Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Vadyba>Įmonių aprašymai

Įmonių aprašymai (828 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Veiklos strategijos aspektai: klinika UAB "Meditana"

  Įžanga. Teoriniai strateginio mąstymo, planavimo ir valdymo aspektai. Strateginio mąstymo samprata. Strateginio mąstymo stilius ir jo reikšmė. Strateginio planavimo samprata. Strateginio planavimo procesas. Strateginio planavimo esmė. Strateginio planavimo reikšmė. Strateginio valdymo samprata ir bendrieji jo bruožai. Strateginio valdymo stadijos. Strateginio valdymo savybės ir tikslai. Strateginio valdymo nauda, pranašumai ir trūkumai. UAB "Meditana" veiklos strategijos aspektų analizė. Darbo metodologija. Darbo objektas. UAB "Meditana" veiklos strategijos aspektų analizė. Situacijos analizė. Misija. Vizija. SSGG analizė. Įvykių raidos analizė. Galima vartotojų poreikių ir lojalumo kaita. Galima personalo kvalifikacijos, poreikių ir lojalumo kaita. Strateginių tikslų analizė. UAB "Meditana" darbo kokybės gerinimas. Teikiamų paslaugų paklausos didinimas. Teikiamų paslaugų prieinamumo didinimas. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2008-04-15
 • Veiklos valdymo analizė: siuvykla

  Įvadas. Darbo tikslas: išnagrinėti organizacijos veiklos valdymą. Organizacijos, kaip valdymo objekto ypatybės. Organizacijos apibūdinimas pagal pagrindinius požymius. Organizacijos valdymo struktūra. Organizacijos valdančiųjų ir valdomųjų darbuotojų sąrašai. Organizacijos produktas, jo charakteristika. Produktui sukurti reikalingi gaviniai, jų charakteristika. Produktui pagaminti reikalingų gavinių virtimo darbo produktu technologija. Darbo priemonės, jų charakteristika. Organizacijos veiklos valdymo ciklo realizavimo ypatybės. Veiklos planavimas. Veiklos organizavimas. Veiklos skatinimas. Veiklos kontrolė-reguliavimas. Atlyginimas. Organizacijos veiklos valdymo modelio taikymo perspektyvos. Išvados, pasiūlymai.
  Įmonių aprašymai, referatas(11 puslapių)
  2009-06-08
 • Veiklos valdymo praktika: UAB "AJS spaustuvė"

  Namų darbas ir PowerPoint pristatymas. Įvadas. Organizacijos apibrėžimų įvairovė. Apie įmonę. Produktai. Gaminimo technologija. Produkto gamybos mąstai. Energijos šaltinis. Stacionarumas. Organizacijos valdymo struktūra. Organizacijos darbuotojai. Organizacijos produktas ir jo charakteristikos. Produkto gaminimo gaviniai. Gavinių virtimo produktu technologinės operacijos. Darbo pasidalijimas ir koordinavimas. Veiklos skatinimas. Veiklos kontrolė ir reguliavimas. Atlyginimas. Išvados. PowerPoint pristatymas (13 skaidrių).
  Įmonių aprašymai, namų darbas(11 puslapių)
  2008-06-26
 • Veiklos valdymo tyrimas: AB "Lietuvos paštas"

  Įvadas. AB "Lietuvos paštas" veiklos ir informacijos šaltinių apžvalga. Valdymo procesas. Valdymo samprata, funkcijos ir metodai. Valdymo lygiai ir įgūdžiai. AB "Lietuvos paštas" veiklos tyrimo analizė. Išvados ir pasiūlymai. Žodynas.
  Įmonių aprašymai, referatas(25 puslapiai)
  2011-05-16
 • Veiksniai, turintys įtakos prekių kokybei: IKI prekybos centrai

  Įvadas. Įmonės charakteristika. Įmonės aplinka ir sąlygos prekių pristatymui. Vidinis parduotuvės išplanavimas. Prekių ženklo ir kokybės sąsaja. Tiekimo sutarčių sudarymo mechanizmas. Transportuotojo pasirinkimas. Prekių laikymas. Realizacijos terminai. Gaminamų prekių kokybės stebėjimai ir kontrolė. Prekių su besibaigiančiais terminais stebėjimas, realizacija. Prekybos greitai gendančiomis prekėmis organizavimas. Prekybos centrą tikrinančios institucijos ir jų funkcijos. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(15 puslapių)
  2006-05-04
 • Verslo analizė: UAB "Biovela"

