Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Įmonių aprašymai

Įmonių aprašymai (828 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Valdymo procesai: Kauno gimnazija

  Viešasis administravimas "X" gimnazijoje. Įvadas. Darbo tikslas: Aprašyti Kauno X gimnazijos valdymo procesus ir pateikti siūlymus, kaip juos tobulinti. Bendra informacija apie įstaigą. Viešosios gėrybės ir jų vertinimas. Įstaigoje vykusių pokyčių ir inovacijų vertinimas. Organizacijos formavimo elementų vertinimas. Įstaigos įsipareigojimų apimties ir kitų alternatyvų vertinimas. Įstaigos vidaus struktūrų formavimo vertinimas. Personalo vadybos vertinimas. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(23 puslapiai)
  2009-09-07
 • Valdymo sprendimai: "M.J. Kompiuteriai"

  Valdymo objekto charakteristika. Valdymo filosofijos, vizijos, misijos nustatymas. Pagrindinio valdymo tikslo išskyrimas tikslų hierarchijoje. Įmonės tipo ir valdymo sistemos parinkimas. Makroaplinkos analizė ir aplinkos stabilumo nustatymas. Mikroaplinkos analizė ir konkurencinio pranašumo nustatymas. Įmonės potencialo įvertinimas. Įmonės finansinio pajėgumo įvertinimas. Rinkodaros strategijų alternatyvos ir jų atranka. Prekės pateikimo vartotojui sprendimai. Prekės kainos ir pardavimų masto nustatymas. Prekės rėminimo rinkoje sprendimai. Išvados.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(13 puslapių)
  2006-05-27
 • Valdymo stilių darbuotojų požiūriu tyrimas įmonėje "Busturas"

  Analizė teoriniu aspektu. Vadovavimo sąvoka ir vadovo funkcijos. Vadovavimo stiliai. Autokratinis vadovavimo stilius. Demokratinis vadovavimo stilius. Liberalusis vadovavimo stilius. Stilių suderinamumas. Vadovo funkcijos. Pavaldinių aktyvumas darbe. Atliktų tyrimų aprašymas. Įmonės "Busturas" charakteristika. Anketos atsakymų analizė. Išvados. Priedas: Anketa.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2005-09-16
 • Veiklos analizė ir informacinių poreikių specifikavimas: UAB "Smaližius"

  Namų darbo užduotis. Namų darbo paskirtis. Užduotis. Įvadas. Organizacinės sistemos veiklos analizė struktūriniu metodu. Išorinis sistemos aprašymas. Vidinis sistemos aprašymas. Organizacijos veiklos aprašas. Analizuojamos veiklos srities grafinis modelis. Kompiuterizuojama sistemos dalis. DSD. Organizacijos veiklos analizė objektiniu metodu. Biznio sąveikų modelis. Darbų eigos modeliai. Vartotojo informacinių poreikių analizė ir specifikavimas. Loginių ryšių tarp sudarytų modelių aprašymas. Išvados. Priedas (1).
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(35 puslapiai)
  2008-03-08
 • Veiklos analizė kokybės vadybos aspektais: UAB "Girių bizonas"

  Įvadas. Apie įmonę. Organizacijos struktūra, darbuotojų atsakomybė ir įgaliojimai. Atsakomybė ir įgaliojimai. Vadybos politika. Vadybos sistemos tikslai. Pagrindiniai procesai. Produkto realizavimo planavimas. Su vartotoju susiję procesai. Projektavimas ir kūrimas. Pirkimas. Tiekėjų įvertinimas. Gautų žaliavų patikrinimas. Išteklių vadyba. Žmogiškųjų išteklių vadyba. Technologiniai įrengimai ir matavimo priemonės. Infrastruktūros ir darbo aplinkos valdymas. Įmonės veiklai taikomi teisiniai bei normatyviniai reikalavimai. Dokumentų struktūra. Dokumentų valdymas. Duomenų įrašų valdymas. Elektroninių dokumentų ir duomenų valdymas. teisiniai reikalavimai. Matavimai, analizė ir tobulinimas. Bendrieji reikalavimai. Pirkėjų patenkinimo matavimas. Produkto matavimai. Neatsitiktinio produkto (NP) valdymas. Proceso matavimai. Tobulinimo veikla. Nuolatinis tobulinimas. Koregavimo veiksmai. Prevenciniai veiksmai. Priedai (7).
  Įmonių aprašymai, namų darbas(24 puslapiai)
  2010-03-30
 • Veiklos analizė: AB "Lietuvos draudimas" 2007-2008 m.

