Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Vadyba>Įmonių aprašymai

Įmonių aprašymai (828 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Darbo užmokestis: IĮ "Adatėlė"

  Įvadas. Darbo apmokėjimo organizavimas ir tobulinimas. Darbo apmokėjimo organizavimas Lietuvoje. Darbo užmokesčio modeliai, formos bei sistemos. Darbo užmokesčio modeliai. Amerikietiškas darbo apmokėjimo modelis. Japoniškasis darbo apmokėjimo modelis. Vakarų Europos šalių darbo apmokėjimo modelis. Darbo užmokesčio formos ir sistemos. Vienetinė darbo užmokesčio forma. Vienetinės darbo apmokėjimo sistemos. Laikinė darbo apmokėjimo forma. Laikinės apmokėjimo už darbą formos atmainos. Darbo apmokėjimo organizavimas ir tobulinimas naudojantis užsienio šalių patirtimi. Darbo užmokesčio organizavimas IĮ "Adatėlė". Išvados. Priedai.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(18 puslapių)
  2006-04-07
 • Darbuotojų įvaizdis ir jo įtaka verslui: UAB "ERGO Lietuva"

  Įvadas. Įmonės įvaizdžio teorinis aspektas. Darbiniai santykiai įmonėje. Įmonės kultūra, elgsena, profesinė etika. Įmonės identitetas. Įmonės įvaizdį kuria reklama. Įvaizdžio įtaka karjerai. Kokiais atrodome kitiems ir kokie mes esame. Skirtingi žmonės kuria skirtingus įvaizdžius. Sėkmingo įvaizdžio elementai. UAB "ERGO Lietuva" darbuotojų įvaizdis. UAB "ERGO Lietuva" įkūrimas. Įvaizdžio modelis. Apklausos tyrimų metodas. UAB "ERGO Lietuva" darbuotojų įvaizdžio, jo įtakos verslui, karjerai tyrimas. Gautos informacijos analizė, apibendrinimas. Išvados ir siūlymai. Darbas iliustruotas diagramomis ir grafikais.
  Įmonių aprašymai, diplominis darbas(36 puslapiai)
  2008-05-27
 • Description of the company: AB "Spauda"

  PowerPoint pristatymas anglų kalba. Įmonės aprašymas: AB "Spauda". History. What does Printing house do. Magazines. Newspapers. Advertising. Books. Customers. Suppliers. Darbas iliustruotas paveikslėliais.
  Įmonių aprašymai, pristatymas(7 skaidrės)
  2008-01-15
 • Didžiosios Lietuvos įmonės: TEO LT

  Įmonės apibrėžimas. Įmonių skirstymas. Įmonės tikslai. Įmonės ekonominė pusiausvyra. Įmonės kapitalas, jo sudėtis. Įmonės darbuotojų klasifikavimas. Didžiosios įmonės. Trumpai apie įmonę. Struktūra. Istoriniai faktai. Socialinė partnerystė. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(17 puslapių)
  2006-09-20
 • Die "ERGO Versicherungsgruppe"

  Die "ERGO Versicherungsgruppe". Betriebe von "ERGO Versicherungsgruppe". Die "Victoria". Die "Hamburg – Mannheimer". Die Finanzkraft der "Hamburg – Mannheimer. "Hamburg-Mannheimer" als "Superbrand 2005 Die "DKV". Das Engagement der "DKV" in Europa. Die "D.A.S." Die Tätigkeit von der "D.A.S." Die "KarstadtQuelle AG". Die "MEAG MUNICH ERGO AssetManagement. Die Kompetenz von "MEAG". Die "ERGO People & Pensions. Die "ERGO Trust". Die "ITERGO". Die "ERGO Versicherungsgruppe" Produkten. Ergebnis von ERGO Versicherungsgruppe zum Halbjahr 2005. Informacijos šaltiniai (22)
  Įmonių aprašymai, referatas(12 puslapių)
  2006-04-24
 • Draudimo įmonės pristatymas: UAB DK "Baltic Polis"

  Įvadas. Apie įmonę. Draudimo paslaugos. Istorija. Valdybos ataskaita. Veiklos apžvalga. Įmokos. Draudimo išmokos. Tarpininkai. Draudiminių rizikų persidraudimas. Investicijos. Filialai, atstovybės ir agentūros. Išvados. Priedai (4).
  Įmonių aprašymai, referatas(17 puslapių)
  2006-11-25
 • Draudimo rūšys įmonėje: ADB "Reso Europa"

  PowerPoint pristatymas. Darbo tikslai ir uždaviniai. Trumpa įmonės istorija. Draudimo rūšys (Privatiems asmenims). Draudimo rūšys (Įmonėms). Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų. Transporto priemonių draudimas, turtas draudžiamas nuo... Kelionių draudimas. Kodėl verta? Namų turto draudimas. Turtas draudžiamas nuo. Kodėl verta? "RESO Europa" privalumai. Pateikusiems kortelę ADB "RESO Europa" nuolaidos. Daugiau duomenų rasite.
  Įmonių aprašymai, pristatymas(20 skaidrių)
  2007-05-16
 • Duonos gaminių kepimo verslo organizavimas

