Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Vadyba>Įmonių aprašymai

Įmonių aprašymai (828 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Mikroaplinkos analizė: AB "Lietuvos paštas"

  Įvadas. Teorinė dalis. Organizacijos veiklos aplinka. Tiekėjai. Partneriai. Konkurentai. Pirkėjai. Praktinė dalis. "Lietuvos paštas" charakteristika. Lietuvos pašto veikla. Įmonės mikroaplinkos analizė. Tiekėjai. Partneriai. Konkurentai. Klientai. Išvados. Išnašos.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(18 puslapių)
  2008-02-12
 • Misija, vizija ir jų reikšmė įmonėje: AB "Lietuvos draudimas"

  Įvadas. Vizijos, misijos samprata ir reikšmė. Misijos formulavimas. Strategijos tikslinės orientacijos fonas. Strategijos tikslinę orientaciją veikiantys veiksniai. AB "Lietuvos draudimas" charakteristika.13 Bendrovės pristatymas. AB "Lietuvos draudimas" vizija ir misija. Įmonės vidinė aplinka/rinka. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2009-05-05
 • Mobiliojo ryšio operatorių konkurencinis palyginimas: "Bitė gsm", "Omnitel" ir "Tele2"

  Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. Mobiliojo ryšio operatoriai. Pirmasis mobilusis telefonas. "Omnitel", "Tele2", "Bitės GSM" įkūrimas, istorija ir plėtra Lietuvoje. Mobilieji virusai. Mobofilija. Mobiliojo ryšio operatorių rinkų aspektai. Mobiliojo ryšio operatorių paslaugų pasiūla. Mobiliojo ryšio operatorių palyginimas. Mobiliojo ryšio operatorių palyginimas pagal teikiamų paslaugų įvairovę. Mobiliojo ryšio operatorių palyginimas pagal teikiamų paslaugų kainą. Mobiliojo ryšio operatorių palyginimas pagal abonentų skaičių. Mobiliojo ryšio operatorių palyginimas pagal metinę apyvartą. Mobiliojo ryšio operatorių palyginimas pagal kokybės rodiklius. Mobiliojo ryšio vartotojų įpročių ir etiketo tyrimas. Išvados. Darbas iliustruotas diagramomis.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(20 puslapių)
  2007-06-05
 • Mobilių technologijų paslaugos: UAB "Eurocom"

  Įvadas. Apie "Eurocom". "Eurocom" veiklos kryptys. "Eurocom" atstovų tinklo plėtra. Apie SIP. Porterio penkių jėgų modelis. SIP pranašumai. SWOT analizė. PEST analizė. SIP ryšio paslaugos vertė bendrovėje. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(11 puslapių)
  2007-08-27
 • Mokyklos veiklos strategija: Kauno Vydūno vidurinė mokykla. 2006-2010 metų strateginis planas

  Įvadas: Dabartinė mokyklos būklė. Mokyklos pristatymas. Mokyklos istorija. Mokyklos strateginė patirtis. Situacijos analizė. Dabartinės mokyklos situacijos analizė. Misija. Mokyklos strateginė situacija išorinėje aplinkoje. 2005 metų SWOT analizė. Stipriosios – silpnosios mokyklos pusės. Mokyklos galimybės ir kylantys pavojai. Mokyklos veiklos vystymo strategija. Vizija. Paskirtis ir bendrosios nuostatos. Vertybės ir principai. Pagrindiniai siekiai. Įgyvendinimo priemonės. Pagrindiniai siekiniai. Strateginių nuostatų įgyvendinimas. Strateginio plano 2006-2008 metams veiklos planas.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(19 puslapių)
  2006-09-29
 • Mokomosios praktikos ataskaita: darbo sauga UAB "VP Market" prekybos centre "Maxima"

  Įvadas. Darbo sauga. Darbdavio pareigos sudarant saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas. Darbuotojo pareigos. Salės darbuotojo saugos ir sveikatos taisyklės darbo metu. Įmonės steigimo tvarka. Įmonės aplinka. Įmonės struktūra ir valdymas. Įmonės techninis įrengimas, apipavidalinimas. Įmonės komercinė veikla. Įmonės kainų politika. Įmonės buhalterinė apskaita. Išvados.
  Įmonių aprašymai, praktikos ataskaita(17 puslapių)
  2008-01-11
 • Mokomosios praktikos ataskaita: kepykla UAB "Utenos duona"

