Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Įmonių aprašymai

Įmonių aprašymai (828 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Paslaugų marketingo kompleksas ir komunikacija įmonėje: UAB "Lankava"

  Įmonė prekiauja statybos, remonto, buities, žemės ūkio paskirties ir kitomis prekėmis, teikia įvairias paslaugas. Įvadas. Darbo tikslas: išanalizuoti įmonėje UAB "Lankava" naudojamas komunikacijos priemones. Paslaugų marketingo kompleksas. Produktas. Kaina. Vieta. Rėmimas. Žmonės. Fizinis akivaizdumas. Procesas. Įmonės UAB "Lankava" pristatymas. Įmonės UAB "Lankava" vykdoma komunikacija. Išvados. Priedai (1).
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2008-10-28
 • Paslaugų tiekimo proceso valdymo praktika: viešbutis "Tulpė"

  Įvadas. Viešbučio valdymo struktūra. Proceso ir jo valdymo dalyviai. Planavimas. Skatinimas. Kontrolė. Išvados.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(6 puslapiai)
  2008-03-30
 • Pastatų gamybos proceso ypatumai: UAB "Vėtrūna"

  Darbo tikslas. Įvadas. Valdymo struktūra. Produkto darymo procesas. Proceso dalyviai. Planavimas. Skatinimas. Kontrolė. Išvados.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(6 puslapiai)
  2007-10-24
 • Pašto ir telekomunikacijų veiklos analizė: AB "Lietuvos telekomas"

  Kaštai. Tinklinis planavimas ir valdymas. Kokybės valdymas. Paslaugų teikimo valdymas. AB "Lietuvos telekomas" įmonių grupės veiklos rodikliai. Pagrindiniai finansiniai 2001-2004 metų rodikliai. Pašto ir telekomunikacijų reikšmingumo vertinimas pagal pridėtinę vertę, vidutinį darbo užmokestį ir darbo našumo rodiklius. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(30 puslapių)
  2005-07-31
 • Pašto korespondencijos apdorojimas ir analizė: VŠĮ "Šakių paštas"

  Profesinių kompetencijų, kurias siekiama pademonstruoti šiuo darbu, sąrašas. Darbo tikslas. Uždaviniai. Šakių rajono savivaldybės pašto struktūra. Pašto valdymo organizavimas. Šakių rajono savivaldybės pašte teikiamos paslaugos. Universaliųjų, kitų pašto bei kitų paslaugų pristatymo organizavimas: spaudos, pašto siuntų pristatymo būdai. Pašto siuntų, siuntinių paruošimo ir siuntimo sistema. Paštų siuntmenų vežimo organizavimas (transporto charakteristika). Šakių pašte siunčiamos ir gaunamos pašto korespondencijos apdorojimas ir jo analizė taikant brūkšninį kodą CVVS sistemoje. Bendrieji pašto korespondencijos apdorojimo reikalavimai. Pašto korespondencijos priėmimas ir parengimas vežti. Paprastųjų pašto korespondencijos siuntų priėmimas pagal sutartį. Paprastųjų pašto korespondencijos siuntų skirstymas ir parengimas vežti. Pašto korespondencijos siuntų vežimas. Gaunamųjų pašto korespondencijos apdorojimas gavimo pašte. Pašto korespondencijos siuntų persiuntimas, saugojimas ir grąžinimas. Pašto korespondencijos siuntų persiuntimas. Pašto korespondencijos siuntų saugojimas ir grąžinimas. Pašto siuntinių persiuntimas, saugojimas ir grąžinimas, neįteikti pašto siuntiniai. Pašto siuntinių persiuntimas. Išvados. Priedai (2).
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(35 puslapiai)
  2007-08-07
 • Pažintinė praktikos ataskaita: jaunimo kelionių centras UAB "Zigzag Travel"

