Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Įmonių aprašymai

Įmonių aprašymai (828 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Įmonės strategija: UAB "Norfos mažmena"

  Įmonės bendra apžvalga. Taikomos nuolaidos. Įmonei priklausančios įmonės. UAB "Norfos mažmena". UAB "Rivona". Gamybos padaliniai. Alytaus pieninė. Rokiškio konservai.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(5 puslapiai)
  2006-04-26
 • Įmonės strategijos analizė: FMĮ "Jūsų tarpininkas"

  Įvadas. JT veiklos prioritetai ir tikslai. Elektroninės prekybos sistemos veikimo principas. Vartotojų galimybės ir nauda. JT teikiamos paslaugos. Pasiekimai ir perspektyvos. Išvados. Priedai (3).
  Įmonių aprašymai, namų darbas(14 puslapių)
  2007-06-14
 • Įmonės strategijos analizė: Karo medicinos tarnyba

  Teorinė dalis. Strateginio valdymo samprata. Strateginis valdymas. Strateginis planavimas. Strateginė analizė. Aplinkos dinamikos analizė. Vidinė ir išorinė analizė. Klientų analizė. Ištekliai ir strategija. Silpnybės, stiprybės – grėsmės, galimybės. Žmonių išteklių analizė. Finansinių išteklių analizė. Strategijos kūrimas. Organizacijos vizija misija ir tikslai. Analitinė dalis. Situacijos analizė. Makroaplinkos analizė. Veiklos srities (šakos) analizė. Vidinė organizacijos analizė. SWOT analizė. Strategijos formulavimas. Strateginės alternatyvos. Strategijos parinkimas. Projektinė dalis - strateginės alternatyvos įgyvendinimas. Organizacijos vizija, misija, strateginiai tikslai. Strateginio įgyvendinimo eiga (planas). Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2006-02-22
 • Įmonės strategijos analizė: UAB "Martonas"

  Įvadas. Teorinė dalis. Strateginių pokyčių analizė. Makroaplinkos analizė. Veiklos srities (šakos) analizė. Konkurencinės aplinkos analizė. Vidinė organizacijos struktūra. SWOT analizė. Vertės grandinė. Strategijos alternatyvos. Strategijos pasirinkimas. Projektinė dalis. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2006-02-28
 • Įmonės strategijos kūrimas: sporto klubas "LaVitta"

  Vadybos praktinis darbas. Įmonės aprašymas (sporto klubas), Juridinis statusas, pavadinimas, rekvizitai, Įmonės veiklos aprašymas už praeitus 3 metus, Įmonės turto aprašymas, Darbuotojų skaičius. Pareigybių aprašymas, Įmonės struktūra, Įmonės reklaminis šūkis, Įmonės strateginė analizė, Strategijos alternatyvos, Įmonės ilgalaikiai ir trumpalaikiai tikslai.
  Įmonių aprašymai, referatas(11 puslapių)
  2005-05-02
 • Įmonės strateginio plano analizė: UAB "Ryterna"

  Įvadas. Strategijos formavimo teoriniai aspektai. Strateginio planavimo reikšmė ir procesas. Misijos, tikslų nustatymo svarba. Išorinė aplinka ir jos įvertinimas. Vidinė aplinka ir jos įvertinimas. Strategijos parinkimo alternatyvos ir įgyvendinimo problemos. Tyrimo rezultatų analizė. Institucijos aplinkos analizė. Institucijos išteklių analizė. UAB "Ryterna" SSGG analizė.. Stiprybės. Silpnybės. Galimybės. Grėsmės. Institucijos veiklos strategija. Išvados. Priedai.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2006-02-17
 • Įmonės strateginis finansų valdymas: AB "Panevėžio pienas"

  AB "Panevėžio pienas" charakteristika. Personalas. Gamyba. Produkcija. Tiekėjai. Vartotojai. Konkurentai. AB "Panevėžio pienas" veiklos finansinė analizė. Kapitalas. Pelno (nuostolio) ataskaita. Turtas. Įsiskolinimai. AB "Panevėžio pienas" veiklos prognozė. Šaka. Pieno perdirbimas. Prognozė (arba pradiniai apribojimai). Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2008-02-04
 • Įmonės strateginis planas 2005-2010 metams: AB "Klaipėdos baldai"

