Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Įmonių aprašymai

Įmonių aprašymai (828 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Principinis strateginis planas: AB "Kauno pieno centras"

  Įvadas. AB "Kauno pieno centras" misija ir tikslai. AB "Kauno pieno centras" išorinės ir vidinės aplinkos analizė. Išorinių veiksnių galimybės ir grėsmės. Vidinių veiksnių pranašumai ir trūkumai. Strateginių alternatyvų analizė ir jų parinkimas. Bostono konsultacinės grupės metodika. Produktų atžvilgiu strateginių alternatyvų analizė ir parinkimas. Konkurencinės padėties įvertinimas. Strateginė analizė pagal "General electric" matricą. Išvados.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(8 puslapiai)
  2008-01-13
 • Proceso valdymo praktika: mėsinių viščiukų auginimas ir kiaušinių tiekimas AB "Vilniaus paukštynas"

  Darbo tikslas. Įvadas. Praktinė dalis. Proceso dalyviai. Planavimas. Skatinimas. Kontrolė. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(6 puslapiai)
  2008-01-19
 • Produkto darymas įmonėje: laikrodžių gamyba ir platinimas UAB "Koliz Vostok"

  Įvadas. Teorinė dalis. Organizacinė struktūra. Planavimas. Organizavimas. Skatinimas. Kontrolė. Žinių vadyba. Praktinė dalis. Planavimas. Organizavimas. Skatinimas. Kontrolė. Žinių vadyba. Išvados.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(15 puslapių)
  2008-12-15
 • Produkto darymo proceso valdymo praktika organizacijoje

  Įvadas. UAB "Omnitel" organizacinė struktūra. UAB "Programavimo paslaugų centras" organizacinė struktūra. Projektų valdymo teorinis modelis. Projekto inicijavimas. Projekto planavimas. Projekto įgyvendinimas. Projekto kontrolė. Projekto įvertinimas.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(7 puslapiai)
  2007-01-08
 • Produkto darymo proceso valdymo praktika: darbo drabužių siuvimas ir pardavimas UAB "Oyster and Co"

  Įvadas. Valdymo struktūra. Teorinis valdymo modelis. Proceso dalyviai. Planavimas. Skatinimas. Kontrolė. Išvados.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(6 puslapiai)
  2008-04-29
 • Profesinė praktika: AB "Lietuvos telekomas"

  Bendra AB "Lietuvos telekomas" charakteristika. Darbuotojų saugos reikalavimai, atliekant klojimo, montavimo, matavimo ir eksploatavimo darbus. Kompiuterių tinklų technologijos. Gedimų šalinimas. Telekomunikacijų įrangos maitinimo sistemos. Perdavimo tinklo aparatūra.
  Įmonių aprašymai, praktikos ataskaita(9 puslapiai)
  2006-06-09
 • Profesinė praktika: didmeninė ir mažmeninė prekyba alumi UAB "Kalnagūbris"

  Profesinė praktika firmoje UAB "Kalnagūbris". Įvadas. Ekonomika. Vadyba. Marketingas. Apskaita. Mano asmeninis indėlis. Apskaita įmonės sandėliuose. Išvados ir pasiūlymai.
  Įmonių aprašymai, praktikos ataskaita(16 puslapių)
  2005-08-20
 • Profesinė praktika: statybos darbai UAB "Hidrostatyba"