  Įvadas. Įmonės charakteristika. Valdymo struktūra. Įmonės veikla. Vartotojai. Organizacijos aplinka. Organizacijos veiklos rodikliai per pastaruosius kelerius metus. Rinkodaros veikla. Prekė. Kaina. Pateikimas. Rėmimas. Turizmo vadybininko darbas. Turizmo vadybininko veiklos sritys ir kompetencijos. Plėtros gerinimo galimybės. Išvados.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(11 puslapių)
  2011-01-18
 • Pažintinė verslo praktika įmonėje: baldų gamyba ir prekyba UAB "Dalios baldai"

  Įvadas. I dalis: Įmonės istorija. Įmonės geografinė padėtis. Įmonės darbo rėžimas. Įmonės veiklos kryptis ir asortimentas. Įmonės tipas, bei jo privalumai ir trūkumai. Įmonės tipas, jo privalumai bei trūkumai. Įmonės kryptis bei asortimentas. Kokiai rinkos struktūrai priklauso įmonė, kodėl. Įmonės vieta Lietuvos rinkoje ir pagrindiniai jos konkurentai. Vieta Lietuvos rinkoje. Pagrindiniai UAB "Dalios baldai" konkurentai. Kaip įmonė planuoja savo veiklą. Įmonės struktūra ir atskirų struktūrinių dalinių funkcijos. Vadybininko ir administratoriaus funkcijos, pareigos, atsakomybė. Darbuotojų saugos ir sveikatos darbe organizavimas įmonėje. Įmonės dokumentacija ir raštvedyba. Kaip ir kokiomis kalbomis įmonė save pristato ir reklamuoja. Ar turi internetinį puslapį. Įmonės dalyvavimo užsienio rinkose formos, informacijos perdavimas bei susirašinėjimas su užsienio partneriais ypatumai. II dalis: Kas yra verslo inkubatorius: Verslo inkubatoriaus tikslai. Verslo inkubatoriaus misija. Verslo inkubatorių steigimas Lietuvoje. "Kauno technologijos universiteto regioninis verslo inkubatorius". Išvados.
  Įmonių aprašymai, praktikos ataskaita(14 puslapių)
  2007-02-01
 • Pažintinė verslo praktika įmonėje: prekyba maisto produktais UAB "Daisena"

  Įvadas. Įmonės veiklos kryptys, asortimentas. Įmonės vieta Lietuvos rinkoje bei aplinka, kurioje ji veikia. Įvairaus tipo įmonės ir jų darbo technologijos. Įmonėje naudojamos informacinės technologijos, jų taikymas raštvedyboje. Įmonės organizacinė struktūra, vadybininko ir administratoriaus funkcijos. Planų sistema įmonėje. Darbų saugos reikalavimai įmonėje. Pareiginiai nuostatai ir darbo vietų aprašymas. Žmogiškųjų išteklių formavimas, darbuotojų kvalifikacijos kėlimas, motyvacija. Įmonės dalyvavimo užsienio rinkose formos. Įmonės plėtros galimybės. Išvados. Studento darbo vertinimo komentaras.
  Įmonių aprašymai, praktikos ataskaita(9 puslapiai)
  2007-01-19
 • Pažintinė verslo praktika: plastikinių langų, durų, biurų pertvarų, žiemos sodų, fasadų, lauko vitrinų gamyba ir montavimas UAB "Languva"

  Įmonės pristatymas. Įmonės pavadinimas, rekvizitai. Įmonės veiklos kryptis, asortimentas. Įmonės vieta Lietuvos rinkoje bei aplinka, kurioje ji veikia. Įmonės išorinės aplinkos analizė. Vidinės aplinkos analizė. Respublikinės langų ir durų gamintojų asociacija. Įmonės technologijos. Veiklos proceso aprašymas. Įmonės organizacinė struktūra. Vadybininko funkcijos. Planų sistema įmonėje. Darbų saugos reikalavimai įmonėje. Pareiginiai nuostatai, darbo vietų aprašymai. Darbo vietų aprašymas. Žmogiškieji ištekliai, kvalifikacijos kėlimas. Įmonės plėtros galimybės.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(17 puslapių)
  2007-10-12
 • Pažintinė verslo praktika: UAB "Maxima LT"

