Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Įmonių aprašymai

Įmonių aprašymai (828 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Įmonės aprašymas: elektros energijos perdavimas AB "Lietuvos energija"

  AB "Lietuvos energija" apžvalga. AB "Lietuvos energija" įkūrimas. Teritorinis išsidėstymas. Personalas. Valdymo organai. Įmonės veikla. Perdavimo tinklo priežiūra ir plėtra. Dispečerinis valdymas. Prekyba elektros energija. Operatyvus tinklo valdymas. Sisteminių paslaugų tiekimas. Pasirinkimo motyvacija. AB "Lietuvos energija" valdymo organizacinė struktūra. Kokius sprendimus priima ir kas sprendžia. Sprendimų priėmimo metodai. Išvados ir pasiūlymai.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(13 puslapių)
  2007-10-24
 • Įmonės aprašymas: elektrotechnikos, nuotolinių ryšių ir inžinerinių sistemų projektavimas UAB "Limatika"

  Bendra įmonės charakteristika. Inžinerinė firma "Limatika". Įmonės veikla. Firmos kvalifikacija. Firmos privalumai. Tiekiamos paslaugos. Bendrovės kokybės valdymo sistema. Gamintojų tiekiamo produkto kokybės kontrolė. Gamyba ir kokybės kontrolė. Bendrijos vadovybės ir specialistų dalyvaujančių projektavimo procese įgaliojimų ir atsakomybės paskirstymas. Projektavimo organizavimas. Bendrijos kokybės valdymo sistema. Darbų apsauga. Pavojai ar rizika, kurie egzistuoja įmonėje ir su kuriais gali susidurti darbuotojas. Darbdavio pareigos ir teisės garantuojant darbuotojams saugias ir sveikas darbo sąlygas. Darbuotojų saugos ir sveikatos organizavimas įmonėje. Evakuacijos keliai, priešgaisrinė ir pirmosios pagalbos priemonės ir jų išdėstymo vietos. Darbuotojo veiksmai darbo metu už įmonės ribų. Priešgaisrinės techninės komisijos (rizikos valdymo grupės) nuostatai. UAB "Limatika" komisijos uždaviniai ir jos narių teisės. Darbo pobūdis. Montavimas. Valdymo struktūra. Valdymo lygis.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(20 puslapių)
  2006-12-13
 • Įmonės aprašymas: individuali įmonė - prekyba maisto produktais

  Įvadas. Prekyba maisto produktais: A. Karazijienės individuali įmonė. Prekybos įmonės personalo įvertinimas. Prekybos įmonės išplanavimas ir technologinis įrengimas. Prekių užsakymo ir pirkimo įvertinimas. Prekių priėmimas. Įmonės asortimento formavimas. Prekių išdėstymo prekybos salėje įvertinimas. Prekių atsargų sandėliavimas. Pirkėjų aptarnavimo procesas ir prekių pasiūla. Pardavimus skatinančios priemonės.
  Įmonių aprašymai, referatas(18 puslapių)
  2008-10-08
 • Įmonės aprašymas: kartono žaliavos gamyba AB "Klaipėdos kartonas"

  Įvadas. Veiksniai, kurie įtakoja AB "Klaipėdos kartonas" įmonės įvairių vartotojų prekių skirtumą. AB "Klaipėdos kartonas" įmonės makroaplinkos pokyčių įtaka įmonės veiklai AB "Klaipėdos kartonas" gamybinės paskirties prekės pasirinkto rinkos segmento įvertinimas. Išvados.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(8 puslapiai)
  2008-01-08
 • Įmonės aprašymas: maisto priekių parduotuvė UAB "Pašvaistė"

  Įvadas. Įmonės charakteristika. Registravimo tvarka. Įmonės vardo registravimas. Įmonės organizacinė valdymo struktūra. Darbo pasidalijimas. Organizacijos aplinka. Vidinė aplinka. Išorinė aplinka. Organizacijos užduoties aplinka. Organizacijos bendroji aplinka. Organizacijos socialinė atsakomybė. Planų sistema. Įmonės misija ir vizija. Organizavimas. Kontrolė. Vadovavimas. Organizacijos kultūra. Išvados.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(19 puslapių)
  2009-11-05
 • Įmonės aprašymas: nekilnojamo turto agentūra "Domus Optima"

