Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Įmonių aprašymai

Įmonių aprašymai (828 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Tarporganizaciniai ryšiai

  Įmonių organizavimo ir valdymo kursinis darbas. Įvadas. Organizacijos apibrėžimas. Organizacijos išorinė aplinka. Kam įmonės jungiasi tarporganizaciniais ryšiais. Tarporganizaciniai ryšiai. Priklausomybė nuo išteklių teorija. Bendradarbiavimo ryšiai. Populiacijos ekologija. Institicionalizmas. Tarporganizacinių ryšių tipai. Viešojo ir privataus sektorių partnerystė Lietuvoje. Bendradarbiaujančių organizacijų pavyzdžiai. UAB "Snaigė". Lex system". "Tele2" bendradarbiaus su Vilniaus universitetu mokslinių tyrimų srityje.  "airBaltic" bendradarbiavimas su "Skyways" . Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2011-12-27
 • Technologinės praktikos ataskaita: prekyba buities prekėmis ir statybinėmis medžiagomis "Senukai"

  Įvadas. Prekybos centro "Senukai" charakteristika. Įmonės darbo laikas. Įmonės personalas. Patalpos ir jų išdėstymas. Prekybinė įranga. Prekybos salės baldai. Finansinės apskaitos įranga ir jos sudėtinės dalys. Specialios paskirties parduotuvės įranga. Sandėliavimo įranga. Materialinių vertybių kontrolė ir apsauga. Darbuotojo asmeninė higiena. Sanitarinių reikalavimų laikymasis įmonėje. Darbų sauga įmonėje (instruktažai). Darbuotojų materialinė atsakomybė. Prekių asortimento pagal grupes nustatymas. Prekių išdėstymas prekybos salėje, jų suderinamumas, kaimynystė. Prekių ženklinimo analizė ir reikšmė. Prekių paruošimas pardavimui. Prekių sandėliavimo ir laikymo sąlygos. Įrengimų priežiūra, jų patikra. Pirkėjų aptarnavimas bendraujant su pirkėjais, konsultavimas. Prekių tiekėjai. Prekių užsakymų paruošimas ir bendravimas su tiekėjais. Prekių ir taros priėmimas, jų pajamavimas. Prekių priėmimo ir grąžinimo dokumentai. Prekių kokybės nustatymas. Prekių ir taros grąžinimas tiekėjams. Prekių kainų nustatymas. Kasos žurnalo vedimas, kasos darbo svarba. Prekinė – piniginė apyskaita. Savikontrolės sistemos įdiegimas įmonėje. Atliekų, negrąžintos taros, įpakavimo medžiagos tvarkymas. Išvados.
  Įmonių aprašymai, praktikos ataskaita(13 puslapių)
  2007-01-05
 • Teikiamų paslaugų analizė: viešbutis "Violeta"

  Įvadas. Darbo tikslas yra apžvelgti ir išanalizuoti "Violeta" viešbučio teikiamas paslaugas. Norminiai dokumentai reglamentuojantys Viešbučio "Violeta" veiklą. Valstybinio turizmo departamento prie ūkio ministerijos direktoriaus įsakymas. Lietuvos Respublikos (LR) tabako kontrolės įstatymas. Lietuvos Respublikos (LR) maisto įstatymas. Viešbučio paslaugų aprašymas. Apgyvendinimo paslauga. Maitinimo paslauga. Konferencijų organizavimo paslauga. Poilsio paslauga. Teikiamų paslaugų analizė. Atliktos apklausos analizė. Išvados.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(16 puslapių)
  2009-12-31
 • The SWOT Analysis: British American Tobacco

