Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Įmonių aprašymai>Įmonių aprašymų kursiniai darbai

Įmonių aprašymų kursiniai darbai (207 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • UAB "Onninen OY" strateginio valdymo analizė

  Įvadas. Strateginis valdymas tarptautinėje kompanijoje. Pagrindinių strateginio valdymo koncepcijų analizė. Kompanijos strateginės valdymo analizės procesas. Kompanijos veiklą įtakojantys veiksniai. Kompanijoje taikomos strategijos. Strateginio valdymo proceso struktūra. Tarptautinio koncerno "OnninenOy" strateginis valdymo analizė. Išvada. "OnninenOy" koncerno veiklos analizė. "OnninenOy" koncerno strateginio valdymo analizė. Tarptautinio koncerno "OnninenOy" padalinio UAB "OnninenLit" strateginio proceso struktūra. UAB "OnninenLit" veiklą įtakojantys veiksniai. Išvados ir pasiūlymai.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(42 puslapiai)
  2007-10-02
 • Ūkinės-komercinės veiklos analizė: AB "Vilniaus degtinė"

  Įvadas. Tikslas yra atlikti ūkinės-komercinės veiklos analizę, išnagrinėti įmonės būklę ir nustatyti jos padėtį rinkoje. Trumpa įmonės charakteristika. AB "Vilniaus degtinė" akcininkai. Įstatinio kapitalo struktūra. Veiklos rūšys. Konkurentai. Makroaplinka. Įmonės veiklos ekonominė analizė. Įmonės ūkinės veiklos ekonominio efektyvumo analizė. Įmonės viso turto efektyvumo (apyvartumo) rodikliai, jų analizė. Įmonės ilgalaikio turto efektyvumo (apyvartumo) rodikliai. Įmonės trumpalaikio turto efektyvumo (apyvartumo) rodikliai, jų analizė. Įmonės išlaidų lygio rodikliai, jų analizė. Įmonės ilgalaikio turto analizė. Ilgalaikio materialiojo turto sudėties, struktūros, dinamikos ir techninės būklės analizė. Ilgalaikio materialiojo turto naudojimo analizė. Įmonės trumpalaikio turto analizė. Trumpalaikio turto naudojimo efektyvumo analizė. Darbo išteklių analizė. Darbuotojų skaičiaus, sudėties ir struktūros analizė. Išlaidų, pelno, kainų ir kitų rodiklių tarpusavio ryšių analizė. Pelningumo analizė. Kapitalo pelningumo piramidinė analizė. Įmonės mokumo analizė. Įmonės mokumo ir pelningumo ryšys. Trumpalaikio mokumo rodikliai ir jų apskaičiavimas. Ilgalaikio mokumo rodikliai ir jų analizė. Išvados ir pasiūlymai.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(85 puslapiai)
  2010-01-06
 • Vadovo asmeninio darbo organizavimas UAB "Daily service"

  Įvadas. Vadovo darbo organizavimo teorinė analizė. Vadovo darbo organizavimo esmė. Vadovo darbo vietos ir sąlygų organizavimas. Vadovo darbo normavimas. Racionalus vadovo darbo laiko planavimas. Keli praktiški patarimai vadovui. UAB "Daily service" vadovo asmeninio darbo organizavimas. UAB "Daily service" veiklos apibūdinimas. UAB "Daily service" vadovo darbo organizavimo analizė. Vadovo darbo vietos ir sąlygų organizavimas. Vadovo darbo normavimas. Racionalus vadovo darbo laiko planavimas. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2006-11-28
 • Valdymo metodų analizė: kelių tiesimas ir tiltų statyba AB "Alkesta"

