Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Įmonių aprašymai

Įmonių aprašymai (828 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Įmonės analizė: draudimas "ERGO Lietuva"

  Draudimo bendrovė ERGO. Draudimo įmonės struktūra. Veiklos kryptys. ERGO Lietuva gyvybės draudimas. ERGO vadovai. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(8 puslapiai)
  2006-04-04
 • Įmonės analizė: draudimas DUAB "Ingo Baltic"

  DUAB "Ingo Baltic" vertinimas permainų aplinkoje. Darbe pasiektų profesinių kompetencijų sąrašas. Įvadas. Lietuvos draudimo rinka. Lietuvos draudimo rinkos teisinis reguliavimas. Lietuvos draudimo paslaugų rinka, struktūra ir ypatumai. Draudimo paslaugų teikėjų (draudikų) rinka. Draudimo rinkos plėtros sąlygos. Gyvybės draudimo rinka. Pagrindiniai draudimo produktai gyvybės draudime. Ne gyvybės draudimo rinka. Pagrindiniai draudimo produktai ne gyvybės draudime. Lietuvos draudimo rinkos problemos ir perspektyvos. Lietuvos draudimo rinkos raidos perspektyvos. Ne gyvybės draudimo paslaugų rinka. Ne gyvybės draudimo paslaugų teikėjų rinkos struktūra ir jos konkurencingumas. Lietuvos ne gyvybės draudimo paslaugų vartotojų rinka ir jų įtaka visuminei paklausai. Lietuvos ne gyvybės draudimo paslaugų rinkos raidos perspektyvos. DUAB "Ingo Baltic" veiklos analizė. Bendrovės siūlomos paslaugos. Trumpas bendrovės istorijos aprašymas. Privalumas – partnerystė su "INGOSSTRAKH" grupė. Perdraudimas. Akcininkai. Bendrovės pagrindiniai tikslai, misija, vizija. Visuomeninė veikla. DUAB "INGO BALTIC" pardavimo kanalai. Draudimo paslaugų vartotojų (draudėjų) rinka. Draudimo rinkos perspektyvos. Esami "INGO BALTIC" konkurentai. DUAB "INGO BALTIC" sudarytų draudimo sutarčių, ir išmokų skaičiaus analizė. DUAB "INGO BALTIC" sudarytų draudimo įmokų, ir apmokėtų žalų analizė. DUAB "INGO BALTIC" vidutinės draudimo įmokos, ir vidutinės draudimo išmokos analizė. DUAB "INGO BALTIC" draudimo rinka pagal vartotojų segmentus analizė. DUAB "INGO BALTIC" kapitalas ir rezervai analizė. DUAB "INGO BALTIC" turto analizė. DUAB "INGO BALTIC" techninių atidėjimų analizė. DUAB "INGO BALTIC" nuostolingumo analizė.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(41 puslapis)
  2006-11-25
 • Įmonės analizė: draudimo paslaugos AB "Lietuvos draudimas"

  Įvadas. Įmonės charakteristika. Įmonės veiklos pobūdis. Bendrovės organizacinė struktūra ir darbuotojų pareigos. Veiklos apžvalga. Lietuvos draudimo rinkos apžvalga. Bendrovės informacijos cirkuliavimo sistema. Bendrovės veiklos apžvalga. Lietuvos draudimo rinkos apžvalga. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(17 puslapių)
  2009-06-17
 • Įmonės analizė: duonos kepimas, platinimas ir pardavimas

  Įvadas. Anotacija. Kęstučio Nesavo individualios įmonės (IĮ) veiklos ir vidinės aplinkos analizė. Išorinė aplinka. Verslo priežiūros institucijų analizė. Įmonės valdymas. Darbo santykiai. Individualiosios įmonės plėtra. Individualiosios įmonės privalumai ir trūkumai. Išvados.
  Įmonių aprašymai, analizė(13 puslapių)
  2006-12-01
 • Įmonės analizė: elektronikos prietaisų gamyba AB "Ekranas"

  Įvadas. Bendrovės informacija. "Ekranas" šiandien. Istorija. Filosofija, strategija, tikslai. Geografinė padėtis. Padaliniai. Verslas. Inovacijos gamyboje. Informacinės technologijos. Kokybė. Sertifikatai. Darbuotojų sauga ir aplinkosauga. Rodikliai. Produkcija. Nauji gaminiai Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(10 puslapių)
  2005-07-31
 • Įmonės analizė: elektroninės produkcijos prekyba UAB "Elektros įranga"