  Įvadas. AB "Klaipėdos baldų" veiklos ir informacijos šaltinių apžvalga. Metodologinė dalis. Analizės etapas strateginio planavimo procese. Išorės veiksnių analizė. Vidaus veiksnių analizė. Bendrosios įmonės plėtros ir vystymosi strategijos pasirinkimo metodologinės prielaidos. Produktų ar jų grupių vystymo strategijų parinkimo metodika. Funkcinės strategijos ir parinkimo metodikos. Strateginių tikslų nustatymo metodologija. Organizacijos vizijos ir misijos formulavimas. AB "Klaipėdos baldai" strateginės plėtros ir vystymo kryptys 2005 – 2010 metais. Dabartinių ir potencialių aplinkos ir vidinių veiksnių analizė. Išorinės aplinkos veiksniai ir sąlygos. Įmonės vidiniai veiksniai. SWOT analizės išvados ir pasiūlymai. AB "Klaipėdos baldai" bendrosios vystymo strategijos numatymas. Lietuvos baldų gamybos rinka (2002-2003m.m.) Mln. Lt.. AB "Klaipėdos baldai" – žvaigždžių pozicijoje. AB "Klaipėdos baldų" verslo vienetų ir funkcinių strategijų numatymas. AB "Klaipėdos baldai" strateginiai tikslai. AB "Klaipėdos baldai" misija ir vizija. Išvados ir pasiūlymai.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2006-11-12
 • Įmonės strateginis planas 2007-2009 metams: IĮ "Pakeleivis"

  Įvadas. Įmonės veiklos ir informacinių šaltinių apžvalga. Strateginio plano rengimo metodika. Analizės etapas strateginio planavimo procese. Bendrosios (korporacinės) plėtros ir vystymo strategijos parinkimo metodika. Produktų ar jų grupių vystymosi strategijų parinkimo metodika. Funkcinių strategijų parinkimo metodikos. Strateginių tikslų nustatymo metodika. Organizacijos misijos ir vizijos formulavimo metodika. IĮ "Pakeleivis" strateginės plėtros ir vystymo kryptys 2007-2009 metais. Dabartinių ir potencialių aplinkos ir vidinių veiksnių analizė. Išorinės aplinkos veiksniai ir sąlygos. Įmonės vidiniai veiksniai ir sąlygos. Analizės išvados ir siūlymai. IĮ "Pakeleivis" bendrosios (korporacinės) strategijos numatymas. IĮ "Pakeleivis" verslo vienetų strategijų numatymas. IĮ "Pakeleivis" funkcinių strategijų numatymas. IĮ "Pakeleivis" strateginių tikslų suformulavimas. IĮ "Pakeleivis" vizijos ir misijos suformulavimas. Plėtros ir vystymo priemonių 2007 – 2009 metais apibendrinimas. Darbas iliustruotas grafikais ir lentelėmis.
  Įmonių aprašymai, referatas(21 puslapis)
  2007-04-25
 • Įmonės strateginis planas: AB "Klaipėdos baldai"

  AB "Klaipėdos baldai" strateginis planas. Įvadas. Strateginis planas ir jo apibūdinimas. Įmonės veiklos ir informacijos šaltinių apžvalga. Metodologinė dalis: Analizės etapas strateginio planavimo procese, Bendrosios įmonės plėtros ir vystymo strategijos pasirinkimo metodologinės prielaidos, Strateginių tikslų nustatymo metodologija tikslų formulavimas, Organizacijos misijos ir vizijos formulavimas. AB "Klaipėdos baldai" strateginės plėtros ir vystymo kryptys 2004-2008m. Dabartinių ir potencialių aplinkos ir vidinių veiksnių analizė. Išorinės aplinkos veiksniai ir sąlygos. Įmonės vidiniai veiksniai ir sąlygos. SWOT analizės (yra schema) išvados ir siūlymai. Įmonės bendrosios vystymo strategijos numatymas (schema). Įmonės strateginiai tikslai. AB "Klaipėdos baldai" įmonės vizija ir misija.
  Įmonių aprašymai, analizė(16 puslapių)
  2005-11-17
 • Įmonės strateginis planas: AB "Klaipėdos baldai" (2)

