Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Įmonių aprašymai>Įmonių aprašymų praktikos ataskaitos

Įmonių aprašymų praktikos ataskaitos (92 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Kompiuterizuoto įmonės veiklos modeliavimo praktika: UAB "Šilta"

  Įvadas. Įmonės strategija. Įmonės pajėgumas ir jo veiksniai. Rinkodaros analizė. Finansinių rezultatų analizė. Balanso analizė. Įmonės veiklos rodiklių analizė. Išvados ir siūlymai. Priedai (6).
  Įmonių aprašymai, praktikos ataskaita(16 puslapių)
  2009-03-30
 • Mokomosios praktikos ataskaita: darbo sauga UAB "VP Market" prekybos centre "Maxima"

  Įvadas. Darbo sauga. Darbdavio pareigos sudarant saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas. Darbuotojo pareigos. Salės darbuotojo saugos ir sveikatos taisyklės darbo metu. Įmonės steigimo tvarka. Įmonės aplinka. Įmonės struktūra ir valdymas. Įmonės techninis įrengimas, apipavidalinimas. Įmonės komercinė veikla. Įmonės kainų politika. Įmonės buhalterinė apskaita. Išvados.
  Įmonių aprašymai, praktikos ataskaita(17 puslapių)
  2008-01-11
 • Mokomosios praktikos ataskaita: kepykla UAB "Utenos duona"

  Įvadas. praktikos tikslas yra susipažinti su UAB "Utenos duona", jos atskirų skyrių veikla. Susipažinimas su UAB "Utenos duona".UAB "Utenos duona" istorija. Juridinis įmonės statusas. UAB "Utenos duona" rinkos struktūros tipas. UAB "Utenos duona"valdymo struktūra. UAB "Utenos duona" tikslai. UAB "Utenos duona" padaliniai. UAB "Utenos duona" padalinių veikla bei funkcijos. UAB "Utenos duona"produkto charakteristika. Duonos maistinė vertė. UAB "Utenos duona" gaunamos pajamos. UAB "Utenos duona" produktų vartotojai. UAB "Utenos duona" apskaitos tarnybos veikla ir funkcijos. Pirminiai apskaitos dokumentai. Buhalterijos padalinio struktūra. Buhalterijos veikla ir funkcijos bei atsakomybė. Buhalterinės apskaitos knygos. Išvados.
  Įmonių aprašymai, praktikos ataskaita(15 puslapių)
  2008-11-25
 • Mokomosios praktikos ataskaita: melioracijos įmonė

  Įvadas. Įmonės charakteristika. Įmonės istorija. Įmonės veikla. Praktikos uždaviniai. UAB "XXX" gamybiniai pajėgumai. Verslo aplinka ir SSGG analizė. Materialinis apsirūpinimas. Informacinės sistemos ir technologijos. Komercinė veikla. Įmonės valdymas. Planavimo procesas įmonėje. Išvados.
  Įmonių aprašymai, praktikos ataskaita(13 puslapių)
  2008-01-17
 • Mokomosios praktikos ataskaita: viešbutis "Bija service"

  Įvadas. Bendras susipažinimas su įmone ir jos teikiamomis paslaugo. Mikro aplinka. Turistinė komercinė firma "Bija Service". Turizmo firmos teikiamų paslaugų kainos. Turizmo įmonės personalas ir jam keliami reikalavimai. Informacinių technologijų panaudojimas įmonės versle. Lankytojų aptarnavimas. Bendravimo su lankytojais formos. Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas. Skatinimo sistema darbuotojams. Turistinės Firmos "Bija Service" SWOT analizė. Turistinės kelionės dokumentai. Kelionės sutarties sąlygos. Tyrimo turizmo įmonėje atlikimas. Anketų analizė. Išvados. Priedai (Anketa).
  Įmonių aprašymai, praktikos ataskaita(22 puslapiai)
  2008-08-27
 • Organizacinės praktikos ataskaita: konditerija UAB "Rūta"