  Įvadas. Įmonės veikla ir istorija. Įmonės specializacija. Valdymo struktūra. Darbo organizavimas. Personalo darbo paskirstymas. Privalumai ir trūkumai.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(9 puslapiai)
  2006-11-08
 • Įmonės analizė: elektros energijos perdavimas AB "Lietuvos energija"

  Įvadas. Gamtinė aplinka. Kauno HE. Kruonio HAE. Ekonominė aplinka. Akcininkai. Skolinimosi reitingai. Investicijos. Politinė – teisinė aplinka. Mokslinė – technologinė aplinka. Perdavimo paslauga. Informacinių technologijų ir telekomunikacijų centras (ITTC). Duomenų perdavimo paslaugos. Interneto paslaugos. Techninių plotų nuoma. Socialinė – kultūrinė aplinka. Diagramos. Lentelės.
  Įmonių aprašymai, referatas(14 puslapių)
  2005-11-08
 • Įmonės analizė: elektros energijos perdavimas AB "Lietuvos energija" (2)

  Įmonės tipas. AB steigimo būdas. Valdymo organizacinė sistema. Stebėtojų taryba. Valdyba. Administracija. Veiklos pobūdis Vadovavimo stilius, personalo vadyba. Finansavimo būklė. Marketingo politika. Įmonės veiklos efektyvumo analizė. Naujų vadybos metodų priemonių taikymas įmonėje. Įmonės veiklos tobulinimo kryptys. Diagramos. Lentelės.
  Įmonių aprašymai, referatas(11 puslapių)
  2005-11-13
 • Įmonės analizė: elektros energijos perdavimas AB "Lietuvos energija" (3)

  Įvadas. Verslo aplinkos bei organizacijos situacija. AB "Lietuvos energija" nagrinėjimas PEST analizės-ekonominiu aspektu. AB "Lietuvos energija" konkurencinės situacijos analizavimas. Išvados. AB "Lietuvos energija" situacijos analizavimas ir stiprybių bei silpnybių identifikavimas. Misija, vizija, darbo tikslas. Priedas (1).
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(17 puslapių)
  2007-01-11
 • Įmonės analizė: elektros paslaugų įmonė UAB "Liumenas"

  Įvadas. Elektros paslaugų įmonė. Įmonės tipas ir istorija. Įmonės atliekami darbai. Reikalavimai kuriuos turi atitikti elektros paslaugų įmonė. Darbuotojų skaičius. Apmokėjimo bei skatinimo tvarka. Klientų paieškos būdai. Įmonės įvaizdis ir jo formavimo būdai. Teikiamų paslaugų kainų nustatymo būdai. Konkursams rengiamos dokumentacijos sudėtis ir reikalavimai. Išvada.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(12 puslapių)
  2007-01-18
 • Įmonės analizė: fiksuotas ir internetinis ryšys AB "TEO"

  Įvadas. Darbo objektas – AB "TEO" ryšio vartotojų nuomonė. Darbo tikslas – išanalizuoti įmonės verslo aplinką, atlikti vartotojų nuomonės tyrimą ir parengti rinkodaros planą. Rinkodaros aplinka. Makroaplinka. Rinkos tyrimas, jos parametrai bei perspektyvų analizė. Tikslinės rinkos segmentavimas bei galimos rinkodaros strategijos. Rinkodaros komplekso elementai, jų naudojamos strategijos. Rinkodaros planas. Pardavimų prognozavimas. AB "TEO LT" įmonės rinkodaros planas Įmonės veikla, misija, tikslai. Įmonės rinkodaros aplinkos analizė. Įmonės rinka ir jos tendencija. Įmonės SWOT analizė (GGSS). Įmonės tikslinės rinkos nustatymas ir pasirinkta rinkodaros strategija. Įmonės vartotojų nuomonės tyrimas. "TEO" įmonės rinkodaros analizė. Kainos ir paslaugos analizė. Paslaugos paskirstymo analizė. Paslaugos rėmimo analizė. AB "TEO" įmonės paslaugos pardavimų prognozė. Išvados. Priedai: anketa ir jos analizė, grafikai.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(30 puslapių)
  2008-05-08
 • Įmonės analizė: finansinės paslaugos AB "Hansabankas"

