Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Įmonių aprašymai

Įmonių aprašymai (828 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Įmonės strateginis valdymas: UAB "Panevėžio statybos trestas"

  Įvadas. Išorinė aplinkos analizė. Pagrindiniai makroaplinkos veiksniai. Politinė aplinka. Ekonominė aplinka. Socialinė-kultūrinė aplinka. Technologinė aplinka.Teisinė aplinka. Aplinkos apsauga. Konkurencinės aplinkos apibūdinimas. Pagrindiniai strateginiai veiksniai šakoje. Pagrindinės problemos ir ateities scenarijai. Esminės galimybės. Esminiai pavojai. UAB "PST" analizė. Firmos apibūdinimas. Paslaugos ir produktai. Firmos veiklos mastas. Firmos dydis. Firmos išskirtinės kompetencijos. Pagrindiniai vadovai. Firmos kultūra ir filosofija. Stiprios ir silpnos pusės. Pagrindiniai finansiniai rodikliai. Įmonės stipriosios pusės. Stiprios ir silpnos pusės įvairiose funkcinėse srityse. Įvairiuose organizacijos lygmenyse. Vertės grandinės koncepcija. Esama strategija. Korporacijos, verslo ir funkciniame lygmenyse (jų apibūdinimas). Konkurencinio pranašumo šaltiniai. Problemos, su kuriomis susiduria firma. Silpnųjų ir stipriųjų pusių suderinimas su galimybėmis ir pavojais. Produkto rinkos pasirinkimas. Resursų generavimo/paskirstymo problemos. Personalo problemos. Rekomendacijos.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(28 puslapiai)
  2010-01-21
 • Įmonės strateginis veiklos planas: AB "Audimas"

  Įvadas. Įmonės pristatymas. Aplinkos ir išteklių analizė. Išorės aplinka. Vidaus veiksniai. SSGG analizė. Misija, vizija. AB "Audimas" strateginiai tikslai. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(15 puslapių)
  2007-02-28
 • Įmonės strateginis veiklos planas: Matematikos ir informatikos institutas

  Matematikos ir informatikos instituto strateginis veiklos planas. Aplinkos ir išteklių analizė. Išorės veiksniai. Politiniai. Ekonominiai. Socialiniai. Technologiniai. Vidaus veiksniai. SSGG analizė. Stiprybės. Silpnybės. Galimybės. Grėsmės. Organizacijos misija. Organizacijos strateginiai tikslai. Trumpas tikslo aprašymas. Lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(7 puslapiai)
  2006-05-03
 • Įmonės struktūra bei darbuotojų vaidmuo organizacijoje

  Įvadas. Organizacijos struktūros tipai. Linijinės ir funkcinės organizacinių valdymo struktūrų. Išsamus nagrinėjimas. Linijinė valdymo struktūra. Funkcinė valdymo struktūra. Organizacijos struktūros projektavimas. Darbuotojų skyriaus organizavimas. Darbuotojų skyriaus vieta ir vaidmuo organizacijose. Darbuotojų valdymo organizavimas mažoje įmonėje. Darbuotojų valdymo organizavimas. Vidutinėje ir didelėje įmonėje. Darbų analizė. Darbų analizės būtinumas ir vykdymo tvarka. UAB "Malonės" valdymo organizacinė struktūra, jos analizavimas. UAB "Švyturys – Utenos alus" valdymo struktūra, jos analizavimas. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(20 puslapių)
  2010-01-08
 • Įmonės struktūra: prekybos įmonė

  R. Petreikio personalinės įmonės aprašymas. Įvadas. Personalinės įmonės struktūra bei santykis su aplinka. Įmonės įkūrimo istorija. Įmonės struktūra ir valdymo schema. Įmonės tikslai ir perspektyviniai planai. Įmonės tiekėjai, vartotojai, konkurentai, reklama. Išvados. Literatūros sąrašas (3).
  Įmonių aprašymai, namų darbas(5 puslapiai)
  2005-11-06
 • Įmonės teikiamų paslaugų analizė: AB "Pietų Aukštaitijos dujos" autoservisas

  Bendrieji paslaugų apibrėžimai. Paslaugų marketingo kompleksas. Produktas. Kaina. Vieta. Rėmimas. Žmonės. Fizinis akivaizdumas. Procesas. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(9 puslapiai)
  2005-09-27
 • Įmonės teikiamų paslaugų analizė: AB "Snoras"