  Įvadinė dalis. Įmonės mikro ir makro aplinka. Ekonominė dalis. Gamybos procesas įmonėje. Vadybos dalis. Planavimo procesas įmonėje. Personalo organizavimo analizė. Vadovavimo darbuotojams analizė. Kokybės laidavimo sistema įmonėje. Marketingo dalis. Apskaitos dalis. Ilgalaikio turto apskaita. Ilgalaikio turto nurašymas. Nusidėvėjimas. Įmonės mokamų mokesčių analizė. Išvados ir pasiūlymai. Savo praktikos vertinimas.
  Įmonių aprašymai, praktikos ataskaita(21 puslapis)
  2006-10-25
 • Pardavimo organizavimo profesinė praktika: konditerijos gaminiai AB "Vilniaus pergalė"

  Įvadas. Profesinės praktikos tikslas. Praktikos užduotys. Įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos pareiginiai nuostatai. Teisinis statusas. Asortimento sudarymas. Organizacijos išorinė ir vidinė aplinka. Organizacijos valdymo struktūra. AB "Vilniaus pergalės" pardavimo taikoma strategija, taktika. AB "Vilniaus pergalės" komunikacinis procesas įmonėje. AB "Vilniaus pergalės" reklamos, pardavimo skatinimo efektyvumas. Įmonėje taikomi pardavimo metodai. AB "Vilniaus pergalės" klientų tipai, jiems būdingos savybės bei aptarnavimo ypatumai pardavimo procese. AB "Vilniaus pergalės" patalpų įrengimas. AB "Vilniaus pergalės" prekių ženklinimas, įpakavimas, jų svarba pardavimo procese. Pardavimo veiklos efektyvumas. Vartotojų teisių gynimas. Išvados. Priedai (1).
  Įmonių aprašymai, praktikos ataskaita(30 puslapių)
  2008-03-06
 • Pažintinė verslo praktika įmonėje: baldų gamyba ir prekyba UAB "Dalios baldai"

  Įvadas. I dalis: Įmonės istorija. Įmonės geografinė padėtis. Įmonės darbo rėžimas. Įmonės veiklos kryptis ir asortimentas. Įmonės tipas, bei jo privalumai ir trūkumai. Įmonės tipas, jo privalumai bei trūkumai. Įmonės kryptis bei asortimentas. Kokiai rinkos struktūrai priklauso įmonė, kodėl. Įmonės vieta Lietuvos rinkoje ir pagrindiniai jos konkurentai. Vieta Lietuvos rinkoje. Pagrindiniai UAB "Dalios baldai" konkurentai. Kaip įmonė planuoja savo veiklą. Įmonės struktūra ir atskirų struktūrinių dalinių funkcijos. Vadybininko ir administratoriaus funkcijos, pareigos, atsakomybė. Darbuotojų saugos ir sveikatos darbe organizavimas įmonėje. Įmonės dokumentacija ir raštvedyba. Kaip ir kokiomis kalbomis įmonė save pristato ir reklamuoja. Ar turi internetinį puslapį. Įmonės dalyvavimo užsienio rinkose formos, informacijos perdavimas bei susirašinėjimas su užsienio partneriais ypatumai. II dalis: Kas yra verslo inkubatorius: Verslo inkubatoriaus tikslai. Verslo inkubatoriaus misija. Verslo inkubatorių steigimas Lietuvoje. "Kauno technologijos universiteto regioninis verslo inkubatorius". Išvados.
  Įmonių aprašymai, praktikos ataskaita(14 puslapių)
  2007-02-01
 • Pažintinė verslo praktika įmonėje: prekyba maisto produktais UAB "Daisena"

  Įvadas. Įmonės veiklos kryptys, asortimentas. Įmonės vieta Lietuvos rinkoje bei aplinka, kurioje ji veikia. Įvairaus tipo įmonės ir jų darbo technologijos. Įmonėje naudojamos informacinės technologijos, jų taikymas raštvedyboje. Įmonės organizacinė struktūra, vadybininko ir administratoriaus funkcijos. Planų sistema įmonėje. Darbų saugos reikalavimai įmonėje. Pareiginiai nuostatai ir darbo vietų aprašymas. Žmogiškųjų išteklių formavimas, darbuotojų kvalifikacijos kėlimas, motyvacija. Įmonės dalyvavimo užsienio rinkose formos. Įmonės plėtros galimybės. Išvados. Studento darbo vertinimo komentaras.
  Įmonių aprašymai, praktikos ataskaita(9 puslapiai)
  2007-01-19
 • Pažintinė verslo praktika: UAB "Maxima LT"