  Verslo idėja. Įžanga. Įmonės charakteristika. Įmonės organizacinė valdymo struktūra. Darbo pasidalijimas ir kooperavimas. Organizacijos vidinė ir išorinė aplinka. Pagrindinės veiklos kryptys. Socialinė atsakomybė. Planavimas ir strateginis valdymas. "Hansabanko" misija ir vizija. Organizavimas. Kontrolė. Koordinavimas. Vadovavimas. Darbo ir darbo užmokesčio organizavimas. Organizacijos kultūra.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(37 puslapiai)
  2006-02-23
 • Įmonės analizė: finansinės paslaugos AB "Hansabankas" (4)

  Įvadas. Lietuvos ekonomika 2006 metais. Ab bankas "Hansabankas". Hansabanko verslo filosofija. Misija. Vizija. Vertybės. Strategija. Ekonominė aplinka. Veiklos apžvalga. Matricos. Boston Consulting Group matrica. General Electric matrica. Veiklos patrauklumas. Konkurencinis pranašumas. Strategic Position And Action Evaluation (SPACE) matrica. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(16 puslapių)
  2008-06-25
 • Įmonės analizė: finansinės paslaugos AB "SEB Vilniaus bankas"

  Įvadas. Banko rekvizitai. Istorija. Apie SEB Vilniaus banką. Antrinės įmonės. SEB VB būsto bankas. SEB VB investicijų valdymas. SEB VB nekilnojamasis turtas. SEB Vilfima. SEB VB gyvybės draudimas. SEB VB lizingas. SEB VB rizikos kapitalo valdymas. "Agio" bankas. Informacija apie antrinių įmonių 2005 metų veiklos rezultatus. SEB VB gyvybės draudimas. SEB Vilniaus banko klientų indėliai. SEB VB gyvybės draudimas. SEB VB lizingas. SEB VB investicijų valdymas. SEB Vilniaus banko grupės pensijų fondai. SEB Vilniaus banko filialai. Bankomatai. SEB grupės misija ir vizija. SEB socialinė atsakomybė. Reitingai. Organizacinė struktūra. Taryba. Valdyba. Finansiniai rezultatai. SEB Vilniaus banko pelnas. Veikiančių bankų pelnas. SEB Vilniaus banko buhalterinis balansas ir pelno (nuostolio) ataskaita. SEB Vilniaus banko grupės pirmojo pusmečio rezultatai. Emitento įstatinis kapitalas ir išleisti vertybiniai popieriai.
  Įmonių aprašymai, referatas(29 puslapiai)
  2006-01-16
 • Įmonės analizė: finansinės paslaugos AB "Šiaulių bankas"

  Įvadas. AB "Šiaulių banko" filialai ir klientai. Šiaulių banko struktūra. Akcininkai. Šiaulių banko funkcijos. Individualiems klientams. Mokėjimai ir įmokos. Tiesioginio debeto paslauga. Periodinio mokėjimo paslauga. Tarptautinis pavedimas. Debeto pavedimas. Indėliai. Kreditai. Valstybės ir turto vertinimo kompanijos. Mokėjimo kortelės. Finansų maklerio paslaugos. Čekiai. Kitos paslaugos. Elektroninė bankininkystė. Verslo klientams. Mokėjimai ir įmokos. Indėliai. Visa Business ir Eurocard/MasterCard Business kortelės. Faktoringas. Struktūriniai fondai. Čekiai. Vieta bankų rinkoje. Konkurentai. Išvados.
  Įmonių aprašymai, analizė(39 puslapiai)
  2006-03-23
 • Įmonės analizė: finansinės paslaugos Swedbank AB (3)