  Įvadas. Įvadinė dalis. UAB "Hidrostatyba" charakteristika. Rinkos situacija, kurioje įmonė veikia. Ekonominė dalis. UAB "Hidrostatyba" tikslų sistema. UAB "Hidrostatyba" išlaidų struktūra, jos kitimo tendencijos. Bendra ekonominių rodiklių charakteristika. Paslaugų teikimo procesų apibūdinimas. Vadybos dalis. UAB "Hidrostatyba " organizacinė valdymo schema. Organizacinės struktūros tipas. Horizontalus ir vertikalus darbų pasiskirstymas. Įmonės valdymo strategija. Planavimo procesas įmonėje. Naudojamų planų rūšys ir jų sudarymo tvarka. Personalo organizavimo analizė. Darbuotojų sudėties analizė. Darbuotojų kaita per 3 paskutinius metus ir jos priežastys. Darbuotojų paieškos ir atrankos organizavimas įmonėje. Darbuotojų atestavimo organizavimas. Darbuotojų mokymas ir kvalifikacijos tobulinimas. Vadovavimo darbuotojams analizė. UAB "Hidrostatyba" kultūros apibūdinimas. Vadovaujančių darbuotojų skaičius, jų dalis bendrame įmonės darbuotojų skaičiuje. Darbuotojų skatinimo sistema. Dominuojantys vadovavimo stiliai, vadovų ir darbuotojų tarpusavio santykiai. Susirinkimų ir pasitarimų periodiškumas ir darbuotojų atsiliepimai apie jų naudą. Kokybės laidavimo sistema įmonėje. Marketingo dalis. Marketingo vieta įmonėje, marketingo skyriaus atliekamos funkcijos. Tiriamoji veikla įmonėje. Tyrimo objektai ir rezultatai. Įmonės rinkos segmentas. Paslaugos. Paslaugų kainų politika. Paslaugų paskirstymo kanalai, pardavimų vietos. Komunikacijos procesas įmonėje. Pardavimų rėmimas. Tiesioginio marketingo priemonių naudojimas įmonėje. Marketingo plėtros perspektyvos įmonėje. Apskaitos dalis. Apskaitos skyriaus apžvalga. Darbo užmokesčio ir darbo laiko apskaita įmonėje. Finansinių ir ekonominių rodiklių analizė. Įmonės mokesčių analizė. Asmeninis indėlis. Išvados ir pasiūlymai.
  Įmonių aprašymai, praktikos ataskaita(30 puslapių)
  2006-05-17
 • Profesinė praktika: UAB "Slapto pirkėjo tyrimai"

  UAB "Slapto Pirkėjo tyrimai" darbo reikalavimai. UAB "Slapto Pirkėjo tyrimai" teisiniu statusu. Įmonės išorinis apipavidalinimas. Technologinis procesas. SPECT eksporto ir importo politika. Įėjimas į užsienio rinką. Tarptautinės prekybos taisyklės ir sutartys įmonėje. Įmonės misija, vizija, tikslai ir strategija. Misija. Vizija. Tikslai. Strategija. Valdymo organizacinė struktūra. Darbuotojų skatinimo ir personalo mokymo sistemos. Darbdavio ir darbuotojo teisės ir pareigos įmonėje. Darbo grafikai įmonėje. Marketingo skyriaus veikla įmonėje. Įmonės situacija rinkoje. Jos stipriosios ir silpnosios pusės. Įmonės situacijos analizė. SSGG analizė. Rizikos faktorių, įtakojančių įmonės valdymo sprendimus vertinimas. Paslaugų asortimentas ir paslaugų paklausos analizė. Susipažinti su paslaugų užsakymo tvarka įmonėje, paslaugų pirkimo planu, jo sudarymu. Išanalizuoti teikiamas paslaugas verslo įmonėje. Biudžetas. Bendrovės kapitalas. Paslaugų kainos. Projektai. Išvados. Priedai. Darbas iliustruotas paveikslėliais.
  Įmonių aprašymai, praktikos ataskaita(27 puslapiai)
  2008-06-02
 • Profesinės praktikos apžvalga įmonėje: miškininkystės ir medienos ruoša

