Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Įmonių aprašymai

Įmonių aprašymai (828 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Įmonės asortimento analizė: draudimo bendrovė "Baltikums draudimas"

  Įvadas. Prekės (paslaugos) ir asortimento samprata. Prekės (paslaugos) samprata Prekių (paslaugų) asortimento samprata. Draudimo bendrovė "Baltikums draudimas". Draudimo bendrovės "Baltikums draudimas" asortimento analizė. Būtinosios medicininės pagalbos išlaidų draudimas. Būtinosios medicininės pagalbos kelionėse į užsienį išlaidų draudimas. Būtinosios medicininės pagalbos užsienio piliečiams Lietuvoje išlaidų draudimas. Sveikatos priežiūros įstaigų (gydytojų) profesinės atsakomybės draudimas. Transporto priemonių draudimas (KASKO). Turto draudimas. Įmonių, įstaigų ir organizacijų turto draudimas. Gyventojų asmeninio turto draudimas. Gyventojų pastatų (butų) draudimas. Neįvykusios kelionės draudimas. Keleivių draudimas. Atsakomybės, atliekant muitinės procedūras, draudimas.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(10 puslapių)
  2006-01-11
 • Įmonės asortimento politika ir ją lemiantys veiksniai: prekyba automobilių detalėmis Lietuvos-Vokietijos UAB "Hokla"

  Įvadas. Informacijos šaltiniai nagrinėjantys asortimento sudarymo politiką. Asortimentas ir jo formavimą lemiantys faktoriai ir veiksniai. Asortimento klasifikacija. Asortimento valdymas. PPS metodų naudojimo sritys. Prekių identifikavimas. Asortimento analizė. Lietuvos- Vokietijos UAB "Hokla" veiklos analizė. Darbo metodikos ir priemonių aprašymas. Įmonės charakteristika. Pirkėjų analizė. Asortimento ir apyvartos analizė. Asortimento valdymą įtakojantys veiksniai. Lietuvos-Vokietijos UAB "Hokla" konkurentai. Pirkėjų nuomonės analizė. SSGG analizė. Išvados ir rekomendacijos. Anotacija. Priedas (anketa).
  Įmonių aprašymai, diplominis darbas(50 puslapių)
  2009-01-03
 • Įmonės charakteristika ir veiklos apibūdinimas: AB "Alita"

  Įvadas. AB "Alita" įmonės charakteristika ir veiklos apibūdinimas. Prekė. Kainodaros strategijos. Paskirstymas. Rėmimas.
  Įmonių aprašymai, referatas(5 puslapiai)
  2007-02-28
 • Įmonės charakteristika: AB "Mažeikių nafta"

  Įmonės charakteristika. Organizacijos tikslai. Technologijos ir personalas. tiesioginio poveikio veiksniai. Vartotojai. Konkurentai. Tiekėjai. Darbo ištekliai. Įstatymai. Netiesioginio poveikio veiksniai. Ekonominiai. Technologiniai. Socialiniai. Politiniai. Ekologiniai.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(5 puslapiai)
  2005-10-12
 • Įmonės charakteristika: AB "Rokiškio sūris"

  AB "Rokiškio sūris" charakteristika. AB "Rokiškio sūris" konkurentų analizė. Tikslinio rinkos segmento charakterizavimas. Bendrovės "Rokiškio sūris" pozicionavimo strategija. AB "Rokiškio sūris" vykdomos kainodaros strategijos ir taktikos analizė. Bendrovės "Rokiškio sūris" kainos nustatymo metodas. Bendrovės "Rokiškio sūris" kainodarą įtakojančių veiksnių analizė. Bendrovės "Rokiškio sūris" kainodaros ir kitų marketingo komplekso elementų analizė. Bendrovės "Rokiškio sūris" SSGG analizė. Bendrovės "Rokiškio sūris" kainodaros strateginių sprendimų pasiūlymas. Išvados. Darbas iliustruotas diagramomis ir paveikslėliais.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(17 puslapių)
  2007-05-14
 • Įmonės charakteristika: finansinės paslaugos

