Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Vadyba>Įmonių aprašymai

Įmonių aprašymai (828 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Įmonės ekonominis vertinimas: "Ūkio bankas"

  Finansų institucijų ekonomikos kursinis darbas. Santrauka. Summary. Įvadas. Išplėstinė Ūkio banko charakteristika. 2000-2005 m. Ūkio banko ekonominės aplinkos pasikeitimai. Kapitalas. Turtas. Indėliai. Paskolos. Prekybos finansavimas. Pajamos. 2006 m. Ūkio banko ekonominės aplinkos pasikeitimai ir prognozės. Turtas. Pelnas. Pajamos. Indėliai ir paskolos. Akcininkų nuosavybė. Prognozės. Silpnųjų ir stipriųjų Ūkio banko pusių identifikavimas. Indėliai. Paskolos. Prekybos finansavimas. Komisiniai mokesčiai. Investiciniai fondai. Kitos pajamos. Ūkio banko finansinių veiksnių kitimo prognozės. Komisiniai mokesčiai. Indėliai. Paskolos. Prekybos finansavimas. Investiciniai fondai. Ūkio banko finansinių rodiklių prognozės. Banko veiklos efektyvumo analizė. Kredito rizikos analizė. Kredito kokybės analizė. Likvidumo analizė. Uždarbio iš palūkanų analizė. Kapitalo rizika. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2007-12-17
 • Įmonės ekonominių rodiklių skaičiavimas: UAB "Šiaurės medis"

  Įvadas. Analitinė dalis. Gamybos apimtis. Medžiagų poreikis. Metinė medžiagų pirkimo apimtis. Medžiagų atsargos.Pagrindinių ir pagalbinių darbininkų poreikis. Vienetiniai įkainiai. Darbo išlaidos. Tiesioginės gamybos išlaidos. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas. Elektros energijos poreikis. Įmonės netiesioginės gamybos išlaidos. Gamybinė savikaina. Pardavimo savikaina ir pajamos. Veiklos sąnaudos. Įmonės bendrasis ir grynasis pelnas. Pardavimo bendrasis ir grynasis pelningumas. Vidutinė metinė turto vertė. Turto pelningumas ir apyvartumas. Išvados ir pasiūlymai.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2008-10-17
 • Įmonės eksporto organizavimas ir planavimas: IĮ P. Varkojis ir Ko

  PowerPoint pristatymas. Firma. P. Varkojo įmonė. Misija. Individuali P. Varkojo įmonė. Individuali P. Varkojo įmonė. Tikslai. Išvežamos produkcijos kiekis į užsienio rinkas. Produkcijos pasiūla Lietuvos ir užsienio rinkose, laikotarpiu nuo 1995 iki 2008 metų. Įmonės eksportas. Eksportas. Pagrindinis firmos prekių ženklas. Firmos produkcijos kiekis skirtas vietinei ir užsienio rinkai. Eksporto operacijų organizavimas. Įmonės produkcija. Išvados ir pasiūlymai. Siūlymai. Išvados. Darbas iliustruotas paveikslėliais (5).
  Įmonių aprašymai, pristatymas(20 skaidrių)
  2009-03-25
 • Įmonės eksporto tyrimas: AB "Sparta"

  Trumpai apie AB "Sparta". Kokį būdą įeiti į užsienio rinką pasirinkome ir kodėl? Kokias šalis pasirinkome nagrinėti ir kodėl? Šalių analizė. Apie Estiją. Apie Nyderlandus. Apie Norvegiją . Porterio "Deimanto" modelis apie tekstilės ir aprangos pramonę. Šalies atrinkimo būdas.
  Įmonių aprašymai, analizė(18 puslapių)
  2007-02-22
 • Įmonės finansinė analizė ir veiklos tobulinimo galimybės: pakabinamų lubų ir šviestuvų tiekimas ir montavimas UAB "Vaidsta"