  Darbas anglų kalba. SWOT analizė. Table of Contents. Executive summary. Main problem statement . Partial Problems. British American Tobacco. Introductory Chapter. Motivation. Problem Statement. Partial Problems. Interpretation. Scope. Methodology. Theories. Data Collection. Structure. Company Profile. The Value Chain Analysis. Suppliers. Manufacturing. Distribution. Marketing. Procurement. Research and Development. Human resource management. Infrastructure. Conclusion. Porter’s Five Forces. Barriers to entry. Economies of scale. Product differentiation. Capital requirements. Access to distribution channels. High exit costs. The intensity of rivalry. Concentration of the market. Differentiated product. Rate of market growth. Switching costs. Figure 1 – kinked demand for a firm under oligopoly. Bargaining power of suppliers. Bargaining power of buyers. Substitutes. Conclusion. Competitor Analysis. Defining competitors. Finding information about the competitor. Short overview of the competitor. Competitor’s future goals and objectives. Competitor’s assumption about itself. Capabilities (strengths and weaknesses). Current Strategy. Response patterns. Conclusion. Governmental influence. Labelling/Packaging. Taxation. Additives and Addictive Substances. Advertising. Smoking Restrictions. Pricing. Smuggling. Conclusion. SWOT analyses. Strengths. 100 years in the industry. BAT’s portfolio. Acquisition of ETI. Supply quality control. Product distribution. Differentiated product. Effective human resource management. Weaknesses. Company’s product. Absence of a key brand in BAT’s portfolio. Opportunities. Increase market share. Development of four "drive" brands. Threats. Health-related issues. Litigation. Competitor. Currency. Issue analyses. Conclusion. Abbreviations used in the Project B. Appendices.
  Įmonių aprašymai, referatas(47 puslapiai)
  2007-03-20
 • Tiekiamų paslaugų marketingo planas: Vilniaus elektros tinklai

  Vilniaus elektros tinklų ir jų prekių bei teikiamų paslaugų charakteristika. Marketingo aplinkos analizė. Mikroaplinkos analizė. Makroaplinkos analizė. Marketingo tikslų nustatymas. Tikslinių rinkos segmentų parinkimas bei jų aprėpimo strategijos. Marketingo komplekso elementų apibūdinimas. Prekės (paslaugos) charakteristika. Numatomos kainos. Paskirstymo kanalo parinkimas. Rėmimo veiksmai. Marketingo veiksmų planas. Prognozuojami pardavimai.
  Įmonių aprašymai, referatas(14 puslapių)
  2005-10-06
 • Tolygaus vystymosi koncepcija ir jos įgyvendinimas įmonėje: standartinių ir nestandartinių baldų gamyba UAB "Medis"

  Įvadas. "Kokybės revoliucija" Japonijoje 1945 metais. Kokybės samprata. Visuotinės kokybės vadybos samprata ir reikšmė įmonės veiklai. Kokybė – nemateriali kategorija. Kokybės vadybos diegimas įmonėje. Kokybės vadybos pradžia įmonėje. ISO 9000 ar visuotinės kokybės vadybos nuostatos? Procesinio požiūrio integravimas organizacijoje. Kokybės vadybos elementai, veikiami informacijos veiksnio. Visuotinės kokybės vadybos sistemų diegimą skatinantys veiksniai ir kliūtys. Išvados. UAB "Medis" verslumo ir konkurencingumo ES ir vietos baldų rinkoje didinimas, diegiant kokybės vadybos sistemą ir metodus". Apie įmonę. Projektas. Projekto uždaviniai. Projekto rezultatai. Projekto veiklos. Planuojamos projekto pasekmės vartotojams: Paramos pasiskirstymas UAB "Medis" projekto biudžete.
  Įmonių aprašymai, referatas(12 puslapių)
  2008-12-17
 • Transporto įmonės valdymas: UAB "Busturas"

