Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Įmonių aprašymai>Įmonių aprašymų namų darbai

Įmonių aprašymų namų darbai (141 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Įmonės analizė: skydinių baldų gamyba UAB "Tošva"

  Bendrovė ir jos aprašymas. Įmonės SSGG (SWOT) analizė. UAB "Tošva" operatyvinis valdymas. UAB "Tošva" pardavimai ir prognozavimas. Išvados.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(10 puslapių)
  2006-02-15
 • Įmonės analizė: viešbutis UAB "Nidus"

  Įvadas. Darbo tikslas: surinkti informaciją apie įmonę, nustatyti jos veiklos privalumus ir trūkumus parengiant SWOT analizę. Verslo aplinkos įvertinimas. "Nidus" įmonės mikroaplinkos ir makroaplinkos analizė. Mikro aplinkos analizė. Makro aplinkos analizė. UAB "Nidus" SWOT analizė. Išvados ir pasiūlymai. UAB "Nidus" gaminių vartotojų segmentavimas.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(9 puslapiai)
  2010-12-09
 • Įmonės aprašymas: AB "Lietuvos telekomas"

  "Lietuvos Telekomo" charakteristika. Veiklos kryptys. "Lietuvos Telekomo" vidinė aplinka. Darbuotojai. "Lietuvos Telekomo" vertybės. Švietimas, informacinė visuomenė. Rėmė vietos bendruomenes. Socialiniai projektai. Sportas. Misija. Vizija. "Lietuvos Telekomo" veiklos aplinka. Vartotojai. Konkurentai. Tiekėjai. "Lietuvos Telekomo" makroaplinka. Politinė – teisinė aplinka. Ekonominė aplinka. Technologinė aplinka. Išvados.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(9 puslapiai)
  2007-11-13
 • Įmonės aprašymas: elektros energijos perdavimas AB "Lietuvos energija"

  AB "Lietuvos energija" apžvalga. AB "Lietuvos energija" įkūrimas. Teritorinis išsidėstymas. Personalas. Valdymo organai. Įmonės veikla. Perdavimo tinklo priežiūra ir plėtra. Dispečerinis valdymas. Prekyba elektros energija. Operatyvus tinklo valdymas. Sisteminių paslaugų tiekimas. Pasirinkimo motyvacija. AB "Lietuvos energija" valdymo organizacinė struktūra. Kokius sprendimus priima ir kas sprendžia. Sprendimų priėmimo metodai. Išvados ir pasiūlymai.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(13 puslapių)
  2007-10-24
 • Įmonės aprašymas: elektrotechnikos, nuotolinių ryšių ir inžinerinių sistemų projektavimas UAB "Limatika"

  Bendra įmonės charakteristika. Inžinerinė firma "Limatika". Įmonės veikla. Firmos kvalifikacija. Firmos privalumai. Tiekiamos paslaugos. Bendrovės kokybės valdymo sistema. Gamintojų tiekiamo produkto kokybės kontrolė. Gamyba ir kokybės kontrolė. Bendrijos vadovybės ir specialistų dalyvaujančių projektavimo procese įgaliojimų ir atsakomybės paskirstymas. Projektavimo organizavimas. Bendrijos kokybės valdymo sistema. Darbų apsauga. Pavojai ar rizika, kurie egzistuoja įmonėje ir su kuriais gali susidurti darbuotojas. Darbdavio pareigos ir teisės garantuojant darbuotojams saugias ir sveikas darbo sąlygas. Darbuotojų saugos ir sveikatos organizavimas įmonėje. Evakuacijos keliai, priešgaisrinė ir pirmosios pagalbos priemonės ir jų išdėstymo vietos. Darbuotojo veiksmai darbo metu už įmonės ribų. Priešgaisrinės techninės komisijos (rizikos valdymo grupės) nuostatai. UAB "Limatika" komisijos uždaviniai ir jos narių teisės. Darbo pobūdis. Montavimas. Valdymo struktūra. Valdymo lygis.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(20 puslapių)
  2006-12-13
 • Įmonės aprašymas: kartono žaliavos gamyba AB "Klaipėdos kartonas"

  Įvadas. Veiksniai, kurie įtakoja AB "Klaipėdos kartonas" įmonės įvairių vartotojų prekių skirtumą. AB "Klaipėdos kartonas" įmonės makroaplinkos pokyčių įtaka įmonės veiklai AB "Klaipėdos kartonas" gamybinės paskirties prekės pasirinkto rinkos segmento įvertinimas. Išvados.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(8 puslapiai)
  2008-01-08
 • Įmonės aprašymas: maisto priekių parduotuvė UAB "Pašvaistė"

  Įvadas. Įmonės charakteristika. Registravimo tvarka. Įmonės vardo registravimas. Įmonės organizacinė valdymo struktūra. Darbo pasidalijimas. Organizacijos aplinka. Vidinė aplinka. Išorinė aplinka. Organizacijos užduoties aplinka. Organizacijos bendroji aplinka. Organizacijos socialinė atsakomybė. Planų sistema. Įmonės misija ir vizija. Organizavimas. Kontrolė. Vadovavimas. Organizacijos kultūra. Išvados.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(19 puslapių)
  2009-11-05
 • Įmonės aprašymas: nekilnojamo turto valdymas ir statybos paslaugos UAB "Vėtrūna"

