Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Įmonių aprašymai>Įmonių aprašymų referatai

Įmonių aprašymų referatai (276 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Strateginis planavimas: "Federal Express"

  Įvadas. Strategija. Planavimas. Planavimo organizacijose svarba. Organizacijos planų hierarchija. Kuo strateginiai planai skiriasi nuo operatyvinių planų. Pagrindiniai planavimo komponentai. Strateginis planavimas. Kas yra strateginis planavimas. Strateginio planavimo požiūris. Strateginio valdymo atsiradimas. Strateginio planavimo grupės sudarymas. Strateginio planavimo procesas. Išoriniai ir vidiniai veiksniai. Strateginio planavimo kliuviniai. Strateginio planavimo analizė: "Federal Express" kompanijoje. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(11 puslapių)
  2008-05-23
 • Taros ir pakuotės klasifikavimas mažmeninės prekybos įmonėje "Pliusas"

  Įvadas. Parduotuvės "Pliusas" charakteristika. Prekių taros ir pakuotės apibrėžimas. Pakuotės funkcijos. Pakuotės ir taros klasifikavimas pagal įvairius požymius. Pakavimo medžiagos. Pakuotės elementai. Fizinės savybės. Paskirtis. Naudojimo apyvartoje trukmė. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(11 puslapių)
  2006-06-01
 • The SWOT Analysis: British American Tobacco

  Darbas anglų kalba. SWOT analizė. Table of Contents. Executive summary. Main problem statement . Partial Problems. British American Tobacco. Introductory Chapter. Motivation. Problem Statement. Partial Problems. Interpretation. Scope. Methodology. Theories. Data Collection. Structure. Company Profile. The Value Chain Analysis. Suppliers. Manufacturing. Distribution. Marketing. Procurement. Research and Development. Human resource management. Infrastructure. Conclusion. Porter’s Five Forces. Barriers to entry. Economies of scale. Product differentiation. Capital requirements. Access to distribution channels. High exit costs. The intensity of rivalry. Concentration of the market. Differentiated product. Rate of market growth. Switching costs. Figure 1 – kinked demand for a firm under oligopoly. Bargaining power of suppliers. Bargaining power of buyers. Substitutes. Conclusion. Competitor Analysis. Defining competitors. Finding information about the competitor. Short overview of the competitor. Competitor’s future goals and objectives. Competitor’s assumption about itself. Capabilities (strengths and weaknesses). Current Strategy. Response patterns. Conclusion. Governmental influence. Labelling/Packaging. Taxation. Additives and Addictive Substances. Advertising. Smoking Restrictions. Pricing. Smuggling. Conclusion. SWOT analyses. Strengths. 100 years in the industry. BAT’s portfolio. Acquisition of ETI. Supply quality control. Product distribution. Differentiated product. Effective human resource management. Weaknesses. Company’s product. Absence of a key brand in BAT’s portfolio. Opportunities. Increase market share. Development of four "drive" brands. Threats. Health-related issues. Litigation. Competitor. Currency. Issue analyses. Conclusion. Abbreviations used in the Project B. Appendices.
  Įmonių aprašymai, referatas(47 puslapiai)
  2007-03-20
 • Tiekiamų paslaugų marketingo planas: Vilniaus elektros tinklai

  Vilniaus elektros tinklų ir jų prekių bei teikiamų paslaugų charakteristika. Marketingo aplinkos analizė. Mikroaplinkos analizė. Makroaplinkos analizė. Marketingo tikslų nustatymas. Tikslinių rinkos segmentų parinkimas bei jų aprėpimo strategijos. Marketingo komplekso elementų apibūdinimas. Prekės (paslaugos) charakteristika. Numatomos kainos. Paskirstymo kanalo parinkimas. Rėmimo veiksmai. Marketingo veiksmų planas. Prognozuojami pardavimai.
  Įmonių aprašymai, referatas(14 puslapių)
  2005-10-06
 • Tolygaus vystymosi koncepcija ir jos įgyvendinimas įmonėje: standartinių ir nestandartinių baldų gamyba UAB "Medis"