  Anotacija. UAB "Busturas" kūrimas. Duomenys apie UAB "Busturas" steigimą. UAB "Busturas" įvertinimas pagal įmonių tipus. UAB "Busturas" tikslų sistema ir veiklos pobūdis. UAB "Busturas" tikslų sistema. Veiklos pobūdis. UAB "Busturas" dydis ir juridinė forma. UAB "Busturas" organizacinė struktūra ir valdymo schema. Valdymo organų funkcijos ir pareigos. Išteklių vadyba. Žmoniškieji ištekliai. UAB "Busturas" turizmo agentūra. Konkurencijos analizė. SSGG analizė. Viešojo transporto organizavimas. Šiaulių miesto viešojo transporto organizavimo sistema. Viešojo transporto valdymas. Bilietų kainos ir teikiamos lengvatos. Bilietų sistemų rūšys ir tarifų tipai. Viešojo transporto eismo organizavimas. Viešojo transporto maršrutų schema. Viešojo maršrutinio transporto valdymas. Viešojo transporto socialinė paslauga. Autobusų stotis. UAB "Busturas" pardavimų valdymas. UAB "Busturas" efektyvumo rodiklių skaičiavimai. Ilgalaikis turtas. Savikaina. Rodiklių skaičiavimas. Bendrasis pelningumas. Grynasis pelningumas. Turto pelningumas. Darbo našumas. Pasiūlymai UAB "Busturas" valdyme. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(53 puslapiai)
  2007-02-19
 • Transporto įmonių ekonomika ir valdymas: baldų pervežimas UAB "Erikiukas"

  Santrauka. Projekto pristatymas. Įmonės aprašymas. Paslaugos charakteristika. Rinkos analizė. Įmonės SSGG analizė. Konkurentai. Marketingo planas. Gamybinė veikla. Kapitalo poreikis. Paslaugos technologija. Valdymas. Rizikos analizė. Priedai (10).
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(16 puslapių)
  2008-12-09
 • UAB "Onninen OY" strateginio valdymo analizė

  Įvadas. Strateginis valdymas tarptautinėje kompanijoje. Pagrindinių strateginio valdymo koncepcijų analizė. Kompanijos strateginės valdymo analizės procesas. Kompanijos veiklą įtakojantys veiksniai. Kompanijoje taikomos strategijos. Strateginio valdymo proceso struktūra. Tarptautinio koncerno "OnninenOy" strateginis valdymo analizė. Išvada. "OnninenOy" koncerno veiklos analizė. "OnninenOy" koncerno strateginio valdymo analizė. Tarptautinio koncerno "OnninenOy" padalinio UAB "OnninenLit" strateginio proceso struktūra. UAB "OnninenLit" veiklą įtakojantys veiksniai. Išvados ir pasiūlymai.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(42 puslapiai)
  2007-10-02
 • Ūkinės-komercinės veiklos analizė: AB "Vilniaus degtinė"

  Įvadas. Tikslas yra atlikti ūkinės-komercinės veiklos analizę, išnagrinėti įmonės būklę ir nustatyti jos padėtį rinkoje. Trumpa įmonės charakteristika. AB "Vilniaus degtinė" akcininkai. Įstatinio kapitalo struktūra. Veiklos rūšys. Konkurentai. Makroaplinka. Įmonės veiklos ekonominė analizė. Įmonės ūkinės veiklos ekonominio efektyvumo analizė. Įmonės viso turto efektyvumo (apyvartumo) rodikliai, jų analizė. Įmonės ilgalaikio turto efektyvumo (apyvartumo) rodikliai. Įmonės trumpalaikio turto efektyvumo (apyvartumo) rodikliai, jų analizė. Įmonės išlaidų lygio rodikliai, jų analizė. Įmonės ilgalaikio turto analizė. Ilgalaikio materialiojo turto sudėties, struktūros, dinamikos ir techninės būklės analizė. Ilgalaikio materialiojo turto naudojimo analizė. Įmonės trumpalaikio turto analizė. Trumpalaikio turto naudojimo efektyvumo analizė. Darbo išteklių analizė. Darbuotojų skaičiaus, sudėties ir struktūros analizė. Išlaidų, pelno, kainų ir kitų rodiklių tarpusavio ryšių analizė. Pelningumo analizė. Kapitalo pelningumo piramidinė analizė. Įmonės mokumo analizė. Įmonės mokumo ir pelningumo ryšys. Trumpalaikio mokumo rodikliai ir jų apskaičiavimas. Ilgalaikio mokumo rodikliai ir jų analizė. Išvados ir pasiūlymai.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(85 puslapiai)
  2010-01-06
 • Vadyba. Įmonės struktūra: AB "Lietuvos paštas"