  Įvadas. Duonos gaminių kepimo verslo samprata. Verslo idėja ir verslo esmė. Verslo misija. Verslo tikslai ir uždaviniai. Verslo vizija. Duonos gaminių kepimo verslo veiklos charakteristika. Gaminamų gaminių nomenklatūra. Reikalingos medžiagos, žaliavos, prekės ir numatomi jų tiekėjai. Gamybai reikalingi įrengimai, mašinos, prietaisai ir numatomi jų tiekėjai. Gaminių pirkėjai ir klientai. Gamybos procesai. Pagrindiniai procesai. Pagalbiniai procesai. Aptarnavimo procesai. Steigiamos įmonės statusas ir jo pagrindimas. Įmonės vadybinės struktūros projektavimas. Įmonės organizavimo proceso modeliavimas. Proceso darbų tarpusavio priklausomybės. Tinklinio modelio konstravimas. Tinklinio modelio parametrų nustatymas ir skaičiavimas sektorių metodu. Tinklinio modelio braižymas laiko masteliu. Tinklinio modelio grafiko konstravimas ir optimizavimas. Išvados.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(19 puslapių)
  2008-03-14
 • eBay expands around the globe

  Darbas anglų kalba. eBay pasaulinė plėtra. Darbe analizuojamas eBay plėtimosi būdas: įgijimas (acquisition). eBay is one of the largest online retailers. Comparing acquisition and green-field investment to other entry methods. Core business is online retailing. Acquisition advantages and disadvantages. Acquisition strategy. eBay strategy relying on a playbook.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(13 puslapių)
  2009-05-04
 • Efektyvaus planavimo metodai: teorija ir praktika. Interneto prieigos ir balso telefonijos paslaugų teikimas AB "Teo LT"

  Įvadas. Strateginio planavimo teorinė analizė. Strateginio valdymo esmė. Strateginio planavimo prielaidos. Strateginio planavimo esmė. Išteklių paskirstymas. Prisitaikymas prie aplinkos. Vidinis koordinavimas. Organizacinis vidinis numatymas. Strateginiai sprendimai. Strateginė analizė. Organizacijos išorinės aplinkos analizė. Organizacijos vidinės aplinkos analizė. Konkurencinės padėties įvertinimas. BCG matrica. ADL matrica. McK matrica. Strateginis planavimas AB "Teo LT". AB "Teo LT" pristatymas. AB "Teo LT" strateginio planavimo analizė. Korporacijos tapatumo programa. Klientų lojalumo programa. Paslaugų segmentavimas. Pajamų segmentavimas. Apdovanojimų segmentavimas. Klientų/įmonės sąveikos programa. Procesai. Pagrindiniai principai. Informacijos tiekimas (įmonė, paslaugos, kainos, užmokestis). Klientų skundų aptarnavimo procesas. Tiekimas (paslaugų įgyvendinimas). Gedimų tvarkymo procesai. Sistemos. Reikalingi pokyčiai. Klientų aptarnavimas. Įgyvendinimas ir aptarnavimas. Techninės ir tinklo tiesimo struktūros. Pilnai realizuota klientų santykių valdymo sistema. Įmonės kultūros programa. Kultūros vystymo programa. Misija. Siekiai. Tikslas. Programa (ką daryti). Veiksmai (kaip padaryti). Rezultatai. AB "Teo LT" porterio konkurencijos modelis. AB "Teo LT" SWOT analizė. Stipriosios pusės. Silpnosios pusės. Grėsmės. Galimybės. Išvados. Darbas iliustruotas paveikslėliais.
  Įmonių aprašymai, referatas(25 puslapiai)
  2008-01-08
 • Ekonominė veikla ir plėtra: UAB "Druskininkų vandenys"

  PowerPoint pristatymas. Vidinė UAB "Druskininkų vandenys" filialo Druskininkų vandens pramogų parkas stiprybių ir silpnybių analizė. Unikali prekė. Nuolatinis geros firmos įvaizdis. Puikūs santykiai su klientais. Profesionalumas. Įmonės valdymo privalumai. Silpnybės. Išorinė VPP galimybių ir grėsmių analizė. Grėsmės. Socialiniai faktoriai. Politiniai faktoriai. Išvados.
  Įmonių aprašymai, pristatymas(13 skaidrių)
  2007-05-05
 • Elektroninė parduotuvė: gėlių parduotuvė UAB "Orchidėja"

  Elektroninės komercijos kursinis darbas. Įvadas. Elektroninė komercija. Elektroninės komercijos kategorijos. Elektroninės komercijos įtaka. Elektroninės komercijos veikla. Tiekėjų galimybės ir klientų nauda. Elektroninės komercijos sprendimai. Neigiami elektroninės prekybos bruožai. Teisinė elektroninės komercijos aplinka. Pagrindinės elektroninės komercijos problemos. Elektroninės komercijos teisinė situacija Lietuvoje. Aktualios teisėdaros problemos. Elektroninė parduotuvė "Orchidėja". E-parduotuvės aprašymas. Sandėlio apskaitos programos. Reklamos internete galimybės. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2008-03-03
 • Elektroninio pašto gamybos ir palaikymo proceso valdymo praktika UAB "Forticom" svetainėje www.one.lt

