Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Įmonių aprašymai

Įmonių aprašymai (828 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Įmonės veiklos analizė: dėvėti rūbai IĮ "Rūbų fiesta"

  Dėvėtų rūbų verslas. Įmonės aprašymas. Įmonės valdymo struktūra. Verslą įtakojantys veiksniai. Verslo aplinka. Individualios įmonės "Rūbų fiesta" SSGG analizė. Parduodamų prekių asortimentas. Paklausa ir pasiūla. Konkurencija. Reklama. Kainų nustatymas, jų strategijos. Išvados.
  Įmonių aprašymai, analizė(16 puslapių)
  2008-02-27
 • Įmonės veiklos analizė: didmeninė ir mažmeninė prekyba plastikiniais langais, durimis ir garažo vartais UAB "Šiltas butas"

  Santrauka. Summary. Įvadas. Įmonės veiklos analizės ir vertinimo pagrindai. Įmonės veiklos valdymo kriterijai. Verslo aplinkos įtakos įmonės veiklai vertinimas. Įmonės SWOT analizė. Įmonės tikslų ir veiklos rezultatų sąsajos. UAB "Šiltas butas" veiklos analizė 2005 – 2007 metų laikotarpiu. UAB "Šiltas butas" veiklos charakteristika. Mikroaplinkos ir makroaplinkos veiksnių įtaką UAB "Šiltas butas" veiklai. Įmonės "Šiltas butas" veiklos valdymo analizė. Įmonės "Šiltas butas" SWOT analizė. UAB "Šiltas butas" rinkos ir konkurencijos tyrimo analizė. UAB "Šiltas butas" veiklos rinkos ir konkurencingumo tyrimas. UAB "Šiltas butas" veiklos konkurencingumo stiprinimo galimybės, įgyvendinant investicinį projektą. Išvados ir rekomendacijos. Priedai (2).
  Įmonių aprašymai, diplominis darbas(65 puslapiai)
  2007-02-13
 • Įmonės veiklos analizė: drabužių parduotuvių tinklas APB "Apranga"

  APB "Apranga" veikla. Įmonės finansinės ataskaitos. Įmonės finansinių atskaitų analizė. Horizontalioji analizė. Vertikalioji analizė. Santykinių rodiklių analizė. Įmonės aplinkos, rizikos ir bankroto įvertinimas. Bendras įmonės būklės vertinimas ir tobulinimo galimybės. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2007-03-21
 • Įmonės veiklos analizė: drabužių parduotuvių tinklas APB "Apranga" (2)

  Įvadas. Įmonės veiklos pristatymas. Horizontalioji ir vertikalioji finansinių ataskaitų analizė. Horizontalioji analizė. Vertikalioji analizė. Santykinių rodiklių analizė pagal nagrinėjamas finansinės ir ūkinės veiklos analizės rodiklių grupes. Mokumo rodikliai. Pelningumo rodikliai. Veiklos efektyvumo rodikliai.Įmonės veiklos vertinimas išorinės aplinkos atžvilgiu. Įmonės rizikos įžvalga ir bankroto galimybės diagnostika (Altmano indeksas). Apibendrintas įmonės būklės vertinimas, veiklos tobulinimo galimybių išryškinimas bei pasiūlymų formavimas. Priedai (6).
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(36 puslapiai)
  2009-04-20
 • Įmonės veiklos analizė: drabužių siuvykla UAB "Vėtra"

  Charakteristika. Įvadas. UAB "Vėtra" 2003, 2004, 2005 veiklos metų analizė. Pajamų, sąnaudų ir grynojo pelno baziniai prieaugio koeficientai veiklos rezultatų dinamika. Horizontalioji analizė. Vertikalioji analizė. Bankroto ribos rodiklis Z. Finansinių rodiklių palyginimas, taikant vietų sumavimo metodą. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (4).
  Įmonių aprašymai, analizė(34 puslapiai)
  2008-05-27
 • Įmonės veiklos analizė: fotopaslaugos IĮ "Akimirka"

