Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Įmonių aprašymai>Įmonių aprašymų praktikos ataskaitos

Įmonių aprašymų praktikos ataskaitos (92 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Profesinės praktikos ataskaita: Kėdainių verslo informacijos centras

  Įvadinė dalis. Paslaugų srities aprašymas. Rinkos situacija. Įmonės siekiai, veiklos prioritetai. Dėstymas. Valdymas. Įmonės padalinių funkcijos. Valdymo struktūra. Vadovo valdymo stilius. Darbo organizavimas įmonėje. Vyriausiosios finansininkės pareiginė instrukcija. Marketingas. Marketingo kompleksai įmonėje. Rėmimo priemonės. Įmonės prekės ir paslaugos. Įmonės kainų politika. Apskaita. Apskaitos procesas. Pirminiai dokumentai naudojami įmonėje. Praktikos vertinimas. Išvados. Priedas.
  Įmonių aprašymai, praktikos ataskaita(14 puslapių)
  2008-11-13
 • Profesinės praktikos ataskaita: prekyba augalais ir augalų priežiūros priemonėmis

  Įvadas. H. Krivicko individuali įmonė. Ekonomika. Vadyba. Marketingas. Apskaita. Apskaitos tvarkymo sistema ir jos rūšys. Balanso vertikalioji ir horizontalioji analizė. Pelno (nuostolio) vertikalioji ir horizontalioji analizė. Įmonės santykinių finansinių rodiklių analizė. Išvados.
  Įmonių aprašymai, praktikos ataskaita(20 puslapių)
  2007-03-20
 • Profesinės veiklos praktikos ataskaita: detalių liejimas UAB "Vilniaus Vingio Gija"

  Praktikos tikslai. Duomenys apie organizaciją. UAB "Vilniaus Vingio Gija" veiklos pagal darbo technologijas pobūdį schema. Ryšiai su darbo rinkomis. Ryšiai su aprūpinimo rinka. Ryšiai su realizavimo rinka. 2007 m. darbo su personalu analizė. UAB "Vilniaus Vingio Gija" "stiprioji" grandis ir "silpnoji" vieta. Kokybės kontrolės būdų, taikomų konkrečiame įmonės padalinyje, charakteristika. Kokybės kontrolės būdų, taikomų konkrečiame UAB padalinyje, charakteristika. Kontrolė gamybos proceso metu ir galutinė kontrolė. Personalo paieškos ir įdarbinimo būdai UAB "Vilniaus Vingio Gija". Personalo kaitos rodikliai konkrečiu laikotarpiu. Darbo sutarties pavyzdys. Inžinieriaus konstruktoriaus pareigybės nuostatai. Inžinieriaus technologo pareigybės nuostatai. Konkretaus padalinio vadovo profesinės veiklos įvertinimo kriterijų schema. Informacijos perdavimas tarp funkcinių padalinių. informacijos, svarbios vartotojams, perdavimo organizavimas. Priedai (4).
  Įmonių aprašymai, praktikos ataskaita(27 puslapiai)
  2008-01-16
 • Profesinės veiklos praktikos ataskaita: drabužių siuvimas UAB "Allysa"

  Įvadas. Kompanijos istorija. Kompanijos misija. "Allysa" - siekia būti idealiu tiekėju mažmeninės prekybos tinklams. Kontaktai. Kompanijos produkcija. Pavojai ar rizika, kurie egzistuoja bendrovėje ir su kuriais gali susidurti darbuotojai. UAB "Allysa" direktorės pareiga ir teisės garantuojant darbuotojams saugias ir sveikas darbo sąlygas. UAB "Allysa" direktorės pareigos. Darbuotojo teisės ir pareigos atliekant darbo sutartimi sulygtą darbą. Bendrieji darbo higienos reikalavimai. Bendrieji priešgaisrinės saugos reikalavimai. Ką kiekvienas darbuotojas privalo? Darbuotojų darbo vietos įmonėje. Įmonės naudojamos informacinės technologijos ir jų taikymas raštvedyboje. Išvados.
  Įmonių aprašymai, praktikos ataskaita(11 puslapių)
  2008-05-26
 • Profesinės veiklos praktikos ataskaita: kepykla UAB "Javinė"

  Įkūrimo ir veiklos trumpa charakteristika. Įkūrimo ir reorganizavimo laikotarpiai. Organizacinė forma. Svarbiausieji pasiekimai. Ekonominiai santykiai. Kapitalo nuosavybės formos ir formavimo šaltiniai. Valdymo formos ir santykiai. Darbo santykiai. Išoriniai ryšiai su šalies ir užsienio partneriais. Ūkinės veiklos kryptys ir specializacija. Gamybinės ir komercinės veiklos kryptys. Veiklos specializacija ir diversifikacija. Ekonominiai (gamybiniai) ištekliai ir jų sąnaudos. Kapitalo vertė, apsirūpintumas kapitalu. Apsirūpintumas žaliavomis. Darbo ištekliai ir apmokėjimas už darbą. Veiklos kaštai. Veiklos efektas ir efektyvumas. Bendroji ir prekinė produkcija (paslaugos). Pelnas (nuostolis), jo struktūra pagal veiklas, pelno veiksniai. Pelno paskirstymas. Ūkinės veiklos efektyvumas. Išvados. Nuomonė apie profesinės veiklos praktiką.
  Įmonių aprašymai, praktikos ataskaita(27 puslapiai)
  2007-12-12
 • Specialybės įgūdžių praktikos ataskaita: automobilių dalių prekybos IĮ "Sinkeris"