  Įmonės veiklos apžvalga. Įmonės valdymas. Valdymo organizacinė schema. Rinkos, jų apimtis įmonės dydis rinkoje. Įmonės veiklos finansinių rodiklių formavimas. Ir veiklos rezultatų nustatymas. Įmonės apskaitos politika. Turtas ir jo savininkai. PVM sąskaita-faktūra (sąskaita-faktūra).Kasos pajamų orderis. Kasos išlaidų orderis. Mokėjimo pavedimas. Banko išrašas. Avanso apyskaita. Prekių gabenimo važtaraštis. Pajamų ir PVM deklaracijų užpildymas. Įmonės veiklos finansinė analizė.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(11 puslapių)
  2011-02-28
 • Profesinės praktikos ataskaita: AB "Hansabankas"

  Įvadas. Įmonės veiklos pobūdis. Įmonės veiklą reglamentuojantys norminiai aktai. Įmonės organizacinė struktūra. Finansinė ir buhalterinė tarnybos įmonėje. Banko veiklos vidaus kontrolė. Banko apskaitos politika. Bendrieji informacinių technologijų valdymo principai įmonėje. AB banko "Hansabanko" darbo užmokesčio principai. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(11 puslapių)
  2008-08-25
 • Profesinės praktikos ataskaita: azoto trąšų gamyba AB "Achema"

  Įvadas. Bendra įmonės charakteristika. Trumpa įmonės istorija ir raidos perspektyvos. Įmonės profilis, gamybos tipas, struktūra. Išleidžiama produkcija, atliekami darbai. užsakymų ir sutarčių sudarymas. Produktai. Investicijos. Užsakymai. Prekiniai ženklai. Pagrindiniai techniniai-ekonominiai rodikliai. Darbų sauga. Šalutinių produktų normos. Aplinkos apsauga. Stacionarinių aplinkos oro taršos Šaltinių fiziniai duomenys. Tarša į aplinkos orą. Atmosferos teršalų valymo įrenginių duomenys. Neatsitiktiniai teršalų išmetimai į orą. Teršalų išleidimas su nuotekomis į aplinką ir (arba) kanalizacijos tinklus. Atliekų susidarymas, naudojimas ir/ar Šalinimas. Žaliavų, medžiagų, pusgaminių, gatavo produkto ir gamybos atliekų gaisringumo, sprogumo bei jų toksiškumo savybės. Pagrindiniai gamybos pavojingi ir kenksmingi faktoriai. Gamyboje naudojamų medžiagų, žaliavų, pusgaminių, gatavos produkcijos ir gamybos atliekų savybės, jų poveikis žmogaus organizmui. Pagrindiniai reikalavimai saugai gamyboje užtikrinti. Asmeninės apsaugos priemonės. Gamybos technologija. Dolomito skaldos iškrovimas ir sandėliavimas. Dolomito skaldos malimas. 94-95 % amonio nitrato tirpalo gamyba. Amoniako išgarinimas. Tepalo iš skysto amoniako pašalinimas. Neutralizavimas ir pirminis išgarinimas. Pirminis amonio nitrato tirpalo išgarinimas. Bazinio kondensato sistema. Amonio nitrato tirpalo tiekimas į tarpinę talpyklą poz. F 409 arba amonio salietros cecho KAS skyrių. Kalcio amonio nitrato gamyba. Amonio nitrato tirpalo paruošimas antriniam išgarinimui. Antrinis amonio nitrato tirpalo išgarinimas. Pirminis maišymas. Granuliavimas. Džiovinimas. Sijojimas ir trupinimas. Oro kondicionavimas. Aušinimas. Dulkių iš panaudoto oro pašalinimas. Produkto kondicionavimas. Gatavos produkcijos sandėliavimas, fasavimas ir išsiuntimas. Apytakinio ciklo vandens aušinimas. Bazinio kondensato valymas. Individuali užduotis. Tenzorezistorių veikimo principas ir konstrukcija. Tiltelinė tenzorezistorių jungimo schema. Jėgos matavimo schema. Matavimo tikslumo padidinimas.
  Įmonių aprašymai, praktikos ataskaita(50 puslapių)
  2008-05-07
 • Profesinės praktikos ataskaita: baldų prekyba ir baldų pristatymas