  Įmonės pristatymas. Įmonės esamos padėties analizė. Išorinė aplinka. Teisinė ir politinė aplinka. Ekonominė aplinka. Socialinė aplinka. Technologiniai veiksniai. Ekologiniai veiksniai. Tiesioginiai veiksniai. Vartotojai. Konkurentai. Medžiagos, komponentai ir jų tiekimas. Organizacijos aplinka. Tikslai. Žmonės. Strategija. Organizacinė struktūra. Darbas iliustruotas nuotraukomis.
  Įmonių aprašymai, referatas(21 puslapis)
  2005-08-03
 • Įmonės veiklos analizė: interneto prieigos ir balso telefonijos paslaugų įmonė AB "Teo lt"

  Įvadas. Tikslas: Išanalizuoti įmonės veiklos rezultatus bei juos įtakojančius veiksnius. Įmonės pristatymas. Horizontali finansinė analizė. horizontali balanso analizė. Horizontali pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. Vertikali finansinė analizė. Vertikali balanso analizė vertikali pelno(nuostolio) analizė. AB "Teo lt" finansiniai rodikliai. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(19 puslapių)
  2010-10-28
 • Įmonės veiklos analizė: Irenos Padleckienės IĮ "Ritos kepyklėlė"

  Įvadas. Įmonės veikla. Trumpa įmonės veiklos charakteristika. Įmonėje atliekami darbai ir funkcijos. Įmonės organizacinė valdymo struktūra. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(12 puslapių)
  2008-12-10
 • Įmonės veiklos analizė: kapaviečių tvarkymo ir antkapinių paminklų gamybos įmonė

  Įvadas. I dalis. Vadybinė. Darbo tikslas ir uždaviniai. Bendrasis personalinės įmonės vadybinis apibūdinimas. D.Varec personalinė įmonė. Personalinės įmonės rekvizitai. Įmonės steigimo idėja. Organizacijos istorija. Įmonės įregistravimo ir veiklos reglamentas. Organizacijos struktūra. Personalas. Organizacijos kultūra, klimatas, komunikacija. Organizacijos darbuotojų teisių sistema. Vizija. Misija. II dalis. Ekonomikos. Organizacijos tikslai ir uždaviniai. Artimiausi tikslai. Tolimesni įmonės veiklos tikslai. Makroaplinkos analizė. Ekonominiai veiksniai. Socialiniai veiksniai. Politiniai veiksniai. Technologiniai faktoriai. Ekologiniai veiksniai. Vidinės aplinkos analizė. Įmonės aplinkos analizė. Sugebėjimų, pavojų ir galimybių nustatymas. Prekė. Kaina. Pardavimų ir marketingo sistema. Išorinės aplinkos analizė. Išorinių veiksnių analizė. Ūkio šakos aplinka. Konkurencinės padėties analizė. Vartotojų analizė. Rizika. Firmos finansinės analizės teorija. Firmos finansinės atskaitomybės elementai. Balansas. Pelno ataskaita. Kapitalo formavimo šaltinių ir jo panaudojimo ataskaita. Firmos ekonominės veiklos įvertinimo rodiklių grupės. Pagrindinės finansinių rodiklių grupės. Finansiniai rodikliai. Pelningumo rodikliai. Santykinis akcinio kapitalo pelningumo arba kapitalo grąžos rodiklis. Investicijų pelningumo arba investicijų grąžos rodiklis. Turto pelningumo rodiklis (Dju Ponto). Bendrasis pelningumo rodiklis. Grynojo pelningumo arba neto maržos rodiklis. Pardavimų sąnaudų rodiklis. Administracinių sąnaudų rodiklis. Rodiklis, apibūdinantis firmos vadovybės gebėjimą racionaliai naudoti išteklius. Finansinio statuso rodikliai. Einamojo likvidumo arba bendrojo padengimo koeficientas. Greitojo arba kritinio likvidumo koeficientas. Manevringumo arba lankstumo koeficientas. Bendrojo mokumo koeficientas. Ilgalaikio mokumo koeficientas. Ilgalaikių įsipareigojimų įvykdymo trukmės koeficientas. Finansinio valdymo rodikliai. Vidutinės materialinių atsargų apyvartos trukmės rodiklis. Vidutinė debitorinio įsiskolinimo firmai trukmės rodiklis. Kreditorinio įsiskolinimo trukmės rodiklis. Išteklių valdymo rodikliai. Pardavimų apimties vienam darbuotojui rodiklis. Grynojo pelno, neatskaičius mokesčius dalis, tenkanti vienam darbuotojui rodiklis. Produktyvumo, tenkančio vienam produkciją gaminančiam darbuotojui, rodiklis. Firmos pelningumo lūžio taško analizė. D. Varec PĮ finansinių rodiklių analizė. III dalis. Strateginių veiksmų planas. Strateginio plano rengimo etapai. Išvados.
  Įmonių aprašymai, analizė(38 puslapiai)
  2006-10-25
 • Įmonės veiklos analizė: katilų gamyba IĮ "Bendrabutis"