  Įvadas. Dėstymas. MAXIMA LT, UAB istorija. MAXIMA LT, UAB misija ir vizija. MAXIMA LT, UAB sėkmės istorija. MAXIMA LT, UAB struktūra. MAXIMA LT, UAB darbo rėžimas. MAXIMA LT, UAB vadybininko ir administratoriaus pareiginiai nuostatai. MAXIMA LT, UAB dokumentacija ir raštvedyba. MAXIMA LT, UAB veikla užsienio rinkose. Išvados.
  Įmonių aprašymai, praktikos ataskaita(11 puslapių)
  2009-05-14
 • Pažintinės praktikos ataskaita: baldų gamyba įmonėje

  Įvadas. Trumpa L. Gurskio individualios įmonės charakteristika. Paslaugos. Tiekėjai. Klientai. Konkurentai. Įmonės valdymo struktūra. Veiklos organizavimas. Vidaus kultūra. Raštvedybos sistema. Dokumentu apyvartos schema. Registravimo priemonės ir reikalavimai. Išvados. Pasiūlymai.
  Įmonių aprašymai, praktikos ataskaita(13 puslapių)
  2008-05-13
 • Pažintinės praktikos ataskaita: degalinių tinklas UAB "Tauragės dujos"

  Įvadinė dalis. UAB "Tauragės dujos" aprašymas. Rinkos situacija. UAB "Tauragės dujos" apibūdinimas. Įmonės geografinė padėtis. Valdymas. Padalinių funkcijos. Įmonės valdymo struktūra. Įmonės vadovo valdymo stilius. Darbo organizavimas. Pareiginės instrukcijos nagrinėjimas. Marketingas. Artimiausi įmonės konkurentai ir jų įtaka. Marketingo komplekso elementai. Įmonės rėmimo priemonės. Įmonės prekių asortimentas bei jo kitimas. Įmonės kainų politika. Apskaita. Išvados ir pasiūlymai.
  Įmonių aprašymai, praktikos ataskaita(11 puslapių)
  2008-03-06
 • Pažintinės praktikos ataskaita: gyvenamųjų namų statyba UAB "Grensena"

  Įvadas. Trumpa įmonės charakteristika. Įmonė UAB "Grensena" užsiima gyvenamųjų namų statyba ir remontu. Įmonės struktūra. Rąstų apdirbimas juostiniu gateriu. Įmonės veikloje naudojami įrengimai. Leistuvinės obliavimo staklės. Apibendrinimas.
  Įmonių aprašymai, praktikos ataskaita(9 puslapiai)
  2008-06-26
 • Pažintinės praktikos ataskaita: komunikacinės technologijos

  Įvadas. Aprašoma kiekvienos aplankytos įstaigos technologijos, supažindinama su įvairiais spaudos būdais, aptariamos teikiamos paslaugos ir naudojama įranga. Ofsetinė spauda arba litografija. Šilkografija. Tamponografinis spaudos būdas. Fleksografija. Trafaretinė spauda. Spaustuvė "Aušra". Leidykla "Šviesa". Aurika. Pakavimo medžiagos "Baltic Pack". Spaudos namai "Arx Baltica". Reklamos agentūra "Pico Line". Išvados.
  Įmonių aprašymai, praktikos ataskaita(15 puslapių)
  2005-09-05
 • Pažintinės praktikos ataskaita: kopijavimo, skaitmeninės spaudos ir leidybos paslaugos UAB "Ciklonas"

  Tikslai ir uždaviniai. Įvadas. Apie įmonę. Gaminių nomenklatūra. Įmonės įregistravimas. Pasirengimas įregistravimui. Dokumentų pateikimas. Dokumentai, pateikiami notarui. Dokumentų registravimas įmonėje. Valdymo struktūra. Išorės aplinkos veiksniai, veikiantys įmonę. Politinė aplinka. Konkurentai. Įmonės ekonominė ir socialinė aplinka. Technologijos. Veiklos planavimas. Kaštų, pelno ir nuostolio skaičiavimas. Išvados ir pasiūlymai.
  Įmonių aprašymai, praktikos ataskaita(19 puslapių)
  2006-12-13
 • Pažintinės praktikos ataskaita: Panevėžio apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (AVMI)

