Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Įmonių aprašymai

Įmonių aprašymai (828 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Organizacijos strategijos kūrimas ir organizavimas: viešbutis "Velga"

  Įvadas. Įmonės marketingo strategijos samprata bei kūrimas. Viešbučio "Velga" marketingo strategijos kūrimas. Įmonės klientų elgsena. Įmonės kainų politika. Įmonės marketingo politika. Įmonės strategijos rėmimo politika. Viešbučio "Velga" marketingo organizavimas. Rinkos tyrimas ir įvertinimas. Verslo aplinkos įvertinimas. Konkurentų analizė. Įmonės SWOT analizė. Įmonės perspektyvos rinkoje. Rinkos tyrimo ataskaitos. Įmonės strategijos tikslinė rinka bei strateginių sprendimų alternatyvos ir jų įgyvendinimas. Įmonės strategijos tikslinė rinka. Strateginių sprendimų alternatyvos ir jų įgyvendinimas. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2006-12-13
 • Organizacijos strateginis planas: UAB "Audionas"

  Organizacijos pristatymas. Aplinkos ir išteklių analizė. Išorės aplinka. Politiniai veiksniai. Ekonominiai veiksniai. Socialiniai veiksniai. Technologiniai veiksniai. Vidaus situacija. Teisinė bazė. Organizacinė struktūra. Finansiniai ištekliai. Apskaitos tinkamumas. Stiprumai. Silpnumai. Galimybės. Grėsmės. Misija. Vizija. Strateginiai tikslai. Tikslo įgyvendinimo aprašymas.
  Įmonių aprašymai, referatas(8 puslapiai)
  2005-05-20
 • Organizacijos vadyba: ryšio kompanija AB "Ryšys"

  Įvadas. Šio darbo objektas – AB "RYŠYS" – tai Lietuvoje sėkmingai veikiančių ryšio monopolijų: Omnitel, Bitė ir Tele2 samplaika. Darbo tikslas – susipažinti su organizacijos "gimimo" bei "gyvavimo" esme. Įmonės "ryšys" idėja. Įmonės charakteristika. Įmonės įregistravimo tvarka. Trumpas aprašas. Įmonės organizacinė valdymo struktūra. Darbo pasidalijimas. Organizacijos aplinka. Vidinė aplinka, Išorinė aplinka. Organizacijos socialinė atsakomybė. Planų sistema. Įmonės misija ir vizija. Organizavimas. Kontrolė. Vadovavimas. Organizacijos kultūra. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(32 puslapiai)
  2008-09-26
 • Organizacijos vadybinės veiklos analizė: Upytės Antano Belazaro pagrindinė mokykla

  Įvadas. Organizacijos apibūdinimas. Organizacijos valdymo schema. Darbuotojų skyriaus darbo analizė. Darbuotojų sudėtis pagal grupes, amžių, lytį, išsilavinimą. Darbuotojų kaita organizacijoje. Darbo vietų aprašymų ar pareiginių nuostatų pavyzdžiai. Darbuotojų paieškos ir atrankos organizavimas. Darbuotojų atestavimo procedūra. Darbuotojų mokymas ir kvalifikacijos tobulinimas. Karjeros planavimas. Darbuotojų skyriaus rengiamų dokumentų pavyzdžiai. Vadovavimo darbuotojams analizė. Organizacijos kultūros apibūdinimas. Vadovaujančių darbuotojų skaičius. Darbuotojų skatinimo sistema. Dominuojantys vadovavimo stiliai, vadovų ir darbuotojų santykiai. Susirinkimų ir pasitarimų periodiškumas. Išvados. Pasiūlymai.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(14 puslapių)
  2008-12-20
 • Organizacijos valdymo analizė: pervežimų kompanija UAB "Toks"

  Įvadas. Organizacijos valdymo teoriniai aspektai. UAB "Toks" valdymo analizė. UAB "Toks" veikla ir aplinka. Įmonės organizacinė valdymo struktūra. Įmonės valdymo funkcijos. Darbo pasidalijimas. Darbo specializacija. Kooperavimasis. Darbo projektavimas. Valdomumo norma. Valdymo lygiai. Hierarchija. Galia ir valdžia. Delegavimas ir centralizacijos lygis. Koordinavimo mechanizmai. Formalizacija. Formalios ir neformalios organizacijos santykis. Pokyčių valdymas. Išvados. Priedai (1 psl.)
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(15 puslapių)
  2010-02-18
 • Organizacijos valdymo analizė: UAB "Saulė"

  Įvadas. Valdymo funkcijų analizė. Organizacijos UAB "Saulė" charakteristika. Veiklos planavimas. Organizavimas. Personalo motyvacija. UAB "Saulė" aplinkos. Kontrolė. Išvados ir pasiūlymai.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(9 puslapiai)
  2006-03-01
 • Organizacijos valdymo analizė: UAB "Vindruva"