  Apie AB "Lietuvos draudimas". Draudimo įmonės AB "Lietuvos draudimas" balanso rodiklių horizontalioji analizė. Draudimo įmonės AB "Lietuvos draudimas" pelno (nuostolio) ataskaitos rodiklių horizontalioji analizė. Draudimo įmonės AB "Lietuvos draudimas" pelno (nuostolio) ataskaitos rodiklių vertikalioji analizė. AB "Lietuvos draudimas" finansinės analinės rodikliai. Veiksnių įtakos AB "Lietuvos draudimas" finansinės veiklos rodikliams analizė. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(32 puslapiai)
  2010-02-19
 • Veiklos analizė: degtukų gamyba AB "Liepsna"

  Temos aktualumas. Kokio tipo įmonėje mes norėtume dirbti? Administratoriaus vieta ir funkcijos įmonėje. Įmonės tikslai, veiklos sritys ir funkcijos. Įmonės socialinių ir ekonominių tikslų sistema. Gaminio ir gamybos proceso charakteristikos. Degtukai gaminiai. Gamybiniai ištekliai. Gamybos funkcija ir gamybinis pajėgumas. Gamybos funkcija. Gamybinis pajėgumas. Gamybos planavimas: ilgalaikės prognozės, einamieji planai, operatyvinis planavimas. Darbo organizavimas įmonėje. Darbo organizavimo ir personalo svarba įmonės veiklos rezultatyvumui ir planų įgyvendinimui. Darbuotojų poreikio nustatymas įmonėje. Darbo laiko reikšmė įmonės veikloje; planavimas, apskaita. Darbo užmokesčio reikšmė įmonės veikloje; personalo darbo užmokesčio fondas; darbuotojų atlyginimai ir pagrindiniai mokesčiai; darbo užmokesčio ir pelno priklausomybė. Pagrindiniai įmonių mokesčiai. Įmonės sąnaudos. Planuojamojo laikotarpio išlaidų sąmata. Gamybos išlaidų apskaičiavimas. Išlaidų skaičiavimas visų išlaidų bazėje. Bendrųjų išlaidų apskaičiavimas pagal išlaidų rūšis. Išlaidų kalkuliavimas pagal gaminius ir kalkuliacinius straipsnius. Veiklos sąnaudų struktūra ir jų skaičiavimas. Įmonės produkcijos savikaina. Planuojamos veiklos sąnaudos. Įmonės atsargos, sandėliavimo ir transporto ūkio organizavimas. Materialinių išteklių sudėtis ir poreikio nustatymas. Gamybos atsargos. Medžiagų atsargų sandėliavimo išlaidos. Sandėliavimo ir transporto ūkio organizavimas. Prekių (paslaugų) realizavimas. Pajamų reikšmė įmonėje. Kaina, sąvokos, struktūra, įtaka gamybos (pardavimų) apimtis bei įmonės pelnui, nustatymo metodai. Pardavimų apimtis – kaštų – pelno priklausomybė: "lūžio taško" nustatymo būdai. Priedai (1).
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(42 puslapiai)
  2010-01-21
 • Veiklos analizė: grožio salonas IĮ "Banga"

  Įvadas. Įmonės charakteristika. Įmonės organizacinė valdymo struktūra (nurodant darbuotojų skaičių). Darbo pasidalijimas. Organizacijos aplinka. Vidinė aplinka. Išorinė aplinka. Organizacijos socialinė atsakomybė. Planų sistema. Įmonės misija ir vizija. Organizavimas. Kontrolė. Vadovavimas. Organizacijos kultūra. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(25 puslapiai)
  2010-11-09
 • Veiklos analizė: kaimo turizmo sodyba "Radailių dvaras"

