Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Įmonių aprašymai

Įmonių aprašymai (828 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Įmonės veiklos analizė: sportas, pramogos ir verslas UAB "Forum Palace"

  Įvadas. UAB "Forum Palace" kryptis, asortimentas, tikslai. UAB "Forum Palace" misija ir vizija. Rinkos struktūra. SWOT analizė. UAB "Forum Palace" išorinė aplinka. Makro aplinka. Mikro aplinka. UAB "Forum Palace" darbuotojų motyvacija. UAB "Forum Palace" motyvavimo metodai. Karjeros galimybės. UAB "Forum Palace" struktūra ir darbuotojų funkcijos. UAB "Forum Palace" struktūra. Organizacija. Išvados ir siūlymai.
  Įmonių aprašymai, referatas(21 puslapis)
  2006-11-22
 • Įmonės veiklos analizė: sporto studija UAB "Fankas"

  Įvadas - trumpas įmonės pristatymas. Industrijos analizė. Įmonės veiklos aprašymas. Sporto studijos "Fankas" valdymo struktūra. Personalo struktūra. Darbuotojų atliekamos pareigos. Darbinio gyvenimo kokybė. Marketingas: prekės politika, pardavimų priemonės, kainodara. Investiciniai projektai, naujovių diegimas. Vidiniai ir išoriniai ryšiai su sportu. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(7 puslapiai)
  2008-05-23
 • Įmonės veiklos analizė: statybos darbai UAB "Predita"

  Įvadas. UAB "Predita" pristatymas. UAB "Predita" organizacinės valdymo struktūros privalumai ir trūkumai. Uždarosios akcinės bendrovės "Predita" bendrovės akcininkų susirinkimo protokolas. UAB "Predita" įstatai. Vidinės aplinkos analizė. Konkurencinė aplinka. Vartotojai. Išorinės aplinkos analizė. Ekonominė aplinka. Socialinė aplinka. Politinė – teisinė aplinka. Reklaminis skelbimas dėl darbo. Komercinis pasiūlymas. Vadovavimo darbuotojams analizė. Įmonės kultūros apibūdinimas. Įmonės vadovavimo stilius ir konfliktų sprendimai. Darbuotojų susirinkimo protokolas. Įmonės veiklos biudžeto analizė. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(17 puslapių)
  2005-09-04
 • Įmonės veiklos analizė: telekomunikacijos UAB "TELE2"

  Įvadas. UAB "TELE2" veiklos analizė. Analizuojamos įmonės veiklos ypatumai. Aplinkos analizė. Įmonės tikslinė rinka. Marketingo tyrimas UAB "TELE2". Tyrimo metodologija. Tyrimo rezultatų analizė. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (anketa).
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(13 puslapių)
  2005-12-12
 • Įmonės veiklos analizė: UADB "Seesam Lietuva"

  Įvadas. Apie UADB "Seesam Lietuva". Istorija. Draudimo rūšys. Fiziniams asmenims. Juridiniams asmenims. Smulki portfolio struktūra. Kiekvienos draudimo rūšies kitimas. UADB "Seesam Lietuva" portfelio palyginimas su Respublikos ne gyvybės draudimo portfeliu. Draudimo įmonės finansinių rodiklių analizė. Sudarytos ir nutrauktos sutartys. Surinktų įmokų analizė. Vidutinės įmokos ir išmokos analizė. Nuostolingumas pagal kiekvieną draudimo rūšį. Nuostolingumas pagal kiekvieną draudimo rūšį Respublikos lygiu. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(19 puslapių)
  2009-03-18
 • Įmonės veiklos analizė: viešbutis "Labanoras"

  Įvadas. Viešbučio "Labanoras" veiklos apžvalga. Pagrindiniai viešbučio tikslai ir uždaviniai. Valdymo struktūra ir personalas. Viešbučio paslaugos. Viešbučio pagrindinės priemonės ir priežiūra. Viešbučio "Labanoras" ateities planai ir perspektyvos. Išvados. Priedai (2).
  Įmonių aprašymai, referatas(11 puslapių)
  2007-04-05
 • Įmonės veiklos analizė: viešbutis "Radisson SAS"

  Įvadas. Viešbučio "Radisson SAS" Klaipėda veiklos organizavimo procesų valdymo metodologinė dalis. Valdymo organizacinė struktūra. Personalo organizavimas. Darbų paskirstymas ir derinimas. Darbuotojų darbo įvertinimas ir skatinimas. Išvados ir pasiūlymai.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(19 puslapių)
  2005-08-01
 • Įmonės veiklos aprašymas: kepykla-parduotuvė UAB "Alytaus duona"

