Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Įmonių aprašymai

Įmonių aprašymai (828 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Įmonės valdymo analizė: AB "Lietuvos dujos"

  Įvadas. Literatūros teorinė analizė. Organizacijos apibūdinimas. Organizacijų valdymas. Organizacijos aplinkos. Organizacijos vidaus aplinka. Organizacijos išorinė aplinka. Tiesioginio poveikio aplinka. Netiesioginio poveikio aplinka. Vadybos funkcijos. Organizacijų struktūros. Organizacijos vadovavimas. Vadovavimo stilius. AB "Lietuvos dujos" valdymo analizė. AB "Lietuvos dujos" charakteristika. Organizacijos valdymas. Verslo vizija ir tikslai. Svarbiausi darbai. AB "Lietuvos dujos" akcininkų struktūra. Valdyba. Bendrovės administracija. Organizacinė valdymo struktūra. Organizacijos aplinkos (veiksniai). Konkurentai. Reguliavimo veiksniai. Teisinė bazė. Gamtinių dujų įstatymo projektas. Ekonominiai veiksniai. Finansiniai ištekliai. Užsienio valiuta ir su ja susijusi rizika. Socialiniai veiksniai. Ekologiniai veiksniai. Techniniai – technologiniai veiksniai. AB "Lietuvos dujos" SWOT analizė. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(20 puslapių)
  2007-04-05
 • Įmonės valdymo analizė: kavinė "Vandenis"

  Įvadas. Darbo tikslas – atlikti kavinės "Vandenis" valdymo analizė. Organizacijos apibūdinimas. Organizacijos struktūra. Organizacijos valdymas. Planavimas, organizavimas, vadovavimas, ir kontrolė, motyvacija. Organizacijos aplinkos. Organizacijos vidaus ir išorės aplinkos. Organizacijos paskirtis. Misija, vertybės, strategija, ir komunikacija. "Vandenio" kavinės valdymo analizė. "Vandenio" kavinės charakteristika. Organizacinės įmonės struktūra. Išvados ir rekomendacijos.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(18 puslapių)
  2010-01-26
 • Įmonės valdymo analizė: Tauragės Žalgirių vidurinė mokykla

  Įvadas. TŽVM valdymo analizė. Pagrindiniai TŽVM įtakojantys vidiniai ir išoriniai veiksniai. Valdžios pasiskirstymas organizacijoje. Koordinavimo metodai naudojami ir personalo skatinimas TŽVM. Grupės veikiančios TŽVM. Tarpasmeniniai santykiai organizacijoje. Tarpasmeninės organizacinės komunikacijos formos.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(6 puslapiai)
  2006-03-29
 • Įmonės valdymo analizė: UAB "Bikuvos" prekyba

  Organizacijos valdymo analizė. Įmonės charakteristika. Ūkinė veikla. Kokybė. Įmonės valdymas ir struktūra. Darbuotojų motyvacija. Tyrimų metodologija. Darbuotojų apklausos anketa. Anketos turinio sudarymo aspektai. Anketos forma. UAB "Bikuvos" prekyba tyrimo duomenų analizė. UAB "Bikuvos" prekyba SWOT analizė. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(12 puslapių)
  2007-04-13
 • Įmonės valdymo analizė: UAB "Dotnuvos projektai"

  Įvadas. Literatūros teorinė analizė. Organizacijos apibūdinimas. Organizacijų valdymas. Organizacijos aplinkos. Organizacijos vidaus aplinka. Organizacijos išorinė aplinka. Vadybos funkcijos. Planavimas. Organizavimas. Vadovavimas. Motyvavimas. Koordinavimas. Kontrolė. Sprendimų priėmimas. Įkūrimo ir veiklos charakteristika. Įkūrimas ir reorganizavimas. Organizacinė forma. Svarbiausieji pasiekimai. Valdymo formos ir santykiai. Darbo santykiai. Komunikacija. Produkcija. Apsirūpinimas žaliavomis. Darbo ištekliai. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2009-03-04
 • Įmonės valdymo analizė: UAB "Julimatas"

  Įvadas. Organizacijos valdymo teorinė analizė. Vadybos organizavimas. Organizacijos aplinkos. Organizacijos vidaus aplinka. Organizacijos išorinė aplinka. Vadybos funkcijos. Planavimas. Organizavimas. Vadovavimas. Kontrolė. Įmonės SWOT analizė. UAB "Julimatas" valdymo analizė. Įmonės pristatymas. Juridinis įmonės statusas. Įmonės SWOT analizė. Išvados ir rekomendacijos.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(12 puslapių)
  2007-02-08
 • Įmonės valdymo analizė: UAB "Samsonas"