  Įvadas. Dėstymas. MAXIMA LT, UAB istorija. MAXIMA LT, UAB misija ir vizija. MAXIMA LT, UAB sėkmės istorija. MAXIMA LT, UAB struktūra. MAXIMA LT, UAB darbo rėžimas. MAXIMA LT, UAB vadybininko ir administratoriaus pareiginiai nuostatai. MAXIMA LT, UAB dokumentacija ir raštvedyba. MAXIMA LT, UAB veikla užsienio rinkose. Išvados.
  Įmonių aprašymai, praktikos ataskaita(11 puslapių)
  2009-05-14
 • Pažintinės praktikos ataskaita: baldų gamyba įmonėje

  Įvadas. Trumpa L. Gurskio individualios įmonės charakteristika. Paslaugos. Tiekėjai. Klientai. Konkurentai. Įmonės valdymo struktūra. Veiklos organizavimas. Vidaus kultūra. Raštvedybos sistema. Dokumentu apyvartos schema. Registravimo priemonės ir reikalavimai. Išvados. Pasiūlymai.
  Įmonių aprašymai, praktikos ataskaita(13 puslapių)
  2008-05-13
 • Pažintinės praktikos ataskaita: degalinių tinklas UAB "Tauragės dujos"

  Įvadinė dalis. UAB "Tauragės dujos" aprašymas. Rinkos situacija. UAB "Tauragės dujos" apibūdinimas. Įmonės geografinė padėtis. Valdymas. Padalinių funkcijos. Įmonės valdymo struktūra. Įmonės vadovo valdymo stilius. Darbo organizavimas. Pareiginės instrukcijos nagrinėjimas. Marketingas. Artimiausi įmonės konkurentai ir jų įtaka. Marketingo komplekso elementai. Įmonės rėmimo priemonės. Įmonės prekių asortimentas bei jo kitimas. Įmonės kainų politika. Apskaita. Išvados ir pasiūlymai.
  Įmonių aprašymai, praktikos ataskaita(11 puslapių)
  2008-03-06
 • Pažintinės praktikos ataskaita: gyvenamųjų namų statyba UAB "Grensena"

  Įvadas. Trumpa įmonės charakteristika. Įmonė UAB "Grensena" užsiima gyvenamųjų namų statyba ir remontu. Įmonės struktūra. Rąstų apdirbimas juostiniu gateriu. Įmonės veikloje naudojami įrengimai. Leistuvinės obliavimo staklės. Apibendrinimas.
  Įmonių aprašymai, praktikos ataskaita(9 puslapiai)
  2008-06-26
 • Pažintinės praktikos ataskaita: komunikacinės technologijos

  Įvadas. Aprašoma kiekvienos aplankytos įstaigos technologijos, supažindinama su įvairiais spaudos būdais, aptariamos teikiamos paslaugos ir naudojama įranga. Ofsetinė spauda arba litografija. Šilkografija. Tamponografinis spaudos būdas. Fleksografija. Trafaretinė spauda. Spaustuvė "Aušra". Leidykla "Šviesa". Aurika. Pakavimo medžiagos "Baltic Pack". Spaudos namai "Arx Baltica". Reklamos agentūra "Pico Line". Išvados.
  Įmonių aprašymai, praktikos ataskaita(15 puslapių)
  2005-09-05
 • Pažintinės praktikos ataskaita: kopijavimo, skaitmeninės spaudos ir leidybos paslaugos UAB "Ciklonas"

  Tikslai ir uždaviniai. Įvadas. Apie įmonę. Gaminių nomenklatūra. Įmonės įregistravimas. Pasirengimas įregistravimui. Dokumentų pateikimas. Dokumentai, pateikiami notarui. Dokumentų registravimas įmonėje. Valdymo struktūra. Išorės aplinkos veiksniai, veikiantys įmonę. Politinė aplinka. Konkurentai. Įmonės ekonominė ir socialinė aplinka. Technologijos. Veiklos planavimas. Kaštų, pelno ir nuostolio skaičiavimas. Išvados ir pasiūlymai.
  Įmonių aprašymai, praktikos ataskaita(19 puslapių)
  2006-12-13
 • Pažintinės praktikos ataskaita: Panevėžio apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (AVMI)

