Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Įmonių aprašymai

Įmonių aprašymai (828 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Įmonės įvaizdžio formavimo etapai paslaugų įmonėje: UAB "Bitė Lietuva"

  Įvadas. Įmonės įvaizdžio samprata. Įmonės įvaizdžio esmė bei reikšmė. Įmonės įvaizdžio formavimo ypatybės. Įmonės įvaizdžių tipai. Įmonės įvaizdžio formavimas. Užsienio autorių patirtis formuojant organizacijų įvaizdžio modelius. Lietuvių autorių įmonių įvaizdžio modelių analizė. Apibendrintas organizacijos įvaizdžio valdymo modelis. Įmonės įvaizdžio formavimo etapai ir valdymo strategija. UAB "Bitė Lietuva" įvaizdžio formavimas. UAB "Bitė Lietuva" istorija. UAB "Bitė Lietuva" įvaizdžio valdymo modelis. Vartotojų požiūris į "Bitės" įvaizdį, tyrimas. Tyrimo metodika. Tyrimo rezultatai. "Bitės Lietuva" įvaizdžio stiprinimas. Išvados. Summary. Priedas (1).
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(33 puslapiai)
  2006-11-22
 • Įmonės įvaizdžio įtaka įmonės sėkmei: kaimo turizmas "Ernelita"

  Įvadas. Tikslas: išsiaiškinti, kaip įmonės įvaizdis gali paveikti įmonės gaunamas pajamas. Įmonės įvaizdis. Įmonės įvaizdžio esmė ir supratimas. Prekinio ženklo kūrimas. Įmonės įvaizdžio formavimas. Reklama. Reklamos kūrimas. Reklamos platinimo kanalai. Įvaizdžio įtakos vertinimas. Kaip išvengti klaidų gadinančių įmonės įvaizdį? Ateities planai. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(20 puslapių)
  2008-10-06
 • Įmonės klientų aptarnavimo proceso valdymas: UAB "Čilija"

  Įvadas. Kompetencijų sąrašas. Paslaugų teikimo proceso valdymo teoriniai aspektai. Paslaugos koncepcija bei paslaugos tiekimo sistema. Paslaugų proceso pasirinkimą sąlygojantys veiksmai. Paslaugų operacijų tipai. Paslaugų teikimo proceso projektavimas. Naudos kūrimo paslaugos tiekimo procese koncepcija. Darbuotojų motyvacijos reikšmė paslaugų kokybei. UAB "Čilija" paslaugų teikimo procesas. UAB "Čilija" veiklos apžvalga. Įmonės valdymas. Įmonės vidaus ir išorės aplinkos analizė. UAB "Čilija" paslaugų teikimo proceso tobulinimo galimybės. Išvados ir rekomendacijos. Priedai (2).
  Įmonių aprašymai, diplominis darbas(40 puslapių)
  2007-02-13
 • Įmonės kokybės sistema: UAB "Kraitenė"

  Įvadas. Įmonės charakteristika. Įmonės gaminama produkcija. RVASVT privalumai. RVASVT sistemos taikymas ir kliūtys ją įgyvendinant. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(7 puslapiai)
  2007-09-25
 • Įmonės kokybinio veiklos įvertinimo ataskaita, remiantis Europos kokybės vadybos fondo tobulumo modeliu

  Įmonės charakteristika. Organizacijos veiklos aprašymas. Žmonės. Personalo planavimas, valdymas ir tobulinimas. Žmonių žinių ir kompetencijos identifikavimas, vystymas ir skatinimas. Žmonių įtraukimas į įmonės veiklos tobulinimą ir įgaliojimų jiems suteikimas. Žmonių ir organizacijos bendravimas. Žmonių apdovanojimas, jų pripažinimas ir rūpinimasis. Žmonių rezultatai. Darbuotojų požiūris į įmonę. Įmonės veiklos rodikliai, susiję su darbuotojų poreikių ir lūkesčių tenkinimu.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(9 puslapiai)
  2005-06-07
 • Įmonės komunikacijos ir etika: krovinių pervežimo įmonė