  Anotacija. Abstract. Įvadas. Įmonių finansinės veiklos teoriniai aspektai. Įmonės finansinės veiklos analizė. Analizės reikšmė įmonės veiklos planavime. Finansinės analizės esmė ir uždaviniai. Finansų analizės rūšys. Finansinių rodiklių analizė. Įmonės bankroto tikimybės įvertinimas. Tolimesnių įmonės veiklos rezultatų planavimas. Įmonės veiklos kaštų analizė. UAB "Vaidsta" finansinė analizė 2003 – 2005 m. Balanso ir pelno (nuostolio) ataskaitos horizontalioji ir vertikalioji analizė. Įmonės veiklos pelningumo analizė. Įmonės trumpalaikio mokumo rodiklių analizė. Įmonės turto apyvartumo rodiklių analizė. UAB "Vaidsta" finansinės veiklos tobulinimo galimybės. Išvados ir rekomendacijos. Žodynas.
  Įmonių aprašymai, referatas(51 puslapis)
  2007-04-03
 • Įmonės finansinė analizė: AB "Rokiškio sūris" (3)

  Įmonės charakteristika. Horizontalioji ir vertikalioji finansinė analizė. Horizontalioji analizė. AB "Rokiškio sūris" horizontalioji balanso analizė. AB "Rokiškio sūris" horizontalioji pelno ir nuostolio ataskaitos analizė. Vertikalioji analizė. AB "Rokiškio sūris" vertikalioji balanso analizė. AB "Rokiškio sūris" vertikalioji pelno ir nuostolio ataskaitos analizė. Santykinių rodiklių analizė. Likvidumo rodikliai. Bendrasis likvidumo koeficientas. Kritinio likvidumo koeficientas. Įsiskolinimo koeficientas. Pelningumo rodikliai. Grynasis pelningumas. Akcinio kapitalo pelningumas. Vidutinio turto grąža. Balanso ir pelno (nuostolio) ataskaitos prognozė. AB "Rokiškio sūris" prognozuojama pelno (nuostolio) ataskaita. AB "Rokiškio sūris" prognozuojamas balansas. Išvados. Priedai (2).
  Įmonių aprašymai, analizė(15 puslapių)
  2007-05-24
 • Įmonės finansinė analizė: AB "Vilniaus vingis"

  AB "Vilniaus vingis" pristatymas. AB "Vilniaus vingis" finansinių rodiklių analizė. Likvidumo rodikliai. Ūkinės veiklos efektyvumo rodikliai. Pelningumo rodikliai. Nuosavybės struktūros rodikliai (skolų valdymo). Augimo rodikliai. Rinkos rodikliai. Pagrindiniai rodikliai. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(43 puslapiai)
  2006-04-25
 • Įmonės finansinė analizė: APB "Apranga"

  APB "Apranga" duomenys. Pelno (nuostolio) ataskaita. Horizontalioji analizė. Vertikalioji analizė. Santykinių rodiklių analizė. APB "Apranga" veiklos prognozė. Vidutinė kapitalo kaina ir įmonės vertė. Santykiniai prognoziniai rodikliai.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2007-02-23
 • Įmonės finansinė analizė: reklaminių medžiagų prekyba UAB "Oracal lipnioji plėvelė"

  Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti ir įvertinti UAB "Oracal lipnioji plėvelė" 2007-2009 metų finansinę būklę, remiantis įmonės balanso bei pelno-nuostolio ataskaitos duomenimis. UAB "Oracal lipnioji plėvelė". Metinė 2007-2009 metų ataskaita. UAB "Oracal lipnioji plėvelė" finansinė analizė. Santykinių rodiklių analizė. Finansinio statuso rodiklių analizė. Turto apyvartumo rodiklių analizė. Išteklių valdymo rodikliai. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(18 puslapių)
  2010-07-29
 • Įmonės finansinės ir ūkinės veiklos analizė: vandens gavyba ir tiekimas, nuotekų valymas UAB "Vilniaus vandenys"

  UAB "Vilniaus vandenys" balansas. UAB "Vilniaus vandenys" pelno (nuostolio)ataskaita. Įvadas. UAB "Vilniaus vandenys" finansinės veiklos analizė 2003 – 2004 metais. UAB "Vilniaus vandenys" balanso ir pelno (nuostolio) ataskaitos vertikalioji ir horizontalioji analizės. UAB "Vilniaus vandenys" balanso horizontalioji analizė. UAB "Vilniaus vandenys" balanso vertikalioji analizė. UAB "Vilniaus vandenys" pelno (nuostolio)ataskaitos horizontalioji analizė. UAB "Vilniaus vandenys" pelningumo rodiklių analizė. UAB "Vilniaus vandenys" mokumo rodiklių analizė. UAB "Vilniaus vandenys" apyvartumo rodiklių analizė. UAB "Vilniaus vandenys" pelnas, tenkantis 1 akcijai. UAB "Vilniaus vandenys" bankroto tikimybės nustatymas pagal E. Altmaną "Zeta modelis". Finansinio sverto nustatymas. Išvados ir pasiūlymai. UAB "Vilniaus vandenys" ūkinės veiklos analizė 2003 – 2004 metais. UAB "Vilniaus vandenys" darbuotojų skaičiaus analizė. UAB "Vilniaus vandenys" įmonės darbuotojų struktūra. UAB "Vilniaus vandenys" darbo našumo analizė. UAB "Vilniaus vandenys" darbininkų skaičiaus ir darbo našumo įtaka pagamintai produkcijai. Išvados ir pasiūlymai.
  Įmonių aprašymai, referatas(28 puslapiai)
  2006-03-20
 • Įmonės finansinės veiklos vertinimas: UAB "Autotransportas"