  Įvadas. Panevėžio apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos (AVMI) įkūrimo raida. Panevėžio apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos (AVMI) veiklos dokumentų valdymo ir naudojimo taisyklės. Panevėžio apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos (AVMI) uždaviniai, funkcijos, teisės ir pareigos. Uždaviniai. Funkcijos. Pareigos. Teisės. Pokyčiai Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) veikloje Lietuvai tapus Europos Sąjungos (ES) nare. Politiniai veiksniai. Ekonominiai veiksniai. Socialiniai veiksniai. Technologiniai veiksniai. Panevėžio apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos (AVMI) valdymo struktūra. Panevėžio AVMI veikla. Strateginis planavimas. Išvados ir rekomendacijos.
  Įmonių aprašymai, praktikos ataskaita(22 puslapiai)
  2008-10-06
 • Pažintinės praktikos ataskaita: prekybos centras "Hyper Maxima"

  Įvadas. UAB "VP Market" steigimo principai ir ypatumai. Veikla. Prekybos tinklo išdėstymas. Prekybos sistema. Didmeninė prekyba. Mažmeninė prekyba. Įmonių tipai. Prekių rinkos struktūros ypatumai. Monopolinė prekių rinka. Grynoji monopolija. Oligopolinė ir duopolinė rinka. Prekių rinkos vertinimas. Prekių klasifikavimas. Lietuvos respublikos akcinių bendrovių įstatymas. Pirmasis skirsnis. Bendrosios nuostatos. Antrasis skirsnis. Bendrovės steigimas. Ketvirtasis skirsnis. Bendrovės valdymas. Išvados.
  Įmonių aprašymai, praktikos ataskaita(21 puslapis)
  2006-12-05
 • Pažintinės praktikos ataskaita: statybinės medžiagos IĮ "Uola"

  Įvadas. Tikslas: Susipažinti su praktinio verslo organizavimo bei veiklos valdymo procesu individualioje įmonėje "Uola". Apie įmonę. Istorija. Individualios įmonės "Uola" tikslai ir uždaviniai. Darbuotojai. Įmonės veiklos analizė. Vadybos funkcijos. Organizavimas. Planavimas. Skatinimas. Kontrolė ir reguliavimas. Išvados ir pasiūlymai.
  Įmonių aprašymai, praktikos ataskaita(14 puslapių)
  2008-10-16
 • Pažintinės praktikos ataskaita: transporto paslaugos UAB "Vilniaus autobusai"

  UAB "Vilniaus autobusai" misija. Kitokio pobūdžio paslaugos. Bendrovės organai. Bendrovės valdymo struktūra. Apie autobusus. Eksploataciniai rodikliai. Ekonominiai rodikliai. Maršrutų organizavimas. Darbas iliustruotas diagramomis, grafikais bei lentelėmis.
  Įmonių aprašymai, referatas(4 puslapiai)
  2007-05-09
 • Pažintinės praktikos įmonėje ataskaita: medienos apdirbimas ir paruošimas UAB "Amrus cedar homes"

  Įvadas. Praktikos tikslas – Susipažinti su UAB "Amrus cedar homes". Susipažinimas su UAB "Amrus cedar homes". Įmonės istorija. Įmonės veikla ir tikslai. UAB "Amrus cedar homes" valdymo struktūros schema. Įmonės padaliniai, jų veikla bei funkcijos. Įmonės produkto charakteristika. Įmonės statomi namai. Apskaitos tarnybos veikla ir funkcijos. Įmonės finansinė atskaitomybė. Informacinių technologijų naudojimas apskaitoje. Išvados.
  Įmonių aprašymai, praktikos ataskaita(10 puslapių)
  2010-11-18
Puslapyje rodyti po