  Įvadas. Namų darbo tikslas - įtvirtinti įstaigų ūkio, žmonių saugos ir ergonomikos, verslo pagrindų ir kitų dėstytų dalykų teorines žinias, sprendžiant praktinius uždavinius, susijusius su įstaigų ūkio sukūrimu. Savos steigiamos įmonės veiklos charakteristika. Ekonominė veiklos sritis. Įsteigimo tikslai. Veiklos uždaviniai. Teikiamos paslaugos. Įmonės organizacinės struktūros projektavimas. Atliekamas darbas ir reikalingas personalas. Vadybinės struktūros schema. Įstaigos ūkio poreikio nustatymas. Patalpų poreikis. Apšvietimas. Mikroklimatas. Triukšmas. Baldų ir įrangos poreikis. Įmonės ūkio eksploatavimo ir priežiūros sprendimai. Statinių priežiūra. Signalizacija. Priešgaisrinė sauga. Išvados ir pasiūlymai.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(18 puslapių)
  2008-05-12
 • Įmonės charakteristika: N. ir V. Papulovų IĮ

  Įmonės charakteristika. Pirkimo planavimas. Pirkimo vykdymas. Sandėliavimas. Prekių priėmimas. Prekių sandėliavimas. Atsargų kontrolė. Realizavimas. Pasiruošimas pardavimui. Konsultacijos ir pardavimas. Atsiskaitymas už pardavimą. Rėmimas. Reklama ir pardavimo skatinimas. Prekių asortimentas. Prekybinio asortimento sudėtis įmonėje.
  Įmonių aprašymai, referatas(22 puslapiai)
  2006-11-19
 • Įmonės charakteristika: parduotuvė IĮ "Medėja"

  Įmonės charakteristika. Vidinės aplinkos aprašymas: Tikslai ir uždaviniai, Organizacijos struktūra, Technologija, Personalas. Išorinės aplinkos tiesioginio poveikio veiksmų analizė. Išorinės aplinkos netiesioginio poveikio veiksnių įvertinimas.
  Įmonių aprašymai, referatas(5 puslapiai)
  2005-06-09
 • Įmonės charakteristika: prekyba automobilių dalimis

  Trumpa įmonės charakteristika. Įmonės valdymo struktūra. Pagrindinė veikla. Įvaizdžio kūrimas. Išvados ir pasiūlymai. Priedas (Vadybininko pareiginiai nuostatai).
  Įmonių aprašymai, namų darbas(8 puslapiai)
  2006-10-31
 • Įmonės charakteristika: UAB "Astela"

  Pdf byla. Trumpa įmonės charakteristika. Naujo gaminio kūrimo strategija. Esamos situacijos analizė. Makroaplinkos analizė. Įmonės rinkos ir vartotojai (klientai). UAB "Astela" marketingo komplekso elemento analizė. Prekių (paslaugų) ir kainų analizė. Prekių (paslaugų) paskirstymo analizė. Prekių (paslaugų) rėmimo analizė. Konkurencinė aplinka. Naujo gaminio strategija. Naujo gaminio idėjų generavimas ir atranka. Naujos prekės idėjos patikrinimas. Koncepcijos testas. Respondavimo sąlygos. Anketa. Prekės tikrinimas. Rinkos tyrimas. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(20 puslapių)
  2006-04-28
 • Įmonės charakteristika: UAB "Dominantė"

  Įmonės rūšis. Trumpa veiklos charakteristika. Apskaitos tvarkymo sistema ir jos rūšys. Pagrindiniai įmonės rodikliai, jų dinamikos. trumpa analizė. Įmonės planavimo sistema. Įmonės valdymo organizacinė schema. Įmonės išteklių valdymas. Paslaugos charakteristika. Paslaugos technologija. Pagrindiniai kainodaros ir savikainos klausimai. Rėmimas ir jo įtaka įmonės veiklos rezultatams. Pagrindiniai paslaugų vartotojai. Personalo poreikis ir jo planavimas. Darbuotojų išsilavinimas – darbo užmokestis, jo augimo tendencijos. Darbuotojų pareigos ir jų pareigybiniai nuostatai. Darbuotojų motyvacija ir konfliktų analizė, sprendimas.
  Įmonių aprašymai, referatas(43 puslapiai)
  2006-05-25
 • Įmonės charakteristikos ir veiklos analizė: UAB "Židiniai"