  Įmonės "Biovela" verslo analizė. Įmonės vystymasis, jos gaminama produkcija, asortimentas. Marketingo orientacija įmonėje. Įmonę įtakojantys mikro ir makroaplinkos elementai. Įmonės rinką Lietuvoje. Stambiausios mėsos perdirbimo įmonės Lietuvoje. Įmonių išdėstymas geografiniu principu. Įmonės prekės vartotojų rinkoje segmentavimas. Įmonių konkurenčių užimamos rinkos dalys. Vartotojo elgesio faktoriai darantys įtaką produkcijos pirkimui. Gaminamos produkcijos (prekės) apibūdinimas. Kainų nustatymas, jų strategijos. Gaminio pateikimo strategija. Gaminių rėmimo strategija. Rėmimo biudžeto sudarymo metodas. Reklaminis pranešimas.
  Įmonių aprašymai, referatas(23 puslapiai)
  2006-01-12
 • Verslo analizė: UAB "Biovela" (2)

  Darbo tikslas – įvertinti įmonės marketingą, atliekant praktinę verslo analizę, aprašyti įmonės gaminamos produkcijos asortimentą, susipažinti su marketingo naudojamą strategiją, marketingo padalinį įmonėje, atlikti rinkos tyrimą ir įvertinimą, konkurentų pozicijas, kainų nustatymo metodus, prekės pateikimo strategija, naudojamą reklamą, įmonės marketingo planą, ištirti įmonės rinką Lietuvoje, taip pat aprašyti šios įmonės sėkminga darbo organizavimą. Įmonės "Biovela" verslo analizė. Įmonės vystymasis, jos gaminama produkcija, asortimentas. Marketingo orientacija įmonėje. Įmonę įtakojantys mikro ir makroaplinkos elementai. Įmonės rinka Lietuvoje. Stambiausios mėsos perdirbimo įmonės Lietuvoje. Įmonių išdėstymas geografiniu principu. Įmonių konkurenčių užimamos rinkos dalys. Įmonės prekės vartotojų rinkoje segmentavimas. Vartotojo elgesio faktoriai darantys įtaką produkcijos pirkimui. Gaminamos produkcijos (prekės) apibūdinimas. Kainų nustatymas, jų strategijos. Gaminio pateikimo strategija. Gaminių rėmimo strategija. Rėmimo biudžeto sudarymo metodas. Reklaminis pranešimas.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2005-12-05
 • Verslo analizė: UAB "Žaidma"

  Marketingo komplekso programos elementai. Marketingo orientacija. Marketingo orientacija. Mikro ir makroaplinkos įtaka įmonės veiklai. UAB "Žaidma" rinka Lietuvoje. UAB "Žaidma" rinkos segmentavimas. Vartotojo elgesio faktoriai. Bendrovės prekė - žaislai. Kainos nustatymas. Prekės pateikimas. Rėmimas. Išvados. Reklaminis pranešimas. Įmonės rėmimo biudžetas.
  Įmonių aprašymai, referatas(17 puslapių)
  2005-12-07
 • Verslo aplinkos analizė: viešbutis "Vecekrug"

  Įvadas. Viešbučio charakteristika. Įmonės dislokacija. Įmonės įkūrimo, aplinkos apibūdinimas. Įmonės kūrimo istorija. Įmonės interjeras ir eksterjeras. "Vecekrug" aplinkos analizė. Vidinės aplinkos analizė. Viešbučio valdymas ir struktūra. Viešbučio konkurentai. "Vecekrug" teikiamų paslaugų tarpininkai. Įmonės klientai. Įmonės rinkodara. Įmonės teikiamos paslaugos. Paslaugos / produkto kaina. Paslaugos / produkto pristatymas. Paslaugos / produkto rėmimas. Išorinės aplinkos analizė (PEST analizė). Politiniai veiksniai. Ekonominiai veiksniai. Socialiniai veiksniai. Technologiniai veiksniai. SSGG analizė. "Vecekrug" viešbučio plėtros ar veiklų vystymo galimybių analizė. Išvados. Priedas (nuotraukos).
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2008-03-03
 • Verslo aplinkos organizavimas: UAB "Plandent"

  Įvadas. Trumpa įmonės charakteristika. Pozicijos rinkoje, vartotojų ir įmonės potencialo įvertinimas. Rinkos apžvalga. Vartotojai. Įmonės potencialo įvertinimas: konkurencinė analizė. Įmonės materialinių ir finansinių išteklių įvertinimas. Žmonių išteklių analizė ir įvertinimas. Pardavimų ir rinkos dalies ir pelningumo didinimas. Įmonės verslo aplinkos analizė. Aplinkos veiksnių, turinčių įtakos įmonės tikslų pasiekimui, įvardijimas. Įmonės aplinką veikiantys politiniai – teisiniai veiksniai. Įmonės aplinką veikiantys ekonominiai veiksniai. Įmonę veikiantys socialiniai veiksniai. Technologiniai veiksniai. Didžiausią įtaką darančių aplinkos veiksnių įmonės tikslų pasiekimui, naudojant veiksnių tarpusavio ryšio analizę, nustatymas. Verslo aplinkos prognozavimas UAB "Plandent". Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(25 puslapiai)
  2007-10-14
 • Verslo aplinkos prognozavimas turizmo agentūroje "Jotva"