  Įvadas. Istorija. Swedbank verslo filosofija. Misija (kodėl mes egzistuojame?). Vizija (ko mes siekiame?). Vertybės (kas mums svarbu?). Strategija. Vadovai. Rėmimas ir labdara. Leidiniai "Swedbanko" klientams. Naujasis "Swedbanko" administracinis pastatas. Tikslas. Konkursas. Projektas. Darbo kultūra. Klientų aptarnavimo padaliniai. "Hansabankas" planuoja atnaujinti padalinius. Banko struktūra. Paslaugos privatiems klientams. Sąskaitų valdymas. Banko sąskaitos atidarymas. Mokėjimai. Čekių operacijos. "Western union" - kas tai? Įkainiai. Indėliai. Mokėjimo kortelės. Paskolos ir lizingas. El. Bankininkystė. Hansa pensija fondai. Investiciniai fondai. Operacijos su vertybiniais popieriais. Verslo klientams. Sąskaitų valdymas. Banko sąskaitos atidarymas. Mokėjimai. Čekių operacijos. Mokėjimo sistema litas. Įkainiai. Indėliai. Mokėjimo kortelės. Paskolos ir lizingas. Dokumentiniai atsiskaitymai. Banko garantijos. Operacijos su vertybiniais popieriais. Investicinės bankininkystės paslaugos. 2006 metų aktualijos. Išvados. Priedas (1).
  Įmonių aprašymai, referatas(63 puslapiai)
  2008-01-02
 • Įmonės analizė: juodųjų metalų, elektros kabelių ir laidų prekyba UAB "Severmeta"

  Analizės tikslai. Verslo apibūdinimas. Veikla. Valdymas ir personalas. UAB "Severmeta" aukščiausios grandies vadovų funkcijų pasiskirstymas. Darbuotojų priėmimas į darbą. Bendrosios įmonės taisyklės. Įmonės "stiprioji" grandis ir "silpnoji" vieta. Įmonės tikslai. Darbo vietos aprūpinimas reikalingais ištekliais. Bendrieji darbo saugos reikalavimai bendrovėje. Motyvavimo būdai. Išvadas apie taikomų motyvavimo būdų efektyvumą. Darbo užmokesčio formos taikomos įmonėje. Informacija ir komunikavimas. Pasipriešinimas pokyčiams, adaptavimo sistema.
  Įmonių aprašymai, analizė(22 puslapiai)
  2007-01-08
 • Įmonės analizė: jūrų krovinių kompanija "Bega"

  Pirmieji kroviniai-salietros maišai. Trukdė destruktyvios jėgos. Egzistavo trys plėtros programos. Akiratyje-skystos trąšos ir universalios krovinių saugyklos. Nuosavas transporto parkas. Požeminė "Bega". Kas projektavo, statė kompanijos objektus? Krovos procesus valdo kompiuterizuotos sistemos. Visiems teko mokytis. Apie namelį su dviem ratais. Bendrovės socialinės garantijos ir buitinės sąlygos. Buvo ir taip... Šiokiadieniai, nuspalvinti uosto romantikos. Kaip prasidėjo bendrovės veikla. Statybos ir remonto darbais rūpinasi specializuota tarnyba. "Bega" – pažangiausių krovos technologijų Klaipėdos uoste pradininkė. Kompanijos pelnus garantuoja platus jos paslaugų spektras ir patrauklumas. Smagu dirbti modernioje kompanijoje.
  Įmonių aprašymai, referatas(14 puslapių)
  2006-05-15
 • Įmonės analizė: kavinė "Maisto fabrikas"

  Įvadas. Kavinės "Maisto fabrikas" patiekalų asortimentas, gamyba, laikymas. Apie mus. Prekių atsargų laikymas. Patiekalų gamybos procesas. Konditerija. Patiekalai išsivežti. Valgiaraštis. Kavinės "Maisto fabrikas" reklama, personalas ir įranga. Reklama. Personalas. Įmonės įranga, apipavidalinimas. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(10 puslapių)
  2007-02-06
 • Įmonės analizė: kavinė "Neringa"

  Įvadas. "Neringa" kavinės charakteristika. Maitinimo įmonės patalpos, jų paskirtis, naudojami įrenginiai ir inventorius. Valgiaraščio, meniu struktūra, patiekalų asortimentas bei apipavidalinimas. Barmeno ir padavėjų darbo technikos analizė. Maitinimo įmonės darbuotojų profesinės etikos normų laikymasis bei papildomų paslaugų organizavimas. Užsakymo priėmimas. Paslaugos. Reklama. Kavinės "NERINGA" meniu. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(9 puslapiai)
  2007-02-06
Puslapyje rodyti po