Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Vadyba>Įmonių aprašymai

Įmonių aprašymai (828 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Įmonės veikla: kirpykla IĮ "Pelenė"

  Įvadas. Įmonės valdymas, darbo organizavimas, įvertinimas ir apmokėjimas. Konkurencijos analizė. Žaliavos ir tiekėjai. Finansai. Išvados.
  Įmonių aprašymai, analizė(14 puslapių)
  2007-02-28
 • Įmonės veikla: UAB "Baltikums Draudimas"

  Įvadas. Draudimo atsiradimo prielaidos. "Baltikums draudimas" ir jo veikla. "Baltikums Draudimo" bendrovės veiklos tinklas. "Baltikums Draudimo" sudarytos sutartys. "Baltikums Draudimo" teikiamos paslaugos. "Baltikums Draudimo" pranašumai ir kovojimas už išlikimą. "Baltikums draudimo" veiklos rezultatai ir tikslai. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(15 puslapių)
  2006-11-23
 • Įmonės veikla: UAB "Lietuva Statoil"

  Įvadas. UAB "Lietuva Statoil" misija ir tikslai. UAB "Lietuva Statoil" perspektyvų tyrimas. Įmonės situacijos analizė. Išorinių veiksnių analizė. Vidinių veiksnių analizė. Konkurentų analizė. SWOT analizė. Marketingo tikslai. Rinkos segmentavimas ir tikslinės rinkos parinkimas. Marketingo tikslai ir uždaviniai. Marketingo strategijos įvertinimas. Marketingo veiksmų planas 2001 metams. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(22 puslapiai)
  2006-10-31
 • Įmonės veikla: UAB "Norfos mažmena"

  Įvadas. Įmonės charakteristika. Įmonės valdymo struktūra. Įmonės personalas. Darbo tvarkos taisyklės. Priėmimo į darbą tvarka, reikalavimai. Kvalifikacijos kėlimas, darbuotojų skatinimas. Drausminės nuobaudos. Darbo sutarties nutraukimas. Darbuotojų sauga ir sveikata. Įmonės veiklos planavimas. Įmonės verslo aplinka. Tiekėjai. Konkurentai. Pirkėjai, nuolaidų sistema. Gamybinės veiklos organizavimas. "Norfos" gerumo akcija. Įmonės veiklos įvertinimas ir kontrolė. Įmonės veiklos tobulinimo galimybės. Išvados ir rekomendacijos.
  Įmonių aprašymai, referatas(17 puslapių)
  2008-12-11
 • Įmonės veiklos analizė duonos kepykla UAB "Vilniaus duona"

  Įvadas. Darbo tikslas. Išanalizuoti "Vilniaus duona" veiklą bei jos perspektyvas. UAB "Vilniaus duona" veiklos analizė. UAB "Vilniaus duona" rinkos analizė. Rinka, kurioje veikia įmonė. UAB "Vilniaus duona" vartotojų analizė. Duonos gaminių ir "Vilniaus duonos" vartojimo tendencijos Lietuvoje. Duonos ir jos gaminių vartotojų sprendimų tipai. Vartotojų sprendimų priėmimo procesas ir jį įtakojantys veiksniai. Įmonėje naudojamos strategijos. "Vilniaus duona" vartotojų tyrimo metodikos. Pagrindimas. Apklausa. Anketa ir jos rezultatai. Išplėstinis vartotojų sprendimų priėmimo proceso modelis. UAB "Vilniaus duona" konkurentų analizė. Išvados ir rekomendacijos.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(31 puslapis)
  2009-04-28
 • Įmonės veiklos analizė ir informacinių poreikių specifikavimas: buitinės technikos pardavimas UAB "Elektromarkt"

  Namų darbo užduotis. Namų darbo paskirtis. Užduotis. Įvadas. Organizacinės sistemos veiklos analizė struktūriniu metodu. Sistemos aprašymas. Išorinis sistemos aprašymas. Vidinis sistemos aprašymas. Organizacijos veiklos aprašas. Organizacijos veiklos aprašas. Organizacijos esybių ir procesų suvestinė. Analizuojamos veiklos srities grafinis modelis. TOP (aukščiausio) lygio DFD. Nulinio lygio DFD. Pirmo lygio DFD. Kompiuterizuojama veiklos sritis. DSD. Organizacijos veiklos analizė objektiniu metodu. Biznio sąveikų modelis. Darbų eigos modeliai. Nulinio lygio darbų eigos modelis (Užsakymų valdymas). Pirmo lygio darbų eigos modelis (Užsakymų planavimas). Antro lygio darbų eigos modelis (Užsakymo nusprendimas). Organizacijos (struktūros) modelis. Procesų (hierarchijos) modelis. Tikslų modelis. Vietovių modelis. Vartotojo informacinių poreikių analizė ir specifikavimas. Use Case diagrama. Duomenų srautų aprašymai. Loginių ryšių tarp sudarytų modelių aprašymas. Išvados. Ataskaitos. Veiklos sąveikų modelio aprašymas. Darbų sekų modelio aprašymas (nulinio lygio WFM). Darbų sekų modelio aprašymas (pirmo lygio WFM). Darbų sekų modelio aprašymas (antro lygio WFM). Taikomųjų uždavinių modelio aprašymas. Priedas (Elementaraus valdymo ciklo (EVC) sudarymas). EVC išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(33 puslapiai)
  2006-01-10
 • Įmonės veiklos analizė ir perspektyvos: autobusų nuomos UAB "Lietra"