  Inžinerinės ekonomikos kursinis projektas. Įvadas. Darbo tikslas – remiantis finansinės analizės metodais įvertinti UAB "Židiniai" investicinio projekto ekonominį efektyvumą, taip pat riziką susijusią su investicijų projekto įgyvendinimu. Įmonės charakteristikos ir veiklos analizė. Investicinis projektas. Palūkanų skaičiavimas. Rizikos įvertinimas. Ekonominis įvertinimas. Esamosios vertės metodas. Vidutinės metinės normos. Būsimosios vertės metodas. Pelningumo indeksas. Vidinės pelno normos metodas. Atsipirkimo periodo metodas. Projekto balansas. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(21 puslapis)
  2008-12-22
 • Įmonės darbo organizavimo analizė: turizmo įmonė UAB "7 mylios"

  Įvadas. UAB "7 mylios" veiklos ir informacijos šaltinių apžvalga. Įmonės valdymo funkcijos. Planavimas. Planavimo esmė ir principai. Organizacijos planų hierarchija. Planavimo proceso valdymas. Planavimo barjerai. Organizavimas. Organizacijos struktūros samprata ir valdymo lygiai. Organizavimo tikslai ir objektas. Organizavimo dalys. Darbo pasidalijimas. Struktūrinių grandžių formavimas. Hierarchija. Vadovavimas. Valdymo subjektas ir objektas. Valdymo metodai. Kontrolė. Efektyvios kontrolės prielaidos ir kriterijai. Kontrolės sistema įmonėje. Reguliavimas – baigiamasis kontrolės etapas. Įmonės "7 mylios" veiklos analizė. Įmonės valdymas. Darbo santykiai. Konkurencija. Įmonės ryšiai su išorine aplinka. Įmonės teisinė aplinka. Įmonės ekonominė ir socialinė aplinka. Išvados. Žodynas.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(31 puslapis)
  2008-02-10
 • Įmonės darbo organizavimo apžvalga: UAB "Vilnius autobusai"

  Įvadas. Bendrovės valdymas. Bendrovės struktūra. Keleivių vežimai. Vežimų organizavimo būdai. Techniniai, ekonominiai, eksploataciniai rodikliai. Išvados.
  Įmonių aprašymai, analizė(6 puslapiai)
  2006-10-31
 • Įmonės darbo vietų įvertinimas: AB "Panevėžio pienas"

  AB "Panevėžio pienas" pristatymas. AB "Panevėžio pienas" organizacinė struktūra. Darbo vietų aprašymas. Darbo vietų įvertinimas.
  Įmonių aprašymai, referatas(7 puslapiai)
  2008-02-04
 • Įmonės darbuotojų darbo apmokėjimo organizavimas: siuvimo įmonė UAB "Kompata"

  Įvadas. Darbo apmokėjimo teoriniai pagrindai. Apmokėjimo už darbą organizavimo principai. Darbo užmokesčio lygiai. Nominalusis darbo užmokestis ir jo pokyčiai. Realusis darbo užmokestis ir jo pokyčiai. Darbo užmokesčio formos. Vienetinė darbo apmokėjimo forma. Laikinė darbo apmokėjimo forma. UAB "Kompata" įmonės darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos analizė ir gerinimo galimybės. Įmonės charakteristika ir veiklos apibūdinimas. UAB "Kompata" įmonės darbuotojų apmokėjimo tvarka. UAB "Kompata" įmonės darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos gerinimo galimybės. Išvados. Išnašos. Santrauka.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2008-02-06
 • Įmonės darbuotojų požiūris į visuotinės kokybės vadybą: UAB "Buteka"