  Įvadas. Vadybos turinys. Vadybos funkcijos. Planavimas. Personalo vadyba. Personalo valdymas. Personalo vadybos turinys. Vadovo darbo stilius. Įmonės valdymo struktūra. AB "Lietuvos pašto" struktūra. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(16 puslapių)
  2008-10-17
 • Vadybinė veiklos analizė: transporto kompanija UAB "Bleiras"

  Įvadas. Trumpas įmonės aprašymas. UAB "Bleiras" stiprybės, silpnybės, galimybės ir grėsmės. Organizacijos aplinkos apibūdinimas. Organizacijos valdymo schema. Darbuotojų skyriaus darbo analizė. Darbuotojų sudėtis pagal grupes, amžių, lytį, išsilavinimą. Darbuotojų kaita per paskutiniuosius tris metus ir jos priežastys. Pareiginių nuostatų pavyzdžiai. Pardavimų vadybininko pareiginiai nuostatai. Bendrieji reikalavimai. Pareigos. Teisės. Įgaliojimai. Atsakomybė. Pareiginių nuostatų valdymas. Administratoriaus pareiginiai nuostatai. Teisės. Atsakomybė. Darbuotojų paieška ir atrankos organizavimas. Darbuotojų mokymas ir kvalifikacijos kėlimas. Karjeros planavimas. Vadovavimo darbuotojams analizė. Organizacijos kultūros apibūdinimas. Vadovaujančių darbuotojų skaičius lyginant su kitų grupių darbuotojų skaičiumi, jų sudėtis pagal išsilavinimą, patirtį, amžių, lytį. Darbuotojų skatinimo sistema. Dominuojantys vadovavimo stiliai, vadovų ir darbuotojų tarpusavio santykiai. Susitarimų ir pasitarimų periodiškumas ir darbuotojų atsiliepimai apie jų naudingumą. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(17 puslapių)
  2008-01-28
 • Vadybos analizė: VĮ "Oro navigacija"

  Šio darbo tikslas – išnagrinėti pasirinktos įmonės vadybą, naudojantis teorine medžiaga bei sukaupta patirtimi. Įvadas. Įmonės apibūdinimas. Valstybės įmonės "Oro navigacija" vadybos analizė. Planavimas. Strateginiai planai. Operatyviniai planai. Organizavimas. Organizacinių struktūrų analizė. Keturios organizacinio projektavimo sudedamosios dalys. Personalo valdymas. Mokymai. Motyvacija. SWOT analizė. Išvados. Išnašos.
  Įmonių aprašymai, analizė(15 puslapių)
  2008-05-23
 • Vadybos sprendimų analizė: UAB "Šampūnai"

  Vadybos sprendimų analizė UAB "Šampūnai". Situacijos įvardijimas. Valdymo sprendimo paruošimas. Pasiūlytos alternatyvos. Valdymo sprendimo priėmimas. Veiksmų planas. Valdymo sprendimo įdiegimas. Rezultatų įvertinimas.
  Įmonių aprašymai, analizė(6 puslapiai)
  2005-10-20
 • Vadybos sprendimų efektyvumas: UAB "Penki kontinentai"

  Vadybos sprendimų efektyvumas. Sprendimų priėmimo grupėje efektyvumas. Sprendimų priėmimo eiga ir paieškos metodai. Grupinio darbo organizavimas. Grupės kūrimas ir pagrindinės organizavimo formos. Pagrindinės grupinio darbo organizavimo problemos. Tyrimo grupinio darbo UAB "Penki kontinentai" efektyvumas, atlikimo metodai ir priemonės. Tyrimo objektas, tikslai ir uždaviniai. Tyrimo resursai ir apribojimai. Tyrimo grupinio darbo UAB "Penki kontinentai" efektyvumas, duomenys. Tyrimo Grupinio darbo UAB "Penki kontinentai" efektyvumas, duomenų analizė. Neefektyvaus grupinio darbo UAB "Penki kontinentai" pagrindinių priežasčių išskyrimas. Išvados ir siūlymai.
  Įmonių aprašymai, diplominis darbas(44 puslapiai)
  2005-12-29
 • Vadovo asmeninio darbo organizavimas UAB "Daily service"