  Įvadas. Vadybos mokslo literatūros teorinė analizė. Vadybos samprata. Organizacijos samprata ir valdymas. Organizacijos vidaus aplinka. Organizacijos išorinė aplinka. Vadybos funkcijos. Planavimas. Organizavimas. Vadovavimas. Kontrolė. UAB "Vindruva" organizacijos valdymo analizė. Įmonės pristatymas. Valdymo organai. UAB "Vindruva" vidinė aplinka. UAB "Vindruva" išorinė aplinka. Vadybos funkcijų analizė UAB "Vindruva". UAB "Vindruva" SWOT analizė. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2006-09-29
 • Organizacijos valdymo sistemos modeliavimas: UAB "A. Jakšto spaustuvė"

  Įvadas. UAB "A. Jakšto spaustuvė" charakteristika. UAB "A. Jakšto spaustuvė" esamos organizacinės struktūros įvertinimas. UAB "A. Jakšto spaustuvė" organizacinės struktūros tobulinimas. UAB "A. Jakšto spaustuvė" strategija ir taktika. Išvados ir pasiūlymai. Priedas (4).
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(18 puslapių)
  2007-02-02
 • Organizacijos valdymo struktūra: vainikėlių, krepšelių, kryželių gamyba UAB "Jansora"

  "Jansora" - gamina rankų darbo vainikėlius krepšelius, kryželius. Įvadas. UAB "Jansora" apžvalga ir informacinių šaltinių apžvalga. Valdymo struktūros teorijos analizė. Organizacijos struktūros samprata, organizavimo tikslai bei objektas. Organizacijų struktūros. Vertikalusis darbo pasidalijimas. Horizontalusis darbo pasidalijimas. Uab "Jansora" valdymo struktūros formavimo analizė. UAB "Jansora" valdymo struktūros analizė. Valdymo struktūros atitikimo UAB "Jansora" įmonės tikslams analizė. Darbo pasidalijimo vertikaliuoju aspektu analizė. Darbo pasidalijimo horizontaliuoju aspektu analizė. Išvados ir pasiūlymai. Išnašos.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2008-04-13
 • Organizacijos veiklos ir informacinių poreikių analizė: UAB "Merko statyba"

  Kursinio darbo užduotis. Organizacijos veiklos aprašymas. Organizacinės sistemos veiklos analizė. Veiklos analizė struktūriniu metodu. Veiklos analizė objektiniu metodu. Vartotojo informacinių poreikių analizė ir specifikavimas.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(15 puslapių)
  2008-05-26
 • Organizacijos veiklos planavimas ir organizavimas: "Kauno Teritorinės Statistikos valdyba"

  Įvadas. Organizacijos veiklos aprašymas. Tarptautinis bendradarbiavimas. Statistikos departamento specialistų teikiama pagalba kitoms šalims. Teritorinės statistikos valdybos funkcijos ir uždaviniai. Organizacijos vizija, misija, strateginiai ir operatyviniai tikslai. Tarptautinė aplinka. Makroaplinkos analizė. Ekonominė aplinka. Organizacinė valdymo struktūra. Organizacijos personalas, jo struktūra. Struktūra. Pagrindinių pareigybių pareiginės instrukcijos. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(18 puslapių)
  2007-06-12
 • Organizacijos vidinė ir išorinė aplinka: siuvykla AB "Lelija"

  Įvadas. Darbo tikslas: atskleisti kokią įtaką daro vidinė ir išorinė aplinkos organizacijai. Organizacijos samprata. Organizacijos paskirtis. Organizacijos vizija. Organizacijos tikslai. Išorinės aplinkos samprata. Išorinės aplinkos charakteristika. AB "Lelija" charakteristika. "Lelija" - didžiausias ir moderniausias siuvimo fabrikas. Tiesioginio poveikio aplinka. Vartotojai. Tiekėjai ir ištekliai. Konkurentai. Įstatymai ir valstybinis reguliavimas. Netiesioginio poveikio aplinka. Organizacijos vidinė aplinka. Tikslai. Uždaviniai. Struktūra. Technologija. Žmonės. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(21 puslapis)
  2010-02-11
 • Organizacijos vizija, misija, filosofija, strateginės problemos ir tikslai: sporto ir pramogų centras UAB "Trasalis"

  Įvadas. UAB "Trasalis" kryptis, asortimentas, tikslai. UAB "Trasalis" misija ir vizija. UAB "Trasalis" analizė: stiprybės, silpnybės. UAB "Trasalis" organizacijos filosofija. UAB "Trasalis" išorinė aplinka, strateginės problemos ir tikslai. Išvados ir siūlymai.
  Įmonių aprašymai, referatas(9 puslapiai)
  2009-03-04
 • Organizacijų darnaus vystymosi planavimo ir valdymo sistemos: AB "Pieno žvaigždės"