  Įvadas. UAB "Alytaus duona" veiklos aprašymas. Tikslai ir uždaviniai. Pirkėjų apklausa ir analizė. Parduotuvės UAB "Alytaus duona" pirkėjų apklausa. Prekių asortimentas, laikymas, ženklinimas. Prekių asortimentas. Gaminių laikymo ypatumai. Prekių įpakavimas ir ženklinimas. Kainų politika. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(12 puslapių)
  2008-03-07
 • Įmonės veiklos aprašymas: UAB "Alaista"

  Įvadas. Įmonės rekvizitai. Įmonės veiklos analizė. Įmonės aprašymas. Gamybinės patalpos. Aplinkos analizė. Darbo teisė. Makro ekonomika. Marketingas. Vartotojai. Konkurentai. Kainos nustatymas. Produkto analizė. Žaliavų apskaičiavimas. Žaliavos. Konditerijos gaminių asortimentas. "Bočių" duona. Receptūra. Technologinė schema. Reklama. Rizikos analizė. Mikro aplinka. Gamybos (paslaugų) charakteristika. Realizavimo rinkos. Tiekimas. Makro aplinka. Konkurentų analizė. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(17 puslapių)
  2006-10-10
 • Įmonės veiklos aprašymas: UAB "Constructus"

  Kliento partneris. Pranokti lūkesčius. Misija. Vizija. Tikslai. Kliento poreikiai - svarbiausia. Puiki vadovų rengimo programa. "Pokyčių tarpininko" rolė ir vaidmuo. Bendrieji principai. Santykiai su darbuotojais. Verslo etika. Aplinkosauga. Statybos departamentas. Visos statybos paslaugos. Jūsų projektams – pridėtinė vertė. Speciali sistema "Constructus" darbo stilius. Aplinkosaugos vizija. Aplinkosaugos politika. Aplinkosaugos strategija. Aplinkosaugos darbas. Su aplinkosauga susijusios veiklos stebėjimas. Cheminės medžiagos. Dirvožemio valymas. Atliekos ir jų perdirbimas. Darbas iliustruotas nuotraukomis.
  Įmonių aprašymai, referatas(9 puslapiai)
  2005-11-08
 • Įmonės veiklos aprašymas: vandens tiekimas UAB "Vilniaus vandenys"

  Vadovų veiksmai, personalo planavimas, žmonių žinių ir kompetencijos identifikavimas, Žmonių ir organizacijos bendravimas.
  Įmonių aprašymai, referatas(8 puslapiai)
  2005-03-07
 • Įmonės veiklos apžvalga: UAB "Lietuvos eksporto importo draudimas"

  Pagrindiniai įmonės faktai. UAB "Lietuvos eksporto importo draudimas" misija. UAB "Lietuvos eksporto importo draudimas" veiklos apžvalga. Teikiamos paslaugos. Prekinio kredito draudimas. Finansinio kredito draudimas. Investicijų užsienyje politinės rizikos draudimas. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(13 puslapių)
  2005-11-28
 • Įmonės veiklos apžvalga: UAB "Nelss"

  Anotacija. Automobiliai. Automobilių servisas. Kėbulų remontas. Automobilių plovimas. Atsarginės dalys.
  Įmonių aprašymai, referatas(16 puslapių)
  2006-05-17
 • Įmonės veiklos ataskaita: "Namų jaukumas"

  Įmonės strategija. Gamybinės veiklos analizė. Marketingo veiklos analizė. Finansinės veiklos analizė. Balanso analizė. Finansinių rodyklių suvestinė. Išvados ir pasiūlymai.
  Įmonių aprašymai, analizė(20 puslapių)
  2007-10-23
 • Įmonės veiklos ataskaita: "Amžina vasara"

  Įmonės strategija. Marketingo veikla. Įmonės pajėgumų analizė. Produkcijos gamybos analizė. Finansinių rezultatų analizė. Balanso analizė. Finansinių rodiklių suvestinė. Išvados. Valdyba.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(14 puslapių)
  2007-03-14
 • Įmonės veiklos detalės. Produkcijos pelningumas: UAB "Metalo dirbiniai"