  Įvadas. "Kokybės revoliucija" Japonijoje 1945 metais. Kokybės samprata. Visuotinės kokybės vadybos samprata ir reikšmė įmonės veiklai. Kokybė – nemateriali kategorija. Kokybės vadybos diegimas įmonėje. Kokybės vadybos pradžia įmonėje. ISO 9000 ar visuotinės kokybės vadybos nuostatos? Procesinio požiūrio integravimas organizacijoje. Kokybės vadybos elementai, veikiami informacijos veiksnio. Visuotinės kokybės vadybos sistemų diegimą skatinantys veiksniai ir kliūtys. Išvados. UAB "Medis" verslumo ir konkurencingumo ES ir vietos baldų rinkoje didinimas, diegiant kokybės vadybos sistemą ir metodus". Apie įmonę. Projektas. Projekto uždaviniai. Projekto rezultatai. Projekto veiklos. Planuojamos projekto pasekmės vartotojams: Paramos pasiskirstymas UAB "Medis" projekto biudžete.
  Įmonių aprašymai, referatas(12 puslapių)
  2008-12-17
 • Vadyba. Įmonės struktūra: AB "Lietuvos paštas"

  Įvadas. Vadybos turinys. Vadybos funkcijos. Planavimas. Personalo vadyba. Personalo valdymas. Personalo vadybos turinys. Vadovo darbo stilius. Įmonės valdymo struktūra. AB "Lietuvos pašto" struktūra. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(16 puslapių)
  2008-10-17
 • Vadybinė veiklos analizė: transporto kompanija UAB "Bleiras"

  Įvadas. Trumpas įmonės aprašymas. UAB "Bleiras" stiprybės, silpnybės, galimybės ir grėsmės. Organizacijos aplinkos apibūdinimas. Organizacijos valdymo schema. Darbuotojų skyriaus darbo analizė. Darbuotojų sudėtis pagal grupes, amžių, lytį, išsilavinimą. Darbuotojų kaita per paskutiniuosius tris metus ir jos priežastys. Pareiginių nuostatų pavyzdžiai. Pardavimų vadybininko pareiginiai nuostatai. Bendrieji reikalavimai. Pareigos. Teisės. Įgaliojimai. Atsakomybė. Pareiginių nuostatų valdymas. Administratoriaus pareiginiai nuostatai. Teisės. Atsakomybė. Darbuotojų paieška ir atrankos organizavimas. Darbuotojų mokymas ir kvalifikacijos kėlimas. Karjeros planavimas. Vadovavimo darbuotojams analizė. Organizacijos kultūros apibūdinimas. Vadovaujančių darbuotojų skaičius lyginant su kitų grupių darbuotojų skaičiumi, jų sudėtis pagal išsilavinimą, patirtį, amžių, lytį. Darbuotojų skatinimo sistema. Dominuojantys vadovavimo stiliai, vadovų ir darbuotojų tarpusavio santykiai. Susitarimų ir pasitarimų periodiškumas ir darbuotojų atsiliepimai apie jų naudingumą. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(17 puslapių)
  2008-01-28
 • Valdymo organizavimas: UAB "Aulinukai"

  Įvadas. Organizacijos valdymo analizė. Planavimas. Planavimo procesas. Racionalaus sprendimo priėmimo modelis. Organizavimas. Įgaliojimų suderinimas. Vadovavimas. Vadovavimo stiliai. Kontrolė. UAB "Aulinukai" charakteristika. Įmonės istorija. Valdymo struktūra. Juridinis įmonės statusas ir rinkos struktūros tipas. Pagrindinių valdymo organų funkcijos. Prekyba ir paslaugos. Įmonės makro aplinka. Pardavimai. Įmonės veiklos planavimas. Sprendimų priėmimas. Vadovavimo stiliai. Santykinių rodiklių analizė. UAB "Aulinukai" SWOT analizė. Prognozės. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(17 puslapių)
  2006-05-16
 • Valdymo procesai: Kauno gimnazija