  Žaidimo apžvalga. Įmonės strategija. Įmonės "Bendrabutis" bendroji padėtis. Pagrindinis įmonės tikslas. Bendrieji sprendimai. Senųjų įrengimų pardavimas. Įmonės pajėgumų ir darbininkų skaičiaus kitimo analizė. "Kaitra 150" gamybos apimtys. Gaminio gamybos, pilnosios savikainos ir pardavimo kainos kitimo analizė. Įmonės veiklos 5 metų finansinių ataskaitų analizė. Įmonės veiklos rezultatų apibendrinimas. Išvados ir pasiūlymai.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(13 puslapių)
  2009-01-19
 • Įmonės veiklos analizė: kavinė-baras "Banga"

  Įvadas. Pagrindiniai tiriamojo darbo programiniai metodiniai ir organizaciniai klausimai. Tyrimo analitinė dalis. Struktūriniai vidurkiai ir jų analizė. Dinaminiai eilučių rodikliai ir jų analizė. Regresijos lygtis. Ryšio glaudumo rodikliai. Išvados. Priedai.
  Įmonių aprašymai, referatas(19 puslapių)
  2006-10-17
 • Įmonės veiklos analizė: kavinė–baras "Saldusis biskvitas"

  Įvadas. Tikslas: Išnagrinėti individualios K. Butauto Įmonės "Saldusis biskvitas" veiklą ir valgiaraščių sudarymo principus. K. Butauto IĮ kavinė–baras "Saldusis biskvitas" aprašymas. IĮ "Saldusis biskvitas". Keletas virtuvės paslapčių. Nuolaidos. Paslaugos. Studentų kavinukė. Kavinės meniu. Žaliavų atvežimas ir laikymas. Šiluminiai apdorojimai. Sandėliavimo ir realizacijos sąlygos. Kavinė–baras "Saldusis biskvitas" salės apkrovimo grafikas. Įrenginių išdėstymo planas bei gamybinių patalpų išdėstymo schema. Individuali užduotis. Valgiaraščių sudarymo principai. Valgiaraščio reikšmė. Valgiaraščio turinys. Valgiaraščio sudarymas. Valgiaraščių rūšys. Valgiaraščio apipavidalinimo rekomendacijos. Valgiaraščio patiekalų asortimento formavimas ir struktūros analizė. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(15 puslapių)
  2009-02-17
 • Įmonės veiklos analizė: langų, durų, žaliuzių, pertvarų gamyba ir prekyba UAB "Langai"

  Misija ir tikslai. SWOT analizė. Išorinės aplinkos analizė. Ekonominės aplinkos įvertinimas. Politinės teisinės aplinkos įvertinimas. Konkurencinės aplinkos įvertinimas. Marketingo veiklos aspektas. Vidinės aplinkos analizė. Finansinės veiklos aspektai. Personalo ir organizacinis aspektas. SWOT analizės strateginiai siūlymai. UAB "Langai" verslo vienetų strategijų nustatymas. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(14 puslapių)
  2006-04-24
 • Įmonės veiklos analizė: maisto papildai sportininkams UAB "Sportkoop"

  Įvadas. Industrijos analizė. Kas tai yra maisto papildai. Maisto papildai sportininkams. Ateities tendencijos. Tiesioginių konkurentų apžvalga. Įmonės veiklos analizė. Valdymo struktūra. Rezultatyvumas. Pelningumas, metinė apyvarta. Kokybės rodikliai. Marketingas. Investiciniai projektai, naujovių diegimas. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(11 puslapių)
  2006-02-23
 • Įmonės veiklos analizė: nekilnojamo turto bendrovė

