Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Įmonių aprašymai>Įmonių aprašymų referatai

Įmonių aprašymų referatai (276 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Personalo valdymo ypatumai UAB "Idamas"

  Įvadas. Personalo vadyba paslaugų organizacijoje. Paslaugų organizacijos darbo ypatumai. Svarbiausios personalo vadybos ir organizavimo funkcijos. Bendradarbiavimo stiprinimas. Darbuotojų įgalinimas. Darbuotojų kompetencijos ugdymas. UAB "Idamas". Smart web. Organizacijos aplinka. SWOT analizė. Personalo valdymo ypatumai "Idame". Organizacijos struktūra. Personalas. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(14 puslapių)
  2007-02-27
 • Planuojamos gaminti produkcijos pelningumo prognozė: drabužių siuvimas moterims UAB "Elegancija"

  Įvadas. Planuojamas pagaminti gaminių skaičius. Reikalingas sukirpimo įrangos, siuvimo mašinų ir lyginimo įrangos skaičius. Jų apkrovimas. Įmonės darbuotojų skaičius. Medžiagų poreikis produkcijai pagaminti. Išlaidos medžiagoms produkcijai pagaminti. Pagrindinių darbininkų (vienetininkų) darbo užmokestis ir įmokos socialiniam draudimui. Visos gamybinės programos ir vieno gaminio tiesioginės gamybos išlaidos. Pagalbinių darbininkų (laikininkų) darbo užmokesti ir įmokos socialiniam draudimui. Administracijos darbuotojų ir aptarnaujančio personalo darbo užmokestis ir įmokos socialiniam draudimui. Gamybinių patalpų plotas. Bendras įmonės patalpų plotas. Elektros poreikis ir išlaidos varikliams varyti. Elektros energijos poreikis ir išlaidos patalpoms apšviesti. Ilgalaikio turto amortizacija ir nusidėvėjimas. Netiesioginės gamybos išlaidos. Planuojamos pagaminti produkcijos ir vieno gaminio gamybinė savikaina. Planuojamos parduoti produkcijos gamybinė savikaina. Įmonės veiklos sąnaudos. Vieno gaminio komercinė savikaina. Gaminių pelningumas. Planuojamos pardavimo pajamos. Bendrasis ir grynasis įmonės pelnas. Įmonės pardavimo pelningumas. Nenuostolingų pardavimų mąstas. Išvados ir pasiūlymai.
  Įmonių aprašymai, referatas(30 puslapių)
  2008-10-15
 • Pokyčių valdymas įmonėje: UAB "Jūros vaivorykštė"

  Įvadas. UAB "Jūros vaivorykštė". Įmonės charakteristika. Įmonės vizija. Pagrindinė problema konkurencija. Kaip problema įtakoja firmos vidinę aplinką? UAB "Jūros vaivorykštė" valdymo struktūra. Problemos priežastys. Pokyčiai organizacijoje. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(7 puslapiai)
  2007-01-23
 • Praktikos ataskaita: siuvimo įmonė UAB "Omniteksas"

  Įvadas. Susipažinimas su siuvimo įmone. Įmonės aprašymas. Įmonės asortimentas. Įmonės padalinių ir procedūrų aprašymas. Užsakymų priėmimas. Pirkimai. Sukirpimas. Siuvimas. Gatavos produkcijos rūšiavimas, pakavimas, sandėliavimas. Kokybės ir aplinkos apsaugos sistema.
  Įmonių aprašymai, referatas(18 puslapių)
  2008-07-23
 • Praktikos ataskaita: spausdintuvų kasečių atnaujinimo įmonė

  Reziumė. UAB "XXL" pagrindinė veikla spausdintuvų kasečių atnaujinimas. Bendra įmonės charakteristika. Įmonės valdymo sistema. Veiklos planavimas ir organizavimas. Marketingo analizė. Finansiniai rodikliai. Vertikalioji ir horizontalioji balanso rodiklių analizė. Vertikalioji ir horizontalioji pelno (nuostolio) ataskaitų rodiklių analizė. Įmonės būklės santykinių finansinių rodiklių analizė. Vertės grandinės tyrimas. Atsakomybės centrų ir kaštų struktūros juose tyrimas. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(24 puslapiai)
  2007-10-01
 • Praktikos darbas: L. Pilipavičienės IĮ

  Įvadas. Pirma dalis. Įmonės pristatymas. Bendrasis įmonės valdymas. Individualios įmonės struktūra. "L.Pilipavičienės individualios įmonės" strategija ir tikslai. Individualios įmonės veikla. Darbuotojų skatinimas ir ribojimas. Antra dalis. Bendra įmonės finansinės situacijos padėtis. Pelno normos didinimo prekių projektiniai variantai. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(15 puslapių)
  2007-10-24
 • Praktinė verslo analizė: UAB "Langas"