  Įvadas. Įmonių vadybos ypatumai. Planavimas. Organizavimas. Vadovavimas. Kontrolė. Kaimo turizmo sodybos "Radvilių dvaras" analizė. Įmonės tipas. Funkcinė paskirtis. Įmonės konkurentai. Kaimo turizmo sodybos "Radailių dvaras" strateginis planavimas. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(17 puslapių)
  2009-07-01
 • Veiklos analizė: Kūno kultūros klubas "Mums gerai"

  Darbo objektas: kūno kultūros klubo "Mums gerai" veikla. Darbo tikslas – remiantis paslaugų marketingo komplekso elementais, išskirtais lietuvių ir užsienio literatūroje, išanalizuoti kūno kultūros klubo "Mums gerai" veiklą. Produktas. Kaina. Vieta. Rėmimas. Žmonės. Fizinis akivaizdumas. Procesas. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(12 puslapių)
  2005-11-29
 • Veiklos analizė: namų ūkio "Arvilpa" veiklos metų situacijos analizė

  Įvadas. Namų ūkio "Arvilpa" charakteristika. Namų ūkio "Arvilpa" išlaidų ir pajamų analizė. Išlaidų struktūros įvertinimas 10 – 14 metais. Pajamų struktūros įvertinimas. Namų ūkio "Arvilpa" turto analizė. Namų ūkio "Arvilpa" skolų analizė. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2006-11-29
 • Veiklos analizė: UAB "Kauno profilaktinės dezinfekacijos stotis"

  Įžanga. Darbo tikslas – Atlikti įmonės UAB "Kauno profilaktinės dezinfekcijos stotis" veiklos analizę ir pateikti rekomendacijas. Pagrindinė informacija apie įmonę. Įmonės vidinės aplinkos analizė. Veiksnių turinčių įtakos įmonės veiklai analizė. Kainos veiksnio analizė. Paslaugos teikimo proceso veiksnio analizė. Žmogiškųjų išteklių veiksnio analizė. Išvados. Pasiūlymai.
  Įmonių aprašymai, referatas(19 puslapių)
  2010-02-18
 • Veiklos aprašymas: UAB "Romirlita"

  Informacijos šaltiniai, naudojami įmonėje. Buhalterinė apskaita. Uždarosios akcinės bendrovės "Romirlita" klientai. UAB "Romirlita" naudoja elektroninio deklaravimo sistemą. Įmonės vadovo darbas. Vadovo darbo stilius. Verslo ir valdžios institucijų ryšiai. Visagino savivaldybė. UAB "Romirlita" viešojo administravimo organizacijos ypatumai. Valstybės tarnautojų ir verslo įmonių darbuotojų veiklos skirtumai. Darbuotojų darbo vietos ir įmonės padalinių ryšiai. Įmonės pareigybės nuostatai . Informacija išoriniams vartotojams. Bendravimo principai ir etikos normos. Atstovavimas įmonei. Tarptautinio protokolo taisyklės. Išvados. Darbas iliustruotas nuotraukomis.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(14 puslapių)
  2005-11-23
 • Veiklos lyginamoji analizė: viešbutis "Navalis" ir "Balatonas"

  Įvadas. Darbo tikslas – išnagrinėti viešbučių charakteristikas, teikiamas paslaugas bei rezervavimą. Bendros žinios apie viešbučius. Viešbučio Navalis charakteristika. Viešbučio Balatonas charakteristika. Charakteristikų palyginimas. Viešbučių teikiamos paslaugos. Apgyvendinimas. Apgyvendinimas viešbutyje Navalis. Apgyvendinimas viešbutyje Balatonas. Apgyvendinimo apibūdinimas. Maitinimas. Maitinimas viešbutyje Navalis. Maitinimas viešbutyje Balatonas. Viešbučių maitinimo palyginimas. Konferencijų organizavimas. Poilsis pirtyje. Kitos paslaugos. Rezervavimas. Rezervavimas viešbutyje Navalis. Rezervavimas viešbutyje Balatonas. Rezervavimo palyginimas. Išvados. Išvados. Išnašos.
  Įmonių aprašymai, analizė(17 puslapių)
  2008-03-21
 • Veiklos planavimas ir organizavimas: AB "Audimas"