  Įvadas. Individuali A. Žuko įmonė. Individualios A. Žuko įmonės valdymo struktūra. Išorinė įmonės komunikacija. Individualioje A. Žuko įmonėje iškylančios etinės problemos.
  Įmonių aprašymai, referatas(10 puslapių)
  2007-03-05
 • Įmonės komunikacijos sistema ir jos tobulinimas: drabužių pardavimas UAB "Danbalt Boutique"

  Įvadas. Darbo tikslas: išanalizuoti "UAB Danbalt Boutique" komunikacijos sistemą ir pateikti komunikacijos tobulinimo galimybes šioje įmonėje. UAB "Danbalt Boutique" komunikacijos sistema. Įmonės komunikacijos sistemos samprata. Įmonės komunikacijos sistemos struktūra. Įmonės komunikacijos formos. Komunikacijos lygiai. Komunikacijos tinklai, rūšys ir priemonės. Komunikacijos proceso barjerai. Organizacijos komunikacijos efektyvumą sąlygojantys veiksniai. Įmonės komunikacijos sistemos tyrimo metodologija. UAB "Danbalt boutique" įmonės apibūdinimas. UAB "Danbalt boutique" komunikacijos sistemos efektyvumo vertinimo kriterijai. Tyrimo metodai. Tyrimo logika. UAB "Danbalt boutique" organizacijos komunikacijos sistemos tyrimo rezultatai ir rekomendacijos. Tyrimų rezultatų analizė. Rekomendacijos. Išvados. Priedas (12 psl.).
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2010-05-19
 • Įmonės komunikacinės sistemos ir jos struktūros gerinimo galimybės: UAB "IMC"

  Įvadas. Komunikacijos sistemos ir jos struktūros optimizavimo ypatumai. Komunikacijos sistema ir jos ypatumai paslaugų įmonėse. Komunikacijos sistemos struktūra ir jos elementai. Integruotos komunikacijos planavimas. Komunikacijos priemonių derinys. Komunikacijos sistemos ir jos struktūros teorinis modelis ir jo elementų vertinimo kriterijai. Komunikacijos planavimo proceso vertinimas. Komunikacijos priemonių efektyvumo vertinimas. Paslaugų įmonės komunikacijos tyrimo metodika. Tyrimo tikslas ir strategija. Tyrimo instrumentariumo pagrindimas. Tyrimo atlikimas ir apribojimai. UAB "IMC" veikla ir jos komunikacijos sistemos vertinimas. UAB "IMC" veiklos apžvalga. UAB "IMC" veiklos aplinka. UAB "IMC" istorija ir veiklos ypatumai. UAB "IMC" komunikacijos planavimo įvertinimas. UAB "IMC" naudojamų komunikacijos priemonių įvertinimas. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (3).
  Įmonių aprašymai, diplominis darbas(54 puslapiai)
  2006-11-22
 • Įmonės konkurencinės aplinkos įvertinimas: UAB "Biovela"

  Įvadas. Potencialūs konkurentai. Tiesioginiai konkurentai. Bendra informacija apie rinką. Marketingas. Gamyba ir finansai. UAB "Biovela". AB "Krekenavos agrofirma". ŽŪB "Nematekas". Personalas. Investicijos ir inovacijos. UAB "Biovela". AB "Krekenavos agrofirma". ŽŪB "Nematekas". Tiekėjai. Vartotojai. Visų įmonių produktų kokybę kontroliuoja. Įmonės strateginis veiklos planas. Įmonės pareigybių ir darbuotojų struktūra. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(13 puslapių)
  2009-03-25
 • Įmonės konkurencingumo tyrimas: statybos prekės UAB "Malonė"