  A. Norkūno individuali įmonė. Įvadinė dalis. Įmonės veiklos pobūdis. Veiklos prioritetai. Valdymas individualiai įmonei priklausantys padaliniai. Individualios įmonės valdymo struktūra. Vadovo valdymo stilius individualios įmonės stilius. Darbo organizavimas. Pardavėjo pareiginės instrukcijos. Marketingas individualioje įmonėje. Apskaita individualios įmonės. Išvados ir pasiūlymai.
  Įmonių aprašymai, praktikos ataskaita(18 puslapių)
  2006-10-25
 • Profesinės praktikos ataskaita: kanceliarinių prekių ir kompiuterių prekyba IĮ "Edvonis"

  D. Šimkaus individualios įmonės pagrindinė veikla prekyba pramoninėmis prekėmis, kopijavimo laminavimo paslaugos. Įvadinė dalis. Įmonės veiklos pobūdis. Veiklos prioritetai. Valdymas. UAB "Edvonis" priklausantys padaliniai. Valdymo struktūra. Vadovo valdymo stilius. Darbo organizavimas. Pardavėjo pareiginės instrukcijos. Marketingas. Marketingas UAB "Edvonis". Apskaita. UAB "Edvonis" apskaita. Išvados ir pasiūlymai.
  Įmonių aprašymai, praktikos ataskaita(15 puslapių)
  2008-02-20
 • Profesinės praktikos ataskaita: Kėdainių verslo informacijos centras

  Įvadinė dalis. Paslaugų srities aprašymas. Rinkos situacija. Įmonės siekiai, veiklos prioritetai. Dėstymas. Valdymas. Įmonės padalinių funkcijos. Valdymo struktūra. Vadovo valdymo stilius. Darbo organizavimas įmonėje. Vyriausiosios finansininkės pareiginė instrukcija. Marketingas. Marketingo kompleksai įmonėje. Rėmimo priemonės. Įmonės prekės ir paslaugos. Įmonės kainų politika. Apskaita. Apskaitos procesas. Pirminiai dokumentai naudojami įmonėje. Praktikos vertinimas. Išvados. Priedas.
  Įmonių aprašymai, praktikos ataskaita(14 puslapių)
  2008-11-13
 • Profesinės praktikos ataskaita: prekyba augalais ir augalų priežiūros priemonėmis

  Įvadas. H. Krivicko individuali įmonė. Ekonomika. Vadyba. Marketingas. Apskaita. Apskaitos tvarkymo sistema ir jos rūšys. Balanso vertikalioji ir horizontalioji analizė. Pelno (nuostolio) vertikalioji ir horizontalioji analizė. Įmonės santykinių finansinių rodiklių analizė. Išvados.
  Įmonių aprašymai, praktikos ataskaita(20 puslapių)
  2007-03-20
 • Profesinės veiklos praktika: draudimo bendrovė "Reso Europa"

  Ne gyvybės draudimas. Įvadas. Praktikos tikslas – remiantis draudimo bendrovės taisyklėmis parengti atskirom draudimo rūšims optimaliausią sutarties sudarymo variantą. Pastatų draudimas. Pastato vertės apskaičiavimas. Draudimo įmokos apskaičiavimas. Nuostoliai ir išmokos. Namų turto draudimas. Namų turto draudimo įmokos apskaičiavimas. Transporto priemonių draudimas. Transporto priemonės draudimo sutarties įmokos apskaičiavimas. Įmonių turto draudimas. Pastato vertės apskaičiavimas. Draudimo įmokos apskaičiavimas. Nukentėjusio įmonės turto vertės apskaičiavimas. Nuostoliai ir išmokos. Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų draudimas. Draudimo įmokos apskaičiavimas. Draudimo išmoka įvykus draudiminiam įvykiui. Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas. Minimalios draudimo įmokos bazinei draudimo sumai nustatymas.
  Įmonių aprašymai, referatas(11 puslapių)
  2008-10-15
 • Profesinės veiklos praktikos ataskaita: detalių liejimas UAB "Vilniaus Vingio Gija"