  Įvadas. praktikos tikslas yra susipažinti su UAB "Utenos duona", jos atskirų skyrių veikla. Susipažinimas su UAB "Utenos duona".UAB "Utenos duona" istorija. Juridinis įmonės statusas. UAB "Utenos duona" rinkos struktūros tipas. UAB "Utenos duona"valdymo struktūra. UAB "Utenos duona" tikslai. UAB "Utenos duona" padaliniai. UAB "Utenos duona" padalinių veikla bei funkcijos. UAB "Utenos duona"produkto charakteristika. Duonos maistinė vertė. UAB "Utenos duona" gaunamos pajamos. UAB "Utenos duona" produktų vartotojai. UAB "Utenos duona" apskaitos tarnybos veikla ir funkcijos. Pirminiai apskaitos dokumentai. Buhalterijos padalinio struktūra. Buhalterijos veikla ir funkcijos bei atsakomybė. Buhalterinės apskaitos knygos. Išvados.
  Įmonių aprašymai, praktikos ataskaita(15 puslapių)
  2008-11-25
 • Mokomosios praktikos ataskaita: melioracijos įmonė

  Įvadas. Įmonės charakteristika. Įmonės istorija. Įmonės veikla. Praktikos uždaviniai. UAB "XXX" gamybiniai pajėgumai. Verslo aplinka ir SSGG analizė. Materialinis apsirūpinimas. Informacinės sistemos ir technologijos. Komercinė veikla. Įmonės valdymas. Planavimo procesas įmonėje. Išvados.
  Įmonių aprašymai, praktikos ataskaita(13 puslapių)
  2008-01-17
 • Mokomosios praktikos ataskaita: OMNITEL mobiliojo GSM ryšio paslaugos UAB "Baltijos projektų grupė"

  Įvadas. Tikslas: Susipažinti su įmonės darbo procesais. UAB "Baltijos projektų grupė".UAB "Baltijos projektų grupė" organizacinė valdymo struktūra. Įmonės strategija ir jos įgyvendinimo priemonės. UAB "Baltijos projektų grupė" veiklą organizuojančios technologijos. Gebėjimas užmegzti ir palaikyti komercinius ryšius su klientais. Įmonės galimybių ir grėsmių bei silpnybių ir stiprybių analizė. Priežastys, sukeliančios nukrypimus nuo plano. Veiklos rėmimo priemonės. Išvados.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(13 puslapių)
  2009-05-07
 • Mokomosios praktikos ataskaita: viešbutis "Bija service"

  Įvadas. Bendras susipažinimas su įmone ir jos teikiamomis paslaugo. Mikro aplinka. Turistinė komercinė firma "Bija Service". Turizmo firmos teikiamų paslaugų kainos. Turizmo įmonės personalas ir jam keliami reikalavimai. Informacinių technologijų panaudojimas įmonės versle. Lankytojų aptarnavimas. Bendravimo su lankytojais formos. Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas. Skatinimo sistema darbuotojams. Turistinės Firmos "Bija Service" SWOT analizė. Turistinės kelionės dokumentai. Kelionės sutarties sąlygos. Tyrimo turizmo įmonėje atlikimas. Anketų analizė. Išvados. Priedai (Anketa).
  Įmonių aprašymai, praktikos ataskaita(22 puslapiai)
  2008-08-27
 • Organizacijos analizė: Valstybinė vidaus vandenų laivybos inspekcija

  Įvadas. Valstybinės vidaus vandenų laivybos inspekcijos veikla. Valstybinė vidaus vandenų laivybos inspekcija 2005 - 2007-ųjų metų strateginis veiklos planas. SSGG analizė. Stipriosios pusės. Silpnosios pusės. Galimybės. Grėsmė ir pavojai. Institucijos misija. Institucijos strateginiai tikslai. Vizijos analizė. Misijos analizė. Valstybinės vidaus vandenų inspekcijos strateginio veiklos plano 2005-2007 metams analizė. Strateginio plano atskirų dalių analizė. Išvados.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(12 puslapių)
  2005-10-06
 • Organizacijos aplinkos įvertinimas: UAB "Mažeikių mėsinė"

  Įvadas. Įmonės charakteristika. Organizacijos tikslai, uždaviniai ir struktūra. Turima technologija ir personalas. UAB "Mažeikų mėsinė" išorinės aplinkos tiesioginių poveikio veiksnių įvertinimas. UAB "Mažeikių mėsinės" išorinės aplinkos netiesioginio poveikio veiksnių įvertinimas. Išvados.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(8 puslapiai)
  2006-11-24
 • Organizacijos aplinkos įvertinimas: UAB "Prekmeda"