  Nekilnojamo turto agentūros veiklos "Domus Optima" aprašymas. Nekilnojamo turto agentūros "Domus Optima" veiklos charakteristika. Nekilnojamo turto agentūros "Domus Optima" atliekamų darbų ir funkcijų detalizavimas bendrųjų vadybos funkcijų aspektu. Organizacinės valdymo struktūros sudarymas. Pagrindiniai nekilnojamo turto agentūros "Domus Optima" padaliniai. Pareigybių/darbo vietų darbo analizė. Pareigybių/darbo vietų pasirinkimas darbo analizei. Pasirinktų pareigybių/darbo vietų analizė. Suformuluoti reikalavimai pareigybių–darbo vietų užimančiam darbuotojui. Darbo užmokesčio sistemos sukūrimas pasirinktoms pareigybėms/darbo vietoms. Bazinio darbo užmokesčio nustatymas, remiantis darbo vietų vertinimu. Konkrečių vertinimo kriterijų nustatymas. Vertinimo kriterijų reikšmingumo nustatymas. Kriterijų pakopų sudarymas. Vertinimo kriterijaus pakopų vertės (balais) nustatymas. Pareigybių/darbo vietų vertinimas. Bazinio darbo užmokesčio apskaičiavimas. Personalo parinkimo procedūros pasirinktoms pareigybėms/darbo vietoms sudarymas. Konkrečių darbo vietų reklamos pavyzdžiai.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(29 puslapiai)
  2008-01-08
 • Įmonės aprašymas: nekilnojamo turto valdymas ir statybos paslaugos UAB "Vėtrūna"

  Įvadas. Įmonės charakteristika. Įmonės organizacinė valdymo struktūra. Darbo pasidalijimas ir kooperavimas. Organizacijos aplinka. Vidinė aplinka. Organizacijos socialinė atsakomybė. Planavimas ir strateginis valdymas. Įmonės misija ir vizija. Organizavimas. Kontrolė. Vadovavimas. Organizacijos kultūra. Išvados.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(21 puslapis)
  2007-03-19
 • Įmonės aprašymas: prekyba apatiniu trikotažu IĮ "Vizija"

  Įvadas. Įmonės apibūdinimas. IĮ "Vizija" registravimas. Įmonės organizacinė valdymo struktūra. IĮ "Vizija" pavaldumo schema. Pagrindinės veiklos kryptys. Socialinė atsakomybė. IĮ "Vizija" – mikroįmonė. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(12 puslapių)
  2010-04-06
 • Įmonės aprašymas: prekyba kailiais AB "Vilniaus kailiai"

  Įvadas. Įmonė "Vilniaus kailiai". Įmonė šiandien. Apranga. Galanterija. Išdirbimas. Partneriai. Kailiai. Kailiai šiandien. Kailių spalvų tendencijos. Vietinės žaliavos supirkimas. Oda. Odos istorija. Odos spalvų tendencijos. Kodėl verta pirkti odą. Tolimesnio sprendimo kryptys. "Vilniaus kailių" apyvartos padidinimas beveik ketvirtadaliu. "Vilniaus kailių" prekybos tinklo plėtimas. "Vilniaus kailių" įvaizdžio keitimas. "Vilniaus kailių" orientavimasis į odos dirbinius. Informacija apie "Vilniaus kailius" – internete. Tyrimo instrumentarijus ir logika. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(18 puslapių)
  2007-09-21
 • Įmonės aprašymas: prekyba kompiuteriais UAB "Kompiuterių visata"

  Įmonės "Kompiuterių visata" aprašymas. Įmonės misija, vizija, tikslai. Išorinė įmonės aplinka. Įmonės vadovas, jo vadovavimo stilius. Įmonės darbuotojai. Organizacijos kultūra. Įmonės struktūra. Kontrolė. Organizacijos klientai. Organizacijos konkurencija. Žaliavos, jų kokybė. Partneriai. Strategija. Įmonės planai. Finansiniai duomenys.
  Įmonių aprašymai, referatas(12 puslapių)
  2006-01-06
 • Įmonės aprašymas: prekyba UAB "VP Market"

  Įvadas. Įmonės istorija. Įmonės geografinė padėtis. Įmonės darbo režimas. Įmonės tipas ir jos privalumai bei trūkumai. Kokiai rinkos struktūrai priskiriama įmonė. Įmonės vieta Lietuvos rinkoje ir pagrindiniai jos konkurentai. Kaip įmonė planuoja savo veiklą (kokia jos vizija, misija, strategija, tikslai). Įmonės struktūra, atskirų struktūrinių dalinių funkcijos. Vadybininko pareiginiai nuostatai. Administratoriaus pareiginiai nuostatai. Darbuotojo saugos ir sveikatos įvadinė instrukcija. Įmonės dokumentacija ir raštvedyba. Kaip ir kokiomis kalbomis įmonė save pristato ir reklamuoja. Įmonės dalyvavimas užsienio rinkose formos. Išvados.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(16 puslapių)
  2006-11-06
 • Įmonės aprašymas: restoranas IĮ "Meksika"

  Verslo idėja. Įžanga. Įmonės charakteristika. Įmonės organizacinė valdymo struktūra. Darbo pasidalijimas. Organizacijos aplinka. Vidinė aplinka. Tiesioginio ir netiesioginio poveikio išorinės aplinkos veiksniai. Organizacijos socialinė atsakomybė. Organizacijos planų sistema. Įmonės misija ir vizija. Organizavimas. Kontrolė. Vadovavimas. Organizacinė kultūra.
  Įmonių aprašymai, referatas(25 puslapiai)
  2007-10-22
 • Įmonės aprašymas: restoranas IĮ "Svirtis"