  Santrauka. Įvadas. UAB "Samsonas" veiklos ir informacijos šaltinių apžvalga. UAB "Samsonas" veiklos valdymo metodologiniai principai. Įmonės charakteristika. Įmonės aplinka. Įmonės veiklos tikslai. Valdymo esmė ir jo ciklas. Valdymo veiksniai. Planavimas. Organizavimas. Kontrolė. Darbo apmokėjimas. UAB "Samsonas" veiklos valdymo analizė. Įmonės veikla ir tikslai. Įmonės konkurencinė aplinka. Mėsos gaminių kainų analizė. Darbo principai. Kontrolės sistema. Įmonės darbuotojų darbo apmokėjimas. Išvados ir pasiūlymai.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2006-02-08
 • Įmonės valdymo analizė: viešbutis "Baltpark"

  Įvadas. Teorinės dalies analizė. Organizacijos samprata. Organizacijos aplinkų analizė. Vidinės aplinkos kintamieji. Išorinės aplinkos kintamieji. Vadybos funkcijų analizė. Planavimo esmė. Organizavimo esmė. Vadovavimas kaip vadybos funkcija. Kontrolės svarba. SWOT analizė. Viešbučio Baltpark valdymo analizė, veiklos pristatymas, aplinkų analizė, vidinės aplinkos kintamieji, išorinės aplinkos kintamieji, vadybos funkcijų analizė, planavimo įvertinimas, organizavimo įvertinimas, vadovavimo įvertinimas, kontrolės svarba. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(21 puslapis)
  2006-11-22
 • Įmonės valdymo aprašymas: krovinių pervežimas UAB "Vesta"

  Įvadas. Pasirinktos organizacijos kaip valdymo objekto ypatybės. Organizacijos valdymo struktūra. Organizacijos darbuotojai. Organizacijos produktas ir jo charakteristikos. Organizacijos gaviniai. Organizacijos darbo priemonės. Darbo pasidalijimas, darbo koordinavimas organizacijoje. Organizacijos veiklos valdymo ciklo ypatybės, siekiant tikslo. UAB "Vesta" veiklos planavimas. UAB "Vesta" planavimo žingsniai. Veiklos organizavimas. Veiklos skatinimas. Veiklos kontrolė ir reguliavimas. Atlyginimas. Išvados.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(11 puslapių)
  2008-06-09
 • Įmonės valdymo ciklas: UAB "Rokauta"

  Įvadas. UAB "Rokauta". Įmonės organizacinė struktūra ir valdymo schema. UAB "Rokauta" pagrindinių procesų organizavimas. Aprūpinimo organizavimas. Gamybos organizavimas. Įmonės veiklos planavimas. Kontrolės procesas UAB "Rokauta". Reguliavimo procesas UAB "Rokauta". UAB "Rokauta" darbuotojai. Darbo užmokestis ir darbuotojų skatinimas. Papildomas darbo apmokėjimas. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(12 puslapių)
  2007-04-19
 • Įmonės valdymo metodų analizė: UAB "Samsonas"

  Įvadas. Įmonės valdymas. Įmonės charakteristika. Įmonės aplinka. Įmonės veiklos tikslai. Valdymo esmė ir jo ciklas. Valdymo veiksniai. Planavimas. Organizavimas. Kontrolė. Darbo apmokėjimas. UAB "Samsonas" veiklos analizė. Įmonės veikla ir tikslai. Įmonės konkurencinė aplinka. Mėsos gaminių kainų analizė. Darbo principai. Įmonės darbuotojų darbo apmokėjimas. Kontrolės sistema. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2006-02-08
 • Įmonės valdymo organizavimo analizė: krovinių pervežimo, automobilių pardavimo, viešo maitinimo įmonė

  Įvadas. Individuali Valušio įmonė. Organizacijos valdymo analizė. Organizacijos samprata. Organizacijos aplinkos. Organizacijos vidaus aplinka. Organizacijos išorės aplinka. Valdymo suvokimas. Planavimo procesas. Organizavimo funkcijos svarba. Vadovavimo suvokimas. Kontrolės apibūdinimas. Sprendimo priėmimas. Organizacijų struktūros. Organizacijų struktūrų tipai. SWOT analizė. Firmos charakteristika. Įmonės istorija. Pagrindinė veikla. Valdymo struktūra grafiškai. Administracijos funkcijos. Esamos situacijos analizė. Veiklos aprašymas. Makroaplinka. Prekė ir pirkėjai. Įmonėje vyraujančios aplinkos. Įmonės dabartinė situacija. Įmonės SWOT analizė. Išvados.
  Įmonių aprašymai, analizė(15 puslapių)
  2006-05-12
 • Įmonės valdymo praktika: automobilių servisas