  Įvadas. Darbo tikslas – įvertinti įmonės rinkodarą, atliekant praktinę verslo analizę, aprašyti įmonės gaminamos produkcijos asortimentą, susipažinti su rinkodaros naudojamą strategiją, rinkodaros padalinį įmonėje, atlikti rinkos tyrimą ir įvertinimą, konkurentų pozicijas, kainų nustatymo metodus, prekės pateikimo strategiją. UAB "Langas" praktinė verslo analizė. Rinkodaros orientacija. Įmonės mikroaplinkos ir makroaplinkos elementai. UAB "Langas" rinka Lietuvoje. Medinių langų tikslinė rinka. UAB "Langas" prekės apibūdinimas. Kainos nustatymo strategija. UAB "Langas" prekių pateikimas. UAB "Langas" rėmimo strategija. UAB "Langas" rėmimo biudžetas. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(12 puslapių)
  2006-02-24
 • Pramogų klubo tyrimas: "Crazy House"

  Tyrimo objektas. Organizacijos charakteristika, teikiamos paslaugos ir probleminė sritis. Aplinkos analizė. Problemos formulavimas - klientų srauto mažėjimas. Tyrimo tikslai. Hipotezių formulavimas. Tyrimo metodo parinkimas. Tyrimo metodikos parinkimas. Išvados ir rekomendacijos.
  Įmonių aprašymai, referatas(10 puslapių)
  2007-12-18
 • Proceso valdymo praktika: mėsinių viščiukų auginimas ir kiaušinių tiekimas AB "Vilniaus paukštynas"

  Darbo tikslas. Įvadas. Praktinė dalis. Proceso dalyviai. Planavimas. Skatinimas. Kontrolė. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(6 puslapiai)
  2008-01-19
 • Profesinės praktikos ataskaita: AB "Hansabankas"

  Įvadas. Įmonės veiklos pobūdis. Įmonės veiklą reglamentuojantys norminiai aktai. Įmonės organizacinė struktūra. Finansinė ir buhalterinė tarnybos įmonėje. Banko veiklos vidaus kontrolė. Banko apskaitos politika. Bendrieji informacinių technologijų valdymo principai įmonėje. AB banko "Hansabanko" darbo užmokesčio principai. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(11 puslapių)
  2008-08-25
 • Profesinės veiklos praktika: draudimo bendrovė "Reso Europa"

  Ne gyvybės draudimas. Įvadas. Praktikos tikslas – remiantis draudimo bendrovės taisyklėmis parengti atskirom draudimo rūšims optimaliausią sutarties sudarymo variantą. Pastatų draudimas. Pastato vertės apskaičiavimas. Draudimo įmokos apskaičiavimas. Nuostoliai ir išmokos. Namų turto draudimas. Namų turto draudimo įmokos apskaičiavimas. Transporto priemonių draudimas. Transporto priemonės draudimo sutarties įmokos apskaičiavimas. Įmonių turto draudimas. Pastato vertės apskaičiavimas. Draudimo įmokos apskaičiavimas. Nukentėjusio įmonės turto vertės apskaičiavimas. Nuostoliai ir išmokos. Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų draudimas. Draudimo įmokos apskaičiavimas. Draudimo išmoka įvykus draudiminiam įvykiui. Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas. Minimalios draudimo įmokos bazinei draudimo sumai nustatymas.
  Įmonių aprašymai, referatas(11 puslapių)
  2008-10-15
 • Projektų rizika: AB "Stumbras"

  Įvadas. Projektams būdingų rizikų klasifikacija. Rizikų rūšys pagal projektų paskirtį. Projektų finansavimo būdai. AB "Stumbras". Apie AB "Stumbras". Įmonės rizikos analizė. Rizikos mažinimo galimybės. Išvados ir pasiūlymai.
  Įmonių aprašymai, referatas(17 puslapių)
  2006-12-13
 • Reikalingi pokyčiai AB "Lietuvos geležinkeliai"

  Įvadas. Geležinkeliai – transporto ūkio šaka. Tyrimo objektas - AB "Lietuvos geležinkeliai". Dabartinė situacija Lietuvos geležinkeliuose. Lietuvos Respublikos (LR) susisiekimo ministerijos požiūris į Lietuvos geležinkelius. Reikalingi pokyčiai.
  Įmonių aprašymai, referatas(15 puslapių)
  2007-01-12
 • Ryšių su žiniasklaida organizavimas: UAB "TERRA"

