Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Įmonių aprašymai

Įmonių aprašymai (828 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Konkurencingumo įvertinimas: "Jakovo veterinarijos centras"

  Įvadas. Įmonės strateginė analizė. Organizacijos išorinis aplinkos analizė Tolimosios aplinkos įvertinimas. "Jakovo veterinarijos centro" vartotojų galios įvertinimas. "Jakovo veterinarijos centro" tiekėjų galios įvertinimas. Potencialių konkurentų įvertinimas. Tiesioginių konkurentų įvertinimas. Įmonės teisinė aplinka. Įmonės ekonominė ir socialinė aplinka. Verslo priežiūros institucijų analizė. Įmonės vidinė aplinkos analizė. Įmonės pranašumų ir silpnybių vertinimas. Įmonės vertybės. Įmonės įvaizdis. "Jakovo veterinarijos centre" dirbantys veterinarijos gydytojai. "Jakovo veterinarijos centro" teikiamos paslaugos. Įmonės padėties (konkurentų) įvertinimas. Naujovių įdiegimo galimybės. Bendra strateginė vieta. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(17 puslapių)
  2009-06-22
 • Kontrolės reikšmė valdyme. Kontrolės tobulinimas UAB "Vilniaus duona"

  Įvadas. Vadybos funkcijos. Planavimas. Organizavimas. Motyvavimas. Kontrolė. Kontrolės procesas. Procesų tipai. Kontrolės tikslas. Kontrolės lygiai. Veiksminga kontrolė. Kontrolės sistema. Kontrolės procedūra. Kontrolė įmonėje. Praktinė dalis: Įvadas. Įmonės istorija. Įmonės strategija. Kontrolė bendrovėje. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(22 puslapiai)
  2007-02-22
 • Kontrolės valdymas įmonėje: viešbutis "Jūratė"

  Įvadas. Viešbučio "Jūratė" charakteristika ir paslaugų struktūra, SWOT analizė. Kontrolės sistemos rūšys įmonėje. Kontrolės proceso etapai bei procedūra. Kontrolės lygiai įmonėje. Struktūros kontrolė. Elgesio kontrolė. Strateginė kontrolė. Finansų kontrolė. Efektyvios kontrolės prielaidos ir kriterijai. Viešbučio "Jūratė" veiklos analizė. Personalas. Teikiamų paslaugų kokybės kontrolė. Finansų valdymas. Strategijos kontrolė. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(30 puslapių)
  2007-05-05
 • Kontrolingo sistemos diegimas įmonėje "Ramybės uostas"

  Kontrolingo sistemos diegimo būtinumo pagrindimas. Atsakomybės centrų formavimas. Kaštų apskaitos sistemos sukūrimas. Kaštų apskaitos klasifikavimas pagal atsakomybės centrus. Kaštų apskaitos metodų parinkimas ir pritaikymas. Kontrolinio sistemos kūrimas. Kontrolingo tarnybos sukūrimas. Struktūrinis įmonės pavaldumo atvaizdavimas. Finansinės – ūkinės veiklos įvertinimas ir valdymo sprendimų priėmimas. Realizuotos produkcijos kaštų ir pajamų biudžeto parengimas. Po apjungimo į atsakomybės centrus numatoma gaminti gaminių ir gauti pajamų. Numatomos gauti pajamos. Veiklos rezultatų kontrolės organizavimas. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(12 puslapių)
  2006-10-03
 • Krovos darbų valdymo praktika: krovos kompanija UAB "Bega"

  Įvadas. Darbo tikslas – ištirti Klaipėdos jūrų krovinių kompanijos UAB "Bega" veiklą. UAB "Bega" valdymo ypatybės. Įmonės veiklos pobūdis. Organizacinė valdymo struktūra. Įmonės teikiamos paslaugos. UAB "Bega" krovos darbų valdymo ciklo realizavimo ypatybės. Krovos darbų planavimas. Krovos darbų organizavimas. Krovos darbų kontrolė. Krovos darbų skatinimas ir atlyginimas. Išvados.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(9 puslapiai)
  2010-05-25
 • Lankytojų sumažėjimo problema kavinėje "Žarija Plius"

  Įžanga. Temos aktualumas. Tyrimo objektas. Darbo tikslas. Uždaviniai. Lankytojų sumažėjimo problema kavinėje "Žarija Plius". Anketa. Stebėjimo rezultatų analizės lentelė. Išvados ir pasiūlymai.
  Įmonių aprašymai, analizė(10 puslapių)
  2007-06-03
 • Lažybų įmonės analizė: lažybų organizavimas UAB "Orakulas"