  Įvadas. Įmonės charakteristika. Apie UAB "Prekmeda". Kontaktai. Organizacijos struktūra, personalas. Organizacijos tikslai. Turima technologija. Mediniai langai. Plastikiniai langai. Plačiau apie plastikinių langų profilius. Trijų kamerų AS 60. Penkių kamerų CT70. Vidaus ir lauko durys. Stumdomos pakeliamos durys. Stumdomos atverčiamos durys. Sulankstomos sustumiamos durys. Organizacijos išorinės aplinkos, tiesioginio poveikio veiksnių įvertinimas. Organizacijos išorinės aplinkos, netiesioginio poveikio veiksnių įvertinimas. Išvados.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(9 puslapiai)
  2006-10-24
 • Organizacijos aprašymas: informacinės technologijos UAB "Aipek"

  PowerPoint pristatymas. Organizacijos veikla (I). Organizacijos veikla (III). Įmonės organizacinė struktūra ir veiklos schema. Organizacijos valdymo tipas. UAB "Aipek" vidinė aplinka. UAB "Aipek" išorinė aplinka. Organizacija susiduria su šiomis problemomis.
  Įmonių aprašymai, pristatymas(11 skaidrių)
  2010-11-09
 • Organizacijos elgsenos

  Organizacijos elgsenos (OE) sąvoka. Mokslo tyrimų sritys ir tikslai. Išvardinti ir paaiškinti kitų socialinių mokslų įtaką OE mokslui. Išvardinkite ir detaliai paaiškinkite šiuolaikines Organizacijos elgsenos (OE) problemas iškylančias vadybininkui. Išvardinti ir paaiškinti kuo pagrįsta individo elgsena organizacijoje. Aptarti šiuolaikines darbo kohortas ir jų vertybes. Apibūdinkite pasitenkinimą darbu. Bendrais bruožais paaiškinkite suvokimo ir išmokimo procesus. Išvardinkite ir paaiškinkite asmenybės klasifikavimo sistemas. Paaiškinkite ryšį tarp asmenybės ir profesijos (pagal J.L. Holland), bei asmenybės ir nacionalinės kultūros. Apibūdinkite kas yra emocijos. Paaiškinkite universalias emocijas, emocijų skirtumus ir jų taikymą organizacinės elgsenos moksle. Apibūdinkite motyvacijos procesą. Išvardinkite ir paaiškinkite ankstyvąsias motyvacijos teorijas. Išvardinkite ir paaiškinkite šiuolaikines motyvacijos teorijas. Apibūdinkite motyvacijos teorijų ir kultūros ryšį. Išvardinkite ir paaiškinkite kokie yra individualių sprendimų priėmimo stiliai. Paaiškinkite moralinės raidos etapų, kultūros ir etikos reikšmę sprendimų priėmimui Išvardinkite ir paaiškinkite kuo pagrįsta elgsena grupėje. Paaiškinkite, kaip priimami grupiniai spendimai. Išvardinkite ir apibūdinkite komandų tipus (rūšis). Paaiškinkite komandos efektyvumo modelį. Išvardinkite ir apibūdinkite tarpasmeninio ir organizacinio komunikavimo metodus. Aptarkite vadybininko veiksmus siekiant pagerinti komunikaciją organizacijoje. Apibrėžkite vadovavimą. Išvardinkite ir paaiškinkite vadovavimo teorijas: bruožų, elgsenos, atsitiktinumų. Apibūdinti charizmatinį, vizijomis grindžiamą ir komandinį vadovavimą. Apibrėžti ir paaiškinti pasitikėjimą, kaip vadovavimo atributą, jo rūšis ir pasitikėjimo kūrimą. Apibrėžkite ir paaiškinkite kas yra valdžia ir jos šaltiniai(pamatai); kas yra politika ir politinė elgsena. Paaiškinkite etišką politinį elgesį. Išvardinkite ir paaiškinkite kas apibrėžia org. struktūrą. Paaiškinkite poveikį kurį org. struktūra daro darbuotojų elgsenai. Išvardinkite ir paaiškinkite labiausiai paplitusias ir modernias (naujausias) organizacijos struktūras. Aptarkite, kodėl organizacijos struktūros skiriasi. Išvardinkite ir paaiškinkite pagrindines darbuotojų atrankos priemones; darbuotojų mokymo ir perkvalifikavimo rūšis ir metodus. Paaiškinkite darbo vertinimo procesą ir metodus. Nurodykite kas turėtų vertinti darbuotoją. Aptarkite priemones tobulinančias darbo vertinimą globaliame pasaulyje. Apibrėžkite organizacijos kultūros sąvoką ir funkcijas. Aptarkite organizacinės kultūros homogeniškumą/heterogeniškumą? Paaiškinkite kas ir kaip kuria, įtvirtina, išsaugo ir keičia organizacijos kultūrą. Paaiškinkite kokios yra etiškos ir dvasingos organizacinės kultūros prielaidos. Palyginkite organizacinę ir nacionalinę kultūrą. Apibrėžkite ir paaiškinkite socializacijos procesą organizacijoje, aptarkite jo modelį (etapus). Paaiškinkite socializacijos metodikas (variantus) organizacijoje.
  Įmonių aprašymai, konspektas(45 puslapiai)
  2009-04-06
 • Organizacijos konkurencinės aplinkos įvertinimas: veterinarinė įmonė TŪB "Repulsus"