  Verslo aplinkos prognozavimo globalioje ekonomikoje kurso projektas. Įvadas. Trumpa įmonės charakteristika. Pozicijos rinkoje, vartotojų ir įmonės potencialo įvertinimas. Rinkos apžvalga. Vartotojai. Įmonės potencialo įvertinimas: konkurencinė analizė. UAB "Jotva" verslo aplinkos analizė. Aplinkos veiksnių, turinčių įtakos įmonės tikslų pasiekimui, įvardijimas. Įmonės aplinką veikiantys politiniai – teisiniai veiksniai. Įmonės aplinką veikiantys ekonominiai veiksniai. Įmonę veikiantys socialiniai veiksniai. Technologiniai veiksniai. Didžiausią įtaką darančių aplinkos veiksnių įmonės tikslų pasiekimui, naudojant veiksnių tarpusavio ryšio analizę, nustatymas. UAB "Jotva" aplinkos ir vidinių išteklių analizė. UAB "Jotva" SWOT analizė. UAB "Jotva" veiklos tikslai ir veiksmų planas. Verslo aplinkos pokyčių perspektyvos. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(34 puslapiai)
  2008-05-25
 • Verslo aplinkos prognozavimas: AB "Alita"

  Įvadas. AB "Alita" charakteristika. AB "Alita" verslo aplinkos analizė. Makroaplinkos analizė. Socialinė – kultūrinė aplinka. Politinė – teisinė aplinka. Technologinė aplinka. Gamtos aplinka. Mikroaplinkos analizė. Prekė. Kaina. Rėmimas. Paskirstymas. Porterio modelis. AB "Alita" konkurencingumo analizė. SSGG analizė. Konkurencinės veiklos analizė. Pardavimo skatinimo elementų analizė. AB "Alita" veiklos prognozavimas. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(30 puslapių)
  2007-05-15
 • Verslo aplinkos prognozavimas: UAB "Avon Cosmetics"

  Verslo aplinkos prognozavimo kurso projektas. "Avon" kompanijos tikslai ir uždaviniai. "Avon" kompanijos charakteristika. "Avon" vizija. Mūsų misija. Mūsų principai. Penkios "Avon" vertybės. Moterų kompanija moterims. Verslo aplinkos veiksnių analizė. Makroaplinkos analizė. Makroalpinkos veiksnių įvertinimas. Mikroaplinkos analizė. Įmonės SWOT analizė. Įmonės strateginės prognozuojamos kryptys. Optimistinis scenarijus. Pesimistinis scenarijus. Įmonės veiklos prognozė. Išvados ir pasiūlymai.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(39 puslapiai)
  2008-01-24
 • Verslo aprašymas: UAB "Baltija Lukoil"

  UAB "Baltija Lukoil" misija. Darbo tikslas. Uždaviniai ir tyrimo metodai. Įmonės asortimentas ir jo formavimas. Įmonės vartotojų charakteristika bei jų norų tenkinimo strategija. Prekės (paslaugos) privalumas konkurentų atžvilgiu. Prekės pateikimas vartotojui ir jos rėmimas. Apklausos duomenų analizė. Klientų apklausos duomenys. Pardavėjų ir operatorių apklausos duomenys. Apklausos duomenų palyginimas. Išvados ir pasiūlymai.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(18 puslapių)
  2006-05-18
 • Verslo aprašymas: UAB "Sūručio" sanatorija

  Bendra įmonės charakteristika. Darbuotojų skyriaus darbo analizė. Darbuotojų sudėtis pagal amžių ir lytį. Darbuotojų kaita organizacijoje ir jos priežastys. Darbo vietų aprašymai ir pareiginės nuostatos. Darbuotojų paieškos ir atrankos organizavimas. Darbuotojų mokymai ir kvalifikacijos tobulinimas. Karjeros planavimas. Vadovavimo darbuotojams analizė. Organizacijos kultūros apibūdinimas. Vadovaujantys darbuotojai. Darbuotojų skatinimo sistema. Vadovavimo stilius. Susirinkimai ir pasitarimai. Darbo su personalu trūkumai. Organizacijos veiklos rezultatyvumas ir ateities pasiūlymai.
  Įmonių aprašymai, referatas(14 puslapių)
  2006-05-18
 • Verslo ekonomika ir strateginis planavimas: UAB "Prienų baldai"