  Įvadas. Analitinė dalis. UAB "Lietra" veiklos analizė. Įmonės veiklos apžvalga. Autobusų parko analizė. Įmonės klientai. Konkurencinė aplinka. Techninės priežiūros ir remonto bazės analizė. UAB "Lietra" finansinė analizė. Bendroji apžvalga. Horizontalioji trijų pastarųjų metų balanso ir pelno-nuostolio analizė. Pagrindiniai finansiniai rodikliai. Sezoniškumo analizė. Organizacinė struktūra. Bedrovės teisės. Bendrovės valdymas. Įmonės darbuotojų analizė. Marketingas. Projektinė dalis. Įmonės perspektyvos ir veiklos gerinimo kryptys. Autobusų parko atnaujinimas. Autobusų parko atnaujinimo galimybės. Dviaukščio autobuso įsigijimas. Mikro autobuso įsigijimas. Parko atnaujinimo efektas. Reziumė. UAB "Lietra" turizmo padalinio įkūrimas. Turizmo apžvalga. Produkto pristatymas. Kelionės aprašymas. Kelionės kainos nustatymas. Klientų skatinimas. Reziumė. Serviso įkūrimas. Projekto esmė ir galimybės. Produkto pristatymas. Produkto pateikimo vieta. Projekto įgyvendinimo eiga. Reklama ir skatinimas. Reziumė. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (1).
  Įmonių aprašymai, diplominis darbas(56 puslapiai)
  2008-01-24
 • Įmonės veiklos analizė ir plėtra: buitinių šaldytuvų ir šaldiklių gamintoja AB "Snaigė"

  Įvadas. Rusijos rinkos prieinamumas ir aplinkos analizė. Rusijos rinkos talpumas. Rusijos rinkos vartotojų jautrumas importinėms prekėms. Pagrindiniai konkurentai, konkurencinė struktūra, konkurentų taikoma strategija ir kita. Įmonės marketingo galimybės. Išvados. Darbas iliustruotas grafikais.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(11 puslapių)
  2008-01-25
 • Įmonės veiklos analizė ir plėtra: UAB "Elektros tinklų statyba"

  Įvadas. Įmonės vadybinės veiklos analizė. Verslo aprašymas. Verslo srities aprašymas. Įmonės istorija. Įmonės tikslai. Paslaugos aprašymas. Rinkodara. Rinkos apžvalga. Aprėpiamos rinkos dalies išskyrimas ir jos apibūdinimas. Konkurencijos analizė. Rinkodaros planas. Gamyba(paslaugos). Trumpas gamybos ir paslaugos aprašymas. Vietos analizė. Patalpos. Įranga. Transportas. Tiekėjai. Darbo jėga. Teisinė apsauga. Vadyba. Savininkai ir valdytojai. Organizacinė įmonės struktūra. Rizikos vertinimas. Galimi sunkumai ir kliūtys. Alternatyvi veikla. Įmonės veiklos plėtros projektas. Reikiamos lėšos. Lėšų panaudojimas. Įmonės veiklos plėtros projekto įvertinimas. Pardavimų prognozė. Prognozuojamo pelno ataskaita. Prognozuojamų pinigų srautų ataskaita. Gamybos nenuostolingumas. Prognozuojami ekonominiai rodikliai. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(21 puslapis)
  2007-01-09
 • Įmonės veiklos analizė ir valdymas: AB bankas "Snoras"