  Automobilių serviso paslaugų teikimo proceso valdymo praktika. Sunkvežimių gamintojai UAB "X". Įvadas. Aptarnavimas. Proceso dalyviai. Planavimas. Pagrindiniai strateginiai klausimai. Personalo verslo planas. Skatinimas. Kontrolė. Išvados.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(6 puslapiai)
  2007-10-26
 • Įmonės valdymo praktika: kavinė UAB "Vaivos juosta"

  Įvadas. 1-oji namų darbo dalis. Įmonės pristatymas. "Vaivos juostos" valdymo struktūra. "Vaivos juostos" produktas ir jo charakteristika. 2–oji namų darbo dalis. Planavimas. Organizavimas. 3–oji namų darbo dalis. Skatinimas. Kontrolė ir reguliavimas. Atlyginimas. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(11 puslapių)
  2008-12-19
 • Įmonės valdymo struktūra ir administracijos darbo pasidalijimas: UAB "Kretingos šeimos medicinos centras"

  Darbas pavadinimu "Įmonės UAB "Kretingos šeimos medicinos centras" valdymo struktūra ir administracijos darbo pasidalijimas". Įvadas. Uždarosios akcinės bendrovės (UAB) "Kretingos šeimos medicinos centro" veiklos tyrimo objekto ir informacijos šaltinių apžvalga. Literatūros teorinė analizė. Organizacijos struktūros samprata ir valdymo lygiai. Organizacijų valdymo struktūros (OVS). OVS struktūriniai dydžiai ir jų įvairovė. Darbo pasidalijimas. Vertikalusis ir horizontalusis darbo paskirstymas. Valdymo centralizacija ir decentralizacija. UAB "Kretingos šeimos medicinos centras" valdymo struktūros ir administracijos darbo pasidalijimo analizė. Organizacijos valdymo struktūros analizė. Organizacijos valdymo principų analizė. Įmonės vertikalusis ir horizontalusis darbo paskirstymas. Įmonės centralizacija ir decentralizacija. Išvados ir pasiūlymai.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(19 puslapių)
  2008-01-09
 • Įmonės valdymo struktūra: AB "Idėjų parkas"

  Įvadas. Trumpa įmonės charakteristika. Vadybos funkcijų apžvalga AB "Idėjų parkas". Planavimas. Organizavimas. Skatinimas. Kontrolė. Išvados ir pasiūlymai.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(6 puslapiai)
  2006-11-28
 • Įmonės valdymo struktūra: AB "Klaipėdos baldai"

  Įvadas. Organizacijos samprata, organizacinė struktūra ir jos tipai. Valdymo procesas. Planavimas. Organizavimas. Vadovavimas. Kontrolė. Įmonės AB "Klaipėdos baldai" bendra charakteristika. Valdymo ir gamybos struktūros. AB "Klaipėdos baldai" valdymo struktūra. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(11 puslapių)
  2007-12-16
 • Įmonės valdymo struktūra: UAB "Steiga"

  Įmonės valdymo struktūra. Proceso dalyviai. Planavimas. Skatinimas. Kontrolė. Išvados.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(4 puslapiai)
  2005-08-29
 • Įmonės valdymo struktūra: ŽŪB "Nematekas"

  Įvadas. Proceso dalyviai. Planavimas. Skatinimas. Pagal kompetencijos lygį. Pagal stažą įmonėje. Kontrolė. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(4 puslapiai)
  2007-10-01
 • Įmonės veikla: duonos kepimas UAB "Lašų duona"

  Temos aktualumas. Darbo problema. Darbo tikslas – gebėti teorines žinias taikyti praktinėse situacijose, sprendžiant įmonės problemas. Darbo uždaviniai. Darbo objektas. Darbo metodai. Darbo struktūra. Darbo sudėtis. Bendra įmonės charakteristika. Juridinis tipas. Įmonės veiklos rūšys. Mažmeninė prekyba. Eksportas. Įmonės valdymo struktūra. Organizacinė valdymo struktūra. Darbo vietų aprašymai, struktūriniai padaliniai. Įmonės personalas. Personalo poreikio planavimas. Reikalavimai darbo vietai. Priėmimo į darbą tvarką. Darbo sutartys su personalu. Kvalifikacijos kėlimo sistema. Vadovavimo stilius. Psichologinis kolektyvo klimatas. Įmonės veiklos planavimas. Įmonės tikslai ir uždaviniai. Aplinkos veiksniai, turintys įtaką įmonės tikslų siekimui. Įmonės mikro aplinka. Įmonės makro aplinka. Veiklos planavimo procedūra. Įmonės veiklos įvertinimas ir kontrolė. Įmonės veiklos tobulinimo galimybės. Pasiūlymai. Išvados.
  Įmonių aprašymai, praktikos ataskaita(16 puslapių)
  2008-10-29
Puslapyje rodyti po