  Mokydamasis žmogus daugiausia studijuoja knygas, tačiau organizacijos vadyba yra labai svarbu pažinti ir praktikoje. O ypač šių dienų technikos amžiuje, kai be kompiuterio ir interneto dažnas mūsų nebeįsivaizduoja savo kasdienybės, todėl aš pasirinkau susipažinti su UAB "Forticom" tiekiama paslauga elektroniniu paštu internetiniame puslapyje www.one.lt ir visu procesu, kad visuomenė galėtu naudotis efektyviu informacijos perdavimu internetu.
  Įmonių aprašymai, referatas(8 puslapiai)
  2008-01-16
 • Establishing a company: "Transcom"

  PowerPoint pristatymas anglų kalba. Įmonės steigimas: "Transcom". History. Establishing a company. Structure. Statistics. Marketing complex. Mission and vision. SWOT. Turnover. Profits. Advertising campaign. Balance sheets. Income Statements.
  Įmonių aprašymai, pristatymas(14 skaidrių)
  2005-10-12
 • Finansinės veiklos analizė: UAB "Tepas"

  Įvadas. UAB "Tepas" įmonės charakteristika. Įmonės UAB "Tepas" horizontalioji ir vertikalioji finansinių ataskaitų analizė. Pelno (nuostolių) ataskaitos horizontalioji ir vertikalioji analizė. Balanso horizontalioji ir vertikalioji analizė. Įmonės UAB "Tepas" santykinių rodiklių analizė. Trumpalaikio ir ilgalaikio mokumo rodiklių analizė. Pelningumo rodiklių analizė. Veiklos efektyvumo rodiklių analizė. Įmonės piniginių srautų analizė. Piniginių srautų ataskaita. Išvados ir pasiūlymai.
  Įmonių aprašymai, analizė(24 puslapiai)
  2007-12-29
 • Finansų institucijos: SEB bankas

  Įvadas. Banko samprata. Lietuvoje veikiantys bankai. SEB banko veikla. SEB socialinė atsakomybė. Paslaugos. Konkurentai. Išvados. Lietuvos bankų turtas.
  Įmonių aprašymai, referatas(17 puslapių)
  2009-09-16
 • Ford Motor Company

  PowerPoint pristatymas. Ford Motor Company. History. Brands. Innovation. Safety. Racing.
  Įmonių aprašymai, pristatymas(8 skaidrės)
  2005-10-13
 • Fundamentals and management: UAB "Risuva"

  Įmonės analizė anglų kalba. UAB "Risuva. Introduction. Participants of service making process. Planning. Motivating. Controlling. Conclusion.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(4 puslapiai)
  2007-12-16
 • Gamybinės įmonės veiklos modelis

  Gamins ir pardavinės trijų rūšių gaminius: užuolaidas, lovatieses ir pagalvėlių užvalkalus. Įvadas. Įmonės veiklos modeliavimas. Įmonės apibūdinimas. Vertės grandinė produktams. Procesų modelis parduodamiems produktams. Tiekėjai. Pagrindiniai veiklų centrai. Administraciniai veiklų centrai. Kaštų apskaitos sistemos modeliavimas. Kaštų objektai ir jų apskaitos tikslai. Produktų tiesioginių (kintamų) kaštų struktūra. Kaštų centrų hierarchinė schema. Ilgalaikis turtas, jo vertė ir nusidėvėjimo apskaita veikų centruose. Pastoviųjų (laikotarpio) kaštų struktūra kaštų centruose Veikų kaštų struktūra. Veikų kaštų veiksniai. Veiklos biudžetų modeliavimas. Produktų pardavimo programa ir kainodara. Įmonės departamentų atskaitomybė ir pajėgumų derinimais. Tiesioginio darbo laiko ir kaštų planavimas produktams. Tiesioginių medžiagų poreikio, atsargų ir kaštų planavimas produktams. Kitų kintamų kaštų planavimas produktams ir kaštų centrų biudžetai. Kaštų centrų paskirstymo normų skaičiavimas. Produktų kaštai ir kontribucija. Produktų pelningumo įvertinimas. Įmonės pelno/nuostolio bazinis biudžetas. Išvados. Priedai(9).
  Įmonių aprašymai, referatas(31 puslapis)
  2008-01-24
 • Gamybinės praktikos apžvalga: viešųjų ryšių UAB "Integrity PR"

  Įvadas. Įmonės charakteristika. Klientai (2008 metais). Teikiamos paslaugos ir jų apimtis. Konkurentai. Valdymo struktūra ir valdymo atmosfera. Įmonės vadybos funkcijų įgyvendinimas. Darbas praktikos metu. Išvados ir pasiūlymai.
  Įmonių aprašymai, praktikos ataskaita(18 puslapių)
  2008-11-07
Puslapyje rodyti po