  Verslo idėja. Įžanga. Įmonės charakteristika. Įmonės organizacinė valdymo struktūra. Darbo pasidalijimas ir kooperavimas. Organizacijos vidinė ir išorinė aplinka. Pagrindinės veiklos kryptys. Socialinė atsakomybė. Planavimas ir strateginis valdymas. Įmonės misija ir vizija. Organizavimas. Kontrolė. Koordinavimas. Vadovavimas. Darbo ir darbo užmokesčio organizavimas. Organizacijos kultūra.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2007-01-22
 • Įmonės aprašymas: ryšių kompanija UAB "COMLIET"

  Įvadas. Ryšio tinklo raida. UAB "COMLIET" analizė. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(11 puslapių)
  2009-12-07
 • Įmonės aprašymas: saldainių gamyba ir kavinės paslaugos UAB "Saldainių šalis"

  Santrauka. Įmonės pristatymas. Įmonės materialinė – techninė bazė. Įmonės vieta Marijampolėje. Įmonės organizacinė struktūra. Įmonės organizacinė struktūra. Kapitalas. Vykdomo verslo aprašymas. Produktas. Gamybos procesas. Tiekimas. Realizacija. Kainodara. Projekto idėja ir tikslai. Rinkos aprašymas. Projekto atsiperkamumo finansinis pagrindas. Ilgalaikės paskolos grąžinimo grafikas. Pardavimų prognozės. Prekių kainos. Pajamų prognozė. Savikainos apskaičiavimas. Pelno (nuostolių) ataskaita. Balanso prognozė. Pinigų srautų prognozė. UAB turto nusidėvėjimas. Ilgalaikio turto likutinė vertė.
  Įmonių aprašymai, referatas(17 puslapių)
  2007-10-10
 • Įmonės aprašymas: siuntų ir laiškų pristatymo paslaugos UAB "Baltic Logistic System Vilnius"

  Įvadas. Įmonės geografinė padėtis. Įmonės darbo režimas. Įmonės tipas ir jos privalumai bei trūkumai. Kokiai rinkos struktūrai priskiriama įmonė. Įmonės vieta Lietuvos rinkoje ir pagrindiniai jos konkurentai. Kaip įmonė planuoja savo veiklą (kokia jos vizija, misija, strategija, tikslai). Įmonės struktūra, atskirų struktūrinių dalinių funkcijos. Vadybininko ir administratoriaus funkcijos, pareigos. Vadybininko pareiginiai nuostatai. Administratoriaus pareiginiai nuostatai. Darbuotojų saugos ir sveikatos darbe organizavimas įmonėje. Įmonės dokumentacija ir raštvedyba. Kaip ir kokiomis kalbomis įmonė save pristato ir reklamuoja. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(14 puslapių)
  2006-11-08
 • Įmonės aptarnavimo sferos analizė: AB "DFDS LISCO"

  Įvadas. AB DFDS LISCO. AB DFDS LISCO aptarnavimo sfera. Aptarnavimo sfera – keleivių ir krovinių pervežimas keltais. Aptarnaujančios sferos veiklos privalumai ir trūkumai. Aptarnavimo sferos tobulintini aspektai. AB DFDS LISCO misija ir prioritetai. Tobulinimo veiksnių planas ir išskiriami prioritetai. Išvados.
  Įmonių aprašymai, analizė(11 puslapių)
  2007-02-14
 • Įmonės apžvalga: UAB "VP Market"

  UAB "VP Market" apžvalga (rusų kalba). ЗАО "VP MARKET". Структура ЗАО "VP MARKET". Лидер на рынке Литвы. Деятельность в Латвии и Эстонии. VP Группа. Другие услуги. Общественные проекты "VP MARKET".
  Įmonių aprašymai, referatas(6 puslapiai)
  2006-02-21
 • Įmonės asortimento analizė: "Panevėžio pienas"

  Įvadas. Asortimento analizės pagrindai. Prekybinio antkainio kontrolė. Apie "Panevėžio pienas" įmonę. "Panevėžio pienas" apdovanojimai. Įmonės "Panevėžio pienas" asortimentas. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(13 puslapių)
  2006-03-07
 • Įmonės asortimento analizė: AB "Gija"

  Įvairi asortimento klasifikacija, vertikalus asortimento pjūvis, asortimento kaitos formos, asortimento formavimas, drabužių klasifikacija, praktinė dalis: AB "Gija" gaminamos produkcijos asortimento analizė.
  Įmonių aprašymai, konspektas(15 puslapių)
  2005-03-01
Puslapyje rodyti po