  Santrauka. Įvadas. AB "Alkesta" informacijos šaltinių apžvalga. Metodologinė dalis: valdymas, jo metodai ir jų esmė. Valdymas – įmonės procesų planavimo, organizavimo ir kontrolės pagrindas. Valdymo metodų samprata ir analizė: Valdymo metodų esmė. Gamybiniai – techniniai valdymo metodai. Organizaciniai – administraciniai valdymo metodai. Ekonominiai valdymo metodai. Socialiniai – psichologiniai valdymo metodai. Valdymo metodų privalumai ir trūkumai. Praktinė ir tiriamoji dalis: valdymo metodų įmonėje AB "Alkesta" analizė – stebėjimas ir apklausa: Įmonės veiklos pobūdis. Įmonės valdymo proceso ir tikslų analizė. Įmonės darbuotojų poreikių, motyvų ir siekių analizė. Respondentų asmeninių (demografinių) charakteristikų analizė. Respondentų poreikių, tikslų, vertinimo ir motyvacijos požiūrių analizė. Gamybinių-techninių metodų analizė. Organizacinių-administracinių valdymo metodų analizė. Ekonominių valdymo metodų analizė. Socialinių-psichologinių valdymo metodų analizė. Apibendrinanti valdymo metodų analizė. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (2).
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(45 puslapiai)
  2008-05-16
 • Valdymo stilių darbuotojų požiūriu tyrimas įmonėje "Busturas"

  Analizė teoriniu aspektu. Vadovavimo sąvoka ir vadovo funkcijos. Vadovavimo stiliai. Autokratinis vadovavimo stilius. Demokratinis vadovavimo stilius. Liberalusis vadovavimo stilius. Stilių suderinamumas. Vadovo funkcijos. Pavaldinių aktyvumas darbe. Atliktų tyrimų aprašymas. Įmonės "Busturas" charakteristika. Anketos atsakymų analizė. Išvados. Priedas: Anketa.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2005-09-16
 • Veiklos analizė ir informacinių poreikių specifikavimas: UAB "Smaližius"

  Namų darbo užduotis. Namų darbo paskirtis. Užduotis. Įvadas. Organizacinės sistemos veiklos analizė struktūriniu metodu. Išorinis sistemos aprašymas. Vidinis sistemos aprašymas. Organizacijos veiklos aprašas. Analizuojamos veiklos srities grafinis modelis. Kompiuterizuojama sistemos dalis. DSD. Organizacijos veiklos analizė objektiniu metodu. Biznio sąveikų modelis. Darbų eigos modeliai. Vartotojo informacinių poreikių analizė ir specifikavimas. Loginių ryšių tarp sudarytų modelių aprašymas. Išvados. Priedas (1).
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(35 puslapiai)
  2008-03-08
 • Veiklos analizė: AB "Lietuvos draudimas" 2007-2008 m.

  Apie AB "Lietuvos draudimas". Draudimo įmonės AB "Lietuvos draudimas" balanso rodiklių horizontalioji analizė. Draudimo įmonės AB "Lietuvos draudimas" pelno (nuostolio) ataskaitos rodiklių horizontalioji analizė. Draudimo įmonės AB "Lietuvos draudimas" pelno (nuostolio) ataskaitos rodiklių vertikalioji analizė. AB "Lietuvos draudimas" finansinės analinės rodikliai. Veiksnių įtakos AB "Lietuvos draudimas" finansinės veiklos rodikliams analizė. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(32 puslapiai)
  2010-02-19
 • Veiklos analizė: degtukų gamyba AB "Liepsna"

  Temos aktualumas. Kokio tipo įmonėje mes norėtume dirbti? Administratoriaus vieta ir funkcijos įmonėje. Įmonės tikslai, veiklos sritys ir funkcijos. Įmonės socialinių ir ekonominių tikslų sistema. Gaminio ir gamybos proceso charakteristikos. Degtukai gaminiai. Gamybiniai ištekliai. Gamybos funkcija ir gamybinis pajėgumas. Gamybos funkcija. Gamybinis pajėgumas. Gamybos planavimas: ilgalaikės prognozės, einamieji planai, operatyvinis planavimas. Darbo organizavimas įmonėje. Darbo organizavimo ir personalo svarba įmonės veiklos rezultatyvumui ir planų įgyvendinimui. Darbuotojų poreikio nustatymas įmonėje. Darbo laiko reikšmė įmonės veikloje; planavimas, apskaita. Darbo užmokesčio reikšmė įmonės veikloje; personalo darbo užmokesčio fondas; darbuotojų atlyginimai ir pagrindiniai mokesčiai; darbo užmokesčio ir pelno priklausomybė. Pagrindiniai įmonių mokesčiai. Įmonės sąnaudos. Planuojamojo laikotarpio išlaidų sąmata. Gamybos išlaidų apskaičiavimas. Išlaidų skaičiavimas visų išlaidų bazėje. Bendrųjų išlaidų apskaičiavimas pagal išlaidų rūšis. Išlaidų kalkuliavimas pagal gaminius ir kalkuliacinius straipsnius. Veiklos sąnaudų struktūra ir jų skaičiavimas. Įmonės produkcijos savikaina. Planuojamos veiklos sąnaudos. Įmonės atsargos, sandėliavimo ir transporto ūkio organizavimas. Materialinių išteklių sudėtis ir poreikio nustatymas. Gamybos atsargos. Medžiagų atsargų sandėliavimo išlaidos. Sandėliavimo ir transporto ūkio organizavimas. Prekių (paslaugų) realizavimas. Pajamų reikšmė įmonėje. Kaina, sąvokos, struktūra, įtaka gamybos (pardavimų) apimtis bei įmonės pelnui, nustatymo metodai. Pardavimų apimtis – kaštų – pelno priklausomybė: "lūžio taško" nustatymo būdai. Priedai (1).
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(42 puslapiai)
  2010-01-21
 • Veiklos analizė: namų ūkio "Arvilpa" veiklos metų situacijos analizė