  Santrauka. Summary. Įvadas. AB bankas "Snoras" charakteristika. AB bankas "Snoras" veiklos istorija. AB bankas "Snoras" organizacinė struktūra. AB bankas "Snoras" teikiamos paslaugos. Svarbiausi 1999-2004 metų AB banko "Snoras" veiklos rodikliai. AB banko "Snoras" pelnas 1999 – 2004 metais. AB banko "Snoras" turtas 1999 – 2004 metais. AB banko "Snoras" suteiktų paskolų sumos grynoji vertė 1999 – 2004 metais. AB banko "Snoras" investicijos į vertybinius popierius 1999 – 2004 metais. AB banko "Snoras" indėlių mastai 1999 – 2004 metais. AB banko "Snoras" išduotų mokėjimo kortelių skaičius 1999 – 2004 metais. Ekonominės aplinkos pasikeitimai 1999 – 2004 metais. AB "Snoro" bankas SWOT analizė. "Bankas internetu+". Internetinės bankininkystės tendencijos Lietuvoje. Pokyčiai įtakojantys paslaugos "Bankas internetu+" mastus. Paslaugos "Bankas internetu+" įtaka AB "Snoras" pelningumui ir ateities prognozės. "Bankas internetu+" saugumo užtikrinimas. Išvados.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(34 puslapiai)
  2006-11-15
 • Įmonės veiklos analizė: "Buities rojus"

  Įmonės "Buities rojus" veiklos analizė 2003-2007 metais. Įvadas. Dinamikos eilučių indikatoriai. Vidutinis absoliutinis pokytis (padidėjimas, sumažėjimas). Kitimo tempas (didėjimo, mažėjimo tempas). Vidutinis kitimo tempas (didėjimo, mažėjimo tempas). Padidėjimo (sumažėjimo) tempai. Vidutinis padidėjimo (sumažėjimo) tempas. Vidutinis lygis. Buitinės technikos paskirstymo pagal atitinkamą pinigų sumą analizė panaudojant vidurkių skaičiavimą. Aritmetinis svertinis vidurkis. Progresinis vidurkis. Grynojo pelno prognozavimas. Analitinis būdas - Trendo funkcija. Prognozavimas ekstrapoliacijos būdu. Reiškinių tarpusavio ryšių statistinė analizė. Koreliacijos ir regresijos apskaičiavimas. Išvados. Priedai (4).
  Įmonių aprašymai, referatas(13 puslapių)
  2010-03-25
 • Įmonės veiklos analizė: AB "Ekranas" filialas "Energomechanika"

  AB "Ekranas" gamina spalvoto vaizdo kineskopus televizoriams. Įvadas. Vadybos teorijų (vadybos mokyklų) raidos vertinimas. Valdymo efektyvumą įtakojantys veiksniai. Klasikinė valdymo teorija. Planavimo, organizavimo esmė ir įtaka valdymo efektyvumui. Struktūrinių valdymo schemų vertinimas. Vadovavimo funkcijų realizavimas modernioje vadyboje. Vadovavimo stiliaus ypatumai moderniojo menedžerizmo požiūriu. Komandinio darbo efektyvumo išryškinimas. Darbuotojų motyvacijos aspektai Y teorijos pagrindu. Poreikiai – personalo pažinimo ir motyvavimo pagrindas. Motyvavimo samprata pasitenkinimo darbu (poreikių) teorijose. Motyvavimo samprata procesinėse motyvacijos teorijose. Humanizuoto kapitalizmo laikotarpio valdymo teorijos. Žmogiškųjų santykių mokykla. E. Mėjo (Eltono Mayo) moksliniai tiriamieji darbai. Duglas MakGregoras (Douglas McDregor) teorijų X ir Y vystymosi sąsaja. Naujos ir šiuolaikinės valdymo teorijos. Klasikinių valdymo teorijų tęstinumas. Harmoningo žmogaus koncepcija. AB "Ekrano" filialo energomechanika praktinės vadybinės veiklos kokybinių charakteristikų analizė. AB "Ekranas" filialo "Energomechanika" struktūra ir gamybinė veikla. Praktinis AB "Ekranas" filialo "Energomechanika" valdymo veiklos vertinimas. Tiriamojo darbo metodologija ir metodai. Valdymo tobulinimo krypčių AB "Ekranas" filiale "Energomechanika" nustatymo analizė. Išvados ir pasiūlymai.
  Įmonių aprašymai, diplominis darbas(84 puslapiai)
  2007-04-05
 • Įmonės veiklos analizė: AB "Elektros tinklų statyba"

  Įvadas. Įmonės AB "Elektro tinklų statyba" veiklos charakteristika. Ekonominės veiklos sritis. Įsteigimo tikslai. Veiklos uždaviniai. AB "Elektro tinklų statyba" teikiama produkcija. Įmonės organizacinės struktūros projektavimas. AB "Elektro tinklų statyba" planavimas. AB "Elektro tinklų statyba" organizavimas. AB "Elektro tinklų statyba" skatinimas. AB "Elektro tinklų statyba" kontrolė. Atliekamas darbas. Reikalingas personalas. AB "Elektro tinklų statyba" organizacinė struktūra. Įmonės ūkio poreikio nustatymas. Patalpų poreikis. Baldų poreikis. Įrangos poreikis. Įmonės ūkio eksploatavimo ir priežiūros sprendimai. Išvados ir pasiūlymai.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(18 puslapių)
  2006-05-11
 • Įmonės veiklos analizė: AB "Kalnapilio - Tauro grupė"