  Įvadas. Įmonės charakteristika. Įmonės organizacinė valdymo struktūra. Darbo pasidalijimas ir kooperavimas. Organizacijos aplinka. Vidinė aplinka. Organizacijos socialinė atsakomybė. Planavimas ir strateginis valdymas. Įmonės misija ir vizija. Organizavimas. Kontrolė. Vadovavimas. Organizacijos kultūra. Išvados.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(21 puslapis)
  2007-03-19
 • Įmonės aprašymas: prekyba UAB "VP Market"

  Įvadas. Įmonės istorija. Įmonės geografinė padėtis. Įmonės darbo režimas. Įmonės tipas ir jos privalumai bei trūkumai. Kokiai rinkos struktūrai priskiriama įmonė. Įmonės vieta Lietuvos rinkoje ir pagrindiniai jos konkurentai. Kaip įmonė planuoja savo veiklą (kokia jos vizija, misija, strategija, tikslai). Įmonės struktūra, atskirų struktūrinių dalinių funkcijos. Vadybininko pareiginiai nuostatai. Administratoriaus pareiginiai nuostatai. Darbuotojo saugos ir sveikatos įvadinė instrukcija. Įmonės dokumentacija ir raštvedyba. Kaip ir kokiomis kalbomis įmonė save pristato ir reklamuoja. Įmonės dalyvavimas užsienio rinkose formos. Išvados.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(16 puslapių)
  2006-11-06
 • Įmonės asortimento analizė: draudimo bendrovė "Baltikums draudimas"

  Įvadas. Prekės (paslaugos) ir asortimento samprata. Prekės (paslaugos) samprata Prekių (paslaugų) asortimento samprata. Draudimo bendrovė "Baltikums draudimas". Draudimo bendrovės "Baltikums draudimas" asortimento analizė. Būtinosios medicininės pagalbos išlaidų draudimas. Būtinosios medicininės pagalbos kelionėse į užsienį išlaidų draudimas. Būtinosios medicininės pagalbos užsienio piliečiams Lietuvoje išlaidų draudimas. Sveikatos priežiūros įstaigų (gydytojų) profesinės atsakomybės draudimas. Transporto priemonių draudimas (KASKO). Turto draudimas. Įmonių, įstaigų ir organizacijų turto draudimas. Gyventojų asmeninio turto draudimas. Gyventojų pastatų (butų) draudimas. Neįvykusios kelionės draudimas. Keleivių draudimas. Atsakomybės, atliekant muitinės procedūras, draudimas.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(10 puslapių)
  2006-01-11
 • Įmonės charakteristika: AB "Mažeikių nafta"

  Įmonės charakteristika. Organizacijos tikslai. Technologijos ir personalas. tiesioginio poveikio veiksniai. Vartotojai. Konkurentai. Tiekėjai. Darbo ištekliai. Įstatymai. Netiesioginio poveikio veiksniai. Ekonominiai. Technologiniai. Socialiniai. Politiniai. Ekologiniai.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(5 puslapiai)
  2005-10-12
 • Įmonės charakteristika: AB "Rokiškio sūris"

  AB "Rokiškio sūris" charakteristika. AB "Rokiškio sūris" konkurentų analizė. Tikslinio rinkos segmento charakterizavimas. Bendrovės "Rokiškio sūris" pozicionavimo strategija. AB "Rokiškio sūris" vykdomos kainodaros strategijos ir taktikos analizė. Bendrovės "Rokiškio sūris" kainos nustatymo metodas. Bendrovės "Rokiškio sūris" kainodarą įtakojančių veiksnių analizė. Bendrovės "Rokiškio sūris" kainodaros ir kitų marketingo komplekso elementų analizė. Bendrovės "Rokiškio sūris" SSGG analizė. Bendrovės "Rokiškio sūris" kainodaros strateginių sprendimų pasiūlymas. Išvados. Darbas iliustruotas diagramomis ir paveikslėliais.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(17 puslapių)
  2007-05-14
 • Įmonės charakteristika: finansinės paslaugos

  Įvadas. Namų darbo tikslas - įtvirtinti įstaigų ūkio, žmonių saugos ir ergonomikos, verslo pagrindų ir kitų dėstytų dalykų teorines žinias, sprendžiant praktinius uždavinius, susijusius su įstaigų ūkio sukūrimu. Savos steigiamos įmonės veiklos charakteristika. Ekonominė veiklos sritis. Įsteigimo tikslai. Veiklos uždaviniai. Teikiamos paslaugos. Įmonės organizacinės struktūros projektavimas. Atliekamas darbas ir reikalingas personalas. Vadybinės struktūros schema. Įstaigos ūkio poreikio nustatymas. Patalpų poreikis. Apšvietimas. Mikroklimatas. Triukšmas. Baldų ir įrangos poreikis. Įmonės ūkio eksploatavimo ir priežiūros sprendimai. Statinių priežiūra. Signalizacija. Priešgaisrinė sauga. Išvados ir pasiūlymai.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(18 puslapių)
  2008-05-12
 • Įmonės charakteristika: prekyba automobilių dalimis