  Įvadas. Tikslas yra jums atskleisti UAB "Orakulas" rinkos segmentus ir įmonės marketingo aplinką. Įmonės UAB "Orakulas" pagrindinė veikla. UAB "Orakulas" verslo orientacija. Įmonės mikroaplinka. Įmonės makroaplinka. Įmonės rinkos segmentavimas. Išvados.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(6 puslapiai)
  2010-09-17
 • Lietuvos darbo biržos vaidmuo darbo išteklių valdyme

  Darbo ekonomikos kursinis darbas. Įvadas. Darbo išteklių samprata. Lietuvos darbo biržos vaidmuo darbo išteklių valdyme. Lietuvos darbo biržos vykdomos aktyvios darbo rinkos programos ir priemonės. Naujos bedarbių užimtumo skatinimo priemonės. Veiklos tobulinimas panaudojant šiuolaikines informacines technologijas. Lietuvos darbo biržos 2006 – 2008 metų strateginis veiklos planas. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(21 puslapis)
  2007-09-24
 • Lietuvos verslo įmonių valdymo problemos

  Įvadas. "Kauno holdingo kompanija". "KHK" veiklos schema. "Vicuros" žlugimas. Bankas "Sekundė". Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(6 puslapiai)
  2006-02-13
 • Linų pirminio apdirbimo verslas: UAB "Linų verslas"

  Įvadas. Kuriamos įmonės bei pradedamo verslo aprašymas. Kuriamo verslo bei įmonės samprata Įmonės charakteristika. Steigiamos įmonės statuso pasirinkimas ir pagrindimas. Išvados.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(8 puslapiai)
  2009-04-03
 • Maisto pramonės srityje veikiančios bendrovės UAB "Skuodo pieninė" pardavimo valdymo ypatybės

  Įvadas. Įmonės valdymo struktūra. Teorinė dalis. Planavimas. Pardavimo programos struktūrą veikiantys elementai (schema). Pasirinktinos pardavimo strategijos priklausomybė nuo prekės ir rinkos naujumo laipsnio. Organizavimas. Motyvacija. Kontrolė. Praktinė dalis.
  Įmonių aprašymai, uždavinys(15 puslapių)
  2006-11-14
 • Management report: company KIA Auto in Lithuania

  Darbas anglų kalba. Darbe analizuojama KIA Auto firmaLietuvos rinkoje. Vadybos raportas. Executive summary. Introduction. External analysis. Automotive industry’s in Lithuania overview. Five forces analysis. Competitive rivalry. Threat of new entries. Buyer’s power. Supplier’s power. Threat of substitute products. Internal analysis. Business model. resources. Threshold resources. Unique resources. Competences. Threshold competences. Core cmpetence. Pricing strategy. Stakeholders. Leadership (internal stakeholders). External stakeholders. KIA’s culture. Options. Option 1: Start manufacturing cars in Lithuania. Option 2: Join the new segment of the market with luxury cars. Option3: Quit the market. Option 4: Keep and improve the recent strategy. Conclusions. Recommendations. References. Appendixes (2 psl.).
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(17 puslapių)
  2009-05-04
 • Management: confectionery factory AB "Rūta"

  Darbas anglų kalba. Įmonės veiklos planavimas: saldainių fabrikas "Rūta". Šokolado gaminimo praktika. The practice of chocolate making in the organization. Introduction. Theoretical model of operations management in the organization. Practice of operations management. Participants of a product making process and it's management. Planning. Motivating. Controlling. The practice of operations management. Participants of product making process and it's management planing. Motivating. Controling. Conclusion.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(11 puslapių)
  2009-06-09
 • Mano svajonių įmonė ir darbo sutartis

  Įmonės pristatymas. Įmonės pavadinimas. Anketa. Įmonės "veidas". Reklaminis stendas. Firminis ženklas. Reklaminis skelbimas naujų darbuotojų paieškai. Misija. Šūkis. Valdymo sistema. Valdymo struktūra. Darbo sutarties pavyzdinė forma.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(8 puslapiai)
  2007-07-11
 • Marketingo komplekso studija: "Arena Pizza"