  Santrauka. Summary. Pagrindinės sąvokos ir terminai. Įvadas. Paslaugų raida ir samprata. Paslaugų raida ir samprata. Paslaugų savybės ir jų taikymas. Paslaugų klasifikavimas. Naujų paslaugų diegimas. Bankų paslaugų ypatumai. AB bankas "Snoras" paslaugų plėtra. AB bankas "Snoras" veiklos apibūdinimas. AB bankas "Snoras" paslaugų asortimentas. AB bankas "Snoras" veiklos analizė. AB bankas "Snoras" paslaugų plėtros galimybės. AB bankas "Snoras" naujų paslaugų įvedimas.
  Įmonių aprašymai, diplominis darbas(46 puslapiai)
  2007-04-16
 • Įmonės teikiamų paslaugų analizė: UAB "Sara"

  Įmonės teikiamų paslaugų analizė: UAB gyvūnų viešbutis "Sara". Įvadas. UAB "Sara" teikiamos paslaugos. Paslaugų marketingo kompleksas. UAB "Sara" paslaugų marketingo kompleksas. Produktas. Kaina. Vieta. Rėmimas. Žmonės. Fizinis akivaizdumas. Procesas. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(11 puslapių)
  2007-09-17
 • Įmonės teikiamų paslaugų analizė: Ukmergės telekomunikacijų tarnyba

  Bendrieji paslaugų apibrėžimai. Paslaugų marketingo kompleksas. Produktas. Kaina. Vieta. Rėmimas. Žmonės. Fizinis. Procesas.
  Įmonių aprašymai, referatas(13 puslapių)
  2005-09-27
 • Įmonės teikiamų paslaugų gamybos technologijos ir organizavimas: UAB "Šiaulių vandenys"

  Įvadas. Referato tikslai ir uždaviniai. Pradiniai duomenys. Įmonės gamybos apžvalga. Įmonės įkūrimas. Statusas. Vystymasis. Teikiamų paslaugų nomenklatūra. Naudojamos žaliavos (medžiagos) bei jų tiekėjai. Pagrindiniai vartotojai. Konkurentai. Valdymo ir gamybos struktūros. Paslaugos teikimo technologija. Gamybos tipas, procesai, fazės ir operacijos. Naudojami įrengimai, prietaisai ir įrankiai. Paslaugos teikimo proceso technologinė schema. Technologinio proceso ir operacijų aprašymas. Išvados ir pasiūlymai.
  Įmonių aprašymai, referatas(17 puslapių)
  2007-04-18
 • Įmonės teikiamų paslaugų kokybės įvertinimas: viešbutis "Parnidžio kopa"

  Įvadas. Profesinių kompetencijų sąrašas. Viešbučio "Parnidžio kopa" aprašymas. Verslo plano aptarimas. Vartotojas ir vartotojų elgsena. Veiksniai, turintys įtakos šio viešbučio vartotojo sprendimams. Rinkos tyrimas. Esamos įmonės veiklos įvertinimas. Veiklos kokybės užtikrinimas. Bendravimas ir bendradarbiavimas tarp viešbučio darbuotojų. Informacijos kaupimas, sisteminimas ir apibendrinimas. Ekonominės informacijos svarba. Apskaitos svarba. Verslo pokyčių valdymas. Verslo plėtra. Teikiamų paslaugų viešbutyje "Parnidžio kopa" savybių ir kokybės įvertinimas. Išvados ir rekomendacijos. Anotacija. Priedai.
  Įmonių aprašymai, diplominis darbas(41 puslapis)
  2006-04-13
 • Įmonės ūkinės veiklos ataskaita: "Prometėjas"

  Summary. Įmonės strategija. Bendra įmonės strategija. Marketingo veikla. Įmonės pajėgumų analizė. Produkcijos gamybos dinamika. Finansinių rezultatų analizė. Balanso analizė. Įmonės finansinių rodiklių suvestinė. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(17 puslapių)
  2006-11-08
 • Įmonės ūkinės veiklos ataskaita: "Trys riešutėliai"

  Įmonės strategija. Įmonės pajėgumas ir jo veiksniai. Produkcijos gamybos dinamika. Finansiniai rezultatai ir jų analizė. Balanso analizė. Marketingas. Išvados ir pasiūlymai.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(19 puslapių)
  2007-09-24
 • Įmonės vadyba: UAB "Selita"