  Viešasis administravimas "X" gimnazijoje. Įvadas. Darbo tikslas: Aprašyti Kauno X gimnazijos valdymo procesus ir pateikti siūlymus, kaip juos tobulinti. Bendra informacija apie įstaigą. Viešosios gėrybės ir jų vertinimas. Įstaigoje vykusių pokyčių ir inovacijų vertinimas. Organizacijos formavimo elementų vertinimas. Įstaigos įsipareigojimų apimties ir kitų alternatyvų vertinimas. Įstaigos vidaus struktūrų formavimo vertinimas. Personalo vadybos vertinimas. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(23 puslapiai)
  2009-09-07
 • Veiklos analizė: grožio salonas IĮ "Banga"

  Įvadas. Įmonės charakteristika. Įmonės organizacinė valdymo struktūra (nurodant darbuotojų skaičių). Darbo pasidalijimas. Organizacijos aplinka. Vidinė aplinka. Išorinė aplinka. Organizacijos socialinė atsakomybė. Planų sistema. Įmonės misija ir vizija. Organizavimas. Kontrolė. Vadovavimas. Organizacijos kultūra. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(25 puslapiai)
  2010-11-09
 • Veiklos analizė: kaimo turizmo sodyba "Radailių dvaras"

  Įvadas. Įmonių vadybos ypatumai. Planavimas. Organizavimas. Vadovavimas. Kontrolė. Kaimo turizmo sodybos "Radvilių dvaras" analizė. Įmonės tipas. Funkcinė paskirtis. Įmonės konkurentai. Kaimo turizmo sodybos "Radailių dvaras" strateginis planavimas. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(17 puslapių)
  2009-07-01
 • Veiklos analizė: Kūno kultūros klubas "Mums gerai"

  Darbo objektas: kūno kultūros klubo "Mums gerai" veikla. Darbo tikslas – remiantis paslaugų marketingo komplekso elementais, išskirtais lietuvių ir užsienio literatūroje, išanalizuoti kūno kultūros klubo "Mums gerai" veiklą. Produktas. Kaina. Vieta. Rėmimas. Žmonės. Fizinis akivaizdumas. Procesas. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(12 puslapių)
  2005-11-29
 • Veiklos analizė: UAB "Kauno profilaktinės dezinfekacijos stotis"

  Įžanga. Darbo tikslas – Atlikti įmonės UAB "Kauno profilaktinės dezinfekcijos stotis" veiklos analizę ir pateikti rekomendacijas. Pagrindinė informacija apie įmonę. Įmonės vidinės aplinkos analizė. Veiksnių turinčių įtakos įmonės veiklai analizė. Kainos veiksnio analizė. Paslaugos teikimo proceso veiksnio analizė. Žmogiškųjų išteklių veiksnio analizė. Išvados. Pasiūlymai.
  Įmonių aprašymai, referatas(19 puslapių)
  2010-02-18
 • Veiklos planavimas ir organizavimas: AB "Audimas"

  Įvadas. Organizacijos veiklos aprašymas. Organizacijos misija, strateginiai ir operatyviniai tikslai. Strateginiai tikslai. Nauji produktai. Asortimento atnaujinimo strategija. SWOT analizė. AB "Audimas" struktūra. 3 pagrindinių pareigybių pareiginės instrukcijos. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(12 puslapių)
  2007-09-20
 • Veiklos principai krovinių pervežimo įmonės: UAB "X"