  Įvadas. Namų ūkio "Arvilpa" charakteristika. Namų ūkio "Arvilpa" išlaidų ir pajamų analizė. Išlaidų struktūros įvertinimas 10 – 14 metais. Pajamų struktūros įvertinimas. Namų ūkio "Arvilpa" turto analizė. Namų ūkio "Arvilpa" skolų analizė. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2006-11-29
 • Veiklos aprašymas: UAB "Romirlita"

  Informacijos šaltiniai, naudojami įmonėje. Buhalterinė apskaita. Uždarosios akcinės bendrovės "Romirlita" klientai. UAB "Romirlita" naudoja elektroninio deklaravimo sistemą. Įmonės vadovo darbas. Vadovo darbo stilius. Verslo ir valdžios institucijų ryšiai. Visagino savivaldybė. UAB "Romirlita" viešojo administravimo organizacijos ypatumai. Valstybės tarnautojų ir verslo įmonių darbuotojų veiklos skirtumai. Darbuotojų darbo vietos ir įmonės padalinių ryšiai. Įmonės pareigybės nuostatai . Informacija išoriniams vartotojams. Bendravimo principai ir etikos normos. Atstovavimas įmonei. Tarptautinio protokolo taisyklės. Išvados. Darbas iliustruotas nuotraukomis.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(14 puslapių)
  2005-11-23
 • Veiklos rezultatų ir juos įtakojančių veiksnių analizė: UAB "Nautega"

  Įvadas. Uždarosios akcinės bendrovės "Nautega" aprašymas. Glausta "Nautega" įmonės istorija. Įmonės "Nautega" veiklos rūšys. Gaminama produkcija. Rinka ir pardavimai. Kainodara. Konkurentai. Finansinės būklės tyrimo metodo pagrindimas. Įmonės finansinės būklės tyrimas. Išoriniai ir vidiniai veiksniai, įtakojantys įmonės finansinę būklę. Horizontalioji finansinė analizė. Vertikalioji finansinė analizė. Finansinių santykių rodiklių analizė. Faktorinė analizė. Išvados. Priedai (5). Darbas iliustruotas grafikais.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(29 puslapiai)
  2008-01-04
 • Veiklos scenarijus sudarymas: alkoholinių gėrimų gamintoja AB "Alita"

  Įvadas. AB "Alita" trumpa veiklos charakteristika. Kokybė ir eksportas. AB "Alita" makroaplinkos analizė. Makroaplinkos veiksnių, turinčių įtakos įmonės tikslų pasiekimui įvardijimas. Didžiausią įtaką darančių aplinkos veiksnių įmonės tikslų pasiekimui, naudojant veiksnių tarpusavio ryšio analizę, nustatymas. Makroaplinkos vystymosi alternatyvos. Makroaplinkos veiksnių vystymosi alternatyvų suderinimas. Įmonės veiklos vystymo(si) scenarijaus sudarymas. Įmonės veiklos vystymo(si) pasekmių analizė. AB "Alita" mikroaplinkos analizė. Mikroaplinkos veiksnių, turinčių įtakos įmonės tikslų pasiekimui įvardijimas. Didžiausią įtaką darančių aplinkos veiksnių įmonės tikslų pasiekimui, naudojant veiksnių tarpusavio ryšio analizę, nustatymas. Mikroaplinkos veiksnių vystymosi alternatyvos. Įmonės veiklos vystymo(si) scenarijaus sudarymas. Įmonės veiklos vystymo(si) pasekmių analizė. AB "Alita" potencialo įvertinimas. AB "Alita" veiklos vystymosi trikdžių eliminavimas. Įmonės veiklos strategijos suformulavimas. Vieningos strategijos formavimas, įvertinant abu įmonės veiklos vystymo(si) scenarijus. Pokyčių, reikalingų numatytai strategijai įgyvendinti, numatymas. Strateginių įmonės veiksmų tinklinė schema; kalendorinis strateginių veiksmų planas.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(37 puslapiai)
  2009-06-16
 • Veiklos strategijos aspektai: klinika UAB "Meditana"