  UAB "Malonė" konkurencingumo tyrimas: metodikos ir praktika. Įvadas. Teorinė dalis. M. Porter konkurencinės analizės struktūra. Konkurentų analizės komponentai. Ateities tikslai. Prielaidos. Esama strategija. Galimybės. M. Porter 5 konkurencinių jėgų modelis. Klientų derėjimosi galia. Tiekėjų derėjimosi galia. Pakaitalų grėsmė. Naujų konkurentų grėsmė. Esančių konkurentų grėsmė. Duomenų apie konkurentus rinkimo schema. Konkurentų atsakomųjų veiksmų įvertinimas. Konkurentų analizės klaidos. Praktinė dalis. Apie UAB "Malonė". UAB "Malonė" konkurencingumo tyrimas. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2008-03-06
 • Įmonės konkurencinis pranašumas: UAB "Mauglis"

  Įvadas. Įmonės charakteristika. Įmonės konkurencinis pranašumas. Konkurencinio pranašumo įgijimo galimybės. Rinkos patrauklumas. Konkurentų stiprybės ir silpnybės. Paslaugų konkurencingumas. Marketingo veiklos konkurencingumas. Įmonės galimybės įgyti pranašumą. Konkuravimo strategijos parengimas. Konkuravimo strategija. Marketingo strategija. Konkurentų atsakomųjų veiksmų numatymas. Alternatyvios strategijos. Galima konkurento reakcija. Strategijos įtaka įmonės pelnui. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(39 puslapiai)
  2007-04-04
 • Įmonės kūrimas ir veiklos vadyba: savaitraščio leidyba UAB "Aidas"

  Įvadas. UAB "Aidas" (savaitraštis Mažeikių mieste) vadybinės veiklos analizė. Verslo srities aprašymas. Įmonės tikslai. Prekės aprašymas. UAB "Žemaičių aidas" rinkodara. Rinkos apžvalga. Aprėpiamos rinkos dalis išskyrus ir jos apibūdinimą. Konkurencijos analizė. Rinkodaros planas. UAB "Žemaičių aidas" paslaugos. Trumpas paslaugos aprašymas. Vietos analizė. Patalpos. Įranga. Transportas. Darbuotojai. Teisinė apsauga. Vadyba. savininkai ir valdytojai. Organizacinė įmonės struktūra. Rizikos įvertinimas. Galimi sunkumai ir kliūtys. Alternatyvi veikla. UAB "Aidas" kūrimosi planas. Reikiamos lėšos ir jų panaudojimas. UAB "Aidas" kūrimo įvertinimas. Pardavimų prognozė. Prognozuojamo pelno ataskaita. Prognozuojamųjų pinigų srautų ataskaita. Investicijų atsipirkimo laikas. Išvados.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(21 puslapis)
  2010-01-25
 • Įmonės kūrimas: maisto gaminimas ir pristatymas IĮ "Karališkieji pietūs"

  Verslo idėja. Įžanga. Įmonės charakteristika. Įmonės organizacinė valdymo struktūra. Darbo pasidalijimas ir kooperavimas. Verslo išorinė aplinka. Pagrindinės veiklos kryptys. Socialinė atsakomybė. Planavimas ir strateginis valdymas. Kontrolė. Darbo ir darbo užmokesčio organizavimas.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(16 puslapių)
  2008-06-09
 • Įmonės likvidumo galimybių studija: AB "Vilniaus vingis"