  AB "Klaipėdos baldai" veiklos ir naudotų informacijos šaltinių apžvalga. Papildoma informacija. Informacinių šaltinių apžvalga. Įvadas. Metodologinė dalis. analizės etapas strateginio planavimo procese. AB " Klaipėdos baldai" OVS. bendrosios įmonės plėtros ir vystymo strategijos pasirinkimo metodologinės prielaidos. Produktų ar jų grupių vystymo strategijų parinkimo metodika. Funkcinės strategijos ir jų parinkimo metodikos. Strateginių tikslų nustatymo metodologija. Organizacijos vizijos ir misijos formulavimas. AB "Klaipėdos baldai" plėtros ir vystymo kryptys 2005 – 2008 m. Išorinės aplinkos poveikio įmonei įvertinimas. Įmonės vidiniai veiksniai ir sąlygos. SWOT analizės išvados ir siūlymai. AB "Klaipėdos baldai" bendrosios vystymo strategijos numatymas. AB "Klaipėdos baldai" verslo vienetų (produktų) strategijų numatymas. AB "Klaipėdos baldai" funkcinių strategijų numatymas. AB "Klaipėdos baldai" strateginiai tikslai. AB "Klaipėdos baldai" vizija ir misija. Plėtros ir vystymo priemonių 2005 – 2008 apibendrinimas.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(31 puslapis)
  2006-09-25
 • Įmonės strateginis planas: AB "Utenos trikotažas"

  Įvadas. Įmonės veiklos ir informacinių šaltinių apžvalga. Įmonės plėtros ir vystymosi kryptys 2005-2010 m. Įmonės strateginio valdymo ir planavimo įvertinimas. Šakos požymiai. Konkurencija. Išskirtinės kompetencijos. Verslo vieta. Įmonės misija, strateginė orientacija ir tikslai. Produktas. Finansai. Marketingas, pardavimų apimtys. Išorinės aplinkos analizė. SWOT analizė. Strategijos pasirinkimas, numatymas. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(16 puslapių)
  2006-10-23
 • Įmonės strateginis planas: buitinių prekių ir kompiuterių pardavimas UAB "BMS"

  Įvadas. Strateginio plano teoriniai principai. Strateginio valdymo samprata: prognozavimas, valdymas, planavimas. Vizijos, misijos ir tikslų formulavimo teoriniai aspektai. SSGG analizė. Alternatyvos analizė ir strategijos parinkimas. Strategijos realizavimo planavimas. UAB "BMS" strateginio plano kūrimas nuo 2008 iki 2010 metų. UAB "BMS" veiklos aprašymas. UAB "BMS" vizijos, misijos ir tikslų formulavimas iki 2010 metų. SSGG analizės išoriniai veiksniai. SSGG analizės vidiniai veiksniai. UAB "BMS" strateginių alternatyvų analizė pagal BCG matricą nustatymas. Pasirinktų strateginių alternatyvų ir iškeltų tikslų įgyvendinimo planas. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(18 puslapių)
  2008-11-22
 • Įmonės strateginis planas: IĮ "Au au"

  Įmonės pristatymas. Vizijos, misijos ir tikslų formulavimas. Strateginė orientacija ir įmonės tikslai. Įmonės išorės aplinkos analizė naudojant SWOT metodą. Pakaitalai ir konkurentai. Tiekėjai. Įmonės vidinės aplinkos analizė naudojant SWOT metodą. Įmonės vertybės, įvaizdis.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(8 puslapiai)
  2006-04-19
 • Įmonės strateginis planas: UAB "Alna"

  Įvadas. Organizacijos vizija, misija ir tikslai. Organizacinė valdymo struktūra. Koordinavimo mechanizmai. Delegavimo lygis. Formalios ir neformalios organizacijų santykis. Modernumo lygis. Išorinės aplinkos analizė. Šakinė aplinka (mikroaplinka). Standartizacijos lygis. SWOT analizė. Alternatyvų įvertinimas ir strategijos parinkimas. Verslo vieneto strategijos. Bendrosios strategijos keitimo sunkumai/problemos.
  Įmonių aprašymai, analizė(20 puslapių)
  2007-10-15
 • Įmonės strateginis planas: UAB "Švyturys-Utenos alus"