  Įvadas. Trumpa įmonės charakteristika. Ryšių su žiniasklaida padalinys organizacinėje valdymo struktūroje (OVS). Įmonės OVS. Ryšių su žiniasklaida padalinio struktūra. Įmonės atstovo žiniasklaidai pareigybinė instrukcija. Informacijos rinkimo ir perdavimo ryšių su žiniasklaida padaliniui būdai. Spaudos konferencijos organizavimas. Žurnalistų kvietimas. Įmonės atstovų kalba konferencijos metu. Pasiruošimas galimiems klausimams ir atsakymams/ Vakarinis priėmimas/ Spaudos konferencijos išlaidų sąmatos sudarymas. Rašytinės informacijos pateikimas. Kiti periodinių ryšių su žiniasklaida būdai. Apžvalginiai straipsniai. Rinkinys spaudai. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(21 puslapis)
  2009-10-07
 • Sėkmingai dirbančių Lietuvos verslo įmonių apžvalga: AB "Lifosa"

  Įvadas. Verslo planavimo sėkmė. Verslo strategijos. Valdymo įtaka verslo sėkmei. Jautriausia vieta – finansai. AB "Lifosa" trumpa apžvalga. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(10 puslapių)
  2006-11-06
 • Siuvimo technologijos: UAB "Stalkersa"

  Įvadas. Tikslai ir uždaviniai. Pradiniai duomenys. Pramonės šaka. Naudojami ištekliai. Darbo jėgos imlumas. Technologijos reikšmė. Įmonės gamybos apžvalga. Produkcijos nomenklatūra. Pagrindiniai konkurentai. Vartotojai. Pasirinkto produkto gamybos technologija. Gamybos tipas. Gamybos fazės. Naudojami įrengimai, prietaisai, įrankiai. Procesų ir operacijų aprašymas. Išvados ir pasiūlymai. Priedai.
  Įmonių aprašymai, referatas(7 puslapiai)
  2007-09-24
 • Socialinės atsakomybės analizė: UAB "Senukai"

  Įvadas. Įmonės pristatymas. Apie įmonę. Konkurentai. E-komercija UAB "Senukuose". Socialiai atsakingos veiklos pavyzdžiai pasirinktoje įmonėje. Suinteresuotieji asmenys ir socialinės atsakomybės strategijos. Žmogaus teisės. Darbuotojai. Skaidrumas versle. Įmonės UAB "Senukai" veiklos sėkmė. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(17 puslapių)
  2008-01-28
 • SSGG analizė AB "Dvarčionių keramika"

  Įvadas. Strategini planavimas. AB "Dvarčionių keramika" aprašymas. Pagrindinė informacija. Įmonės veikla. Įmonės veiklos rezultatai. AB "Dvarčionių keramika" misija ir vizija. AB "Dvarčionių keramika" konkurentai. AB "Dvarčionių keramika" SSGG analizė. AB "Dvarčionių keramika" strategija. Teorijos palyginimas su praktika. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(18 puslapių)
  2005-09-04
 • Strateginė analizė, vizija, misija, strateginiai tikslai ir strateginės alternatyvos: Nevados Inžinerijos Koledžas

  Strateginė analizė, vizija, misija, strateginiai tikslai ir strateginės alternatyvos. Įvadas. "Organizacijos" stiprybės ir silpnybės. "Organizacijos" galimybės ir grėsmės. "Organizacijos" vizija. "Organizacijos" misija. "Organizacijos" strateginiai tikslai. "Organizacijos" pagrindinės strateginės alternatyvos. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(13 puslapių)
  2006-02-09
 • Strateginis planas: AB "Elektromarkt"

  Įvadas. Tikslas: išanalizavus metodologinius strateginio plano principus parengti įmonės "Elektromarkt" strateginį planą nuo 2008 m. iki 2010 m. Strateginio plano teoriniai principai. Įmonės misija, vizija, tikslai. SWOT analizė. Vidinės aplinkos faktorių analizė. Vidinės aplinkos faktoriai. Išorinės aplinkos analizė. BCG matrica. Konkurencinės aplinkos tyrimas ir jos realizavimas. Pasirinktų strateginių alternatyvų įgyvendinimo planai. AB "Elektromarkt" strateginis planas 2008-2010m. Įmonės pristatymas. AB "Elektromarkt" misija, vizija, tikslai. Organizacijos struktūra. AB "Elektromarkt" SWOT analizė. AB "Elektromarkt" vidinės aplinkos analizė. AB "Elektromarkt" išorinės aplinkos analizė. Konkurencinės aplinkos ir parduodamos produkcijos analizė pagal BCG matricą. Projekto sąvadas. Išvados ir pasiūlymai. Darbas iliustruotas lentelėmis.
  Įmonių aprašymai, referatas(18 puslapių)
  2008-05-08
Puslapyje rodyti po