  Įvadas. Įmonės veiklos analizė. Įmonės valdymas. Darbo santykiai. Rėmimo veiksmai. Konkurencija. Konkurencinių įmonių lyginamoji lentelė. Įmonės ryšiai su išorinė aplinka. Įmonės teisinė aplinka. Įmonės ekonominė ir socialinė aplinka. Verslo priežiūros institucijų analizė. Siūlomas įmonės strateginis planas. Išvados.
  Įmonių aprašymai, analizė(12 puslapių)
  2008-01-14
 • Organizacijos kultūra: AB "Achema" kultūra ir pokyčiai

  Santrauka. Įvadas. Organizacijos kultūros samprata. Organizacijos kultūros bendrieji bruožai. Organizacijos kultūros lygmenys. Organizacijos klimatas ir jo santykis su organizacijos kultūra. Organizacijos kultūros ypatumai.Organizacijos kultūros tipai ir charakteristikos. Organizacijos kultūros stiprumas. Strategiškai tinkama organizacijos kultūra. Organizacijos kultūros prisitaikymas prie aplinkos. Organizacijos kultūros ir jos veiklos efektyvumo ryšys. Vertybių įtaka organizacinės kultūros formavimui. Organizacijos kultūros ir visuotinės kokybės vadybos santykis. Visuotinės vadybos kokybės išplitimas pasaulyje. Visuotinės kokybės vadybą įdiegusios organizacijos kultūros bruožai. Organizacijos kaitos ypatumai, įgyvendinant visuotinės kokybės vadybą. Akcinės bendrovės "Achema" kultūra ir būtinybė ją keisti. Išvados. Priedai (2 psl.)
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(36 puslapiai)
  2009-12-31
 • Organizacijos organizacinės valdymo sistemos analizė: AB "Šilutės baldai"

  Įvadas. Įmonės tipas. Valdymo principai. Valdymo metodai. Valdymo stilius. Valdymo struktūra.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(5 puslapiai)
  2006-06-06
 • Organizacijos organizacinės valdymo struktūros analizė: UAB "Rūta"

  Įvadas. Įmonės veiklos sritis, darbo organizavimas. Organizacijos struktūra. UAB "Rūta" rinkos įvertinimas. Įmonės apskaitos. UAB "Rūta" mokami mokesčiai. Įmoka į garantinį fondą. Nekilnojamojo turto mokestis. Pelno mokestis. Pridėtinės vertės mokestis (PVM). Gyventojų pajamų mokestis. Kelių mokesčiai. Valstybinio socialinio draudimo įmokos. Priedas (1).
  Įmonių aprašymai, referatas(10 puslapių)
  2006-11-21
 • Organizacijos pardavimo valdymo ypatybės: "Omnitel"

  Įvadas. Pardavimo valdymas. Proceso realizavimo apžvalga. "Omnitel" pardavimo vadybos apžvalga. Valdymo funkcijos. Planavimas. Organizavimas. Skatinimas. Kontrolė. Reguliavimas. Atlyginimas. Išvados. Pasiūlymai.
  Įmonių aprašymai, referatas(6 puslapiai)
  2006-11-14
Puslapyje rodyti po