  Kursinio darbo tikslas – pagrįsti planuojamos gaminti produkcijos pelningumą, aptarti įmonės veiklos detales, išsiaiškinti, ar UAB "Metalo dirbiniai" išvengs neigiamų pasekmių ir svarbiausia, ar ji gaus norimą pelną. Planuojamų pagaminti gaminių skaičius. Atskirų gaminių gamybos mastas (atsižvelgiant į nebaigtus gaminti gaminius). Reikalingas įrengimų (darbo vietų) skaičius. Įmonės darbuotojų skaičius. Medžiagų poreikis produkcijai pagaminti. Išlaidos medžiagoms produkcijai pagaminti. Einamosios (maksimalios) ir draustinės medžiagų atsargos. Vienetiniai įkainiai. Pagrindinių darbininkų darbo užmokestis ir įmokos socialiniam draudimui. Visos gamybinės programos ir vieno gaminio tiesioginės gamybos išlaidos. Pagalbinių darbininkų darbo užmokestis ir įmokos socialiniam draudimui. Įmonės bendrojo ir administracijos personalo darbo užmokestis ir įmokos socialiniam draudimui. Patalpų plotas gamybinėms reikmėms. Bendras įmonės patalpų plotas. Elektros energijos poreikis ir išlaidos varikliams varyti. Elektros energijos poreikis ir išlaidos patalpoms apšviesti. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija. Netiesioginės gamybos išlaidos. Visos gamybinės programos ir vieno gaminio gamybinė savikaina. Planuojamos parduoti produkcijos gamybinė savikaina. Planuojamos parduoti produkcijos apimtis (pardavimo pajamos). Įmonės veiklos sąnaudos. Bendrasis ir grynasis pelnas. Bendrasis ir grynasis pardavimų pelningumas. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(48 puslapiai)
  2005-11-23
 • Įmonės veiklos ypatumai Lietuvoje: UAB "Investicijų ir verslo garantijos"

  Įmonės ekonomikos rašto darbas. Įvadas. Tikslas. Uždaviniai. Invegos teikiamos paslaugos ir partneriai. Invegos garantija verslininkams. Dalinis paskolų palūkanų kompensavimas. Mikrokreditų teikimas. Kita Invegos veikla. Invega partneriai Lietuvoje. Rizikos valdymas Invegoje. Valstybės neremtinos veiklos rūšys. Invegos 2002-2006 metų veiklos analizė. Suteiktų INVEGA garantijų dinamika nuo jos gyvavimo pradžios. Garantijų portfelio struktūros analizė. 2007 metų I pusmečio Invegos veiklos ataskaita. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2007-12-17
 • Įmonės veiklos ir perspektyvų analizė: viešbutis "Turnė"

  Įvadas. Viešbučio "Turnė" Šiauliuose veiklos krypčių analizė. Viešbučio "Turnė" darbuotojų veikla. Viešbučio "Turnė" lankytojų aptarnavimo principai. Priėmimo skyriaus struktūra ir jo veiklos analizė. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(11 puslapių)
  2006-05-19
 • Įmonės veiklos ir skyrių pristatymas: prekyba maistu, tabaku ir alkoholianiais gėrimais UAB "Tromina"

  Įvadas. Įmonės pristatymas. "Trominos" įmonės personalo skyriaus veikla. "Trominos" įmonės pirkimo skyriaus veikla. "Trominos" pardavimo - marketingo veikla. "Trominos" įmonės finansų veikla. Įmonės mokesčių sistema. Darbo užmokesčio paskaičiavimas ir atsiskaitymų su bankų tvarkymas. Išvados ir pasiūlymai.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(13 puslapių)
  2008-03-22
 • Įmonės veiklos organizavimas ir valdymas: UAB "Kolida"

  Įmonės pasirinkimas. Ūkinės veiklos rūšies pasirinkimas. Įmonės rūšies pasirinkimo pagrindimas. Įmonės steigimas. Įmonės steigimo sutarties turinys. Įstatų turinys. Įmonės kapitalo suformavimas. Įmonės registravimas. Įmonės valdymo organai. Valdymo organų pasirinkimas. Valdymo organų kompetencija. Įmonės veiklos valdymo struktūra. Organizacinės struktūros modeliavimas. Atskirų struktūros dalių kompetencijos identifikavimas ir pagrindimas. Strategija ir jos diegimas. Įmonės veiklos valdymo strategija. Potencialios rinkos analizė. Įmonės taktiniai ir strateginiai tikslai. Strategijos pasirinkimo pagrindimas. UAB "Kolida" veiklos strategija. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2006-04-28
Puslapyje rodyti po