  UAB "Prienų baldai" parduotuvė (aprašymas). Įmonės skyriai. Pirkimų-pardavimų skyrius. Personalo skyrius. Buhalterijos skyrius. Valdymas. UAB "Prienų baldai" turtas. Turtas ir įsipareigojimai. Ilgalaikis turtas. Trumpalaikis turtas. Balansas. Materialinių išteklių srautų judėjimo organizavimas ir planavimas. UAB "Prienų baldai konkurencingumas. Kokybė. Įmonės išlaidos bei pajamos.
  Įmonių aprašymai, referatas(13 puslapių)
  2006-04-12
 • Verslo ekonomika: UAB "Vilnelė"

  Gamybos mastas per metus. Įrenginių panaudojimo koeficientas. Įrenginių nusidėvėjimo sąnaudos. Medžiagų poreikis ir išlaidos metinei gamybos programai įvykdyti. Administracijos darbuotojų, darbininkų ir pagalbinių darbininkų skaičius. Administracijos darbuotojų skaičius. Pagalbiniai darbininkai. Darbininkų pagrindinis ir papildomas darbo užmokestis, būtinas sumokėti socialinio draudimo suma, bei darbo užmokesčio suma, tenkančiam vienam gaminiui. Administracijos darbuotojų darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos. einamosios maksimaliosios ir draustinės medžiagų atsargos (kiekis ir vertė). Tiesioginės gamybos išlaidos vienam gaminiui ir visai programai. Elektros energijos poreikis gamybai ir apšvietimui. Netiesioginės gamybos išlaidos (bendras ir tenkančias vienam gaminiui). Veiklos sąnaudos. Gaminių savikaina. Per metus pagamintos ir parduotos produkcijos vertė. Įmonės bendrasis ir grynasis pelnas, pelno mokestis ir pelningumas. Išvados ir pasiūlymai kaip sumažinti išlaidas ir gauti didesnį pelną.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(20 puslapių)
  2006-02-09
 • Verslo įmonės Lietuvoje

  Įvadas. Verslo įmonių teorinė samprata. Verslo ekonominiai principai. Verslo funkcijos. Verslo aplinka. Verslo etapai. Verslo įmonės. Lietuvos įmonių rūšys. Įmonių aplinka Lietuvoje. Verslo sąlygos įmonių akimis. Lietuvos įmonių finansavimas. Lietuvos ūkio sektoriai. Kaip palyginti įmones? Finansinių rodiklių reikšmė. Finansiniai rodikliai, jų privalumai ir trūkumai. Įmonių veiklos matavimo sistema. Lietuvos įmonių statistinė analizė. Verslo lyderiai pagal atskirus finansinius rodiklius. Verslo lyderiai pagal kitus rodiklius. Verslo lyderiai atskiruose ūkio sektoriuose. Lietuvos verslo lyderiai. Įmonių padėtis Lietuvoje. Išvados. Pasiūlymai.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(38 puslapiai)
  2007-09-21
 • Verslo įmonės nagrinėjimas: UAB "Mantinga"

  Tikslas. Apie įmonę. Planavimas. Planavimas įmonėje. Organizavimo samprata. Organizacinės struktūros ir struktūrų formavimas pasirinktoje įmonėje. Kontrolės samprata. Kontrolės lygiai ir rūšys, kontrolės procesas pasirinktoje įmonėje. Motyvavimo samprata. Skatinimas (vadovavimas). Skatinimas pasirinktoje įmonėje. Komunikavimo samprata. Komunikavimo procesas. Vadovo darbo organizavimas pasirinktoje įmonėje. Valdymo ypatumai. Valdymo rezultatyvumas. Išvados.
  Įmonių aprašymai, analizė(7 puslapiai)
  2007-01-08
 • Verslo organizavimo praktika: paslaugų tiekimas UAB "Forum Palace"

  Įvadas. Tikslas yra susipažinti su įmonės veikla, jos pobūdžiu. Keli faktai apie Forum Palace. Rinka. Konkurencija. Kaina. Reklama. Tiekėjai. Išvados. Vadovo formavimosi prielaidos. Vadovo funkcijos. Organizavimas. Vadovavimas. Kontrolė. Vadybininko pareigybinės nuostatos.
  Įmonių aprašymai, praktikos ataskaita(13 puslapių)
  2008-05-27
Puslapyje rodyti po