  Įvadas. Įmonės įkūrimas ir jos veiklos pristatymas. Įmonės veiklos organizavimas. Įmonės vadyba. Rinkos tyrimai ir reklama. Kokybės vadyba. Materialinių išteklių srautų judėjimo organizavimas. Apskaitos organizavimas įmonėje. Informacija. Ekonominiai ištekliai ir jų panaudojimo efektyvumas. Išorinė ir vidinė įmonės aplinka. Verslo plėtra. Išvados. Priedai (5).
  Įmonių aprašymai, praktikos ataskaita(36 puslapiai)
  2008-02-28
 • Technologinės praktikos ataskaita: prekyba buities prekėmis ir statybinėmis medžiagomis "Senukai"

  Įvadas. Prekybos centro "Senukai" charakteristika. Įmonės darbo laikas. Įmonės personalas. Patalpos ir jų išdėstymas. Prekybinė įranga. Prekybos salės baldai. Finansinės apskaitos įranga ir jos sudėtinės dalys. Specialios paskirties parduotuvės įranga. Sandėliavimo įranga. Materialinių vertybių kontrolė ir apsauga. Darbuotojo asmeninė higiena. Sanitarinių reikalavimų laikymasis įmonėje. Darbų sauga įmonėje (instruktažai). Darbuotojų materialinė atsakomybė. Prekių asortimento pagal grupes nustatymas. Prekių išdėstymas prekybos salėje, jų suderinamumas, kaimynystė. Prekių ženklinimo analizė ir reikšmė. Prekių paruošimas pardavimui. Prekių sandėliavimo ir laikymo sąlygos. Įrengimų priežiūra, jų patikra. Pirkėjų aptarnavimas bendraujant su pirkėjais, konsultavimas. Prekių tiekėjai. Prekių užsakymų paruošimas ir bendravimas su tiekėjais. Prekių ir taros priėmimas, jų pajamavimas. Prekių priėmimo ir grąžinimo dokumentai. Prekių kokybės nustatymas. Prekių ir taros grąžinimas tiekėjams. Prekių kainų nustatymas. Kasos žurnalo vedimas, kasos darbo svarba. Prekinė – piniginė apyskaita. Savikontrolės sistemos įdiegimas įmonėje. Atliekų, negrąžintos taros, įpakavimo medžiagos tvarkymas. Išvados.
  Įmonių aprašymai, praktikos ataskaita(13 puslapių)
  2007-01-05
 • Verslo organizavimo praktika: paslaugų tiekimas UAB "Forum Palace"

  Įvadas. Tikslas yra susipažinti su įmonės veikla, jos pobūdžiu. Keli faktai apie Forum Palace. Rinka. Konkurencija. Kaina. Reklama. Tiekėjai. Išvados. Vadovo formavimosi prielaidos. Vadovo funkcijos. Organizavimas. Vadovavimas. Kontrolė. Vadybininko pareigybinės nuostatos.
  Įmonių aprašymai, praktikos ataskaita(13 puslapių)
  2008-05-27
 • Verslo organizavimo praktika: sportinių šokių klubas "Ratuto"

  Įvadas. Apie įmonę. Rinka. Marketingas. Paslauga. Įmonės valdymas. Finansai. Išvados.
  Įmonių aprašymai, praktikos ataskaita(14 puslapių)
  2008-11-27
 • Verslo praktika įmonėje: prekyba fotoreikmenimis UAB "Vilbra"

  Įmonės veiklos charakteristika. Marketingo mikroaplinka. Makroaplinkos analizė. Asortimento analizė. Rinkos tyrimai įmonėje. Išvados ir siūlymai.
  Įmonių aprašymai, praktikos ataskaita(8 puslapiai)
  2008-04-04
 • Verslo praktikos ataskaita: krovinių pervežimai ir logistikos centras UAB "Girteka"

  Įvadas. Apie įmonę. Įmonės komunikacinis procesas, informacijos perdavimo kanalai. Įmonės vadovo veiklos prioritetai. Įmonės padaliniai. Bendravimo principai ir etikos normos.
  Įmonių aprašymai, praktikos ataskaita(6 puslapiai)
  2007-02-09
 • Verslo praktikos ataskaita: praktinio mokymo firma (PMF) "Saldi svaja"

  Įvadas. Ataskaitos objektas. Tema. Tikslai. Uždaviniai. Praktinio mokymo firma (PMF) "Saldi svaja" veikla. Vizija. Misija. Kokybės politika. Kokybiniai įsipareigojimai. Įmonės veikla. Marketingo skyriaus veikla. Marketingo tikslas. Marketingo skyrius atlieka. Vadybininkės pareigos. Marketingo skyriaus vadovės pareigos.
  Įmonių aprašymai, praktikos ataskaita(6 puslapiai)
  2008-03-04
Puslapyje rodyti po