  Įvadas. Įmonės steigimo principai ir šių įmonių ypatumai. Lietuvos Respublikos (LR) įstatymų analizavimas. Įmonėje rengiami įmonės steigimo dokumentai. Įmonės veiklos organizavimo technologijos. Bendravimas su klientais. Įmonės veiklą reglamentuojantys dokumentai. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(7 puslapiai)
  2007-09-10
 • Veiklos strategija: kavinė-baras UAB "Ultragroup"

  Įvadas. Įmonės veiklos aprašymas. Įmonės valdymas. Darbo santykiai. Konkurencija. Veiklos idėja, tikslai ir vizija. Įmonės ryšiai su išorine aplinka. Įmonės teisinė aplinka. Įmonės ekonominė ir socialinė aplinka. Organizacijos struktūra. SWOT analizė. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(15 puslapių)
  2010-01-18
 • Veiklos valdymo analizė: siuvykla

  Įvadas. Darbo tikslas: išnagrinėti organizacijos veiklos valdymą. Organizacijos, kaip valdymo objekto ypatybės. Organizacijos apibūdinimas pagal pagrindinius požymius. Organizacijos valdymo struktūra. Organizacijos valdančiųjų ir valdomųjų darbuotojų sąrašai. Organizacijos produktas, jo charakteristika. Produktui sukurti reikalingi gaviniai, jų charakteristika. Produktui pagaminti reikalingų gavinių virtimo darbo produktu technologija. Darbo priemonės, jų charakteristika. Organizacijos veiklos valdymo ciklo realizavimo ypatybės. Veiklos planavimas. Veiklos organizavimas. Veiklos skatinimas. Veiklos kontrolė-reguliavimas. Atlyginimas. Organizacijos veiklos valdymo modelio taikymo perspektyvos. Išvados, pasiūlymai.
  Įmonių aprašymai, referatas(11 puslapių)
  2009-06-08
 • Veiklos valdymo tyrimas: AB "Lietuvos paštas"

  Įvadas. AB "Lietuvos paštas" veiklos ir informacijos šaltinių apžvalga. Valdymo procesas. Valdymo samprata, funkcijos ir metodai. Valdymo lygiai ir įgūdžiai. AB "Lietuvos paštas" veiklos tyrimo analizė. Išvados ir pasiūlymai. Žodynas.
  Įmonių aprašymai, referatas(25 puslapiai)
  2011-05-16
 • Verslo analizė: UAB "Biovela"

  Įmonės "Biovela" verslo analizė. Įmonės vystymasis, jos gaminama produkcija, asortimentas. Marketingo orientacija įmonėje. Įmonę įtakojantys mikro ir makroaplinkos elementai. Įmonės rinką Lietuvoje. Stambiausios mėsos perdirbimo įmonės Lietuvoje. Įmonių išdėstymas geografiniu principu. Įmonės prekės vartotojų rinkoje segmentavimas. Įmonių konkurenčių užimamos rinkos dalys. Vartotojo elgesio faktoriai darantys įtaką produkcijos pirkimui. Gaminamos produkcijos (prekės) apibūdinimas. Kainų nustatymas, jų strategijos. Gaminio pateikimo strategija. Gaminių rėmimo strategija. Rėmimo biudžeto sudarymo metodas. Reklaminis pranešimas.
  Įmonių aprašymai, referatas(23 puslapiai)
  2006-01-12
 • Verslo analizė: UAB "Žaidma"

  Marketingo komplekso programos elementai. Marketingo orientacija. Marketingo orientacija. Mikro ir makroaplinkos įtaka įmonės veiklai. UAB "Žaidma" rinka Lietuvoje. UAB "Žaidma" rinkos segmentavimas. Vartotojo elgesio faktoriai. Bendrovės prekė - žaislai. Kainos nustatymas. Prekės pateikimas. Rėmimas. Išvados. Reklaminis pranešimas. Įmonės rėmimo biudžetas.
  Įmonių aprašymai, referatas(17 puslapių)
  2005-12-07
Puslapyje rodyti po