  Įžanga. Teoriniai strateginio mąstymo, planavimo ir valdymo aspektai. Strateginio mąstymo samprata. Strateginio mąstymo stilius ir jo reikšmė. Strateginio planavimo samprata. Strateginio planavimo procesas. Strateginio planavimo esmė. Strateginio planavimo reikšmė. Strateginio valdymo samprata ir bendrieji jo bruožai. Strateginio valdymo stadijos. Strateginio valdymo savybės ir tikslai. Strateginio valdymo nauda, pranašumai ir trūkumai. UAB "Meditana" veiklos strategijos aspektų analizė. Darbo metodologija. Darbo objektas. UAB "Meditana" veiklos strategijos aspektų analizė. Situacijos analizė. Misija. Vizija. SSGG analizė. Įvykių raidos analizė. Galima vartotojų poreikių ir lojalumo kaita. Galima personalo kvalifikacijos, poreikių ir lojalumo kaita. Strateginių tikslų analizė. UAB "Meditana" darbo kokybės gerinimas. Teikiamų paslaugų paklausos didinimas. Teikiamų paslaugų prieinamumo didinimas. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2008-04-15
 • Veiksniai, turintys įtakos prekių kokybei: IKI prekybos centrai

  Įvadas. Įmonės charakteristika. Įmonės aplinka ir sąlygos prekių pristatymui. Vidinis parduotuvės išplanavimas. Prekių ženklo ir kokybės sąsaja. Tiekimo sutarčių sudarymo mechanizmas. Transportuotojo pasirinkimas. Prekių laikymas. Realizacijos terminai. Gaminamų prekių kokybės stebėjimai ir kontrolė. Prekių su besibaigiančiais terminais stebėjimas, realizacija. Prekybos greitai gendančiomis prekėmis organizavimas. Prekybos centrą tikrinančios institucijos ir jų funkcijos. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(15 puslapių)
  2006-05-04
 • Verslo analizė: UAB "Biovela" (2)

  Darbo tikslas – įvertinti įmonės marketingą, atliekant praktinę verslo analizę, aprašyti įmonės gaminamos produkcijos asortimentą, susipažinti su marketingo naudojamą strategiją, marketingo padalinį įmonėje, atlikti rinkos tyrimą ir įvertinimą, konkurentų pozicijas, kainų nustatymo metodus, prekės pateikimo strategija, naudojamą reklamą, įmonės marketingo planą, ištirti įmonės rinką Lietuvoje, taip pat aprašyti šios įmonės sėkminga darbo organizavimą. Įmonės "Biovela" verslo analizė. Įmonės vystymasis, jos gaminama produkcija, asortimentas. Marketingo orientacija įmonėje. Įmonę įtakojantys mikro ir makroaplinkos elementai. Įmonės rinka Lietuvoje. Stambiausios mėsos perdirbimo įmonės Lietuvoje. Įmonių išdėstymas geografiniu principu. Įmonių konkurenčių užimamos rinkos dalys. Įmonės prekės vartotojų rinkoje segmentavimas. Vartotojo elgesio faktoriai darantys įtaką produkcijos pirkimui. Gaminamos produkcijos (prekės) apibūdinimas. Kainų nustatymas, jų strategijos. Gaminio pateikimo strategija. Gaminių rėmimo strategija. Rėmimo biudžeto sudarymo metodas. Reklaminis pranešimas.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2005-12-05
 • Verslo aplinkos analizė: viešbutis "Vecekrug"