  Visuotinės kokybės vadybos esmė: Visuotinės kokybės koncepcija, Esamos praktikos ir visuotinės kokybės vadybos skirtumai. Visuotinės kokybės vadybos diegimas organizacijoje: Visuotinės kokybės vadyba i organizacijos strateginė plėtra, Visuotinės kokybės vadybą įdiegusios organizacijos kultūros bruožai, Darbuotojų įgaliojimai. Įgaliojimų svarba, Darbuotojų įgaliojimų lygiai, Atsakomybė už asmeninę veiklą, Komandinio darbo organizavimas, Komandinio darbo nauda. Darbų įvertinimas visuotinės kokybės vadyboje: Darbo normavimas visuotinės kokybės vadyboje, Darbo sunkumo įtaka darbo kokybei. Praktinė dalis: UAB "Buteka" darbuotojų požiūris į visuotinės kokybės vadybą. Tyrimas: Įmonės UAB "Buteka" istorija ir tikslai, Tyrimas, Tyrimo eiga, Tyrimo rezultatai. Išvados ir rekomendacijos. Darbas iliustruotas schemomis ir grafikais.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2005-05-16
 • Įmonės ekonominė analizė: UAB "Savas namas"

  Santrauka. Finansinių koeficientų reikšmė ir privalumai. Kaip pasirinkti santykinius rodiklius. Finansinių koeficientų grupavimas. Kapitalo struktūrą apibūdinantys rodikliai. Veiklos efektyvumo rodikliai. Pelningumo koeficientai. UAB "Savas namas" finansinės veiklos įvertinimas. Horizontali analizė. Vertikalioji analizė. Pagrindiniai finansiniai rodikliai. Kapitalo struktūrą apibūdinančių rodiklių analizė. Pelną apibūdinantys rodikliai. Mokumo (likvidumo) analizė. Veiklos efektyvumo analizė. Turto pelningumo įvertinimas. Turto pelningumo analizė. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2006-03-15
 • Įmonės ekonominė veikla: raugintų kopūstų gamyba "Vido kopūstai"

  Įvadas. Ekonominiai įmonės tikslai. Ekonominiai tikslai. Gamybos organizavimas įmonėje. Gaminio ir gamybos proceso charakteristikos. Gamybos procesas. Įmonės turtas. Ilgalaikis turtas. Trumpalaikis turtas. Gamybos funkcija ir gamybinis pajėgumas. Gamybos planavimas. Darbo organizavimas įmonėje. Darbo organizavimo ir personalo svarba įmonės veiklos rezultatyvumui ir planų įgyvendinimui. Darbuotojų poreikio nustatymas įmonėje. Darbo laiko planavimas ir apskaita. Darbo užmokesčio reikšmė įmonės veikloje. Darbo užmokestį įtakojantys veiksniai. Įmonės sąnaudos. Planuojamo laikotarpio išlaidų sąmata. Veiklos sąnaudų struktūra ir jų skaičiavimas. Įmonės produkcijos savikaina. Įmonės pelningumas. Įmonės atsargos, sandėliavimo ir transporto ūkio organizavimas. Materialinių išteklių sudėtis ir poreikio nustatymas. Transporto ūkio organizavimas. Prekių realizavimas. Pajamų reikšmė įmonėje. Kaina. Kainų nustatymo metodai. Pardavimų planavimas. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(35 puslapiai)
  2011-05-09
 • Įmonės ekonominės veiklos įvertinimas: IĮ "Jovaras"

  Įvadas. Profesinių kompetencijų lentelė, kurias siekiama pademonstruoti baigiamajame darbe. Įmonių ekonominės veiklos įvertinimo teoriniai pagrindai. Verslininkystės raida. Smulkaus ir vidutinio verslo įmonių veikla. Verslo ekonominiai principai, rodikliai ir tikslai. Rinka ir jos įtaka įmonės veiklai. IĮ "Jovaras" ekonominės veiklos vertinimas. IĮ "Jovaras" veiklos charakteristika. Įmonės ekonominės veiklos analizės tikslai, uždaviniai ir metodai. Įmonės veiklą apibūdinančių ekonominių rodiklių analizė. Įmonės ekonominės veiklos analizės išvados. Išvados. Rekomendacijos.
  Įmonių aprašymai, diplominis darbas(47 puslapiai)
  2006-05-23
Puslapyje rodyti po