  Įvadas. Organizacijos valdymo struktūra. Proceso ir jo valdymo dalyviai. Planavimas. Skatinimas. Kontrolė. Išvados. Priedas (1).
  Įmonių aprašymai, namų darbas(10 puslapių)
  2007-03-21
 • Įmonės veiklos analizė: prekyba baldinėmis medžiagomis UAB "Managonis"

  Įmonės valdymo struktūra. Įmonės pardavimų įvertinimas per trejus metus (2002 – 2004). UAB "Managonis" konkurentai.
  Įmonių aprašymai, referatas(6 puslapiai)
  2005-11-30
 • Įmonės veiklos analizė: prekyba drabužiais

  Santrauka. Įvadas. Įmonės "x" veiklos ir informacinių šaltinių apžvalga. Strateginio planavimo teorijos analizė. Vidaus ir išorės veiksnių analizė. Išorės veiksniai. Vidaus veiksniai. Bendrosios įmonės plėtros ir vystymosi strategijos pasirinkimo metodologinės prielaidos. SSGG analizėje dominuojantys veiksniai. Konkurencijos alternatyvos. Įmonės požiūris į dabartį ir ateiti, siekiai. Įmonės "x" SSGG analizė ir alternatyvų įvertinimas, vizija, misija ir tikslai. Išorinių aplinkos veiksnių įvertinimas. Rinka ir konkurentai. Vidinių aplinkos veiksnių įvertinimas. Įmonės "X" plėtros ir vystymo konkurencinėje rinkoje alternatyvų įvertinimas. Investavimo privalumai ir galima rizika. Įmonės "X" plėtros strateginių alternatyvų analizė Bostono CG metodu. Įmonės vizija, misija, tikslai. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2011-06-27
 • Įmonės veiklos analizė: prekyba dujiniais prietaisais

  UAB "X" veikla - dujotiekio sistemų projektavimas, įrengimas, montavimas, prekyba dujiniais prietaisais. Įvadas. Teorinė dalis. Planavimas. Organizavimas. Motyvacija. Kontrolė. Praktinė dalis. UAB "X" planavimo analizė. UAB "X" organizavimo analizė. UAB "X" motyvacijos analizė. UAB "X" kontrolės analizė. Išvados. Išnašos.
  Įmonių aprašymai, referatas(8 puslapiai)
  2008-04-14
 • Įmonės veiklos analizė: prekyba kompiuterine įranga UAB "Inida"

  Įvadas. Literatūros teorinė analizė. Organizacija. Organizacijos aplinka. Organizacijos vidaus aplinka. Išorinė organizacijos aplinka. Valdymo procesas. Planavimas. Sprendimų priėmimas. Organizavimas. Organizacinės struktūros. Vadovavimas. Kontrolė. UAB "Inida" praktinė dalis. UAB "Inida" charakteristika. UAB "Inida" veiklos sritys. UAB "Inida" organizacijos struktūra. Personalas. Technologijos. Tikslai (uždaviniai). UAB "Inida" makroaplinka. Klientai. Partneriai. Konkurentai. UAB "Inida" valdymas. Planavimas. Organizavimas. Vadovavimas. Kontrolė. UAB "Inida" SSGG analizė. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(24 puslapiai)
  2006-11-01
 • Įmonės veiklos analizė: siuvimo reikmenų prekyba UAB "Gebenė"

  Įvadas. Įmonės užsienio ekonominės veiklos tikslų formulavimas. Situacijos analizė. Potencialių UAB "Gebenė" eksporto šalių požymių interpretacija. Tarptautinio marketingo strategijos formavimas. Užsienio rinkų parinkimas. Užsienio rinkų segmentavimas. Įėjimo į užsienio rinkas būdų parinkimas. Tarptautinio marketingo komplekso sprendimai. Prekės politika. Kainos politika. Paskirstymo politika. Rėmimo strategija. Tarptautinio marketingo veiksmų programa.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(21 puslapis)
  2006-01-16
Puslapyje rodyti po