  Įvadas. Organizacijos veiklos aprašymas. Organizacijos misija, strateginiai ir operatyviniai tikslai. Strateginiai tikslai. Nauji produktai. Asortimento atnaujinimo strategija. SWOT analizė. AB "Audimas" struktūra. 3 pagrindinių pareigybių pareiginės instrukcijos. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(12 puslapių)
  2007-09-20
 • Veiklos pokyčiai: AB "Mažeikių nafta"

  Įmonės vizija. Įmonės misija. Įmonės strategija. Strateginiai tikslai. Bendrovės istorija. Straipsniai.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(17 puslapių)
  2006-05-19
 • Veiklos principai krovinių pervežimo įmonės: UAB "X"

  Įvadas. Įmonės steigimo principai ir šių įmonių ypatumai. Lietuvos Respublikos (LR) įstatymų analizavimas. Įmonėje rengiami įmonės steigimo dokumentai. Įmonės veiklos organizavimo technologijos. Bendravimas su klientais. Įmonės veiklą reglamentuojantys dokumentai. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(7 puslapiai)
  2007-09-10
 • Veiklos rezultatų ir juos įtakojančių veiksnių analizė: UAB "Nautega"

  Įvadas. Uždarosios akcinės bendrovės "Nautega" aprašymas. Glausta "Nautega" įmonės istorija. Įmonės "Nautega" veiklos rūšys. Gaminama produkcija. Rinka ir pardavimai. Kainodara. Konkurentai. Finansinės būklės tyrimo metodo pagrindimas. Įmonės finansinės būklės tyrimas. Išoriniai ir vidiniai veiksniai, įtakojantys įmonės finansinę būklę. Horizontalioji finansinė analizė. Vertikalioji finansinė analizė. Finansinių santykių rodiklių analizė. Faktorinė analizė. Išvados. Priedai (5). Darbas iliustruotas grafikais.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(29 puslapiai)
  2008-01-04
 • Veiklos scenarijus sudarymas: alkoholinių gėrimų gamintoja AB "Alita"

  Įvadas. AB "Alita" trumpa veiklos charakteristika. Kokybė ir eksportas. AB "Alita" makroaplinkos analizė. Makroaplinkos veiksnių, turinčių įtakos įmonės tikslų pasiekimui įvardijimas. Didžiausią įtaką darančių aplinkos veiksnių įmonės tikslų pasiekimui, naudojant veiksnių tarpusavio ryšio analizę, nustatymas. Makroaplinkos vystymosi alternatyvos. Makroaplinkos veiksnių vystymosi alternatyvų suderinimas. Įmonės veiklos vystymo(si) scenarijaus sudarymas. Įmonės veiklos vystymo(si) pasekmių analizė. AB "Alita" mikroaplinkos analizė. Mikroaplinkos veiksnių, turinčių įtakos įmonės tikslų pasiekimui įvardijimas. Didžiausią įtaką darančių aplinkos veiksnių įmonės tikslų pasiekimui, naudojant veiksnių tarpusavio ryšio analizę, nustatymas. Mikroaplinkos veiksnių vystymosi alternatyvos. Įmonės veiklos vystymo(si) scenarijaus sudarymas. Įmonės veiklos vystymo(si) pasekmių analizė. AB "Alita" potencialo įvertinimas. AB "Alita" veiklos vystymosi trikdžių eliminavimas. Įmonės veiklos strategijos suformulavimas. Vieningos strategijos formavimas, įvertinant abu įmonės veiklos vystymo(si) scenarijus. Pokyčių, reikalingų numatytai strategijai įgyvendinti, numatymas. Strateginių įmonės veiksmų tinklinė schema; kalendorinis strateginių veiksmų planas.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(37 puslapiai)
  2009-06-16
 • Veiklos strategija: kavinė-baras UAB "Ultragroup"

  Įvadas. Įmonės veiklos aprašymas. Įmonės valdymas. Darbo santykiai. Konkurencija. Veiklos idėja, tikslai ir vizija. Įmonės ryšiai su išorine aplinka. Įmonės teisinė aplinka. Įmonės ekonominė ir socialinė aplinka. Organizacijos struktūra. SWOT analizė. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(15 puslapių)
  2010-01-18
Puslapyje rodyti po