  Įmonės charakteristika. Bendra informacija apie įmonę. Įmonės valdymo struktūra. Įmonės pareigybių ir darbuotojų struktūra. Valdymo informacinės sistemos. Kokybės vadyba. Bendrovės "Pieno žvaigždės" ūkinė veikla. Bendrovės veiklos kryptys, gaminiai. Pieno perdirbimo procesas. Žaliavų supirkimas. Sandėliavimas. Žaliavų pirminis apdorojimas. Pieno mechaninis apdorojimas. Pieno šiluminis apdorojimas. Pieno produktų fasavimas, pakavimas ir ženklinimas. Pieno produktų laikymas ir realizavimas. Veiklos valdymas ir kontrolė. Maisto saugos kokybės ir aplinkos apsaugos politika. Aplinkos vadybos sistema. Produkcijos ir žaliavos kokybės kontrolė. Gavinių kontrolė. Technologinio proceso kontrolė. Gatavos produkcijos kontrolė. Geriamo vandens ir nuotekų kontrolė. Darbas iliustruotas paveikslėliais.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(17 puslapių)
  2008-01-23
 • Organizacijų misija, vizija, tikslai

  Įvadas. Organizacijos vizija. Organizacijos misija. Misija kaip visos veiklos loginis pagrindas. Organizacijos tikslai. Tikslų formulavimo principai. Kaip keliami tikslai. Klausimai formuluojant tikslus. Pagrindiniai tikslų vertinimo kriterijai. Tikslų lygiai. Tikslų tipai. UAB "Alaus purslai" vizija, misija ir tikslai. UAB "Olimpijos spaustuvė" vizija, misija ir tikslai. Mokyklos X vizija, misija ir tikslai. Išvada.
  Įmonių aprašymai, referatas(23 puslapiai)
  2009-12-30
 • Organizacinė valdymo struktūra: technikos pardavimas, nuoma ir serviso paslaugos UAB "Jubana"

  Įvadas. UAB "Jubana" veiklos ir informacijos šaltinių apžvalga. Organizavimo, organizacinių valdymo struktūrų ir darbo pasidalijimo analizė. Organizavimas. Organizacinės valdymo struktūros. Linijinė valdymo struktūra. Funkcinė valdymo struktūra. Matricinė valdymo struktūra. Štabinė valdymo struktūra. Darbo pasidalijimas. Horizontalusis darbo pasidalijimas. UAB "Jubana" organizacinės valdymo struktūros ir darbo pasidalijimo analizė. Įmonės UAB "Jubana" organizacinė valdymo struktūra. Priedai (2).
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2008-07-02
 • Organizacinės elgsenos tyrimas: prekybos centras "Senukai"

  Organizacija. Organizacijų skirstymas. Organizacijos valdymo struktūra. Organizacinė elgsena. Mikrogrupės ypatybės. Rolė. Struktūra. Technologija. Pasitenkinimas darbu . Tyrimo rezultatai. Organizacinis pilietiškumas. Vizija. Vertybės. Misija. Tikslas. Organizacijos veikla. Aplinka. Organizacijos kultūra. Motyvacija. Veiklos motyvavimas. Vadovavimas. Tarpasmeniniai santykiai. Tarpasmeninių santykių rūšys. Psichologinis klimatas (psichologinė atmosfera).
  Įmonių aprašymai, referatas(21 puslapis)
  2008-11-07
 • Organizacinės kultūros apklausos analizė: AB "Transcom"

  Transcom - didžiausias operatorius Europoje. Įvadas. Organizacijos elgsenos bruožų apklausos metodologinis pagrindimas. Pagrindinės koncepcijos. Pagrindiniai metodai. Organizacijos elgsenos bruožų apklausos teorinis pagrindimas. Apklausos analizė. AB "Transcom" bendroji charakteristika. Bendra charakteristika apie organizacijoje. dirbančius žmones. AB "Transcom" elgsenos modelis. AB "Transcom" elgsenos bruožų vertinimas. Išvados. Išnašos.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(15 puslapių)
  2008-07-08
 • Organizacinės kultūros tyrimas: UAB "Samsonas"

  Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti UAB "Samsonas" kultūrinę aplinką ir ją įtakojančius veiksnius. Organizacijos pristatymas. Yra iš ko rinktis. Vizija, misija ir tikslai. Įmonės istorija. Kodėl "Samsonas" tinkamiausias partneris? Atvirumas ir dalykiškumas. Apdovanojimai. Organizacijos kultūros lygmenys, parametrai ir kriterijai. Tyrimo instrumentarijaus pagrindimas ir metodų parinkimas. UAB "Samsonas" kultūros tyrimo instrumentarijus. Respondentai, imties dydis, tyrimo eiga. Tyrimo rezultatų analizė. UAB "Samsonas" pastebimos kultūros analizė. Išvados ir pasiūlymai.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(35 puslapiai)
  2010-03-31
 • Organizacinės praktikos ataskaita: konditerija UAB "Rūta"

  Įvadinė dalis. Įmonės mikro ir makro aplinka. Ekonominė dalis. Gamybos procesas įmonėje. Vadybos dalis. Planavimo procesas įmonėje. Personalo organizavimo analizė. Vadovavimo darbuotojams analizė. Kokybės laidavimo sistema įmonėje. Marketingo dalis. Apskaitos dalis. Ilgalaikio turto apskaita. Ilgalaikio turto nurašymas. Nusidėvėjimas. Įmonės mokamų mokesčių analizė. Išvados ir pasiūlymai. Savo praktikos vertinimas.
  Įmonių aprašymai, praktikos ataskaita(21 puslapis)
  2006-10-25
Puslapyje rodyti po