  Įvadas. Panevėžio apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos (AVMI) įkūrimo raida. Panevėžio apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos (AVMI) veiklos dokumentų valdymo ir naudojimo taisyklės. Panevėžio apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos (AVMI) uždaviniai, funkcijos, teisės ir pareigos. Uždaviniai. Funkcijos. Pareigos. Teisės. Pokyčiai Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) veikloje Lietuvai tapus Europos Sąjungos (ES) nare. Politiniai veiksniai. Ekonominiai veiksniai. Socialiniai veiksniai. Technologiniai veiksniai. Panevėžio apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos (AVMI) valdymo struktūra. Panevėžio AVMI veikla. Strateginis planavimas. Išvados ir rekomendacijos.
  Įmonių aprašymai, praktikos ataskaita(22 puslapiai)
  2008-10-06
 • Pažintinės praktikos ataskaita: prekybos centras "Hyper Maxima"

  Įvadas. UAB "VP Market" steigimo principai ir ypatumai. Veikla. Prekybos tinklo išdėstymas. Prekybos sistema. Didmeninė prekyba. Mažmeninė prekyba. Įmonių tipai. Prekių rinkos struktūros ypatumai. Monopolinė prekių rinka. Grynoji monopolija. Oligopolinė ir duopolinė rinka. Prekių rinkos vertinimas. Prekių klasifikavimas. Lietuvos respublikos akcinių bendrovių įstatymas. Pirmasis skirsnis. Bendrosios nuostatos. Antrasis skirsnis. Bendrovės steigimas. Ketvirtasis skirsnis. Bendrovės valdymas. Išvados.
  Įmonių aprašymai, praktikos ataskaita(21 puslapis)
  2006-12-05
 • Pažintinės praktikos ataskaita: statybinės medžiagos IĮ "Uola"

  Įvadas. Tikslas: Susipažinti su praktinio verslo organizavimo bei veiklos valdymo procesu individualioje įmonėje "Uola". Apie įmonę. Istorija. Individualios įmonės "Uola" tikslai ir uždaviniai. Darbuotojai. Įmonės veiklos analizė. Vadybos funkcijos. Organizavimas. Planavimas. Skatinimas. Kontrolė ir reguliavimas. Išvados ir pasiūlymai.
  Įmonių aprašymai, praktikos ataskaita(14 puslapių)
  2008-10-16
 • Pažintinės praktikos įmonėje ataskaita: medienos apdirbimas ir paruošimas UAB "Amrus cedar homes"

  Įvadas. Praktikos tikslas – Susipažinti su UAB "Amrus cedar homes". Susipažinimas su UAB "Amrus cedar homes". Įmonės istorija. Įmonės veikla ir tikslai. UAB "Amrus cedar homes" valdymo struktūros schema. Įmonės padaliniai, jų veikla bei funkcijos. Įmonės produkto charakteristika. Įmonės statomi namai. Apskaitos tarnybos veikla ir funkcijos. Įmonės finansinė atskaitomybė. Informacinių technologijų naudojimas apskaitoje. Išvados.
  Įmonių aprašymai, praktikos ataskaita(10 puslapių)
  2010-11-18
 • Praktikos ataskaita: AB "Lietuvos geležinkeliai" keleivių vežimo direkcijos Kauno keleivių aptarnavimo centre

  Įvadas. AB "Lietuvos geležinkeliai" keleivių vežimo direkcijos, Kauno keleivių aptarnavimo centras. Centro struktūra. Viršininkas. Viršininko pavaduotojas. Keleivių rūmų budėtojas. I kategorijos technikas. Informatorius operatorius. Dailininkas apipavidalintojas. Pašto skirstytojas. Vyresnysis pardavimų agentas. Pardavimų agentas. Instruktorius. Vyresnysis bilietų kasininkas. Bilietų kasininkas. Centro uždaviniai. Kauno keleivių rūmai.
  Įmonių aprašymai, praktikos ataskaita(31 puslapis)
  2008-05-07
Puslapyje rodyti po