  Įvadas. Įmonės vertinimas. Įmonės veiklos pasibaigimas. Įmonės mokumo ir likvidumo sąvokos. Likvidumo preferencijos teorija. Bankrotas. Bankroto bylos iškėlimas teisme. Kada keliama bankroto byla? Ieškinio pareiškimo bankroto bylos iškėlimo tvarka ir reikalingi dokumentai. Bankrutuojančių įmonių turto pardavimas. Kreditorių reikalavimų tenkinimo tvarka. Kreditorių eiliškumas. Supaprastintas bankroto procesas. Įmonės bankroto bylos nagrinėjimas ne teismo tvarka. Įmonės administratoriaus veikla. Bankroto bylos nutraukimas. Bankrutavusios įmonės likvidavimas. Restruktūrizavimas. Įmonių restruktūrizavimo įstatymų reikšmingumas. Subjektai galintys iškelti restruktūrizavimo bylą. Restruktūrizavimo proceso kontrolė. Įmonės "Vilniaus vingis" finansinės būklės rodikliai. AB "Vilniaus vingis". AB "Vilniaus vingis" produkcija. AB "Vilniaus vingis" įrangos gamyba. AB "Vilniaus vingis" siūlomos produkcijos paslaugos. AB "Vilniaus vingis" struktūrinė valdymo schema. AB "Vilniaus vingis" veiklos ir finansiniai rodikliai. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(29 puslapiai)
  2006-11-25
 • Įmonės marketingo analizė: dešrelių gamyba UAB "Biovela"

  Įvadas. UAB "Biovela" Tikslinės rinkos apžvalga. Konkurencinė aplinka. Perspektyvi analizė. Įmonės stipriosios ir silpnosios pusės. Produkto padėtis rinkoje. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(17 puslapių)
  2006-01-25
 • Įmonės marketingo aplinkos analizė: UAB "Omnitel"

  Įvadas. Marketingo aplinka. Makroaplinka. Mikroaplinka. Rinkos ir jų segmentai. Rinkos segmentavimas. Pirminių duomenų rinkimo metodai. "Omnitel" veiklos analizė. "Omnitel" veikla. "Omnitel" aplinkos analizė. "Omnitel" tikslinė rinka. "Omnitel" veiklos tyrimas. Anketa. Anketos rezultatai. Anketos duomenų analizė. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(12 puslapių)
  2008-03-21
 • Įmonės mikro ir makro aplinkos tyrimas: UAB "Baltpark" viešbutis

  UAB "Baltpark" viešbutis. "BaltPark" makroaplinka. Ekonominė aplinka. Socialinė – kultūrinė aplinka. Politinė – teisinė aplinka. Mokslinė – technologinė aplinka. Gamtinė aplinka. BaltPark mikroaplinka.
  Įmonių aprašymai, referatas(6 puslapiai)
  2006-04-13
 • Įmonės misijos ir vizijos analizė: UAB "Lintel"

  Įvadas. Apie įmonę. Istorija. UAB "Lintel" misija ir vizija. UAB "Lintel" vertybės. Kokybės valdymas. Darbuotojai. Informacijos ir paslaugų centrai. Išvados.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(5 puslapiai)
  2006-10-19
 • Įmonės mokesčių analizė: UAB "Vilkijos duona"

  Įvadas. Įmonės apibūdinimas. Dislokacijos vieta. Ilgalaikis turtas. Darbuotojų skaičius, pareigybės, mėnesio atlyginimai. Pirkimų apimtys. Pardavimų apimtys. Ikimokestinis įmonės pelnas. Mokesčių ir įmokų skaičiavimas bei analizė. Gyventojų pajamų mokestis. Priskaitymai socialiniam draudimui. Įmokos sveikatos draudimui. Įmokos į garantinį fondą. Pelno mokestis. Pridėtinės vertės mokestis. Mokestis už aplinkos teršimą. Nekilnojamo turto mokestis. Žemės mokestis. Komunaliniai mokesčiai. Išvados.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(13 puslapių)
  2009-03-20
 • Įmonės organizacinė kultūra: "SEB Vilniaus bankas"

  Organizacijos kultūros teoriniai pagrindai. SEB Vilniaus banko organizacinė kultūra. Organizacijos istorija. Misija, vizija ir vertybės. Darbdavio vaidmuo. Darbuotojų vaidmuo. Etika ir darni plėtra.
  Įmonių aprašymai, referatas(9 puslapiai)
  2006-12-21
Puslapyje rodyti po