  Įvadas. Literatūros analizė. Pelno (nuostolio) ataskaita. Vertikalioji analizė. Horizontalioji analizė. Balansas. Santykinių rodiklių skaičiavimas.
  Įmonių aprašymai, referatas(9 puslapiai)
  2007-04-13
 • Įmonės finansinių rodiklių įvertinimas ir jų analizė: UAB "Ribenos prekyba"

  Įvadas. UAB "Ribenos prekyba" veikla. UAB "Ribenos prekyba" istorija. UAB "Ribenos prekyba" veiklos apžvalga. UAB "Ribenos prekyba" organizacinė struktūra. UAB "Ribenos prekyba" finansinių duomenų apžvalga. UAB "Ribenos prekyba" dinamikos eilučių rodiklių apskaičiavimas. Analitinių rodiklių apskaičiavimas. Vidutinių dinamikos rodiklių apskaičiavimas. UAB "Ribenos prekyba" prognozė 2006 – 2007 metams. UAB "Ribenos prekyba" duomenų tarpusavio ryšių ir jų glaudumo analizė. UAB "Ribenos prekyba" veiklos efektyvumo rodikliai. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(32 puslapiai)
  2006-02-14
 • Įmonės finansų analizė: UAB "Suktinis"

  Įvadas. Trumpas įmonės aprašymas. UAB "Suktinis" finansinė veiklos analizė. Įmonės santykinių finansinių rodiklių analizė. Likvidumo (mokumo) rodikliai. Pelningumo rodikliai. Apyvartumo rodikliai. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(20 puslapių)
  2005-12-18
 • Įmonės gamybinės veiklos aprašymas: žuvivaisos bei žuvinikystės įmonė UAB "Laukoja"

  Įvadas. Tikslai ir uždaviniai. Pradiniai duomenys. Pramonės šaka. Naudojami ištekliai. Darbo jėgos imlumas. Technologijos reikšmė. Įmonės gamybos apžvalga. Įmonės įkūrimas, statusas, veiklos pobūdis, pasiekimai. Produkcijos/ paslaugų nomenklatūra. Pagrindiniai konkurentai. Žaliavų medžiagų tiekėjai. Vartotojai. Pasirinkto produkto gamybos technologija. Gamybos tipas ir gamybos fazės. Naudojami įrengimai, prietaisai, įrankiai. Technologinė gamybos schema. Procesų ir operacijų aprašymai. Suaugusių žuvų gavimas. Ikrų ir pienių surinkimas. Ikrų apvaisinimas. Ikrų paruošimas inkubacijai. Ikrų inkubacija. Lervučių paauginimo I etapas. Lervučių paauginimo II etapas. Ikrų ir lervučių pervežimas. Vandens telkinių įžuvinimas. Išvados.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(18 puslapių)
  2007-04-26
 • Įmonės gamybos analizė: AB "Baltijos laivų statykla"

  Įvadas. AB "Baltijos laivų statykla" veiklos ir informacijos šaltinių apžvalga. Gamybos valdymo analizė. Gamybos proceso planavimas. Gamybos proceso organizavimas. Gamybos proceso valdymas. Produkcijos kokybės vadyba. AB "Baltijos laivų statykla" gamybos valdymo analizė. AB "Baltijos" laivų statyklos gamybos proceso planavimo analizė. AB "Baltijos" laivų statyklos gamybos proceso organizavimo analizė. AB "Baltijos" laivų statyklos gamybos proceso valdymo analizė. AB "Baltijos" laivų statyklos produkcijos kokybės analizė. Išvados ir pasiūlymai.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2006-02-08
 • Įmonės gamybos kaštų ekonominis įvertinimas: UAB "Žvaigždžių lietus"

