai)
  2007-02-26
 • Įmonės investicinis patrauklumas: AB "Pieno žvaigždės"

  Įžanga. AB "Pieno žvaigždės" veiklos charakteristika. Pagrindinės Lietuvos pieno sektoriaus ypatybės. AB "Pieno žvaigždės" 2001-2006 m. santykinių rodiklių analizė. Pelningumo rodikliai. Finansų struktūros rodikliai. Turto panaudojimo efektyvumo rodikliai. Rinkos vertės rodikliai. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(12 puslapių)
  2007-04-05
 • Įmonės ir jos teikiamų paslaugų analizė: farmacijos kompanija "Ottop"

  Didmeninės farmacijos kompanijos "Ottop" ir jos teikiamų paslaugų analizė. Teikiamos paslaugos analizė. Dabartinė kompanijos situacijos analizė. Paskirstymo kanalai. Klientai. Firmos gamintojos (FG)-tiekėjai. Rinkos dydis. Rinkos dydis (IMS Health duomenimis). Rėmimo veiksmai. Tiesioginis pardavimų skatinimas. Renginiai. Reklama. Marketingo aplinkos analizė. Mikro aplinkos analizė. Kompanijos padėtis rinkoje. Makro aplinkos analizė. Marketingo tikslų nustatymas. Kompanijos pagrindiniai tikslai. Tikslinių rinkos segmentų parinkimas ir jų aprėpimo strategijos. Marketingo komplekso apibūdinimas. Paslaugos charakteristika. Numatomos kainos. Paskirstymo kanalų parinkimas. Rėmimo veiksmai. Marketingo veiksmų planas. Išvados ir rekomendacijos.
  Įmonių aprašymai, referatas(13 puslapių)
  2006-10-12
 • Įmonės įstatai: AB "AutoGarantas"

  Bendrosios nuostatos. Bendrovės veiklos tikslai ir veiklos objektas. Bendrovės kapitalas ir rezervai. Akcijos. Akcininkų teisės ir pareigos. Bendrovės organai. Visuotinis bendrovės akcininkų susirinkimas. Bendrovės valdyba. Bendrovės vadovas. Bendrovės auditas. Bendrovės finansinė atskaitomybė ir pelno paskirstymas. Bendrovės pranešimų skelbimo tvarka. Bendrovės dokumentų ir kitos informacijos pateikimo akcininkams tvarka.
  Įmonių aprašymai, referatas(6 puslapiai)
  2005-06-10
 • Įmonės istorija, veikla, gamybos sritis, įrengimai, produkcija: UAB "Baltijos baldų grupė"

  Įvadas. Bendroji dalis. Įmonės istorija. Įmonės aprūpinimas žaliavomis. Darbo rėžimas. Darbuotojai. Rinkodara. Vadyba. Darbo apmokėjimo organizavimas. Apskaita ir mokesčiai. Logistika įmonėje. Gamybos cechas. Darbo vietų organizavimas. Aprūpinimas medžiagomis. ir gamybinėmis užduotimis. Gamybos procesas. Technologinis procesas. Įrankiai. Ruošinių kokybės reikalavimai. Tvarkingas brėžinių sistemos procesas. Gaminių asortimentas. Priešgaisrinės, darbo ir civilinės saugos reikalavimai. Žmogaus saugos ir sveikatos valdymas. Profesinės rizikos vertinimas ir valdymas. Instruktavimų tvarka įmonėje. Nelaimingų atsitikimų statistika. Priešgaisrinės saugos organizavimas. Civilinės saugos organizavimas. Išvados. Priedas (1).
  Įmonių aprašymai, referatas(35 puslapiai)
  2009-12-08
Puslapyje rodyti po