  Įvadas. Viešbučio charakteristika. Įmonės dislokacija. Įmonės įkūrimo, aplinkos apibūdinimas. Įmonės kūrimo istorija. Įmonės interjeras ir eksterjeras. "Vecekrug" aplinkos analizė. Vidinės aplinkos analizė. Viešbučio valdymas ir struktūra. Viešbučio konkurentai. "Vecekrug" teikiamų paslaugų tarpininkai. Įmonės klientai. Įmonės rinkodara. Įmonės teikiamos paslaugos. Paslaugos / produkto kaina. Paslaugos / produkto pristatymas. Paslaugos / produkto rėmimas. Išorinės aplinkos analizė (PEST analizė). Politiniai veiksniai. Ekonominiai veiksniai. Socialiniai veiksniai. Technologiniai veiksniai. SSGG analizė. "Vecekrug" viešbučio plėtros ar veiklų vystymo galimybių analizė. Išvados. Priedas (nuotraukos).
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2008-03-03
 • Verslo aplinkos prognozavimas turizmo agentūroje "Jotva"

  Verslo aplinkos prognozavimo globalioje ekonomikoje kurso projektas. Įvadas. Trumpa įmonės charakteristika. Pozicijos rinkoje, vartotojų ir įmonės potencialo įvertinimas. Rinkos apžvalga. Vartotojai. Įmonės potencialo įvertinimas: konkurencinė analizė. UAB "Jotva" verslo aplinkos analizė. Aplinkos veiksnių, turinčių įtakos įmonės tikslų pasiekimui, įvardijimas. Įmonės aplinką veikiantys politiniai – teisiniai veiksniai. Įmonės aplinką veikiantys ekonominiai veiksniai. Įmonę veikiantys socialiniai veiksniai. Technologiniai veiksniai. Didžiausią įtaką darančių aplinkos veiksnių įmonės tikslų pasiekimui, naudojant veiksnių tarpusavio ryšio analizę, nustatymas. UAB "Jotva" aplinkos ir vidinių išteklių analizė. UAB "Jotva" SWOT analizė. UAB "Jotva" veiklos tikslai ir veiksmų planas. Verslo aplinkos pokyčių perspektyvos. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(34 puslapiai)
  2008-05-25
 • Verslo aplinkos prognozavimas: AB "Alita"

  Įvadas. AB "Alita" charakteristika. AB "Alita" verslo aplinkos analizė. Makroaplinkos analizė. Socialinė – kultūrinė aplinka. Politinė – teisinė aplinka. Technologinė aplinka. Gamtos aplinka. Mikroaplinkos analizė. Prekė. Kaina. Rėmimas. Paskirstymas. Porterio modelis. AB "Alita" konkurencingumo analizė. SSGG analizė. Konkurencinės veiklos analizė. Pardavimo skatinimo elementų analizė. AB "Alita" veiklos prognozavimas. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(30 puslapių)
  2007-05-15
 • Verslo aplinkos prognozavimas: UAB "Avon Cosmetics"

  Verslo aplinkos prognozavimo kurso projektas. "Avon" kompanijos tikslai ir uždaviniai. "Avon" kompanijos charakteristika. "Avon" vizija. Mūsų misija. Mūsų principai. Penkios "Avon" vertybės. Moterų kompanija moterims. Verslo aplinkos veiksnių analizė. Makroaplinkos analizė. Makroalpinkos veiksnių įvertinimas. Mikroaplinkos analizė. Įmonės SWOT analizė. Įmonės strateginės prognozuojamos kryptys. Optimistinis scenarijus. Pesimistinis scenarijus. Įmonės veiklos prognozė. Išvados ir pasiūlymai.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(39 puslapiai)
  2008-01-24
 • Verslo aprašymas: UAB "Baltija Lukoil"

  UAB "Baltija Lukoil" misija. Darbo tikslas. Uždaviniai ir tyrimo metodai. Įmonės asortimentas ir jo formavimas. Įmonės vartotojų charakteristika bei jų norų tenkinimo strategija. Prekės (paslaugos) privalumas konkurentų atžvilgiu. Prekės pateikimas vartotojui ir jos rėmimas. Apklausos duomenų analizė. Klientų apklausos duomenys. Pardavėjų ir operatorių apklausos duomenys. Apklausos duomenų palyginimas. Išvados ir pasiūlymai.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(18 puslapių)
  2006-05-18
Puslapyje rodyti po