  Trumpa įmonės charakteristika. Įmonės valdymo struktūra. Pagrindinė veikla. Įvaizdžio kūrimas. Išvados ir pasiūlymai. Priedas (Vadybininko pareiginiai nuostatai).
  Įmonių aprašymai, namų darbas(8 puslapiai)
  2006-10-31
 • Įmonės gamybinės veiklos aprašymas: žuvivaisos bei žuvinikystės įmonė UAB "Laukoja"

  Įvadas. Tikslai ir uždaviniai. Pradiniai duomenys. Pramonės šaka. Naudojami ištekliai. Darbo jėgos imlumas. Technologijos reikšmė. Įmonės gamybos apžvalga. Įmonės įkūrimas, statusas, veiklos pobūdis, pasiekimai. Produkcijos/ paslaugų nomenklatūra. Pagrindiniai konkurentai. Žaliavų medžiagų tiekėjai. Vartotojai. Pasirinkto produkto gamybos technologija. Gamybos tipas ir gamybos fazės. Naudojami įrengimai, prietaisai, įrankiai. Technologinė gamybos schema. Procesų ir operacijų aprašymai. Suaugusių žuvų gavimas. Ikrų ir pienių surinkimas. Ikrų apvaisinimas. Ikrų paruošimas inkubacijai. Ikrų inkubacija. Lervučių paauginimo I etapas. Lervučių paauginimo II etapas. Ikrų ir lervučių pervežimas. Vandens telkinių įžuvinimas. Išvados.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(18 puslapių)
  2007-04-26
 • Įmonės gamybos technologijos: UAB "Tameksas"

  Įvadas. Įmonės gamybos apžvalga. Trumpa firmos veiklos charakteristika. Gaminių asortimentas. Naudojamos žaliavos/ medžiagos, jų tiekėjai. Pagrindiniai vartotojai. Konkurentai. UAB "Tameksas" valdymo struktūra. UAB "Tameksas" gamybos struktūra. Gamybos teikimo technologija. Gamybos tipas, procesai, fazės ir operacijos. Naudojami įrengimai, prietaisai, įrankiai. Technologinių procesų aprašymas. Moteriško medicininio chalato siuvimas. Modelio pavyzdžio išvaizdos aprašymas ir piešinys. Lekalų komplekto ploto lentelė. Išvados ir pasiūlymai.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(14 puslapių)
  2007-03-28
 • Įmonės išorinės aplinkos analizė: grožio salonas

  Verslo pasirinkimas. Finansavimo šaltiniai. Įmonė – verslo pagrindas. Įmonės tikslai. Įmonės steigimas. Įmonių vietos pasirinkimas. Makroaplinka. Įmonės valdymo organai. Tiekėjų įvertinimas. Konkurentų įvertinimas.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(11 puslapių)
  2006-01-16
 • Įmonės įvaizdis: kavinių tinklas UAB "Maisto fabrikas"

  Įvadas. Kompanijos įvaizdis visuomenėje. Vartotojo įvaizdis. Organizacijos vizualusis įvaizdis. Konditerijos gaminiai ir kainos. Išvados.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(9 puslapiai)
  2009-02-06
 • Įmonės kūrimas ir veiklos vadyba: savaitraščio leidyba UAB "Aidas"

  Įvadas. UAB "Aidas" (savaitraštis Mažeikių mieste) vadybinės veiklos analizė. Verslo srities aprašymas. Įmonės tikslai. Prekės aprašymas. UAB "Žemaičių aidas" rinkodara. Rinkos apžvalga. Aprėpiamos rinkos dalis išskyrus ir jos apibūdinimą. Konkurencijos analizė. Rinkodaros planas. UAB "Žemaičių aidas" paslaugos. Trumpas paslaugos aprašymas. Vietos analizė. Patalpos. Įranga. Transportas. Darbuotojai. Teisinė apsauga. Vadyba. savininkai ir valdytojai. Organizacinė įmonės struktūra. Rizikos įvertinimas. Galimi sunkumai ir kliūtys. Alternatyvi veikla. UAB "Aidas" kūrimosi planas. Reikiamos lėšos ir jų panaudojimas. UAB "Aidas" kūrimo įvertinimas. Pardavimų prognozė. Prognozuojamo pelno ataskaita. Prognozuojamųjų pinigų srautų ataskaita. Investicijų atsipirkimo laikas. Išvados.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(21 puslapis)
  2010-01-25
 • Įmonės kūrimas: maisto gaminimas ir pristatymas IĮ "Karališkieji pietūs"

  Verslo idėja. Įžanga. Įmonės charakteristika. Įmonės organizacinė valdymo struktūra. Darbo pasidalijimas ir kooperavimas. Verslo išorinė aplinka. Pagrindinės veiklos kryptys. Socialinė atsakomybė. Planavimas ir strateginis valdymas. Kontrolė. Darbo ir darbo užmokesčio organizavimas.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(16 puslapių)
  2008-06-09
Puslapyje rodyti po