  Įvadas. "Arena Pizza" veiklos charakteristika. Arena Pizza" marketingo komplekso analizė. "Arena Pizza" marketingo komplekso elementų charakteristika. Paslaugų produktas. Paslaugų kaina. Paslaugų teikimo vieta. Paslaugų rėmimas. Paslaugų fizinis akivaizdumas. Paslaugų teikimo procesas. Paslaugų teikimo proceso dalyviai – žmonės. Paslaugų veiklos efektyvumas ir kokybė. "Arena Pizza" marketingo komplekso stiprybių ir silpnybių įvertinimas. "Arena pizza" marketingo komplekso tobulinimo galimybių ir prioritetų numatymas. "Arena Pizza" marketingo tikslų ir uždavinių nustatymas bei tikslinės rinkos parinkimas. "Arena Pizza" marketingo tikslų ir uždavinių nustatymas. "Arena Pizza" tikslinės rinkos parinkimas. Siūlomo "Arena Pizza" marketingo komplekso elementų aprašo sudarymas. Išvados.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(17 puslapių)
  2008-12-17
 • Marketingo veiklos organizavimas ir plėtros galimybės: svečių namai "Ida Basar"

  Įvadas. Darbo tikslas: Įvertinti svečių namų marketingo veiklos organizavimą ir plėtros galimybes. Maitinimo įmonių samprata. Maitinimo verslo raida. Svečių maitinimo viešbučiuose organizavimo ypatumai. Viešbučio gyventojai gali būti aptarnaujami. Viešbučio maitinimo variantai. Specialus aptarnavimas. Suvažiavimų, konferencijų, festivalių, pasitarimų dalyvių aptarnavimas. Šventinių vakarų ir iškilmių aptarnavimai. Naujųjų metų pobūvio organizavimas. Vilniaus svečių namų teikiamų paslaugų tyrimas. Tyrimo tikslas ir objektas. Svečių namų teikiamų paslaugų asortimentas. Svečių namų restorano teikiamų paslaugų asortimentas. Svečių namų teikiamų paslaugų vartotojai. Tyrimo analizės rezultatai. Keliautojų pasirinkimo kriterijai ir paslaugų svarbumas. Išvados ir pasiūlymai. Svečių namų marketingo padalinys. Rinkos tyrimas ir įvertinimas. Įmonės makroaplinkos ir mikroaplinkos įvertinimas. Viešasis maitinimas - paklausus ir pelningas. Viešojo maitinimo versle – lengvas štilis. Konkurentų analizė. Įmonės SWOT analizė. Svečių namų plėtros galimybės. Prekės tobulinimas ir kainodara. Darbo organizavimas. Personalo darbo organizavimas kavinėje "Ida Basar". Rėmimo veiksniai. Išvados ir pasiūlymai.
  Įmonių aprašymai, referatas(39 puslapiai)
  2010-04-25
 • Masinio aptarnavimo sistemų projektavimas ir valdymas: mobiliojo ryšio operatorius "Omnitel"

  Įvadas. Uždavinio verbalinis modelis. Uždavinio matematinis modelis. Kompiuterinis uždavinio sprendimas. Rezultatų analizė. Galimų sprendimo priėmimo situacijų, naudojant uždavinio sprendinius, nagrinėjimas ir sprendimo priėmimas. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(12 puslapių)
  2008-12-19
 • Mėsos gaminių valdymo praktika: AB "Nematekas"

  Įvadas. AB "Nematekas" charakteristika. Darbuotojai. Gamybos ciklas. Valdymo struktūra. Proceso dalyviai. Planavimas. AB "Nematekas" planai. Skatinimas. Kontrolė. Išvados.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(10 puslapių)
  2006-05-12
 • My company: "Gintarėlis"

  About company. Mission and vision. Company structure. Market research. The marketing mix. SWOT. Statistics. Turnover and profits. Income statements. Balance sheets. Advertising campaign. Launching new product. Process. Visiting company. Extra.
  Įmonių aprašymai, referatas(13 puslapių)
  2007-03-05
 • Mikro ir makroaplinkos analizė: AB "Vilniaus duona"

  Įvadas. Įmonės pristatymas. Mikroaplinka. Gamybos charakteristika. Realizavimo rinkos. Tiekimas. Darbuotojai. Pagrindiniai AB "Vilniaus duona" rizikos veiksniai. AB "Vilniaus duona" misija. Makroaplinka. Konkurentų analizė. Santykinės kainos. SWOT analizė. Rinkos analizė. Tobulintina marketinginė veikla. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(17 puslapių)
  2005-12-04
Puslapyje rodyti po