  Įvadas. Įmonės veiklos ir informacijos šaltinių apžvalga. Metodologinė dalis. Analizės etapas strateginio planavimo procese. Bendrosios įmonės plėtros ir vystymo strategijos pasirinkimo metodologinės prielaidos. Produktų ar jų grupių vystymo strategijų pasirinkimo metodika. Strateginių tikslų nustatymo metodologija. Organizacijos vizijos ir misijos formulavimas. UAB "Švyturys-Utenos alus" strateginės plėtros ir vystymo kryptys 2005-2010 metais. Dabartinių ir potencialių aplinkos ir vidinių veiksnių analizė. Išorinės aplinkos veiksniai ir sąlygos. Įmonės vidiniai veiksniai ir sąlygos. SWOT analizės išvados ir siūlymai. UAB "Švyturys-Utenos alus" bendrosios vystymo strategijos numatymas. UAB "Švyturys-Utenos alus" verslo vienetų (produktų) strategijų numatymas. UAB "Švyturys-Utenos alus" strateginiai tikslai. UAB "Švyturys-Utenos alus" vizija ir misija.
  Įmonių aprašymai, referatas(14 puslapių)
  2006-11-16
 • Įmonės strateginis planavimas: UAB "Lelija"

  Įvadas. Strateginis valdymas. Strateginis planavimas. SSGG analizė. Organizacijos vizija, misija ir tikslai. Įmonės istorija. Įmonės produkto charakteristika. Organizacinė struktūra. Įmonės vizija, misija trumpalaikiai ir ilgalaikiai tikslai. Drabužių gamyba įmonės filialuose. Įmonės SSGG analizė. Išvados.
  Įmonių aprašymai, analizė(13 puslapių)
  2007-05-08
 • Įmonės strateginis valdymas: AB "Lietuvos draudimas"

  Įvadas. Strateginis planavimas teorijoje. Strateginio planavimo esmė ir reikšmė. Organizacijos misija. Organizacijos vizija. Organizacijos tikslai. Išorinės aplinkos analizė. Vidinė aplinkos analizė. Strateginės alternatyvos. Nuosavos strategijos pasirinkimas. Strategijos realizavimas. Strategijos realizavimo valdymas. Strategijos įvertinimas. Strateginio planavimo išvados. Bendrovės situacijos analizė. Bendrovės pristatymas. Vidaus analizė. Išorės analizė. Išorės ir vidaus analizių pristatymas ir įvertinimas. Projektiniai sprendimai. Organizacijos misija. Organizacijos vizija. Organizacijos tikslai. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(33 puslapiai)
  2006-05-01
 • Įmonės strateginis valdymas: AB bankas "Snoras"

  Įvadas. Įmonės veiklos aprašymas. Išorinės aplinkos analizė. Šakos (rinkos), kurioje įmonė veikia, apibūdinimas. Esminės banko galimybės. Einamoji sąskaita. Bankomatai. Banko garantija. Vykstant į užsienį. Finansų makleris. "Snoro lizingas". Terminuoti indėliai. Paskolos. Kredito kortelės. Pavojai. Naujų konkurentų pavojus. Paskolų mažėjimas. Atidėjinės paskolos. Mažėjančios rinkos palūkanų normos. Išlaidos. Užsienio bankų konkurencija. Pagrindiniai makroaplinkos veiksniai. Politiniai teisiniai veiksniai. Ekonominiai veiksniai. Socialiniai kultūriniai veiksniai. Technologiniai veiksniai. Vidinė įmonės analizė. Firmos apibūdinimas. Pagrindiniai banko tikslai. Pagrindiniai banko veiklos principai. AB bankas "Snoras" organizacinė struktūra. Einamieji veiklos rezultatai. Banko strategijos. Pasyvų valdymo strategija. Fondų valdymo strategija. Banko "Snoras" strategijos. Mažmeninė bankininkystė. Korporacinė bankininkystė. Investicinė bankininkystė ir korporaciniai finansai. Problemos, su kuriomis susiduria AB "Snoras". Stiprybės. Silpnybės. Grėsmės. Galimybės. Problemų sprendimo būdai. Rekomendacijos.
  Įmonių aprašymai, referatas(16 puslapių)
  2008-11-07
 • Įmonės strateginis valdymas: socialinio draudimo fondo valdyba "Sodra"

  Strateginio valdymo kursinis darbas. Įvadas. Teorinė dalis. Strateginių alternatyvų įgyvendinimo principai. Analitinė dalis. Situacijos analizė. Makroaplinkos analizė. Vidinė organizacijos analizė. SWOT analizė. Strategijos formulavimas. Strateginės alternatyvos. Alternatyvų įvertinimas. Strategijos parinkimas. Projektinė dalis - strateginės alternatyvos įgyvendinimas. Organizacijos misija, vizija, strateginiai tikslai. Pasirinktosios strategijos aprašymas. Strategijos įgyvendinimo veiksmų planas. Išvados. Priedas (1).
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(20 puslapių)
  2008-03-16
Puslapyje rodyti po