  Praktikos tikslai. Duomenys apie organizaciją. UAB "Vilniaus Vingio Gija" veiklos pagal darbo technologijas pobūdį schema. Ryšiai su darbo rinkomis. Ryšiai su aprūpinimo rinka. Ryšiai su realizavimo rinka. 2007 m. darbo su personalu analizė. UAB "Vilniaus Vingio Gija" "stiprioji" grandis ir "silpnoji" vieta. Kokybės kontrolės būdų, taikomų konkrečiame įmonės padalinyje, charakteristika. Kokybės kontrolės būdų, taikomų konkrečiame UAB padalinyje, charakteristika. Kontrolė gamybos proceso metu ir galutinė kontrolė. Personalo paieškos ir įdarbinimo būdai UAB "Vilniaus Vingio Gija". Personalo kaitos rodikliai konkrečiu laikotarpiu. Darbo sutarties pavyzdys. Inžinieriaus konstruktoriaus pareigybės nuostatai. Inžinieriaus technologo pareigybės nuostatai. Konkretaus padalinio vadovo profesinės veiklos įvertinimo kriterijų schema. Informacijos perdavimas tarp funkcinių padalinių. informacijos, svarbios vartotojams, perdavimo organizavimas. Priedai (4).
  Įmonių aprašymai, praktikos ataskaita(27 puslapiai)
  2008-01-16
 • Profesinės veiklos praktikos ataskaita: drabužių siuvimas UAB "Allysa"

  Įvadas. Kompanijos istorija. Kompanijos misija. "Allysa" - siekia būti idealiu tiekėju mažmeninės prekybos tinklams. Kontaktai. Kompanijos produkcija. Pavojai ar rizika, kurie egzistuoja bendrovėje ir su kuriais gali susidurti darbuotojai. UAB "Allysa" direktorės pareiga ir teisės garantuojant darbuotojams saugias ir sveikas darbo sąlygas. UAB "Allysa" direktorės pareigos. Darbuotojo teisės ir pareigos atliekant darbo sutartimi sulygtą darbą. Bendrieji darbo higienos reikalavimai. Bendrieji priešgaisrinės saugos reikalavimai. Ką kiekvienas darbuotojas privalo? Darbuotojų darbo vietos įmonėje. Įmonės naudojamos informacinės technologijos ir jų taikymas raštvedyboje. Išvados.
  Įmonių aprašymai, praktikos ataskaita(11 puslapių)
  2008-05-26
 • Profesinės veiklos praktikos ataskaita: kepykla UAB "Javinė"

  Įkūrimo ir veiklos trumpa charakteristika. Įkūrimo ir reorganizavimo laikotarpiai. Organizacinė forma. Svarbiausieji pasiekimai. Ekonominiai santykiai. Kapitalo nuosavybės formos ir formavimo šaltiniai. Valdymo formos ir santykiai. Darbo santykiai. Išoriniai ryšiai su šalies ir užsienio partneriais. Ūkinės veiklos kryptys ir specializacija. Gamybinės ir komercinės veiklos kryptys. Veiklos specializacija ir diversifikacija. Ekonominiai (gamybiniai) ištekliai ir jų sąnaudos. Kapitalo vertė, apsirūpintumas kapitalu. Apsirūpintumas žaliavomis. Darbo ištekliai ir apmokėjimas už darbą. Veiklos kaštai. Veiklos efektas ir efektyvumas. Bendroji ir prekinė produkcija (paslaugos). Pelnas (nuostolis), jo struktūra pagal veiklas, pelno veiksniai. Pelno paskirstymas. Ūkinės veiklos efektyvumas. Išvados. Nuomonė apie profesinės veiklos praktiką.
  Įmonių aprašymai, praktikos ataskaita(27 puslapiai)
  2007-12-12
Puslapyje rodyti po