  Įvadas. Vadovo darbo organizavimo teorinė analizė. Vadovo darbo organizavimo esmė. Vadovo darbo vietos ir sąlygų organizavimas. Vadovo darbo normavimas. Racionalus vadovo darbo laiko planavimas. Keli praktiški patarimai vadovui. UAB "Daily service" vadovo asmeninio darbo organizavimas. UAB "Daily service" veiklos apibūdinimas. UAB "Daily service" vadovo darbo organizavimo analizė. Vadovo darbo vietos ir sąlygų organizavimas. Vadovo darbo normavimas. Racionalus vadovo darbo laiko planavimas. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2006-11-28
 • Valdymo metodų analizė: kelių tiesimas ir tiltų statyba AB "Alkesta"

  Santrauka. Įvadas. AB "Alkesta" informacijos šaltinių apžvalga. Metodologinė dalis: valdymas, jo metodai ir jų esmė. Valdymas – įmonės procesų planavimo, organizavimo ir kontrolės pagrindas. Valdymo metodų samprata ir analizė: Valdymo metodų esmė. Gamybiniai – techniniai valdymo metodai. Organizaciniai – administraciniai valdymo metodai. Ekonominiai valdymo metodai. Socialiniai – psichologiniai valdymo metodai. Valdymo metodų privalumai ir trūkumai. Praktinė ir tiriamoji dalis: valdymo metodų įmonėje AB "Alkesta" analizė – stebėjimas ir apklausa: Įmonės veiklos pobūdis. Įmonės valdymo proceso ir tikslų analizė. Įmonės darbuotojų poreikių, motyvų ir siekių analizė. Respondentų asmeninių (demografinių) charakteristikų analizė. Respondentų poreikių, tikslų, vertinimo ir motyvacijos požiūrių analizė. Gamybinių-techninių metodų analizė. Organizacinių-administracinių valdymo metodų analizė. Ekonominių valdymo metodų analizė. Socialinių-psichologinių valdymo metodų analizė. Apibendrinanti valdymo metodų analizė. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (2).
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(45 puslapiai)
  2008-05-16
 • Valdymo organizavimas: UAB "Aulinukai"

  Įvadas. Organizacijos valdymo analizė. Planavimas. Planavimo procesas. Racionalaus sprendimo priėmimo modelis. Organizavimas. Įgaliojimų suderinimas. Vadovavimas. Vadovavimo stiliai. Kontrolė. UAB "Aulinukai" charakteristika. Įmonės istorija. Valdymo struktūra. Juridinis įmonės statusas ir rinkos struktūros tipas. Pagrindinių valdymo organų funkcijos. Prekyba ir paslaugos. Įmonės makro aplinka. Pardavimai. Įmonės veiklos planavimas. Sprendimų priėmimas. Vadovavimo stiliai. Santykinių rodiklių analizė. UAB "Aulinukai" SWOT analizė. Prognozės. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(17 puslapių)
  2006-05-16
 • Valdymo praktika: fotografavimo ir filmavimo paslaugos IĮ "Fotogidas"

  Fotografavimo ir filmavimo valdymo praktika organizacijoje IĮ "Fotogidas". Įvadas. Teorinė dalis. Praktinė dalis. Planavimas. Organizavimas. Skatinimas. Kontrolė. Išvados.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(11 puslapių)
  2007-02-12
 • Valdymo praktika: medinių skydinių-karkasinių namų gamyba UAB "Saldymedis"

  Įvadas. Įmonės valdymo struktūra. Teorinė dalis. Valdymo funkcijos. Planavimas. Organizavimas. Skatinimas. Kontrolė. Praktinė dalis. Planavimas. Organizavimas. Skatinimas. Kontrolė. Išvados.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(11 puslapių)
  2010-03-22
Puslapyje rodyti po