Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Vadyba>Įmonių aprašymai

Įmonių aprašymai (828 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Projektų rizika: AB "Stumbras"

  Įvadas. Projektams būdingų rizikų klasifikacija. Rizikų rūšys pagal projektų paskirtį. Projektų finansavimo būdai. AB "Stumbras". Apie AB "Stumbras". Įmonės rizikos analizė. Rizikos mažinimo galimybės. Išvados ir pasiūlymai.
  Įmonių aprašymai, referatas(17 puslapių)
  2006-12-13
 • Reikalingi pokyčiai AB "Lietuvos geležinkeliai"

  Įvadas. Geležinkeliai – transporto ūkio šaka. Tyrimo objektas - AB "Lietuvos geležinkeliai". Dabartinė situacija Lietuvos geležinkeliuose. Lietuvos Respublikos (LR) susisiekimo ministerijos požiūris į Lietuvos geležinkelius. Reikalingi pokyčiai.
  Įmonių aprašymai, referatas(15 puslapių)
  2007-01-12
 • Restorano analizė: "Čili kaimas"

  Įvadas. Įmonės charakteristika. Įmonės teisės. Restorano turtas. Restorano darbuotojai. Restorano rinka bei teikiamos paslaugos. Restorano konkurencingumas. Restorano vizija bei misija. Išvados.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(11 puslapių)
  2006-11-10
 • Restorano įvertinimas: "Katpėdėlė pirkia"

  Įvadas. "Katpėdėlė pirkia". Įmonės aplinkos vertinimas. Patalpos. Interjeras. Muzikinis fonas. Lankytojų kontingentas. Stalų serviravimas ir baldų funkcionalumas. Valgiaraštis. Įmonės aptarnaujantis personalas. Išvados ir pasiūlymai.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(6 puslapiai)
  2007-01-04
 • Ryšių su žiniasklaida organizavimas: AB "O2"

  Įžanga. Trumpa AB "O2" istorija. Ryšių su žiniasklaida padalinys organizacinėje valdymo struktūroje (OVS). Ryšių su žiniasklaida padalinio struktūra "O2" įmonėje. Vidinės ir išorinės komunikacijos vadyba. Įmonės atstovo žiniasklaidai pareigybinė instrukcija. Informacijos pateikimas šalies žiniasklaidai. Spaudos konferencijos organizavimas. Įmonės atstovų kalba konferencijos metu. Pasiruošimas galimiems klausimams ir jų atsakymas. Galimų nemalonių situacijų numatymas. Furšeto priėmimas. Spaudos konferencijos išlaidų sąmato sudarymas. Kiti periodiniu ryšių su žiniasklaida būdai. Išvados.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(26 puslapiai)
  2007-05-24
 • Ryšių su žiniasklaida organizavimas: UAB "TERRA"

  Įvadas. Trumpa įmonės charakteristika. Ryšių su žiniasklaida padalinys organizacinėje valdymo struktūroje (OVS). Įmonės OVS. Ryšių su žiniasklaida padalinio struktūra. Įmonės atstovo žiniasklaidai pareigybinė instrukcija. Informacijos rinkimo ir perdavimo ryšių su žiniasklaida padaliniui būdai. Spaudos konferencijos organizavimas. Žurnalistų kvietimas. Įmonės atstovų kalba konferencijos metu. Pasiruošimas galimiems klausimams ir atsakymams/ Vakarinis priėmimas/ Spaudos konferencijos išlaidų sąmatos sudarymas. Rašytinės informacijos pateikimas. Kiti periodinių ryšių su žiniasklaida būdai. Apžvalginiai straipsniai. Rinkinys spaudai. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(21 puslapis)
  2009-10-07
 • Rūkytų mėsos gaminių gamybos verslo organizavimo proceso projektavimas: UAB "Mėsinukas"

  Įvadas. Rūkytų mėsos gaminių gamybos verslo aprašymas. Rūkytų mėsos gaminių gamybos verslo samprata. Įmonės veiklos charakteristika. UAB "Mėsiukas" gaminamų gaminių nomenklatūra. Reikalingos žaliavos, medžiagos, prekės ir numatomi jų tiekėjai. Reikalingi įrengimai, mašinos, įranga ir numatomi jų tiekėjai. Gaminamų produktų pirkėjai ir klientai. Pagrindiniai, pagalbiniai ir aptarnavimo procesai. Steigiamos įmonės teisinis statusas ir jo pagrindimas. Įmonės vadybinės struktūros projektavimas. Įmonės organizavimo proceso modeliavimas. Organizavimo proceso darbai ir jų tarpusavio priklausomybė. Organizavimo proceso tinklinio modelio konstravimas. Proceso modelio darbų laiko ir finansinių resursų parametrų nustatymas. Tinklinio grafiko parametrų skaičiavimas lentelės metodu. Proceso vykdymo tinklinio grafiko konstravimas ir braižymas laiko masteliu. Finansinių resursų reikalavimo kalendorinio. Grafiko konstravimas ir jo optimizavimas. Išvados ir pasiūlymai.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(22 puslapiai)
  2008-01-30
 • Sėkmingai dirbančių Lietuvos verslo įmonių apžvalga: AB "Lifosa"