  Įvadas. Gamybos kaštų klasifikavimas. Gamybos kaštų grupavimas. Gamybos kaštai. Pradiniai kaštai. Gamybos kaštų klasifikavimas pagal laikotarpius. Gamybos kaštų laikotarpiai. Trumpasis laikotarpis. Trumpojo laikotarpio gamybos funkcija. Trumpalaikiai kaštai. Ilgasis laikotarpis. Ilgojo laikotarpio gamybos funkcija. Ilgalaikiai kaštai. Labai ilgas laikotarpis. Gamybos kaštų rūšys. Pastovieji, kintamieji, bendrieji ir vidutiniai gamybos kaštai. Pastovieji kaštai. Kintamieji kaštai. Bendrieji ir vidutiniai gamybos kaštai. Ribiniai gamybos kaštai. Saldainių įmonės "Žvaigždžių lietus" gamybos kaštai. Saldainių įmonės "Žvaigždžių lietus" veiklos kaštų apskaičiavimas. Bendrovės struktūra. Įmonės gamybos kaštų skaičiavimas. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2007-03-30
 • Įmonės gamybos technologijos: UAB "Tameksas"

  Įvadas. Įmonės gamybos apžvalga. Trumpa firmos veiklos charakteristika. Gaminių asortimentas. Naudojamos žaliavos/ medžiagos, jų tiekėjai. Pagrindiniai vartotojai. Konkurentai. UAB "Tameksas" valdymo struktūra. UAB "Tameksas" gamybos struktūra. Gamybos teikimo technologija. Gamybos tipas, procesai, fazės ir operacijos. Naudojami įrengimai, prietaisai, įrankiai. Technologinių procesų aprašymas. Moteriško medicininio chalato siuvimas. Modelio pavyzdžio išvaizdos aprašymas ir piešinys. Lekalų komplekto ploto lentelė. Išvados ir pasiūlymai.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(14 puslapių)
  2007-03-28
 • Įmonės gamybos verslo organizavimo proceso valdymas: AB "Plastikinės durys"

  Lentelių ir pavyzdžių sąrašas. Įvadas. Kuriamo verslo aprašymas. Verslo idėja ir paskirtis. Verslo misija ir vizija. Įmonės veiklos charakteristika. Gaminamų gaminių nomenklatūra. Reikalingos žaliavos, medžiagos, prekės ir numatomi teikėjai. Gaminių pirkėjai ir klientai. Įmonės išorinės aplinkos analizė. Pagrindiniai, pagalbiniai ir aptarnavimo procesai. Vadybinė įmonės struktūra. Akcinės bendrovės kūrimo apribojimai. Akcinės bendrovės steigimas. Verslo organizavimo procesas. Organizavimo proceso darbai ir jų tarpusavio sąveika. Organizavimo proceso tinklinio modelio projektavimas. Organizavimo proceso modelio darbų laiko ir finansinių resursų parametrų nustatymas. Organizavimo proceso tinklinio modelio parametrų skaičiavimas lentelės metodu. Organizavimo proceso vykdymo grafiko konstravimas ir braižymas laiko masteliu. Finansinių resursų reikalavimo kalendorinio grafiko konstravimas ir jo optimizavimas. Išvados ir pasiūlymai.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2006-05-23
 • Įmonės įkūrimas ir veikla: AB "Geonafta"

  AB "Geonafta" įkūrimas ir veikla. Veikla. Bendrovės struktūra. Pelno (nuostolio) paskirstymo ataskaita.
  Įmonių aprašymai, analizė(7 puslapiai)
  2007-05-16
 • Įmonės įkūrimas, veikla ir organizavimas: autoservisas "Automobilis"

  Įvadas. Informacinių šaltinių apžvalga. Verslo būklės apžvalga. Verslo idėja. Tikslai ir uždaviniai. Paslaugos. Darbų grafikas. Rinka. Rinkos apžvalga ir šakos plėtros tendencijos. Konkurentai. Rėmimas ir reklama. Įrengimai. Energijos sunaudojimas ir gamybos išlaidos. Rizikos vertinimas. Finansiniai šaltiniai ir jų panaudojimas. Pelno (nuostolio) ataskaita. Pagrindiniai finansiniai rodikliai. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(16 puslapių)
  2008-01-25
Puslapyje rodyti po