  Įvadas. Literatūros teorinė analizė. Organizacijos samprata. Organizacijos aplinkų analizė. Vidinės aplinkos kintamieji. Išorinės aplinkos kintamieji. Vadybos funkcijų analizė. Planavimo esmė. Organizavimo svarba įmonėje. Vadovavimas kaip vadybos funkcija. Kontrolės svarba. UAB "Selita" praktinė dalis. UAB "Selita" charakteristika. UAB "Selita" aplinkų analizė. UAB "Selita" vidinės aplinkos analizė. Tikslai. Organizacijos struktūra. Technologijos. UAB "Selita" išorinės aplinkos analizė. Klientai. Partneriai. Konkurentai. UAB "Selita" vadybos funkcijų analizė. Planavimas. Organizavimas. Vadovavimas. Kontrolė. UAB "Selita" SSGG analizė. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(17 puslapių)
  2006-11-01
 • Įmonės vadybinės veiklos analizė: kompiuterių pardavimas UAB "Meganora"

  Įmonės apibūdinimas. Valdymo padalinių schema. Vartotojai. Tiekėjai. Konkurentai. Įmonės SWOT analizė. Reklama. Personalas. Kontrolė ir konfliktinės situacijos. Išvados ir pasiūlymai.
  Įmonių aprašymai, analizė(12 puslapių)
  2006-10-18
 • Įmonės vadybinės veiklos analizė: L. Bartulio IĮ

  Įvadas. Įmonės valdymo organizacinė struktūra. Įmonėje taikomi valdymo metodai. Įmonės darbo procesų valdymas. Įmonės personalo valdymas. Personalo parinkimas. Personalo adaptavimas. Personalo vertinimas ir karjeros vystymas. Darbo užmokesčio organizavimas. Darbo našumas ir darbo normavimas įmonėje. Įmonės veiklos organizavimas. Dalyvavimas viešuosiuose pirkimuose. Darbų organizavimas. Kontrolės organizavimas. Įmonės komercinė veikla. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(10 puslapių)
  2007-10-16
 • Įmonės vadybinės veiklos analizė: UAB "Senukų prekybos centras"

  Įvadas. Tikslas. Uždavinys. UAB "Senukų prekybos centras" charakteristika. Įmonės valdymas. Įmonės valdymo organizacinė struktūra. Įmonėje taikomi valdymo metodai. Įmonės darbo procesų valdymas. Įmonės personalo valdymas. Personalo parinkimas. Personalo adaptavimas. Personalo vertinimas ir karjeros vystymas. Darbo užmokesčio organizavimas. Darbo našumas ir darbo normavimas įmonėje. Įmonės veiklos organizavimas. Aprūpinimo prekėmis organizavimas. Prekių teikimo organizavimas. Kontrolės organizavimas. Įmonės komercinė veikla. Prekybinė įranga. Prekybos salės baldai. Finansinės apskaitos įranga ir jos sudėtinės dalys. Specialios paskirties parduotuvės įranga. Sandėliavimo įranga. Įmonės parduodamų prekių charakteristika. Įmonės parduodamų prekių rinkos įvertinimas. Įmonės komercinės veiklos rėmimas. Įmonės komercinės veiklos strategija. Įmonės veiklos planavimas. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(11 puslapių)
  2007-01-10
 • Įmonės vadybos ypatumai: "Ikonikovo" įmonė

  Įvadas. Vadyba, organizacija. Organizacijų struktūros. Organizacijos aplinka. Organizacijos vidinė aplinka. Išorinė aplinka. Vartotojai. Tiekėjai. Vyriausybė. Specialiųjų interesų grupės. Žiniasklaida. Finansinės institucijos. Konkurentai. Profesinės sąjungos. SWOT analizė.
  Įmonių aprašymai, referatas(11 puslapių)
  2007-01-15
 • Įmonės valdymas: remonto ir statybos darbai UAB "Montada"

  Informacija apie įmonę. Valdymas. Bendrovės veiklos prioritetai ir tikslai. Valdymo funkcijos. Vadovo valdymo stilius. Marketingo elementai. bendrovės kainų politika. Bendrovės paslaugų asortimentas apskaita. Atlikta praktika. Išvados ir pasiūlymai.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(10 puslapių)
  2005-08-16
 • Įmonės valdymo analizė: "Boxmore plastics limited"

  Įvadas. Valdymo teorija. Valdymo stiliai. Autokratas. Demokratas. Liberalas. Valdymo tinklainė. Veiksniai, formuojantys ir įtakojantys vadovavimo stilių. Išoriniai veiksniai. Vidiniai veiksniai. Vadovavimo stiliaus "Boxmore plastics limited" analizė. Palyginamoji teorijos ir praktikos analizė. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(20 puslapių)
  2008-10-01
Puslapyje rodyti po