  Įvadas. Verslo planavimo sėkmė. Verslo strategijos. Valdymo įtaka verslo sėkmei. Jautriausia vieta – finansai. AB "Lifosa" trumpa apžvalga. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(10 puslapių)
  2006-11-06
 • Sisteminis organizacijos veiklos apibūdinimas jos efektingos vadybos tikslams: UAB "Duonutė"

  Įvadas. Įmonės veikla. Įmonės misija. Įmonės tikslai. Įmonės išorinių veiksnių analizė. Vartotojai. Konkurentai. Tiekėjai. Darbo ištekliai. Technologiniai veiksniai. Socialiniai veiksniai. Ekologiniai veiksniai. Įmonės vidinių veiksnių analizė. Vadovai. Darbuotojai. Darbo vietos. Darbo organizavimas. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(13 puslapių)
  2006-12-04
 • Siuvimo technologijos: UAB "Stalkersa"

  Įvadas. Tikslai ir uždaviniai. Pradiniai duomenys. Pramonės šaka. Naudojami ištekliai. Darbo jėgos imlumas. Technologijos reikšmė. Įmonės gamybos apžvalga. Produkcijos nomenklatūra. Pagrindiniai konkurentai. Vartotojai. Pasirinkto produkto gamybos technologija. Gamybos tipas. Gamybos fazės. Naudojami įrengimai, prietaisai, įrankiai. Procesų ir operacijų aprašymas. Išvados ir pasiūlymai. Priedai.
  Įmonių aprašymai, referatas(7 puslapiai)
  2007-09-24
 • Socialinės atsakomybės analizė: UAB "Senukai"

  Įvadas. Įmonės pristatymas. Apie įmonę. Konkurentai. E-komercija UAB "Senukuose". Socialiai atsakingos veiklos pavyzdžiai pasirinktoje įmonėje. Suinteresuotieji asmenys ir socialinės atsakomybės strategijos. Žmogaus teisės. Darbuotojai. Skaidrumas versle. Įmonės UAB "Senukai" veiklos sėkmė. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(17 puslapių)
  2008-01-28
 • Specialybės įgūdžių lavinimo mokomosios praktikos ataskaita: S. Uselio IĮ kavinė "Bangelė"

  Įvadas. Įmonės charakteristika. Kavinės "Bangelė" valdymo schema. Įmonės darbuotojų darbo standartai. Kavinės "Bangelė" darbuotojų pareiginiai nuostatai. Įmonės prekių ir paslaugų grupių aprašymai. Išvados.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(10 puslapių)
  2009-02-11
 • Specialybės įgūdžių praktikos ataskaita: automobilių dalių prekybos IĮ "Sinkeris"

  Įvadas. Įmonės įkūrimas ir jos veiklos pristatymas. Įmonės veiklos organizavimas. Įmonės vadyba. Rinkos tyrimai ir reklama. Kokybės vadyba. Materialinių išteklių srautų judėjimo organizavimas. Apskaitos organizavimas įmonėje. Informacija. Ekonominiai ištekliai ir jų panaudojimo efektyvumas. Išorinė ir vidinė įmonės aplinka. Verslo plėtra. Išvados. Priedai (5).
  Įmonių aprašymai, praktikos ataskaita(36 puslapiai)
  2008-02-28
 • Spektaklių kūrimo proceso valdymo praktika: "Panevėžio lėlių vežimo teatras"

  Darbo tikslas. Įvadas. Proceso dalyviai. Planavimas. Skatinimas. Kontrolė. Išvados.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(9 puslapiai)
  2007-04-18
 • Sprendimų priėmimas nevyriausybinėje organizacijoje "AIESEC"

  Įvadas. Bendra informacija apie įmonę. Planavimas. Organizavimas. Vadovavimas. Motyvavimas. Kontrolė. Sprendimų priėmimo proceso atvejų analizė. Įmonės veiklos įvertinimas remiantis apribojimų teorija. Išvados.
  Įmonių aprašymai, analizė(26 puslapiai)
  2007-04-06
 • SSGG analizė AB "Dvarčionių keramika"