  Įvadas. Tikslas yra išsiaiškinti tos įmonės keliamus uždavinius, tikslus, misiją, užimamą padėtį rinkoje. Pasirinktos organizacijos istorija. Inovacijų kūrimas ir diegimas organizacijoje. Veiklos planavimas. Įmonės SSGG analizė. Stiprybės. Silpnybės. Grėsmės ir galimybės. Organizacijos išorės analizė. Žemėlapis. Valdymo struktūra. Vadovavimas. Visuotinis akcininkų susirinkimas. Jo teisės. Administracija. Vadovavimo stilius. Kontrolė. Darbuotojų motyvavimo sistema organizacijoje. Darbo išteklių valdymas organizacijoje. Rinkodaros komplekso elementai. Organizacijos finansų sistema. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(12 puslapių)
  2010-09-22
 • Įmonės veiklos analizė: apmušalų siuvimas ir minkštųjų baldų gamyba UAB "Sintuva"

  Valdymo organizacinė struktūra. Įmonės steigimo būdas. Veiklos apibūdinimas. Organizacijos valdymas. Organizacijos valdymas. Žmogiškųjų išteklių politika (personalo vadyba). Finansinė būklė. Marketingas. Trumpa įmonės veiklos efektyvumo analizė. Naujų vadybos metodų priemonių taikymas įmonėje. Įmonės veiklos tobulinimo kryptys. Mano nuomonė.
  Įmonių aprašymai, referatas(5 puslapiai)
  2005-11-17
 • Imonės veiklos analizė: automobilių dalių prekyba UAB "Eoltas"

  Įvadas. Darbo tikslas – ištirti UAB "Eoltas" finansinę būklę bei išanalizuoti galimybes įgyvendinti įmonės strateginius veiklos plėtros tikslus. UAB "Eoltas" veiklos pristatymas. UAB "Eoltas" finansinių ataskaitų analizė. UAB "Eoltas" santykinių rodiklių analizė. UAB "Eoltas" veiklos vertinimas išorinės aplinkos atžvilgiu. UAB "Eoltas" rizikos įžvalga ir bankroto galimybės diagnostika. Išvados. Priedai (9 psl.). Darbas iliustruotas grafikais.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(36 puslapiai)
  2010-02-19
 • Įmonės veiklos analizė: buhalterinės paslaugos UAB "Dvigubas įrašas"

  Įvadas. Bendrovės charakteristika. Balanso vertikalioji ir horizontalioji analizė. Pelno (nuostolių) vertikalioji ir horizontalioji analizė. Pelningumo rodiklių analizė. Likvidumo rodiklių analizė. Apyvartumo rodiklių analizė. Pajamų ir sąnaudų struktūra. Išvados ir pasiūlymai.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(16 puslapių)
  2007-03-30
 • Įmonės veiklos analizė: centrinio šildymo katilų gamyba "Nerdita"

  Žaidimo apžvalga. Įmonės veikla. Įmonės pajėgumų analizė. Darbininkų skaičiaus dinamika. Pajėgumų kitimas. Įmonės gamybos ir pardavimų analizė. Gamybos savikaina. Produkcijos vertė sandėlyje ir sandėliavimo išlaidos. Pilnoji savikaina ir pardavimo kaina. Gamybos ir pardavimų apimtis. Įmonės veiklos finansinių rezultatų analizė. Pelno (nuostolio) ataskaita. Balanso analizė. Finansinių rodiklių suvestinė. Išvados ir pasiūlymai.
  Įmonių aprašymai, referatas(15 puslapių)
  2008-11-14
 • Įmonės veiklos analizė: centrinio šildymo katilų gamyba UAB "Kaitra"

  Įvadas. Įmonės strategija. Kainos ir savikainos analizė. Įmonės pajėgumas ir darbininkų skaičius. Finansinių rezultatų analizė. Balanso suvestinės analizė. Įmonės finansinių rodiklių suvestinė. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(16 puslapių)
  2008-05-26
 • Įmonės veiklos analizė: centrinio šildymo katilų gamyba UAB "Kalvis"

  Bendra įmonės strategija. Personalo valdymo politika. Marketingo veikla. Prekė (produktas). Kaina. Paskirstymas (vieta). Rėmimas. Reklama. Gamybinė veikla. Finansinių rezultatų analizė. Pelno (nuostolio) ataskaita. Balanso analizė. Finansinių rodiklių analizė. Išvados. Darbas iliustruotas lentelėmis ir grafikais.
  Įmonių aprašymai, referatas(30 puslapių)
  2009-04-09
Puslapyje rodyti po