  Įvadas. Strategini planavimas. AB "Dvarčionių keramika" aprašymas. Pagrindinė informacija. Įmonės veikla. Įmonės veiklos rezultatai. AB "Dvarčionių keramika" misija ir vizija. AB "Dvarčionių keramika" konkurentai. AB "Dvarčionių keramika" SSGG analizė. AB "Dvarčionių keramika" strategija. Teorijos palyginimas su praktika. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(18 puslapių)
  2005-09-04
 • SSGG analizė: AB "Žemaitijos pienas"

  Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti AB "Žemaitijos pienas" išorės tiesiogines ir netiesiogines aplinkas. AB "Žemaitijos pienas". Istorija. Pagrindiniai akcininkai. Įmonių grupės. Užsienio partneriai. Kokybės politika. Įmonės aplinka. Mikroaplinka. Makroaplinka. Išorinės aplinkos netiesioginiai veiksniai. Įmonės rinkodaros aplinka. Ekonominė aplinka . Bendrojo vidaus produkto statistiniai rodikliai. Infliacijos pokyčiai Lietuvoje. Vidutinės namų ūkio vartojimo išlaidų pokyčiai. Minimali mėnesinė alga Lietuvoje. Politinė aplinka. Technologinė ir ekologinė aplinkos. Socialinė ir demografinė aplinka. Išorinės aplinkos tiesioginiai veiksniai tiekėjai. Konkurentai. Išorinės aplinkos apibendrinimas. Išvados.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(17 puslapių)
  2011-04-04
 • Statybinių medžiagų įmonių būklė

  Anotacija. Įvadas. Smulkiojo ir vidutinio verslo įmonės, veikiančios statybinių medžiagų pardavimo srityje apibendrinta charakteristika. Smulkiojo ir vidutinio verslo įmonės, veikiančios statybinių medžiagų pardavimo srityje bendra aktualiųjų problemų charakteristika ir jų klasifikacija. Smulkiojo ir vidutinio verslo įmonės, veikiančios statybinių medžiagų pardavimo srityje prioritetinės problemos, kurias lemia išoriniai veiksniai. Smulkiojo ir vidutinio verslo įmonės, veikiančios statybinių medžiagų pardavimo srityje vidiniai veiksniai. Trumpas statistinės smulkiojo verslo prekybinės įmonės Lietuvoje apibūdinimas. Trumpas statistinės vidutinės prekybinės įmonės Lietuvoje apibūdinimas. Smulkiojo ir vidutinio verslo įmonės, veikiančios statybinių medžiagų pardavimo srityje prioritetinės problemos, kurias teks spręsti ateityje, atsižvelgiant į Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos politikos nuostatas bei bendruosius situacijos šalyje ir tarptautinėse rinkose pokyčius. Smulkiojo ir vidutinio verslo įmonės, veikiančios statybinių medžiagų pardavimo srityje sprendimo vadybinėmis priemonėmis galimybės ir perspektyvos. Smulkiojo ir vidutinio verslo įmonės, veikiančios statybinių medžiagų pardavimo srityje raidos problemoms spręsti skirtos programos ar strategijos metmenys. Išvados ir pasiūlymai.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(19 puslapių)
  2007-11-28
 • Strategijos valdymo metodai: optikos verslas UAB "Litoptik"

  UAB "Litoptik" SSGG analizė, vizija, misija, strateginiai tikslai ir strateginės alternatyvos. Įvadas. Įmonės apibūdinimas. UAB "Litoptik" SSGG analizė. UAB "Litoptik" stiprybės ir silpnybės. UAB "Litoptik" galimybės ir grėsmės. UAB "Litoptik" vizija. UAB "Litoptik" misija. UAB "Litoptik" strateginiai tikslai. UAB "Litoptik" pagrindinės strateginės alternatyvos.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(13 puslapių)
  2009-05-21
 • Strateginė analizė, vizija, misija, strateginiai tikslai ir strateginės alternatyvos: Nevados Inžinerijos Koledžas

  Strateginė analizė, vizija, misija, strateginiai tikslai ir strateginės alternatyvos. Įvadas. "Organizacijos" stiprybės ir silpnybės. "Organizacijos" galimybės ir grėsmės. "Organizacijos" vizija. "Organizacijos" misija. "Organizacijos" strateginiai tikslai. "Organizacijos" pagrindinės strateginės alternatyvos. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(13 puslapių)
  2006-02-09
Puslapyje rodyti po